Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 31900
Mărime: 123.02KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor coordonator - Prof. univ. dr. IORDAN GHEORGHE BARBULESCU
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Cuprins

Rezumat

Introducere

Capitolul I

Procesul decizional în Uniunea Europeană

1.1 Instituţiile Uniunii Europene: structură, funcţii legislative şi executive

1.2 Tipuri de acte legislative ale Uniunii Europene

1.3 Tipuri de proceduri legislative ale Uniunii Europene

Capitolul II

Accesul la procesul decizional al Uniunii Europene

2.1 Logica de acces la instituţiile UE

2.2 Logica de selectare a punctelor de acces

2.3 Prezentarea punctelor de acces

Capitolul III

Reglementarea relaţiei instituţiilor Uniunii Europene cu reprezentanţii grupurilor de interese

3.1 Fixarea limitelor transparenţei actului de guvernare

3.2 Măsuri de reglementare a interacţiunilor cu reprezentanţii grupurilor de interese

Capitolul IV

Strategii de transformare a accesului în influenţă

4.1 Succesul în lobby

4.2 „Regulile de aur” ale lobbyului eficient

Încheiere

Bibliografie

Extras din document

Rezumat

Procesul de formare a politicilor publice europene este un proces complex, în care intervin numeroşi actori. Cel mai important rol îl joacă instituţiile Uniunii Europene. Dar un alt actor, din ce în ce mai important, îl reprezintă grupurile de interese. Nu întâmplător, Mazey şi Richardson vorbesc despre „dezvoltarea graduală a unui stil european de a face politici, care pune accentul pe intermedierea grupurilor de interese”(Mazey, Richardson 1995 în Mazey, Richardson 2001, p. 1).

Care sunt paşii esenţiali pe care un lobbyst trebuie să-i facă pentru a avea succes în activitatea sa? Iată întrebarea care stă la baza întregului nostru demers exploratoriu şi explicativ în domeniul activităţii de lobby pe lângă instituţiile Uniunii Europene.

Răspunsul la această întrebare a dus la identificarea a cinci etape. Cunoaşterea sistemului în care acţionezi şi pe care vrei sa-l influenţezi reprezintă prima etapă. Astfel, primul capitol se ocupă cu prezentarea structurii instituţionale a UE, precum şi cu descrierea procesului legislativ şi a celui executiv, accentul fiind pus pe acele informaţii utile activităţii de lobby. Capitolul doi prezintă următoarele două etape: cunoaşterea logicii de acces şi a punctelor de acces în sistem sunt informaţii de bază pentru un lobby eficient. Al treilea capitol analizează reglementarea activităţii de lobby în UE, ceea ce noi am numit regulile de acces. În acest caz, am ajuns la concluzia că reglementarea s-a făcut prin două tipuri de măsuri. Pe de o parte, prin măsuri care privesc fixarea limitelor transparenţei actului de guvernare iar, pe de altă parte, prin stabilirea unor instrumente de reglementare. În capitolul patru am redat o serie de strategii prin care accesul la instituţii se poate transforma în influenţă.

Per ansamblu, lucrarea de faţă foloseşte paradigma utilitaristă. Astfel, explicăm interacţiunea dintre instituţii şi lobbyşti pe baza unei teorii a schimbului de resurse, schimb de pe urma căruia fiecare parte îşi atinge obiectivele.

Sperăm că prin acest demers am reuşit să arătăm că reprezentarea intereselor prin lobby reprezintă o metodă alternativă de implicare în procesul de formulare a politicilor publice, atât la nivel european cât şi naţional.

Introducere

- Definirea temei lucrării

- Structura lucrării

- Clarificări conceptuale

- Clarificări teoretice

- Clarificări metodologice

Definirea temei lucrării

Lucrarea de faţă se încadrează în tema mai largă a studiilor privind formarea politicilor publice în Uniunea Europeană. Pe lângă statele naţionale şi instituţiile UE, există şi alţi actori care participă la acest proces: grupurile de interese. Această lucrare îşi propune să prezinte cadrul instituţional în care acţionează grupurile de interese, metodele de acces pe care le folosesc grupurile, şi cum reuşesc să transforme acest acces în influenţă asupra politicilor şi politicii UE. Utilitatea acestui demers se datorează viitorului statut al României de membră a Uniunii Europene. Astfel, grupurile de interese româneşti vor trebui să înveţe să acţioneze şi pe această nouă scenă politică.

Există mai multe motive care ne-au făcut să abordăm în această lucrare problematica grupurilor de interese şi a activităţii de lobby la nivelul UE.

Primul motiv ţine de preocuparea noastră mai veche atât pentru studiile europene cât şi pentru această ramură a ştiinţei politice pe care o reprezintă grupurile de interese. Analiza activităţii de lobby în UE constituie un punct de intersecţie între aceste două domenii de interese. Astfel, în ultimii patru ani, am folosit obligativitatea de a redacta eseuri pentru diferitele cursuri, drept o oportunitate de a aprofunda această tematică . Mai mult, în 2005, am absolvit un curs de specializare în drept comunitar cu o lucrare ce analiza tehnicile de lobby ale regiunilor şi a municipalităţilor europene. Pe lângă acestea, în 2006, am participat la proiectul Eurolobby şi la cursurile Institutului European de Primăvară privind activitatea de lobby în UE.

Al doilea motiv îl reprezintă dorinţa de a realiza o prezentare a procesului decizional în UE din perspectiva reprezentantului grupurilor de interese, a lobbystului. Considerăm că o astfel de abordare este necesară, având în vedere viitorul statut al României de membru al UE. Astfel, în condiţiile superiorităţii normelor comunitare asupra celor naţionale, grupurile de interese autohtone vor trebui să ia în considerare şi această nouă arenă politică. Mai mult, din cunoştinţele noastre, în limba româna nu s-a realizat până în prezent o descriere a sistemului instituţional european din această perspectivă. Lipsa unor analize anterioare a reprezentat un efort suplimentar din partea noastră şi o responsabilitate sporită dar, în acelaşi timp, şi o oportunitatea de a aborda un domeniu relativ nou în ştiinţa politică .

Preview document

Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 1
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 2
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 3
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 4
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 5
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 6
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 7
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 8
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 9
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 10
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 11
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 12
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 13
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 14
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 15
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 16
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 17
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 18
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 19
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 20
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 21
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 22
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 23
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 24
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 25
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 26
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 27
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 28
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 29
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 30
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 31
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 32
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 33
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 34
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 35
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 36
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 37
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 38
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 39
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 40
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 41
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 42
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 43
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 44
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 45
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 46
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 47
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 48
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 49
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 50
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 51
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 52
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 53
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 54
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 55
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 56
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 57
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 58
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 59
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 60
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 61
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 62
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 63
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 64
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 65
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 66
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 67
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 68
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 69
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 70
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 71
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 72
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 73
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 74
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 75
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 76
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 77
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 78
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 79
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 80
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 81
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 82
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 83
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 84
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 85
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 86
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 87
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 88
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 89
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 90
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 91
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 92
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 93
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 94
Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Lobby in Uniunea Europeana - Cadrul Institutional, Metode de Acces si Tehnici de Influenta.doc

Alții au mai descărcat și

Manipularea prin Talk-Show

Introducere Prin intermediul lucrării de faţă, Manipularea prin talk-show-ul politic, mi-am propus să descriu, cu ajutorul lucrărilor de...

Rolul Elementelor Simbolice în Discursul Politic

INTRODUCERE Înţelegerea naturii şi însemnătăţii schimburilor declanşate sau realizate prin introducerea vectorului televizual şi al modului...

Comunicarea Interpersonala - Conflictul

Comunicarea si eficienta ei depind de multe ori de capacitatea si disponibilitatea interlocutorilor de a percepe si interpreta in mod corect...

Stiinta si Razboiul Sfarsitului Lumii - Fata Nevazuta a Tele-viziunii de Virgiliu Gheorghe

Cap. I : Rolul televiziunii în configurarea comportamentelor “În tot acel timp am învăţat că este posibil ca prin intermediul mass-mediei să...

Programarea Neuro-Lingvistica

Pentru contribuţia semnificativa pe care au adus-o la dezvoltarea programării neuro-lingvistice trebuie amintiţi: Leslie Cameron-Bandler, Judith...

Comunicarea Verbala si a Negocierii

COMUNICAREA VERBALA MOTTO: La inceput a fost cuvantul. Dar nu la inceputul lumii, ci la inceputul culturii. Dincoace de cuvant se afla natura,...

Conflictele

Capitolul 1. Introducere; definitii ale conflictului. Zilnic ne confruntam cu situatii nefavorabile, cu situatii care ne pun in posturi jenante,...

Teoria Discursului

Noţiunea de discurs Ţelul oratorului este să convingă, să obţină adeziunea celor ce-l ascultă. Această artă şi ştiinţă în acelaşi timp, de a...

Ai nevoie de altceva?