Munca și Conflictele de Munca

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 52504
Mărime: 282.47KB (arhivat)
Publicat de: Sorin Iliescu
Puncte necesare: 13
Observatii: Legea 92/1992 privind organizarea judecatoreasca la care se face referire in document a fost abrogata fiind înlocuită cu Legea 304/2004 care si ea a fost republicata.

Cuprins

 1. ABREVIERI
 2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 3
 3. CAP.I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOAREA LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ 5
 4. 1.1. Evoluţia reglementărilor privind conflictele de muncă 9
 5. 1.2. Noţiunea şi clasificarea conflictelor de muncă 12
 6. 1.2.1. Noţiunea conflictelor de muncă. 12
 7. 1.2.2. Clasificarea conflictelor de muncă. 14
 8. 1.3. Conflictele de interese 16
 9. 1.3.1. Noţiunea, obiectul si trăsăturile conflictelor de interese. 16
 10. 1.3.2. Părţile conflictelor de interese. 19
 11. 1.3.3. Declanşarea conflictelor de interese. 21
 12. 1.4. Conflictele de drepturi 24
 13. 1.4.1. Noţiunea conflictelor de drepturi. 24
 14. 1.4.2. Părţile conflictelor de drepturi. 26
 15. CAP. II SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI DE CĂTRE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI 30
 16. 2.1. Competenţa instanţelor în soluţionarea conflictelor de drepturi. 30
 17. 2.1.1. Soluţionarea unor conflicte sau cereri de către judecătorie 35
 18. 2.1.2. Soluţionarea conflictelor de drepturi de către tribunale. 39
 19. 2.1.3. Soluţionarea conflictelor de drepturi de curţile de apel. 43
 20. 2.1.4. Soluţionarea conflictelor de drepturi de Î.C.C.J. 44
 21. 2.2. Compunerea completelor de judecată. Magistraţii consultanţi. 48
 22. 2.3. Aspecte procedurale privind soluţionarea conflictelor de drepturi de către instanţa de judecată 61
 23. 3.3.1. Termenele de sesizare 61
 24. 3.3.2. Sarcina probei 62
 25. 3.3.3. Alte norme procedurale 64
 26. 2.4. Desfăşurarea judecăţii. Hotărârile. 65
 27. 2.5. Căile de atac. Recursul. 70
 28. 2.6. Executarea hotărârilor judecătoresşti de soluţionare a conflictelor de muncă 77
 29. 2.6.1. Executarea silită 77
 30. 2.6.2. Răspunderea penală pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în domeniul conflictelor de drepturi 78
 31. 2.6.3. Executarea anumitor hotărâri judecătoreşti. Aplicaţii. 79
 32. CAP III SOLUŢIONAREA UNOR CONFLICTE DE DREPTURI DE CĂTRE ALTE ORGANE (consiliile, colegiile, comisiile de disciplină şi de contestaţii) 87
 33. 3.4.1. Generalităţi. Reglementări in materie 87
 34. 3.4.2. Soluţionarea plângerilor sau contestaţiilor de către comisiile de disciplină prevăzute in statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi 89
 35. 3.4.3. Soluţionarea contestaţiilor personalului din magistratură 90
 36. 3.4.4. Soluţionarea contestaţiilor de către colegiile de disciplină şi colegiile de onoare ale personalului didactic. 94
 37. 3.4.5. Soluţionarea contestaţiilor de către Consiliul de disciplină al Uniunii Notarilor Publici 95
 38. 3.4.6. Soluţionarea contestaţiilor în cadrul medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali 97
 39. 3.4.7. Soluţionarea contestaţiilor funcţionarilor publici împotriva sancţiunilor disciplinare. 97
 40. 3.4.8. Răspunderea penală în cazul încălcării unor dispoziţii legale privind conflictele de drepturi. 99
 41. CAP. IV CĂI ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR DE DREPTURI 102
 42. CAP. V CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND REGLEMENTAREA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 108
 43. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ

ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ

Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca este un fenomen social complex şi necesar, care poate fi privit atât ca o activitate – mijloc de creare a valorilor materiale sau spirituale, dar şi ca o activitate – scop, cu valoare formativă asupra personalităţii umane.

Munca este sursa determinantă a avuţiei naţionale. Între factorii de producţie, munca are un rol esenţial, ce se identifică în aportul pe care oamenii, prin forţa lor de muncă, valorifică resursele naturale şi capitalul

Conceptul de muncă a suferit de-a lungul evoluţiei societăţii transformări majore, proces întâlnit, de altfel, şi referitor la alte instituţii social-politice (stat, democraţie) sau juridice (proprietate, persoană, familie, căsătorie ş.a.). Aceste transformări, care au condus, raportat la muncă, la identificarea unor conotaţii noi ale conceptului, îşi au originea în modificările intervenite la nivelul condiţiilor de viaţă – politice, economice, culturale sau spirituale –, al eticii sociale, al educaţiei etc. Este sugestiv faptul că, în limba latină, termenul labor are o dublă accepţiune :

 muncă, în sens de activitate manuală sau intelectuală prin care se realizează

acoperirea nevoilor individuale sau ale unor grupuri sociale;

 muncă, în sens de efort, osteneală, chin, suferinţă, nenorocire, necaz; acest al doilea

sens surprinde munca în ipostază de activitate ce nu se realizează din convingerea intimă a individului, ci este impusă de factori exteriori, de cele mai multe ori subiectivi, care în cele mai multe cazuri aduc atingere libertăţii umane

În Antichitatea elenă, munca era privită cu dispreţ de către elita socială, fiind considerată nedemnă şi degradantă. A munci presupunea o atitudine imorală, iar munca era privită ca o pedeapsă divină.

Filosofii greci distingeau între preocupările libere şi nobile, apanajul exclusiv al cetăţenilor, exercitate în domeniul artelor, al ştiinţei, războiului sau politicii şi munca umilitoare, degradantă, care viza producerea efectivă a bunurilor necesare existenţei materiale a omului, activitate ce era realizată de către sclavi sau membrii de condiţie inferioară ai societăţii. O astfel de atitudine faţă de muncă îşi găseşte explicaţia în stilul de viaţă patriarhal al anticilor, în care produsele economiei naturale erau suficiente pentru satisfacerea necesităţilor materiale reduse ale membrilor societăţii.

Concepţia menţionată nu a avut, însă, caracter general, deoarece au existat şi importante societăţi – definitorii pentru evoluţia umanităţii – în care munca reprezenta o activitate esenţială

Spre sfârşitul feudalismului, transformările intervenite în plan economic şi social, pe fondul trecerii de la relaţiile feudale la relaţiile capitaliste de producţie, au condus la schimbarea mentalităţii, membrii societăţii tinzând să privească munca drept o necesitate.

În legătură cu această evoluţie, a fost menţionată şi ideea potrivit

căreia, în cursul procesului de producţie de tip capitalist, se dezvoltă o clasă muncitoare care, prin tradiţie şi educaţie, a recunoscut cerinţele acestui mod de producţie ca legi naturale, de la sine înţelese

Preview document

Munca și Conflictele de Munca - Pagina 1
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 2
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 3
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 4
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 5
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 6
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 7
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 8
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 9
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 10
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 11
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 12
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 13
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 14
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 15
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 16
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 17
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 18
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 19
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 20
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 21
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 22
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 23
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 24
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 25
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 26
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 27
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 28
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 29
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 30
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 31
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 32
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 33
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 34
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 35
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 36
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 37
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 38
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 39
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 40
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 41
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 42
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 43
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 44
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 45
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 46
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 47
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 48
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 49
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 50
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 51
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 52
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 53
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 54
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 55
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 56
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 57
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 58
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 59
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 60
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 61
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 62
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 63
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 64
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 65
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 66
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 67
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 68
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 69
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 70
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 71
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 72
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 73
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 74
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 75
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 76
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 77
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 78
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 79
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 80
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 81
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 82
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 83
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 84
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 85
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 86
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 87
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 88
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 89
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 90
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 91
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 92
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 93
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 94
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 95
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 96
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 97
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 98
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 99
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 100
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 101
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 102
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 103
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 104
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 105
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 106
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 107
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 108
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 109
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 110
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 111
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 112
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 113
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 114
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 115
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 116
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 117
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 118
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 119
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 120
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 121
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 122
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 123
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 124
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 125
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 126
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 127
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 128
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 129
Munca și Conflictele de Munca - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Munca si Conflictele de Munca
  • bibliografie.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Etică profesională

Curs masterat anul ii 2011-2012,Conf.univ.dr. Aurelia LĂPUŞAN 1.Etica profesională Cursul nostru se adresează îndeosebi celor care doresc să...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

1. Definiție.Caracteristici Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de...

Analiza Conflictului de Munca - Dacia Automobile

I. INTRODUCERE Conflictul în organizaţii constituie un subiect tratat frecvent în lucrări, studii de cercetare şi este în topul problemelor...

Conflictul de muncă - concept, sursă și prevenire

1.1 Conceptul de conflict Termenul „conflict” provine de la verbul latinesc confligo,ẽre – “a se lupta”, “a se bate între ei”. Dicţionar...

Conflictele de Muncă

Introducere Conflictele de muncă reprezintă acele dezacorduri(litigii) individuale sau colective născute între angajator şi salariaţi cu privire...

Ai nevoie de altceva?