Practică Prefectura Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26127
Mărime: 152.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Dumitru

Extras din document

Capitolul 1

Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

1.1 Elemente de referinţă

1.1.1 Scurtă prezentare a judeţului şi municipiului Iaşi

Judeţul Iaşi este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare 1 Nord-Est, structură concepută ca rezultat direct al Programului PHARE "Politica Regională - Analiză şi Dezvoltare" pentru realizarea unei dezvoltări durabile, în directă concordanţă cu caracteristicile istorice, culturale şi socio-economice. Legea privind dezvoltarea regională, armonizată cu standardele europene, prevede crearea unui număr de 8 regiuni de dezvoltare în baza acordului liber consimţit de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul acestora, prin crearea unor instituţii adecvate, la nivel central şi regional.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este o unitate administrativă constituită prin acordul liber consimţit al administraţiilor publice locale din cele şase judeţe componente, Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, pentru a fi compatibile cu Obiectivul 1 al Fondurilor Structurale care se referă la promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor slab dezvoltate, corespondente ca mărime nivelului II din Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este cea mai mare, ca o suprafaţă de 36.850 kmp şi o populaţie de aproximativ 4 milioane de locuitori.

Municipiul Iaşi, “oraşul celor şapte coline", a fost atestat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, emis de către Alexandru cel Bun (1400-1432), prin care acorda privilegii comerciale negustorilor polonezi din Lvov. Istoria oraşului este, însă, mult mai veche.

Numele oraşului este strâns legat de aşa numita "perioadă de aur" a culturii româneşti. Multe personalităţi au trăit, au studiat, au lucrat sau au creat în Iaşi, oraş considerat "capitala culturii şi spiritualităţii româneşti". Istoria sa este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice. Săpăturile arheologice au scos la iveală una dintre cele mai strălucitoare culturi neolitice din Europa - faimoasa cultură Cucuteni (5000-4500 î.Hr.).

1.1.2 Scurt istoric al Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Legea administraţiei publice locale nr.69/26.11.1991 (abrogată) prevedea la art.11 „Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ. Prefectul este reprezentatul Guvernului şi coordonează şi supraveghează serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale organizate în unităţi administrative teritoriale”.

În baza acestor prevederi legale, a luat fiinţă Prefectura jud. Iaşi. Prin H.G. nr. 118/09.03.1992 privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturii, precum şi finanţarea acestuia, la art.1 s-a prevăzut: „La prefecturi se organizează un aparat tehnic de specialitate, care asigură realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, prefectului şi comisiei administrative”.

În ordine cronologică, au fost prefecţi ai judeţului Iaşi : Dan Gâlea, Lucian Flaişer, Florin Vitan, Corneliu Rusu Banu, Nicolae Aposol, Ioan Avarvarei, Spiridon Creţu.

În anul 2004 a intrat în vigoare Legea nr.340 privind Instituţia Prefectului. Conform acesteia, începând cu 1 ianuarie 2006, prefectul şi subprefectul fac parte din categoria Înalţilor funcţionari publici.

Astfel, primul prefect apolitic este Vasile Radu Prisăcaru, iar ca subprefect, Florin Ungureanu. Din anul 2005 judeţul Iaşi are doi subprefecţi, cea de-a doua funcţie de subprefect fiind ocupată de către Tudor Leonte.

În vederea corectării deficienţelor constatate în urma evaluării modului de implementare a Legii nr.340/2004 de la data adoptării şi până în prezent, cu privire la profesionalizarea funcţiei prefectului şi rolul prefectului în conducerea serviciilor publice deconcentrate, a fost adoptată O.U.G nr. 170/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind Instituţia Prefectului.

Sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, numit prefectură, se află în Palatul Administrativ situat în Iaşi, str.Anastasie Panu nr.60.

Instituţia prefectului este situată în zona centrală a oraşului Iaşi, în aşa-numita “casa de cărămidă”. În aceeaşi clădire îşi are sediul şi Consiliul Judeţean Iaşi, cele două instituţii având curtea interioară comună şi comunică între ele pe scări interioare, atât la demisol, cât şi la etajul 1.

1.1.3 Obiectul de activitate al Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Instituţia Prefectului este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Constituţiei României, Legii nr.340/2004 privind Instituţia Prefectului, Legii nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, Codul muncii, H.G.1844/28.10.2004 privind Aparatul de specialitate al prefectului, precum şi alte acte normative.

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi este o instituţie publică cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o altă persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

Prefectura este reprezentantul Guvernului, în teritoriu, fiind o entitate administrativă numită. Guvernul numeşte câte un prefect, ca reprezentant al său, în fiecare judeţ. În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul veghează ca activitatea consiliilor locale şi a primarilor, a consiliilor judeţene şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legii.

Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.

Preview document

Practică Prefectura Iași - Pagina 1
Practică Prefectura Iași - Pagina 2
Practică Prefectura Iași - Pagina 3
Practică Prefectura Iași - Pagina 4
Practică Prefectura Iași - Pagina 5
Practică Prefectura Iași - Pagina 6
Practică Prefectura Iași - Pagina 7
Practică Prefectura Iași - Pagina 8
Practică Prefectura Iași - Pagina 9
Practică Prefectura Iași - Pagina 10
Practică Prefectura Iași - Pagina 11
Practică Prefectura Iași - Pagina 12
Practică Prefectura Iași - Pagina 13
Practică Prefectura Iași - Pagina 14
Practică Prefectura Iași - Pagina 15
Practică Prefectura Iași - Pagina 16
Practică Prefectura Iași - Pagina 17
Practică Prefectura Iași - Pagina 18
Practică Prefectura Iași - Pagina 19
Practică Prefectura Iași - Pagina 20
Practică Prefectura Iași - Pagina 21
Practică Prefectura Iași - Pagina 22
Practică Prefectura Iași - Pagina 23
Practică Prefectura Iași - Pagina 24
Practică Prefectura Iași - Pagina 25
Practică Prefectura Iași - Pagina 26
Practică Prefectura Iași - Pagina 27
Practică Prefectura Iași - Pagina 28
Practică Prefectura Iași - Pagina 29
Practică Prefectura Iași - Pagina 30
Practică Prefectura Iași - Pagina 31
Practică Prefectura Iași - Pagina 32
Practică Prefectura Iași - Pagina 33
Practică Prefectura Iași - Pagina 34
Practică Prefectura Iași - Pagina 35
Practică Prefectura Iași - Pagina 36
Practică Prefectura Iași - Pagina 37
Practică Prefectura Iași - Pagina 38
Practică Prefectura Iași - Pagina 39
Practică Prefectura Iași - Pagina 40
Practică Prefectura Iași - Pagina 41
Practică Prefectura Iași - Pagina 42
Practică Prefectura Iași - Pagina 43
Practică Prefectura Iași - Pagina 44
Practică Prefectura Iași - Pagina 45
Practică Prefectura Iași - Pagina 46
Practică Prefectura Iași - Pagina 47
Practică Prefectura Iași - Pagina 48
Practică Prefectura Iași - Pagina 49
Practică Prefectura Iași - Pagina 50
Practică Prefectura Iași - Pagina 51
Practică Prefectura Iași - Pagina 52
Practică Prefectura Iași - Pagina 53
Practică Prefectura Iași - Pagina 54
Practică Prefectura Iași - Pagina 55
Practică Prefectura Iași - Pagina 56
Practică Prefectura Iași - Pagina 57
Practică Prefectura Iași - Pagina 58
Practică Prefectura Iași - Pagina 59
Practică Prefectura Iași - Pagina 60
Practică Prefectura Iași - Pagina 61
Practică Prefectura Iași - Pagina 62
Practică Prefectura Iași - Pagina 63
Practică Prefectura Iași - Pagina 64
Practică Prefectura Iași - Pagina 65
Practică Prefectura Iași - Pagina 66
Practică Prefectura Iași - Pagina 67
Practică Prefectura Iași - Pagina 68
Practică Prefectura Iași - Pagina 69
Practică Prefectura Iași - Pagina 70
Practică Prefectura Iași - Pagina 71
Practică Prefectura Iași - Pagina 72
Practică Prefectura Iași - Pagina 73
Practică Prefectura Iași - Pagina 74
Practică Prefectura Iași - Pagina 75
Practică Prefectura Iași - Pagina 76
Practică Prefectura Iași - Pagina 77
Practică Prefectura Iași - Pagina 78
Practică Prefectura Iași - Pagina 79
Practică Prefectura Iași - Pagina 80
Practică Prefectura Iași - Pagina 81
Practică Prefectura Iași - Pagina 82
Practică Prefectura Iași - Pagina 83
Practică Prefectura Iași - Pagina 84
Practică Prefectura Iași - Pagina 85
Practică Prefectura Iași - Pagina 86
Practică Prefectura Iași - Pagina 87
Practică Prefectura Iași - Pagina 88
Practică Prefectura Iași - Pagina 89
Practică Prefectura Iași - Pagina 90
Practică Prefectura Iași - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Practica Prefectura Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Program monitorizare a climatului etic din Primăria Municipiului Iași

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Poziția Județului Iași în Cadrul Regiunii Nord-Est

A. Descrierea Judetului Iasi A.1. Caracteristicile generale ale judetului Iasi Din punct de vedere geografic, teritoriul judetului Iasi este...

Poziția Județului Iași în Cadrul Regiunii 1 Nord-Est

LOCALIZARE GEOGRAFICA Din punct de vedere geografic, teritoriul judetului Iasi este situat în partea de nord – est a României si central - estica...

Violența împotriva femeii

O definitie a violentei in familie,larg acceptat este aceea formulata de Stark si Flitcraft: ”Violenţa domestică este o ameninţare sau provocare,...

Ai nevoie de altceva?