Proiectarea Retelei Urbane de Telecomunicatii a Orasului Criuleni cu Prelucrarea Intrebarii Protectia Cablului Telefonic de Tensiune Inalta si Curenti Paraziti

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea Retelei Urbane de Telecomunicatii a Orasului Criuleni cu Prelucrarea Intrebarii Protectia Cablului Telefonic de Tensiune Inalta si Curenti Paraziti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 56 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciobanu Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

ÎNTRODUCERE 7
1. PARTEA GENERALĂ
1.1 Caracteristica oraşului 8
1.2 Calcularea necesităţii telefonice în trei etape de dezvoltare 9
1.3 Amplasarea abonaţolor pe teritoriul raionului proiectat 16
1.4 Determinarea capacităţii staţiei, tipul şi locul de amplasare 18
1.5 Alegerea sistemei de construcţie a reţelei telefonice 19
1.6 Calcularea capacităţii subrepartitoarelor 20
1.7 Împărţirea teritoriului microraionului în două zone 22
2. PARTEA CALCULATOARE
2.1 Proiectarea reţelei magistrale 28
2.2 Proiectarea reţelei de distribuţie 32
2.3 Calcularea diametrului şi alegerea cablului pentru sistema dată. Calcularea parametrilor primari 36
2.4 Proiectarea canalizaţiei telefonice 41
2.5 Calcularea numărului de canale pe fiecare sector al sistemei 42
3. PARTEA SPECIALĂ
3.1 Protecţia cablurilor de telecomunicaţii de influienţa liniei de tensiune înaltă şi curenţi paraziţi 45
3.2 Influenţa cîmpurilor electromagnetice asupra cablului telephonic 46
4. PARTEA ECONOMICĂ
4.1 Eficacitatea folosirii ţevelor din polietilenă la construcţia
canalizaţiei telefonice 50
5. PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI AMBIANT
5.1 Tehnica securităţii la montarea reţelei urbane de telecomunicaţii 55
5.2 Lucrul în fîntînile de tras cablu 56
5.3 Măsuri şi mijloace de protecţie în instalaţiile electrice 57
Concluzie 60
Bibliografie 61

Extras din document

INTRODUCERE

Problemele cele mai mari de construcţie a progresului în ţara noastră este înfiinţarea unei temelii trainice moralo – tehnică. Principala ramură de dezvoltare în orice ţară este ramura de telecomunicaţii. De serviciile ce ne sînt propuse de această ramură beneficiază aproape suta de procente din populaţia unei ţări înalt sau în curs de dezvoltare. Dacă nu ar fi telecomunicaţiile productivitatea muncii ar scădea considerabil. Reţeaua de telecomunicaţii prezintă un complex complicat de dispozitive destinate pentru asigurarea necesităţilor populaţiei şi organizarea lucrului precis a aparatului de stat, gospodăriile săteşti şi conducerea cu apărarea militară a ţării. Organizarea de conducere necesită schimbul unui număr mare de informaţii diverse, de aceea lărgirea reţelelor de comunicaţie, modernizarea ei pe baza invenţiilor noi, este un factor conponent a progresului tehnico – ştiinţific a societăţii. În ultimii ani o largă dezvoltare o au cablurile prin fibre optice cu ghid de lumină care posedă o largă bandă te transmisie, atenuare mică, o protecţie contra perturbaţiilor mari. Se mai introduc noi sisteme de transmisiune. Drept exemplu ne pot servi centralele electronice automate, aparatura intermediară şi terminală modernizată. Odată cu creşterea volumului de informaţie creşc şi cerinţele abonaţilor către calitatea ei. Parţial ţinînd de progresul telecomunicaţiei liniile aeriene vor trece prin linii de cablu. Transmiterea informaţiei este mai bună prin aceste linii. De starea de menţionare a canalizaţiilor telefonice depinde de starea de menţinere a cablutilor ce trec prin ele. Aparatul de telefon a devenit obiectul principal în gospodăria societăţii. Mai larg întrebuinţat telefonul este în limitele oraşului fiind cea mai comodă sursă de comunicaţii. Prima centrală telefonică orăşănească a fost deschisă în anul 1878 avînd să deservească circa 800 abonaţi. Prin liniile de cablu se pot transmite diferite convorbiri telefonice, telegrame, programe de radiodifuziune, etc. Toate aceste părţi componente ale progresului telecomunicaţiilor depind desigur de partea financiară a ţării, în prezent guvernul acordă o mare atenţie ajutor material ramurii de telecomunicaţii.

1 PARTEA GENERALĂ

1.1 Caracteristica oraşului

Oraşul Criuleni este situat în partea centrală a Moldovei, pe malul drept al Nistrului. Se învecinează cu raioanele Dubăsari, Orhei, Străşeni, Anenii Noi, Grigoropol. Emblema oraşului Criuleni o constitue „Blazonul” care are forma unui scut cu trei stejari seculari pe malul Nistrului. În centrul blazonului este situată crucea – simbolul creştinităţii. Prima legătură telefonică cu oraşul Chişinău s-a făcut în anul 1907, fondul funciar alcătuieşte 4326 ha inclusiv:

- 2644 ha terenuri arabile

- 263 ha păşuni

- 1419 ha cu diverse destinaţii

Oraşul este dotat cu sisteme de apeduct , canalizare, gazoduct, 6 instituţii preşcolare şi şcolare, case de cultură, şcoal de arte, centre de servicii sociale pentru diferite categorii , centru de sănătate(spital, policlinică, farmacie), servicii de stat. În Criuleni activează „BTA - 18” dotată cu autobuze şi microbuse ce deservesc pasagerii din toate satele raionului. Gara auto internaţională este de tip modern cu sală de aşteptare pentru pasageri.

În economia oraşului Criuleni activează 150 agenţi economici:

- Î.I. „Petru Bălan”

- SRL „Verde Mondial”

- SRL „Miraflores”

- S.A. Moldtelecom

- S.A. Banca de economii

- SRL „Art Elegant”

etc. ce asigură substanţial acumulările în bugetul local.

Fisiere in arhiva (2):

  • Proiectarea Retelei Urbane de Telecomunicatii a Orasului Criuleni
    • cuprins.doc
    • Proiectarea retelei de TC a or. Criuleni cu prelucrarea intrebarii Protectia cablurilor de telecomunicatii de influienta liniei de tensiune inalta si curenti paraziti.doc