Proiectarea Sistemului Informational al Departamentului Comercial - SC Confectii si Textile SA Pascani

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea Sistemului Informational al Departamentului Comercial - SC Confectii si Textile SA Pascani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D-na Lupu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

Capitolul I: Identificarea beneficiarului proiectului
1.1. Misiunea, obiectivele si strategia informationala a firmei
1.2. Scurta descriere a organizatiei
1.3. Rolul jucat de sistemul informational in cadrul compartimentului comercial
1.4. Necesitatea reproiectarii sistemului informational
Capitolul II: Determinarea cerintelor informationale ale noului sistem
2.1 Diagnosticarea sistemului informational in cadrul compartimentului comercial
2.2 Alegerea variantei optime de proiectare a sistemului informational al departamentului comercial
Capitolul III: Proiectarea noului sistem informational
3.1. Definirea prncipalelor forme de decizie si stabilirea deciziilor specifice fiecaruia
3.2. Stabilirea listei informatiilor finale
3.3. Stabilirea informatiilor primare ce stau la baza informatiilor finale
3.4. Stabilirea circuitelor informationale
3.5. Stabilirea suportilor de informatii si a fisierelor
Capitolul IV: Implementarea noului sistem informational

Extras din document

Capitolul I

Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale la S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani.

1.1. Misiunea firmei. Strategia firmei. Obiective

Misiunea firmei:

“Maximizarea satisfacţiei clienţilor noştri prin durabilitatea, funcţionalitatea şi siguranţa produselor noastre, cât şi prin promptitudinea, corectitudinea şi componenţa serviciilor oferite. Astfel, vom ramâne mereu printre cei mai buni! “

S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani este o firmă de tradiţie care îşi desfăşoară activitatea prin executarea unor comenzi atat de la marile intreprinderi din tara cat si de la persoane fizice.

Obiectivele:

În domeniul calităţii firma şi-a propus o serie de obiective, cum ar fi:

- îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor produselor şi serviciilor, pentru a satisface cerinţele şi aşteptările fiecărui client;

- minimizarea cheltuielilor interne şi sporirea profitului;

- situarea în poziţia cea mai favorabilă în raport cu concurenţa.

Se pune accent pe calitatea produselor societăţii si pe promtitudinea onorarii comenzilor.

Sunt asimilate obiectivelor şi următoarele proiecte de viitor:

1. menţinerea ritmului de reutilare a bazei tehnice a firmei (mijloace de transport, utilaje de mică mecanizare şi mare mecanizare) în scopul creşterii productivităţii şi calităţii produselor

2. identificarea de noi clienţi (atît persoane fizice cat si juridice).

3. creşterea încrederii clienţilor în capacitatea şi potenţialul firmei, îmbunătăţirea imaginii companiei, reclamă pentru produsele şi serviciile firmei.

4. reducerea costurilor de producţie, precum şi a cheltuielilor generale la toate nivelurile societăţii.

5. implicarea directă - cu nominalizarea responsabilităţilor- a conducerii de la toate nivelurile în vederea reducerii cheltuielilor directe şi indirecte.

6. îmbunătăţirea activităţii de analiză financiară pentru a permite acţiuni corective operative ale costurilor

7. continuarea demersurilor pentru reeşalonarea restanţelor de plată la toate taxele datorate statului, efectuarea de plăţi preponderent pentru plata impozitelor curente.

Strategia organizaţională

În domeniul protecţiei mediului strategia S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani este orientată spre aplicarea noilor tehnologii, care să fie nepoluante şi pe utilizarea materialelor de calitate, certificate şi garantate, care să asigure la standarde europene securitatea ecologică şi sanitară. Se promovează o politică de conservare a resurselor, de utilizare a mijloacelor şi utilajelor performante, cu consumuri reduse de energie şi combustibil. Se are în vedere reciclarea celei mai mari părţi a deşeurilor rezultate, restul fiind transportate şi depozitate în codiţii sigure pentru mediu.

S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani. în vederea atingerii obiectivelor propuse şi-a definit următoarele strategii:

Strategia diversificării concentrice: presupune promovarea atât prin pieţe cât şi prin tehnologii a unor activităţi înrudite cu domeniul de activitate curent, şi anume:

- echipamente pentru munca in laboratoare si ateliere

- uniforme pentru ospatari

- halate pentru doctori si asistenti

- echipamente pentru sala de sport

- uniforme pentru elevi

Prin această strategie, firma şi-a propus satisfacerea cerinţelor clienţilor, cerinţe orientate spre modernism şi calitate superioară şi aflate într-o continuă schimbare.Totodată, prin adoptarea strategiei de diversificare firma obţine profituri mai mari, unul din obiectivele cele mai importante.

Strategia de stabilitate este folosită pe termen scurt, în alternanţă cu strategiile de creştere, firma dorind să-şi păstreze status-ul.

1.2. Descrierea organizării întreprinderii

Obiect de activitate, relaţii cu partenerii de afaceri

S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani. îşi are sediul central în municipiul Pascani făcând parte din categoria formelor mari, de tradiţie în regiunea Moldova şi fiind un lider recunoscut al pieţei de confectii, dar şi cu o bună orientare sprea alte categorii de confectii si textile.

Ţinta firmei este de a atinge nivelul de excelenţă în afaceri, posedând un sistem de asigurare a calităţii

Astfel S.C „Confectii si Textile” S.A Pascani. acoperă următoarele domenii de activitate :

- Echipamente de lucru pentru industria grea

- Echipamente pentru industria usoara

- Echipamente pentru diferite unitati de invatamant

- Echipamente pentru industria alimentara(cofetarii,alimentare,baruri etc.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Sistemului Informational al Departamentului Comercial - SC Confectii si Textile SA Pascani.doc