Publicitatea

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Publicitatea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: George Plesoianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE 2
1.1. Concept şi realizare 2
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii 5
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii 8
1.3.1. Clasificarea reclamei 9
1.3.2. Obiectivele publicităţii 11
1.4. Tehnici si abilitãţi de comunicare eficace 12
1.4.1. Încrederea interpersonalã 12
1.4.2. Ascultarea 14
1.4.3. Feedback-ul 15
CAPITOLUL II: IMPACTUL MESAJULUI TRANSMIS DE MIJLOACELE DE PUBLICITATE ASUPRA CONSUMATORILOR 18
2.1. Elaborarea mesajului 18
2.2. Generarea mesajului 19
2.3. Evaluarea şi alegerea mesajului 20
2.4. Execuţia mesajului 20
2.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar 22
CAPITOLUL III: EFECTELE TEXTELOR PUBLICITARE ASUPRA CONSUMATORILOR 24
3.1. Caracteristicile consumatorului modern 24
3.2. Comportamentul consumatorului şi implicaţiile sale în publicitate 25
3.3. Teorii şi strategii publicitare 28
3.3.1. Teorii şi strategii bazate pe informare 28
3.3.2. Teorii şi strategii bazate pe afectivitate 31
3.4. Campaniile BENETTON 35
3.4.1. Campanii împotriva SIDA (AIDS and Safer Sex) 35
3.4.2. Culturi şi vieti (Cultures and lives) 40
CONCLUZII 45
BIBILIGRAFIE 48
ANEXE 49

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. CONCEPT ŞI REALIZARE

Publicitatea este unul din elementele utilizate, de regulă pentru prezentarea convingătoare a produsului sau serviciului către cumpărator sau utilizator. Pentru mulţi dintre cei implicaţi ca : beneficiari de reclamă, agenţi de publicitate sau consumatori, publicitatea reprezintă elementul de comunicare principal în mixul de marketing. De fapt, publicitatea este cel mai evident element şi poate fi lesne de identificat.

Întregul mix de marketing conţine căi de comunicare potenţiale sau reale folosite în întregime, când sunt descoperite, pentru a stimula cumpărarea şi consumul. De pildă, se recurge la colorarea particulelor unui detergent pentru a i se evidenţia diferiţi ingredienţi şi avantajele lor; se asigură unui mic produs electric elemente de design care să dezvăluie că se adresează tineretului sau că e la modă; de cele mai multe ori, se concep ambalaje care fac mai mult decât să protejeze produsele – ele le conferă “ o marcă “ şi uneori chiar mai mult. Chiar şi procesul de distribuţie poate comunica unele elemente despre o marcă; la fel şi preţul. Faptul că preţul produsului nostru este mai scăzut sau mai ridicat decât al concurenţilor reprezintă un mesaj posibil care comunică pieţei şi alte lucruri. Ca preţ relativ, poate produce o marjă mai mică şi un volum mai mare de vânzări sau o marjă mai mare şi un volum mai mic al vânzărilor, dar fiecare din aceste posibilitaţi poate duce, mai mult sau mai puţin, la obţinerea unui profit. Ca modalitate de comunicare, poate lămuri unele aspecte referitoare la calitate, segment de piaţa, utilizare finală şi altele. În această privinţă, preţul trebuie să fie compatibil cu strategia aplicată celorlalte elemente ale mixului de marketing, inclusiv promovarea din care face parte publicitatea.

Strategia de marketing, în întregul ei, este un mijloc de comunicare cu piaţa, fie direct, fie indirect. Pe pieţele dezvoltate cumpărătorii, clienţii, consumatorii sunt liberi să aleagă – să cumpere sau să nu cumpere un produs sau un serviciu ori pe cel oferit de altcineva. Pentru a alege, consumatorii au nevoie de informaţii – informaţii pe care să le analizeze şi la care să reacţioneze la nivelul raţional şi/sau emoţional, conştient sau inconştient. Reacţia poate fi vagă, ca un semn de familiaritate, sau clară, ca un semn de totală satisfacţie datorită faptului că produsul cumpărat a mai fost testat şi altădată, că este făcut din materiale superioare sau că se vinde cu reducere. Însă, informaţia în urma căreia au loc anumite reacţii nu vine doar din publicitate. În ultimă instanţă, apare o reacţie la întregul mix de marketing. Aşadar publicitatea nu este unicul instrument de marketing; este mai degrabă, asemenea celorlalte aspecte ale comunicării, doar mai importantă. Singura sa funcţie este de a determina o reacţie în urma unei comunicări difuzate într-un spaţiu plătit – de obicei de consumator, adesea şi de comercianţi (indirect), iar uneori de la categorii de public.

Ceea ce se comunică poate fi pretenţia asupra valorii primite în schimbul banilor sau asupra avantajelor de performanţă a unui produs. În aceeaşi măsură, poate fi doar o aducere aminte, asociere sau imagine, în care cuvintele şi cu atât mai puţin, ideile vehiculate nu au un rol prea important. Indiferent de ceea ce este, publicitatea este determinată de natura produsului sau de nevoile consumatorului şi de rolul pe care-l poate juca în contextul mixului de marketing.

Nu trebuie să ne gândim la reclamă ca fiind izolată de restul activităţii de marketing. Ea joacă, în marketing, un rol în soluţionarea unei probleme sau folosirea unei oportunităţi. Pentru ca rolul pe care-l indeplineşte să fie eficient, trebuie să fie şi corect. Dacă problema de marketing ţine de distribuţie, publicitatea poate contribui doar într-o mică parte la rezolvarea ei; dacă problema este preţul, contribuţia ei este şi mai mică. Dacă dificultăţile le creează produsul în sine, publicitatea poate fi contraproductivă. Publicitatea care generează testarea în masă a unui produs nesatisfăcător din punct de vedere calitativ poate avea efecte negative chiar şi asupra versiunii îmbunătăţite a produsului. Pe de altă parte, dacă problema este conştientizarea, reclama poate fi foarte puternică, şi este chiar mai puternică (pentru că efectele durează mai mult) în cazul în care problema ţine de poziţionarea produsului – dacă potenţialii consumatori nu şi-au dat seama de locul în care se potriveşte produsul în ansamblul cerinţelor lor, într-un loc diferit de cel al produselor concurente. În zonele în care funcţionează, publicitatea acţionează în sensul simplificării alegerii făcute de consumatori în favoare produsului – cu condiţia ca şi conţinutul publicităţii să fie potrivit mărcii şi consumatorului în lumea reală. În această afirmaţie găsim implicit câteva principii de bază despre natura şi procesul publicităţii.

Publicitatea asigură legătura între produse sau servicii şi oameni. Pentru a fi eficientă, în acest sens ea trebuie să corespundă produselor şi să fie relevantă pentru oameni în exprimarea şi susţinerea unui avantaj competitiv. Aceasta este versiunea generalizată sau generică a strategiei pentru care este concepută fiecare reclamă. Specificul mărcii, specificul nevoilor consumatorilor şi specificul avantajului competitiv determină strategia pentru care este concepută o reclamă sau o campanie publicitară. Totuşi, indiferent de gradul său de specificitate, nu strategia este cea care concepe publicitatea. Pentru fiecare strategie, există un principiu, un număr nedeterminat de soluţii creative posibile.

Neconcordanţa dintre strategie şi execuţie nu este specifică domeniului publicitar. Este mai evidentă în acest domeniu şi este utilă în explicarea importanţei funcţiei sale creative. Ceea ce contează este reacţia. Strategia defineste reacţia pe care ne-o dorim, dar provocarea ei depinde de execuţia creativă – de reclamă. În unele cazuri, conţinutul strategie şi conţinutul literar al mesajului reclamei sunt aproape identici; alteori nu este aşa din cauza naturii creaţiilor dorite şi modului în care pot fi obţinute asemenea reacţii – emoţii, imaginaţie, implicare şi valori care trebuie să fie recreate, şi nu doar menţionate.

Consumatorii ţintă şi nevoile lor reprezintă doar o faţetă a conexiunii realizate de reclamă. Cealaltă faţetă este produsul sau serviciul pe care-l numim adesea marcă.

La nivelul cel mai elementar, este clar că un lucru pe care publicitatea trebuie să-l facă este identificarea a ceea ce se vinde. O publicitate eficace în procesul de marcare nu reprezintă decât ultima verigă în întregul proces de diferenţiere a ofertei faţă de a concurenţilor – spre care năzuieşte un bun marketing, oriunde este posibil. Este un proces la care publicitatea este extrem de potrivită. De fapt, această putere a publicităţii este cea care i-a determinat, în timp, ponderea în cadrul marketingului pentru piaţa foarte dinamică a bunurilor de consum.

Fisiere in arhiva (1):

  • Publicitatea.doc