Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 34113
Mărime: 117.62KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP. I SURT ISTORIC AL RELAŢIILOR PUBLICE 3
 3. 1.1. Ce sunt relaţiile publice 3
 4. 1.2. Termenii de referinţă în definirea relaţiilor publice 6
 5. 1.2.1. Organizaţiile 6
 6. 1.2.2. Publicul 8
 7. 1.2.3 Funcţia managerială 9
 8. 1.2.4 Comunicarea 10
 9. 1.3. Clasificarea relaţiilor publice 12
 10. 1.4. Trăsăturile caracteristice procesului de relaţii publice 13
 11. 1.5. Etapele procesului de relaţii publice 14
 12. CAP. II RELAŢIILE PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILE CONEXE 17
 13. 2.1. Publicitatea şi reclama în raport cu relaţiile publice 17
 14. 2.2. Relaţiile publice şi promoţiunea 20
 15. 2.3. Relaţiile publice şi lobby-ul 20
 16. 2.4. Relaţiile publice şi marketingul 21
 17. CAP. III TEHNICI ŞI METODE ALE RELAŢIILOR PUBLICE 23
 18. 3.1. Noţiuni generale 23
 19. 3.1.1. Tehnici şi metode cu caracter general 23
 20. 3.1.2. Tehnici audio-vizuale 26
 21. 3.2. Relaţia cu mijloacele de informare în masă 26
 22. 3.2.1. Avantajele şi dezavantajele diverselor suporturi mass-media 27
 23. CAP. IV BIROUL DE PRESĂ 30
 24. 4.1. Organizarea biroului de presă 30
 25. 4.2.Activitatea biroului de presă 36
 26. 4.2.1. Fişierul de presă 36
 27. 4.2.2. Comunicatul de presă 42
 28. 4.2.3. Dosarul de presă 56
 29. 4.2.4. Conferinţa de presă şi briefingul 59
 30. 4.2.5. Revista presei 65
 31. CAP.V CAMPANIILE PUBLICITARE ŞI CAMPANIILE DE RELAŢII
 32. PUBLICE 67
 33. 5.1. Campania de relaţii publice 67
 34. 5.1.1. Stabilirea back-ground-ului (cadrului) problemei 68
 35. 5.1.2. Pregătirea planului 68
 36. 5.1.3. Activarea planului 69
 37. 5.1.4. Evaluarea campaniei 69
 38. 5.2. Campania publicitară 69
 39. 5.3. Campania publicitară versus campania de relaţii publice 72
 40. CAP. VI COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 74
 41. CAP. VII PARTIDUL LIBERAL ÎN COMUNICAREA CU PRESA 80
 42. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din proiect

INTRODUCERE

În societatea românească post-decembristă, relaţiile publice au cunoscut o evoluţie impresionantă. Au fost înfiinţate numeroase facultăţi şi secţii de profil, în timp ce majoritatea organizaţiilor de stat sau particulare şi-au creat departamente specializate în această activitate. Mai mult, s-au constituit agenţii care se ocupă de crearea şi menţinerea unei imagini pozitive în rândul populaţiei, a diferitelor instituţii, care apelează la serviciile lor.

O parte esenţială a activităţii de relaţii publice este comunicarea cu mass-media, canalul prin care mesajele importante pot ajunge la cei vizaţi la timpul şi la momentul potrivit.

Şi pentru ca activitatea de relaţii publice să-şi atingă scopul trebuie să ne punem în locul persoanei care va recepţiona mesajul, şi să decidem ce este interesant şi ce nu.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte metodele prin care poate fi definit acest deziderat.

În primul capitol am realizat un scurt istoric al relaţiilor publice şi al publicităţii, completat cu definirea acestor termeni. Am arătat că fără o planificare atentă a acţiunilor de relaţii publice, câştigarea încrederii jurnaliştilor şi a publicului nu poate fi obţinută.

În capitolul al II-lea am prezentat o paralelă între relaţii publice şi publicitate, reclamă, lobby, marketing. Aceasta deoarece aceste activităţi sunt deseori confundate, ele având similitudini, dar şi mari discrepanţe.

Tehnicile pe care le utilizează sunt asemănătoare, ceea ce măreşte şi mai mult confuzia.

În capitolul al III-lea, am descris caracteristicile diverselor suporturi media, cu avantajele şi dezavantajele lor.

Capitolul IV se referă la atribuţiile biroului de presă şi la modalităţile prin care membrii săi pot realiza o comunicare eficientă cu mass-media.

Următorul capitol prezintă segmentele publicitare şi campaniile de relaţii publice, cu asemănările şi diferenţele care există între ele, dar şi cu modul în care se influenţează reciproc.

Penultimul capitol are ca subiect comunicarea cu presa în momente de criză. Sunt prezente aici modalităţi pentru ca o criză oarecare din viaţa unei instituţii să nu se transforme într-o catastrofă de nedepăşit.

Ultimul capitol este unul aplicativ, în care am înfăţişat felul în care este realizată comunicarea cu presa la filiala Iaşi a Partidului Naţional Liberal.

CAP. I SURT ISTORIC AL RELAŢIILOR PUBLICE

1.1. Ce sunt relaţiile publice

“Fără o prezentare gen public relations se întâmplă un lucru teribil: nimic”. Această afirmaţie a lui Mike Hughes ilustrează importanţa activităţii de relaţii publice. S-a observat că în societatea modernă orice instituţie care doreşte sprijinul publicului trebuie să realizeze programe care să-i asigure relaţiile cu acesta şi înţelegerea lui.

Una din cele mai vechi forme de relaţii publice este publicitatea, folosită din cele mai vechi timpuri. Un exemplu îl reprezintă inscripţia: „Votaţi pentru Cicero. Este un om bun.“ Însuşi Iulius Cezar a ordonat, în anul 50 î.e.n., lipirea unui afiş de informare, denumit „Acto Diurno, în afara Forumului, cu scopul de a informa cetăţenii despre activităţile legislatorilor romani“

Prin urmare, relaţiile cu societatea, cu guvernul, cu angajaţii, cu investitorii, petiţionarea, publicitatea sunt toate activităţi cu rădăcini adânci în istorie.

Totuşi, relaţiile publice, în adevărata lor semnificaţie s-au dezvoltat din publicitatea simplă a secolului al XIX-lea.

Dar istoria adevărată a publicităţii începe încă din secolul al XVII-lea, în Anglia şi Franţa, “odată cu naşterea tipăriturii publicitare sub aspectul anunţurilor comerciale; apoi cu fuziunea activităţii jurnalistice (informatice) şi a activităţii publicitare propriu-zise într-unul şi acelaşi raport mixt: organul de presă Abia în secolul al XIX-lea se va instituţionaliza publicitatea odată cu crearea agenţiilor şi care va însoţi progresele societăţii industriale”

Urmărind însă evoluţia istorică a conceptului „relaţii publice“, autorii lucrării „Efective Public Relations“ cred că “la începutul anilor 1900, puternicii afacerişti au angajat relaţiile publice să le apere interesele împotriva jurnaliştilor şi a reglementărilor guvernamentale. Au fost destule utilizări pozitive ale relaţiilor publice în această perioadă, însă accentul a fost pus pe “spunerea poveştii noastre” şi pe organizarea de contraatacuri menite să influenţeze opinia publică şi să prevină schimbările în politica publică.

Conceptul de comunicare persuasivă într-o singură direcţie a dominat perioada primului război mondial În timpul acestor ani, relaţiile publice au îmbrăcat forma publicităţii destinate influenţării celorlalţi Ca rezultat, chiar şi astăzi, mulţi practicanţi se descoperă tratând cu managerii şi clienţii exclusiv în spiritul acestui concept: convingerea celuilalt.

La sfârşitul anilor 1930, Harwood L. Childs a introdus un concept mai avansat, care abia de curând a devenit parte a “gândirii contemporane”. El a spus că funcţia de bază “este să schimbe sau să ajusteze în interesul publicului acele aspecte ale personalului nostru sau ale comportamentului companiei noastre, care au o manifestare socială “. Child a afirmat că relaţiile publice ajută organizaţiile să se adapteze mediului lor.

În timpul primelor decenii de după cel de-al doilea război mondial, conceptul de relaţii publice s-a dezvoltat, ajungând să includă noţiuni de comunicare în dublu sens: reciprocitate şi relaţionare. Definiţiile includ cuvinte cum ar fi “reciproc”, “mutual” sau “între”, indicând trecerea de la o vedere interactivă a funcţiei. Institutul Britanic de Relaţii Publice defineşte funcţia ca un efort de stabilire şi menţinere “reciproc înţelegătoare între o organizaţie şi publicul său”.

Preview document

Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 1
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 2
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 3
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 4
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 5
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 6
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 7
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 8
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 9
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 10
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 11
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 12
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 13
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 14
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 15
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 16
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 17
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 18
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 19
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 20
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 21
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 22
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 23
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 24
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 25
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 26
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 27
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 28
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 29
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 30
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 31
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 32
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 33
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 34
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 35
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 36
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 37
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 38
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 39
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 40
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 41
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 42
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 43
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 44
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 45
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 46
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 47
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 48
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 49
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 50
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 51
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 52
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 53
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 54
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 55
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 56
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 57
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 58
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 59
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 60
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 61
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 62
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 63
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 64
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 65
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 66
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 67
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 68
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 69
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 70
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 71
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 72
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 73
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 74
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 75
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 76
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 77
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 78
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 79
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 80
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 81
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 82
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 83
Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Relatiile Publice si Publicitatea in Comunicarea cu Presa.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicarea administrativă pe exemplul APIA Iași

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII 1.1 Cerinţele generale ale comunicării Aprecierea procesului şi produsului comunicării sub...

Tehnici de comunicare cu presa - comunicatul de presă

Introducere Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări,...

Relațiile publice și managementul crizei

I. Criza din perspectiva relaţiilor publice 1. Definirea crizei Societatea în care trăim ne oferă prin intermediul mass-media destul de multe...

Etica limbajului

Introducere Etica şi morala trebuiesc înţelese prin prisma comunicării, morala reprezentând o practică socială şi o experienţă individuală morală,...

Comunicarea în Cadrul ULB Sibiu

Comunicarea. Definitii si concepte Am putea incepe parcursul nostru cu o constatare:comunicarea este omniprezenta,ea invadeaza cu repeziciune...

Cursuri engleză

Should I have gone- Should we have gone- Would you have gone- Would you have gone- Would he/she/it have gone- Would they have gone? Se traduce...

Comunicare cu presa

Biroul de presa este un department care are ca sarcina principala stabilirea si mentinerea relatiilor de comunicare intre organizatie si...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Studiu de caz - gestionarea crizei organizaționale a companiei GFS Duty Free ca sursă a crizei de imagine

PLEDOARIE ANTI-CRIZA Cu 14 ani în urma, Delumeau scria : „Pe parcursul istoriei comunitatii umane, temerile se schimba dar frica ramâne. Omul...

Tehnici de comunicare în vânzări

INTRODUCERE Comunicarea reprezintă unul dintre cele mai dificile aspecte ale muncii unui manager. Sursa majorităţii problemelor de comunicare o...

Rolul relațiilor publice la DGFP Gorj

1.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RELATIILOR PUBLICE LA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ 1.1 Organizarea generala a Generala a Finantelor...

Raportul Firmei de Relații Publice cu mass-media

1.CONCEPTUL DE RELATII PUBLICE SI COORDONATELE DOMENIULUI 1.1. COMUNICAREA SI SPATIUL RELATIILOR PUBLICE Comunicare reprezinta înstiintare,...

Relații publice militare

INTRODUCERE Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi...

Rolul specialiștilor în relațiile publice în situații de criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Faptul că echilibrul şi buna...

Managementul proiectelor de investiții

Argument “Comunicarea” este acel “fenomen de creare a realităţilor şi relaţiilor inedite care provoacă, plecând de la noile date, transformarea în...

Ai nevoie de altceva?