Societatea Europeană a Informației

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 31045
Mărime: 277.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Popartac

Cuprins

Rezumat 1

Motivaţie 2

Introducere 3

Cap. 1. Tehnologiile informaţionale 5

1.1. Societatea informaţională şi noua economie 5

1.2. Caracteristici generale ale tehnologiilor informaţionale 6

Cap. 2. Iniţiative ale Uniunii Europene privind dezvoltarea Societăţii Informaţionale şi trecerea la noua economie bazată pe cunoaştere 8

2.1. Principalii indicatori ai Societăţii Informaţionale la nivel European 9

2.2. Politici de succes privind Societatea Informaţională 11

2.3. Serviciile Societăţii informaţionale 12

Cap. 3. Internetul, revoluţia tehnologică a secolului XX 19

3.1. Ce este Internetul? 19

3.2. Scurt istoric 20

3.3. O dezvoltare fulgerătoare 20

3.4. Rolul Internetului în economie 21

3.5. Locurile de muncă în societatea informaţională 24

3.6. Impactul folosirii Tehnologiilor Informaţionale 25

Cap. 4. Stadiul actual privind societatea informaţională 30

4.1. Stadiul actual în România 30

4.2. De 15 ani România navigheaza pe Internet sub pavilion propriu! 33

4.3. Analiza punctelor tari şi a punctelor slabe 35

4.4. Perspective ale evoluţiei IT în România 37

4.5. Comerţul on-line în România 40

Cap. 5. Principiile marketingului tradiţional aplicate Neteconomiei – marketing online. Construcţia site-ului 44

5.1. Planul de marketing online 44

5.2. Construcţia site-ului 65

Cap. 6. Program de marketing privind construcţia site-ului societăţii comerciale Pavexim Construct S.R.L 75

6.1. Expunere introductivă 75

6.2. Analiza conjuncturii pieţei 77

6.3. Piaţa ţintă 78

6.4. Probleme şi oportunităţi 80

6.5. Obiective 81

6.6. Lista de activităţi 82

6.7. Trasarea reţelei PERT şi stabilirea drumului critic 83

6.8. Stabilirea bugetului 84

6.9. Control şi evaluare 84

Concluzii 85

Bibliografie 87

Extras din document

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia societăţii în ansamblu, această lucrare propunându-şi să ilustreze modificările sociale şi organizationale care au loc ca urmare a evoluţiei din domeniul tehnologiilor informaţionale si de comunicaţii.

Capitolul 1 prezintă tehnologiile informaţionale din punctul de vedere al caracteristicilor generale.

Capitolul 2 prezintă iniţiative ale Uniunii Europene privind dezvoltarea societăţii informaţionale, evoluţia la nivel european ca şi politici de succes.

Capitolul 3 ilutrează impactul internetului asupra economiei, asupra vieţii cotidiene, ca şi impactul tehnologiilor informaţionale asupra afacerilor şi a societăţii.

Capitolul 4 prezintă stagiul societăţii informaţionale în România.

Capitolul 5 işi propune să analizeze interferenţa dintre marketing ca ştiinţă şi internet ca fenomen: elaborarea unui plan de marketing on-line.

Capitolul 6 prezintă un program de marketing privind construcţia unui site comercial.

MOTIVAŢIE

Tema aleasă “Societatea europeană a informaţiei” surprinde cel mai bine interesul meu pentru tot ce se poate denumi informaţie şi utilizare a ei. In societatea în care trăim cantitatea de informaţie este in continuă creştere, alimentarea oamenilor cu informaţia de care au nevoie generează tot informaţie. O informaţie nouă care contribuie de multe ori decisiv la progresul societăţii in care trăim. Datorită importanţei ei, informaţia a devenit o resursă la fel de valoroasă caresursele umane, cele materiale sau financiare, nivel european cât şi în orice parte a lumii.

INTRODUCERE

Informatizarea societăţii a atras după sine un număr impresionant de transformări de ordin politic, social şi economic. Fenomen dinamizator în cadrul societăţilor industrializate, Internetul a devenit un factor major al dezvoltării la scară globală a regulilor şi mecanismelor economiei de piaţă.

Printre cauzele schimbării în noua economie, un rol fundamental revine progreselor tehnologice revoluţionare, incluzând puterea computerelor personale, viteza înaltă a telecomunicaţiilor şi Internetul. Totuşi, noua economie este mai mult decât tehnologia înaltă şi Internetul. Multe firme, deşi nu produc tehnologie de vârf, îşi desfăşoară activitatea în legătură cu cele care fac aceasta, utilizând, pe scară mai largă sau mai restrânsă, produsele lor.

Dezvoltarea fără precedent din ultimele decenii a tehnologiilor informaţionale determinate de necesitatea stocării şi a transmiterii rapide a informaţiilor cu cele mai mici costuri a revoluţionat comerţul global, comerţul direct sau cu amănuntul, redefinind principiile clasice ale marketingului.

Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicaţie şi de tehnologia informaţiei reprezintă un factor important de creştere a competitivităţii agenţilor economici, deschizând noi perspective pentru o mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă. Totodată se deschid noi perspective pentru modernizarea serviciilor publice, a asistenţei medicale, a managementului mediului şi noi căi de comunicare între instituţiile administraţiei publice şi cetăţeni.

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei să fie din ce în ce mai facile şi mai accesibile ca tarife. Dispunând de informaţia digitală, aceasta poate fi transformată în noi valori economice şi sociale, creând imense oportunităţi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. Informaţia devine resursa-cheie şi factor de producţie pentru economia digitală.

Toate ţările dezvoltate şi-au elaborat şi implementat politici guvernamentale susţinute privind cercetarea, dezvoltarea şi adoptarea noilor tehnologii, consolidarea infrastructurilor informaţionale naţionale, formarea şi atragerea de specialişti in domeniul TIC (inclusiv din alte ţări), educarea populaţiei adulte, cooperarea cu sectorul privat şi încurajarea investiţiilor în această nouă ramură economică, promovarea de proiecte guvernamentale menite să demonstreze utilitatea serviciilor specifice societăţii informaţionale. Fenomenul "digital divide" face obiectul multor dezbateri şi programe la scară internaţională ( ONU, UNESCO, OECD, Banca Mondială etc.) fiind recunoscut faptul că pentru ţările în curs de dezvoltare provocarea este majoră. Diferenţele dintre ţările cu venituri ridicate şi cele cu venituri scăzute se pot amplifica, iar spectrul “digital divide” poate deveni tot mai larg. Nu este vorba numai de conectivitatea propriu-zisă la infrastructura informaţională, ci şi de implicaţiile conectivităţii (sau lipsei sale) asupra creşterii economice şi a dezvoltării durabile.

Preview document

Societatea Europeană a Informației - Pagina 1
Societatea Europeană a Informației - Pagina 2
Societatea Europeană a Informației - Pagina 3
Societatea Europeană a Informației - Pagina 4
Societatea Europeană a Informației - Pagina 5
Societatea Europeană a Informației - Pagina 6
Societatea Europeană a Informației - Pagina 7
Societatea Europeană a Informației - Pagina 8
Societatea Europeană a Informației - Pagina 9
Societatea Europeană a Informației - Pagina 10
Societatea Europeană a Informației - Pagina 11
Societatea Europeană a Informației - Pagina 12
Societatea Europeană a Informației - Pagina 13
Societatea Europeană a Informației - Pagina 14
Societatea Europeană a Informației - Pagina 15
Societatea Europeană a Informației - Pagina 16
Societatea Europeană a Informației - Pagina 17
Societatea Europeană a Informației - Pagina 18
Societatea Europeană a Informației - Pagina 19
Societatea Europeană a Informației - Pagina 20
Societatea Europeană a Informației - Pagina 21
Societatea Europeană a Informației - Pagina 22
Societatea Europeană a Informației - Pagina 23
Societatea Europeană a Informației - Pagina 24
Societatea Europeană a Informației - Pagina 25
Societatea Europeană a Informației - Pagina 26
Societatea Europeană a Informației - Pagina 27
Societatea Europeană a Informației - Pagina 28
Societatea Europeană a Informației - Pagina 29
Societatea Europeană a Informației - Pagina 30
Societatea Europeană a Informației - Pagina 31
Societatea Europeană a Informației - Pagina 32
Societatea Europeană a Informației - Pagina 33
Societatea Europeană a Informației - Pagina 34
Societatea Europeană a Informației - Pagina 35
Societatea Europeană a Informației - Pagina 36
Societatea Europeană a Informației - Pagina 37
Societatea Europeană a Informației - Pagina 38
Societatea Europeană a Informației - Pagina 39
Societatea Europeană a Informației - Pagina 40
Societatea Europeană a Informației - Pagina 41
Societatea Europeană a Informației - Pagina 42
Societatea Europeană a Informației - Pagina 43
Societatea Europeană a Informației - Pagina 44
Societatea Europeană a Informației - Pagina 45
Societatea Europeană a Informației - Pagina 46
Societatea Europeană a Informației - Pagina 47
Societatea Europeană a Informației - Pagina 48
Societatea Europeană a Informației - Pagina 49
Societatea Europeană a Informației - Pagina 50
Societatea Europeană a Informației - Pagina 51
Societatea Europeană a Informației - Pagina 52
Societatea Europeană a Informației - Pagina 53
Societatea Europeană a Informației - Pagina 54
Societatea Europeană a Informației - Pagina 55
Societatea Europeană a Informației - Pagina 56
Societatea Europeană a Informației - Pagina 57
Societatea Europeană a Informației - Pagina 58
Societatea Europeană a Informației - Pagina 59
Societatea Europeană a Informației - Pagina 60
Societatea Europeană a Informației - Pagina 61
Societatea Europeană a Informației - Pagina 62
Societatea Europeană a Informației - Pagina 63
Societatea Europeană a Informației - Pagina 64
Societatea Europeană a Informației - Pagina 65
Societatea Europeană a Informației - Pagina 66
Societatea Europeană a Informației - Pagina 67
Societatea Europeană a Informației - Pagina 68
Societatea Europeană a Informației - Pagina 69
Societatea Europeană a Informației - Pagina 70
Societatea Europeană a Informației - Pagina 71
Societatea Europeană a Informației - Pagina 72
Societatea Europeană a Informației - Pagina 73
Societatea Europeană a Informației - Pagina 74
Societatea Europeană a Informației - Pagina 75
Societatea Europeană a Informației - Pagina 76
Societatea Europeană a Informației - Pagina 77
Societatea Europeană a Informației - Pagina 78
Societatea Europeană a Informației - Pagina 79
Societatea Europeană a Informației - Pagina 80
Societatea Europeană a Informației - Pagina 81
Societatea Europeană a Informației - Pagina 82
Societatea Europeană a Informației - Pagina 83
Societatea Europeană a Informației - Pagina 84
Societatea Europeană a Informației - Pagina 85
Societatea Europeană a Informației - Pagina 86
Societatea Europeană a Informației - Pagina 87
Societatea Europeană a Informației - Pagina 88
Societatea Europeană a Informației - Pagina 89
Societatea Europeană a Informației - Pagina 90
Societatea Europeană a Informației - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Societatea Europeana a Informatiei
    • CUPRINS.doc
    • Proiect Final.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Modalitățile de Plată

Acestea exprimă mecanismul prin care cumpărătorul , în baza documentelor primite de la vânzător că a livrat marfa, trebuie să plătească preţul...

Ai nevoie de altceva?