Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 88 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. DR. CAMELIA MIHAELA CMECIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

Argument 4
I. ORGANIZATIA SI COMUNICAREA ORGANIZATIONALĂ 6
I.1. Conceptul de organizaţie. 6
I.2. Comunicarea organizaţională 8
I.3. Modalităţi de comunicare organizaţională 11
I.4. Tehnici de comunicare 13
I.5.Bariere de comunicare 15
I.6. Informaţia şi sistemul informaţional 16
II. COMUNICAREA ÎN ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ 21
II.1. Conceptul de administraţie publică 21
II.2. Conceptul de administraţie publică locală 22
II.3. Comunicarea în administraţia publică locală 24
II.4. Relaţiile publice în administraţia publică locală 27
II.5. Managementul documentelor în administraţia publică locală 30
II.6. Transparenţa în administraţia publică locală 31
III. COMUNA MUNTENI DE LA ORIGINI PÂNĂ ASTĂZI 34
III.1. Monografia comunei Munteni, judeţul Galaţi 34
III. 2. Familii istorice pe teritoriul comunei Munteni 36
IV.COMUNICAREA ÎN PRIMĂRIA COMUNEI MUNTENI 39
IV.1.Prezentarea primăriei comunei Munteni 39
IV.2. Forme de comunicare în primăria Munteni 40
IV.3.Modalităţi de organizare a activităţii primăriei 48
IV.4. Comunicarea primăriei cu cetătenii 57
IV.5.Comunicarea internă în primăria Munteni 63
Concluzii 79
Bibliografia 82Anexe 85

Extras din document

INTRODUCERE

Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un fel de activitate nu mai poate fi imaginată în afara procesului de comunicare. Deasemeni, comunicarea reprezintă o caracteristică fundamentală a fiinţei umane. Comunicarea a fost de-a lungul timpului un subiect de cercetare intens studiat şi mereu îmbogăţit.

De aceea am încercat ca în această lucrare să arăt din punctul meu de vedere ceea ce înseamnă organizaţia şi comunicarea în administraţia publică locală dar mai ales despre comunicarea în primăria comunei Munteni. Pornind de la definiţia organizaţiei şi a comunicării şi a studiilor efectuate, am încercat să realizez o trecere prin instrumentarul şi procedeele utilizate în comunicare, îndeosebi pe metodologia de lucru din administraţia publică locală, primăria.

Am considerat că acest demers teoretic este unul foarte util deoarece procesul de comunicare nu trebuie privit ca responsabilitatea unui compartiment, ci ca un instrument pe care fiecare angajat al administraţiei publice locale îl foloseşte zilnic în interacţiunea cu ceilalţi angajaţi dar mai ales cu cetăţenii în special. Comunicarea este adesea ignorată şi potrivit specialiştilor în domeniu, comunicarea este asociată unei funcţii a managementului, ceea ce înseamnă că un bun manager nu poate să îşi legitimeze acţiunile şi deciziile făra a utiliza comunicarea ca instrument de interacţiune al categoriilor ce participă în procesul de comunicare. O administratie publică locală modernă urmăreste dezvoltarea procesului de comunicare, o comunicare transparentă cu cetătenii, un management eficient al relatiilor publice.

Lucrarea are la bază studiile în ceea ce priveste comunicărea, care au adus în prim-plan necesitatea perfectionării procesului de comunicare si combină cercetările comunicării în general cu comunicarea în administratia publică locală. Am încercat să evidentiez principalele aspecte teoretice dar si practice în cadrul institutiei unde lucrez, si anume Primăria comunei Munteni. Consider că tema propusă este una relevantă în raport cu realitătile prezentului. În ultima perioadă se observă dezvoltarea majoră a administratiei publice locale dar mai ales a comunicării în administratia publică locală.

Raporturile dintre primării si cetăteni au devenit mai frecvente si mai intense. Asteptările tot mai mari ale cetătenilor de la administratia publică locală, aparitia unor tehnologii noi, presiunile financiare au devenit factori ai schimbării. Functionarea unei administratii publice locale moderne, constituie o conditie necesară pentru realizarea unor reforme în viata social economică si a cresterii rolului cetăteanului în relatia administratie-cetătean. Cetătenii sunt din ce în ce mai exigenti fată de măsurile ce se iau în administratia publică iar asteptările lor cu privire la serviciile administratiei publice locale sunt din ce în ce mai dificil de satisfăcut.

Prin această temă, mi-am propus să fiu în cunostintă de cauză în ceea ce priveste în general comunicarea si în special, comunicarea în administratia publică locală.

Lucrarea este structurată pe patru capitole. Fiecare capitol este structurat pe sectiuni. Concluziile sunt prezentate într-o sectiune separată. Lucrarea mai contine si lista bibliografică si anexe.

Corpusul lucrării – suportul teoretico-stiintific se constituie din lucrări variate. Am recurs la lucrările sociologilor, monografii, manuale si ghiduri care reflectă comunicarea. Actele legislative care reglementează domeniul administratiei publice locale sunt o altă categorie de resurse. Mentionez Constitutia României, Monitorul oficial, legi si ordonante date de guvern si aprobate de Parlamentul României. O altă categorie sunt ghidurile elaborate pentru functionarii publici si alesii locali.

Procesul de comunicare are un impact deosebit în activitatea administratiei locale dar primăriile au dobândit importante premise profesionale pentru a continua si dezvolta acest domeniu de activitate. Comunicarea si-a găsit pozitia între activitătile administratiei publice locale si a confirmat capacitatea de a răspunde nevoii de comunicare.Totusi comunicarea rămâne dependentă de conditiile economice. La etapa actuală se constată o ascensiune a industriei de comunicare. Conditiile economice si cele social-culturale vor conduce activitatea de comunicare la un nivel superior.

Concluzia finală arată că etapele comunicării şi cunoaşterea metodologiei de comunicare este esenţială în orice instituţie din cadrul administraţiei locale, pentru construirea unui climat organizaţional cât şi stabilirea unei bune relaţionări cu publicul ţintă cu care intră în contact prin natura activităţii sale.

I. ORGANIZAŢIA ŞI COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ

I.1. Conceptul de organizatie

Organizaţiile reprezintă unul dintre semnele dinstintive ale epocii contemporane, ceea ce înseamnă că trăim într-o societate a organizaţiilor. Ca atare mulţi analişti apreciază că o societate contemporană, dezvoltată, este o ,,societate a organizaţiilor”(Drucker, Mintzberg, Scott, apud Vlăsceanu , 2003, p. 16). Societatea organizatiilor (Mintzberg, apud Vlăsceanu, 2003, p. 29) este cea în care organizaţia se însinuează în vieţile noastre, ne controlează, ne influenţează dar ne şi domină viaţa. Majoritatea oamenilor îşi petrec o treime din viaţă în cadrul organizaţiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Specificul Comunicarii in Administratia Publica Locala - Studiu de Caz - Primaria Comunei Munteni, Jud. Galati.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALATI FACULTATEA DE ŞTIINTE ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA „COMUNICARE SI RELATII PUBLICE”