Studiu de Caz - Nivelul de Autoapreciere

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Studiu de Caz - Nivelul de Autoapreciere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

Introducere 1
Capitolul I
Nivelul de autoapreciere la elevi.
- Componenta autoapreciere 3
- Dependenţa nivelului de autoapreciere
de mediul social 4
- O metodă de educare a capacităţii de interapreciere obiectivă 6
Capitolul II
Studiul propriuzis 8
Bibliografie 29

Extras din document

Introducere

Paul Fraisse atrăgea atenţia că “judecăţile şi aprecierile noastre depind întotdeauna, mai mult sau mai puţin, de cele ale anturajului nostrum. Experimentele făcute în acest domeniu folosesc un stimul ambiguu, pe care subiectul trebuie să-l aprecieze înainte şi după ce a cunoscut aprecierea celorlalţi, dintre care unii pot fi animatori.”

Motivarea temei alese

În studiu am abordat tema”Stabilirea nivelului de autoapreciere la elevii de virstă şcolară mare(15-18 ani)”. Am ales această temă deoa-rece o consider importantă mai ales în activitatea cadrelor didactice. Pentru un profesor este foarte important să cunoască într-o oarecare măsură nivelul de autopreciere a elevilor săi, pentru a reuşi să creeze corelaţia dintre el şi elev şi chiar elev-elev. Profesorul trebuie să aibă puterea de a influenţa în mod semnificativ vieţile elevilor, puterea de a-i ajuta să obţină o imagine mai clară despre ei însuşi şi despre socie-tate. Trebuie să cunoască şi să posede tehnici de a-i încuraja pe cei care se subapreciază.

Cunoaşterea nivelului de autoapreciere la elevi ne oferă posibilitatea de a stabili gradul fiecăruia de succese pe viitor. Cei care se supraapreciază sunt fiinţe sociabile, plini de umanism şi expansiv, încrezuţi în propriile lor forţe, în posibilitatea de a ocoli toate obsta-colele, în urma cărora vor obţine succese mari. Cei care se subapreciază sunt puţin socia-bili , le place singurătatea, nu sunt vorbăreţi, au o neîncredere în propriile lor forţe şi în succese.

Deaceea este foarte important de a stabili nivelul elevilor de autoapreciere pentru a aplica acele procedee de ameliorare a situaţiei, cum ar fi încurajarea celor care se subapreciază , susţinerea lor , impunerea acestora de a crede în propriile lor forţe şi succese

1

Scopul investigaţiei

De a stabili nivelul de autoapreciere la elevii de virstă şcolară mare

(15-18ani)

Obiectul cercetării

Nivelul de autoapreciere la elevii de virstă şcolară mare.

Ipoteza de lucru

Elevii studiaţi posedă un nivel mediu de autoapreciere.

Obiective operaţionale

- Analiza problematicii nivelului de apreciere abordate în literatura de specialitate autohtonă şi de peste hotare;

- Selectarea eşantionului;

- Elaborarea unui test (chestionar);

- Aplicarea testului (chestionarului) asupra eşantionului;

- Colectarea şi analiza rezultatelor.

Metodologia

În vederea realizării scopului şi obiectivelor, verificării ipotezei de lucru, au fost aplicate următoarele metode de investigaţie:

- Metoda observaţiei;

- Metoda chestionării;

- Metoda intervievării;

- Metoda testelor.

2

Capitolul I

Componenta autoaprecierii

supraapreciere

nivel mediu de

autoapreciere

subapreciere

3

Dependenţa nivelului de autoapreciere de mediul social

Copilul şi tînărul resimt ca pe o necesitate psihologică fundamentală faptul de a fi împreună cu persoane de aceeaşi vîrstă, avînd preocupări relativ comune cu ei. Vîrstnicii sintetizează acest adevăr în expresia binecunoscută:”copil la copil trage”. A fi împreună cu cei de aceeaşi vîrstă creează o stare de confort psihic, de siguranţă, de recunoaştere. Dacă individul poate aduce servicii grupului din care face parte, nu este mai puţin imprtant faptul că şi grupul dă numeroase satisfacţii persoanelor din care se constituie.

În opinia celor mai mulţi psihologi, aceste satisfacţii sunt în primul rînd de natură psihică.

Prezentăm mai jos cîteva aspecte ale „serviciilor” pe care grupul le asigură membrilor săi:

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de Caz - Nivelul de Autoapreciere.doc

Alte informatii

studiu de caz efectuat pe un esantion de 25 elevi, include grafice, calcule, date statistice, concluzii si recomandari