Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa

Proiect
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 29987
Mărime: 144.67KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere / 4

CAPITOLUL 1 : ROLUL COMUNICĂRII ÎN RELAŢIILE CU PRESA/ 5

1.1 . Conceptul de comunicare - definiţii, caracteristici, tipuri /6

1.2. Comunicarea socială - factor dominant al relaţiilor sociale /11

1.3. Libertate şi comunicare în lumea presei / 12

1.4. Rolul biroului de presă la nivel organizaţional – importanţă şi misiune / 15

1.4.1.Aptitudinile unui reprezentant al biroului de presă / 16

1.4.2.Sarcinile membrilor biroului de presă / 17

1.4.3.Rolul purtătorului de cuvânt al organizaţiei / 19

1.5. Activităţi specifice biroului de presă / 23

1.5.1.Căutarea şi selectarea informaţiilor în/din interiorul organizaţiei / 23

1.5.2. Crearea şi reactualizarea documentelor de bază referitoare la organizaţie / 25

1.5.3.Pregătirea materialelor şi organizarea manifestărilor pentru presă / 26

1.5.4.Crearea de contacte individuale cu jurnaliştii / 26

1.5.5.Căutarea şi selectarea informaţiilor externe / 27

CAPITOLUL 2 : TEHNICI DE COMUNICARE CU PRESA / 29

2.1.Relaţiile cu presa / 29

2.2.Tehnici de comunicare cu presa / 30

2.2.1.Comunicatul de presă / 30

2.2.1.1.Clasificarea comunicatelor de presă/ 32

2.2.1.2. Încadrarea comunicatului de presă în genul jurnalistic / 36

2.2.1.3.Structura şi forma comunicatului de presă / 37

2.2.1.4.Etape de realizare a comunicatului de presă / 38

2.2.2.Ştirea de presă / 45

2.2.2.1.Etape jurnalistice de parcurs: predocumentare si documentare / 46

2.2.2.2.Încadrarea ştirii de presă în genul jurnalistic:regula „piramidei inversate"/46

2.2.2.3.Etape în realizarea şi redactarea unei ştiri de presă / 48

2.2.3.Conferinţa de presă / 50

2.2.3.1.Desfăşurarea conferinţei de presă / 50

2.2.3.2.Întrebările din cadrul conferinţei / 53

2.2.3.3.Închiderea conferinţei / 54

2.2.3.4.Evaluarea / 56

2.2.4.Briefingul de presă / 57

CAPITOLUL 3 : STUDIU DE CAZ – COMUNICAREA CU PRESA ÎN TIMPUL GREVEI CFR / 60

3.1.Prezentarea companiei Căile Ferate Române (CFR) / 60

3.2.Obiectivele strategice ale companiei / 6

3.3.CFR în context internaţional / 6

3.4.Situaţia actuală / 64

3.5.Tehnici de comunicare cu presa în timpul grevei CFR / 66

3.6.Analiza principalelor comunicate din timpul grevei / 66

3.6.1.Analiză comunicat de presă - Grevă generală la CFR din 27/5/2005 / 68

3.6.2.Analiză comunicat de Presă - emis de Biroul de Presă CFR în 9/6/2005 / 69

3.6.3.Prezentarea declaraţiei de presă a Ministerului Transportului / 70

3.7. Impactul şi consecinţele mediatizării grevei CFR / 72

Concluzii / 75

Bibliografie / 77

Extras din document

Introducere

Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări, să facă faţă unor probleme noi, să ia decizii care asigură dezvoltarea sau precipită declinul.

Pentru a se impune în mediul lor, organizaţiile, trebuie să se sprijine pe diverse tehnici, acestea fiind elaborate de diverşi consilieri în comunicare care să ofere rezolvăripentru problemele care apar.

Or, din ce în ce mai mult , comunicarea şi relaţiile publice se dovedesc instrumente originale şi eficace pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă orice organizaţie. Ele pot ajuta la rezolvarea unei probleme, lansarea unei idei, evitarea unei catastofe - în efortul de a depăşi problemele de zi cu zi.

Pentru depăşirea cu succes a problemelor ce intervin într-o organizaţie este nevoie de o structură de comunicare, un birou de presă care să asigure comunicarea cu presa. Relaţiile cu presa se referă la toate legăturile pe care o organizaţie le poate stabili cu mass-media; aceste relaţii au drept scop promovarea în rândurile publicurilor-ţintă, prin canalele mediatice, a activităţii organizaţiei, a punctelor sale de vedere şi a personalităţii sale. Este vorba, astfel, de toate acţiunile care încearcă să atragă atenţia presei. Aceste acţiuni pot îmbrăca diverse forme, dintre care cele mai importante sunt comunicatele de presă, conferinţele de presă, întâlnirile şi briefing-urile. In lucrarea de faţă accentul cade pe comunicatul de presă, importanţa acestuia este covârşitoare, el are rolul de a informa mass-media cu privire la un eveniment, o lansare, sau o problemă cu care se confruntă organizaţia respectivă cu scopul ca acesta să fie publicat pentru a ajunge la publicul-ţintă.

Orice organizaţie care se respectă are nevoie de o structură/departament de comunicare cu presa deoarece aceasta asigură buna informare a jurnaliştilor, cu scopul de a permite funcţionarea armonioasă şi eficientă a unei instituţii complexe şi descentralizate. Din acest motiv nu trebuie neglijată existenţa unei astfel de structuri capabile să gestioneze eficient eventualele probleme cu care se confruntă organizaţia. Biroul de comunicare cu presa trebuie să fie capabil să întreţină relaţii bune cu jurnaliştii, care sunt mijlocul cel mai eficient de informare a publicului organizaţiei.

CAPITOLUL 1.

ROLUL COMUNICĂRII ÎN RELAŢIILE CU PRESA

Comunicarea face parte din viaţa noastră, este esenţială pentru a trăi şi munci. Derivată din latinescul „comunis" – comun – comunicarea semnifică un fapt simplu: practicând-o, omul încearcă sa stabilească cu alte persoane o comunicare prin care pot fi difuzate informaţii, idei şi atitudini.

A comunica nu înseamnă însă doar a emite sunete şi cuvinte ci înseamnă, în acelaşi timp, a gândi şi a cunoaşte. În organizaţii, oamenii sunt confruntaţi cu diferite situaţii care cer comportamente specifice şi modele de comunicare adecvate . Astfel, ei trebuie să dispună de o adevarată cultură a comunicării: cum să vorbească, unde, când şi în ce situaţie. Raportată la acţiuni şi situaţii, la multitudinea formelor şi nivelurilor de relaţii umane pe care le mijloceşte, comunicarea poate căpata o multitudine de sensuri, cu o infinitate de nuanţe.

În cele dintâi, comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. În fapt, însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul ,,comunicare" provine din limba latină; communis înseamnă ,,a pune de acord", ,,a fi în legătură cu" sau ,,a fi în relaţie", deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de ,,a transmite şi celorlalţi", ,,a împărtăşi ceva celorlaţi".

Deşi termenul este de origine latină, primele preocupări, cu deosebire practice pentru comunicare, le-au avut grecii. Pentru aceştia, arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-1 exprima în agora era o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean.

Specialiştii care au analizat de-a lungul timpului fenomenul comunicării admit că aceasta urmăreşte cateva particularităţi specifice :

- comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legătură unii cu ceilalţi, în mediul în care evoluează;

- în procesul de comunicare, prin conţinutul mesajului se urmăreşte realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificaţii;

- orice proces de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea exteriorizată (acţiunile verbale şi nonverbale observabile de către interlocutori), metacomunicarea (ceea ce se înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare individ în forul său interior, la nivelul sinelui);

- orice proces de comunicare se desfăşoară într-un context, adică are loc într-un anume spaţiu psihologic, social, cultural, fizic sau temporal, cu care se află într-o relaţie de strânsă interdependenţă;

- procesul de comunicare are un caracter dinamic, datorită faptului că orice co¬municare, o dată iniţiată, are o anumită evoluţie, se schimbă şi schimbă şi persoanele implicate în proces;

- procesul de comunicare are un caracter ireversibil, în sensul că, o dată transmis un mesaj, el nu mai poate fi ,, oprit" în ,,drumul" lui către destinatar. La cele enumerate se mai poate adăuga următoarele:

- în situaţii de criză, procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sferă mai mare de cuprindere;

- semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii actului de co¬municare, cât şi între receptorii aceluiaşi mesaj;

- orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent, adeseori acesta din urmă fiind mai semnificativ.

Preview document

Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 1
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 2
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 3
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 4
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 5
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 6
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 7
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 8
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 9
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 10
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 11
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 12
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 13
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 14
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 15
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 16
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 17
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 18
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 19
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 20
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 21
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 22
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 23
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 24
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 25
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 26
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 27
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 28
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 29
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 30
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 31
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 32
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 33
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 34
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 35
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 36
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 37
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 38
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 39
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 40
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 41
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 42
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 43
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 44
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 45
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 46
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 47
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 48
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 49
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 50
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 51
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 52
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 53
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 54
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 55
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 56
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 57
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 58
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 59
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 60
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 61
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 62
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 63
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 64
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 65
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 66
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 67
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 68
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 69
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 70
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 71
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 72
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 73
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 74
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 75
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 76
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 77
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 78
Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa.doc

Alții au mai descărcat și

Relațiile publice și managementul crizei

I. Criza din perspectiva relaţiilor publice 1. Definirea crizei Societatea în care trăim ne oferă prin intermediul mass-media destul de multe...

Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa

INTRODUCERE În societatea românească post-decembristă, relaţiile publice au cunoscut o evoluţie impresionantă. Au fost înfiinţate numeroase...

Comunicarea cu Mass-Media

1. ÎNCREDEREA ÎN COMUNICARE A comunica este esenţial pentru o organizaţie sau pentru o instituţie ce se dezvoltă sau se străduieşte să impună în...

Dosar de presă - Orange

Declarația de principii 1. comunicare - În tot ce facem, ascultăm și păstrăm echilibrul • La Orange, toate opiniile contează. Ascultăm punctele...

Comunicare Politiva si Electorala

Capitolul 1 COMUNICAREA POLITICĂ – DEFINIŢIE Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi...

Realizarea unei știri

Titlu: De la bal - la spital( prima știre) Intro-ul: O tânără a fost mușcată în acestă dimineață de câinii vagabonzi, în timp ce se întorcea de...

Comunicarea Instituții - Mass-media

COMUNICAREA INSTITUŢII – MASS-MEDIA 1. RELAŢIA CU PRESA, PARTE INTEGRANTĂ A RELAŢIILOR PUBLICE Termenul de “relaţii publice” este relativ nou în...

Particularități lingvistice în textul publicistic-politic

I. 1. Introducere. Argument. Cuvânt înainte Prin alcătuirea acestui proiect doresc să analizez amănunţit o serie de texte publicistice şi...

Te-ar putea interesa și

Managementul Relațiilor Publice la Firma Conted

I. INTRODUCERE În întreprinderile industriale şi comerciale, în doar câţiva ani, comunicarea a devenit, dacă nu o prioritate, cel puţin o...

Eficiența campaniilor politice

PROFILUL ALEGĂTORILOR Mediul social în care acţionează indivizii funcţionează ca o reţea de simboluri care se integrează la diverse niveluri, din...

Campanie de relații publice în situație de criză - Philips România

Introducere Relaţiile publice se dovedesc un instrument original şi eficace pentru a răspunde provocărilor cu care orice organizaţie se confruntă....

Influența Publicațiilor de Tip Tabloid Asupra Formării Personalității Tinerilor

Influenţa publicaţiilor de tip tabloid asupra formării personalităţii tinerilor 1. Presa 1.1. Definirea presei Prin presă se înţelege...

Comunicare în situații de criză - Orange România

Introducere Pretudindeni putem observa cum orice organizație se confruntă zilnic cu noi provocări, trebuie să facă față unor probleme noi, să ia...

Campanie de Relații Publice în Situație de Criză BCR România

Introducere Relaţiile publice se dovedesc un instrument original şi eficace pentru a răspunde provocărilor cu care orice organizaţie se confruntă....

Criză de imagine - Carrefour

1. Grupul Carrefour Grupul Carrefour este cel mai mare retailer european și al doilea din lume, dupa Wal-Mart. Cu 456.000 de angajați în 30 de...

Campanie de Comunicare Anticriză Privind Imaginea și Reputația Companiei Toyota

Campanie de comunicare ANTICRIZĂ privind imaginea și reputația companiei Toyota 1. Introducere și context A. Despre instituție Toyota Motor...

Ai nevoie de altceva?