Proiectele din domeniul Construcții - pagina 2 din 26

Memoriu de calcul privind proiectul de an la BPM

1.CALCULELE GENERALE. 1.1.Alegerea motorului electric. Puterea necesara a motorului electric PM nec (W) se determina reieșind din puterea necesară Pa a arborelui de acționare a mecanismului conform efortului de tracțiune Ft (N) și viteza v (m/s) benzii elevatorului ,puterea la arborele de acționare pentru un... citește mai departe

39 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Zidării din BCA (beton celular autoclavizat)

GENERALITĂȚI Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție, instrucțiunile tehnice aplicabile,instrucțiunile producătorului, declarația de conformitate și prevederile din prezentul caiet de sarcini.Verificarea existenței autorizației de construire și a procesului verbal de predare-primire a... citește mai departe

99 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiza cost-beneficiu - Modernizare imobil cu destinatie muzeu

Cap. 1 Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință 1.1. Identificarea investiției Investiția selectată din Orașul Cernavodă, Constanța este reprezentată de realizarea proiectului: Modernizare imobil cu destinație Muzeu. Menționăm că investiția ce se dorește a... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Intocmirea unei documentatii tehnice pentru realizarea unei constructii cu respectarea continutului cadru pentru intocmirea D.T.A.C si P. Th.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR In conditiile initiale cladirea are destinatia hotel si restaurant Prin extindere este necesara o consolidare a structurii de rezistenta, lucru ce rezulta in baza expertizei tehnice. Cladirea va avea functiunea de spatii de cazare (hotel 5 stele), si centru pentru coferinte,... citește mai departe

118 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia construcțiilor de mașini

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere a reperului numarul 6 din anexa 1, în condiţiile unei producţii de serie mijlocie şi să se întocmească planele de operaţii pentru acest proces tehnologic. Capitolul I 1 Analiza datelor initiale. Reperul numarul 6 , din anexa 1 fiind un... citește mai departe

61 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnologia proceselor de Construcții

Este bine cunoscută importanţa majoră a activităţii din domeniul construcţiilor, activitate ce este aplicată practic in intreagă sferă a vieţii și activităţii umane. Ea creează condiţii de locuit, de desfăşurare a tuturor activităţilor sociale, culturale şi sportive ale oamenilor, de alimentare cu apă, de asigurare... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Căi navigabile

Să se proiecteze un canal navigabil si o ecluza cu căderea H0=9+0.2*N m = 10.2 m Număr de ordine = 6 Pentru canalul navigabil se vor dimensiona secțiunea transversală, raza de curbură, supralărgirea în curbe și protecția de mal. Pentru ecluză se vor determina dimensiunile principale, timpul de umplere/golire,... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Construcții

I. Date de temă Prin tema de proiectare primită pentru elaborarea proiectului, s-a stabilit a se concepe realizarea unei construcţii cu destinaţia clădire de birouri, având regimul de inăltime D+P+3E. Această clădire este amplasată in mediul urban intr-o zonă periferică a municipiului Roman. II. Soluţia... citește mai departe

146 pagini 7 puncte Extras Bibliografie

Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov

Braşovul a dezvoltat de-a lungul secolelor o cultură şi o civilizaţie puternic ancorate contextului istorico-geografic european. Reprezintă un centru cultural şi comercial cu o bogată tradiţie. În zorii conturării marii culturi europene, la Braşov a fost tipărită prima carte în limba română.Tot aici a apărut prima... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Raport de practica

CAPITOLUL 1 Informaţii privind unitatea parteneră de practică 1.1 Date de identificare ale unităţii (denumire, adresă, date de contact) - SC. HEXADOME CONSTRUCT SRL - Strada Maior Alexandru Campeanu, nr.63, Sector 1, Bucuresti - Tel : 0 21 224 04 94 - Fax: 0 21 224 1241 - Email: office@hexadome.ro - Nr inreg... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Construcții

Se cere să se proiecteze un adăpost pentru întreținerea vacilor de lapte în stabulație liberă organizat în clădiri cu deschidere de 10,50 m și lungime de 30,00 m. Încărcările pentru calculul la stări limită pentru elementele și construcțiile de lemn, cu excepția sarpantei, se ia conform SR EN 1990:2004. Elementele... citește mai departe

81 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Fundatii speciale

Coloanele din material granular intr-un teren de fundare slab sunt o alternative viabila atunci cand o solutie de fundare directa nu indeplineste cerintele de siguranta si/sau exploatare normal, iar o fundatie indirect ape piloti din beton armat este mult acoperitoare si neeconomica. Aceasta solutie de imbunatatire... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Topografie

1. Drumuirea de nivelment geometric inchisa pe punctul de plecare. Nivelmentul Geometric – este cunoscut si sub denumirea de nivelmentul vizelor orizontale. In functie de pozitia instrumentului de nivelment fata de mirele de nivelment, se disting nivelmentul geometric de mijloc si nivelmentul geometric de capat.... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Raport dinamica structurilor

1 INTRODUCERE În lucrarea prezentă se urmăresc caracteristicile dinamice, neglijând amortizarea, a 4 conformări diferite ale aceeași structuri (str. A) obținute prin eliminarea unui anumit număr de elemente structurale din diferite poziții: Studiul celor patru structuri se va face urmărind următorul traseu: 1)... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Beton armat - Construire imobil S+P+3E

Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă dreptunghiulară cu dimensiunile 12,025 x 14,925 = 179,473 m2. Clădirea are funcţiunea de birouri şi este amplasată în TĂRGU JIU. Principalele caracteristici sunt: PRECIZAREA... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview
''