Achizitia unui Utilaj Multifunctional pentru Realizarea Lucrarilor de Constructii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Achizitia unui Utilaj Multifunctional pentru Realizarea Lucrarilor de Constructii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1. Denumirea proiectului și încadrarea pe linia de finanțare.

Titlul proiectului:

“ACHIZIŢIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCŢIONAL PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII”

Linia de finanţare: Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

2. Justificați modul în care îndepliniți criteriile de eligibilitate ca beneficiari ai liniei de finanțare pe care o vizați.

· Eligibilitatea beneficiarului:

Microintreprinderea va fi înfiinţată în mediul rural, îndeplinind astfel criteriul cu privire la eligibilitatea beneficiarului, inclus în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 312.

· Eligibilitatea activităţilor rezultate în urma implementării proiectului:

Cod CAEN aferent activităţilor ce vor fi desfășurate:

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Această clasă include:

-activităţi de construcţii specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare său echipament specializat:

-construcţii de fundaţii, inclusiv fixarea pilonilor

-lucrări de izolaţii împotriva igrasiei şi hidroizolaţii

-îndepărtarea igrasiei din clădiri

-forarea puţurilor de apă

-înălţarea elementelor de structură din oţel fabricate de terţi

-fasonarea oţelului

-zidării din cărămidă şi piatră

-înălţarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru, excluzând închirierea de schele şi platforme de lucru

-înălţarea coşurilor şi a cuptoarelor industriale

-lucrări ce impun cerinţe speciale care necesită abilităţi de căţărare şi utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la înălţime pe structuri înalte

-lucrări subterane

-construcţia piscinelor descoperite

-curăţarea clădirilor la exterior cu abur, prin sablare şi metode similare

-închirierea macaralelor şi echipamentelor de construcţii, de utilizare generală, cu operatori

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

Această clasă include:

-demolarea clădirilor şi a altor structuri

4312 Lucrări de pregătire a terenului

Această clasă include:

-curăţarea amplasamentelor

-lucrări de mutare a pământului: excavaţii, umplere, nivelarea şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea şanţurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.

-pregătirea şantierelor pentru exploatări miniere:

-îndepărtarea surplusului de pământ şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a şantierelor miniere, cu excepţia amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol şi de gaze naturale

-executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor

-executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole şi forestiere

· Tipul de investiţii eligibile prevăzute în proiect:

Prin prezentul proiect microintreprinderea doreşte să achiziţioneze un utilaj pentru a dezvolta sectorul serviciilor destinate populaţiei din spaţiul rural.

Cu ajutorul buldoexcavatorului ce va fi achiziţionat se vor presta următoarele categorii de servicii:

· întreţinere drumuri şi străzi;

· nivelare parte carosabilă ;

· împrăştiere balast şi nisip ;

· înlăturarea efectelor calamităţilor :

· degajarea efectelor calamităţilor ;

· decolmatarea albiilor unor torenţi, pârâuri, râuri de plutitori, nămol ;

· amenajare şi întreţinere spaţii verzi ;

· amenajare terenuri de sport şi/sau joacă pentru copii şi/sau tineret .

Activitatea propusă prin proiect va veni în sprijinul populaţiei rurale din comună Ţibăneşti prin crearea de noi servicii, angajarea a două pesoane din mediul rural, crescând asfel nivelul de trăi pentru familiile acestora .

Pentru a spori veniturile, dar şi pentru o utilizare eficientă a utilajului, întreprinderea va participa ca şi subcontractant sau ca asociat la firmele de construcţii care vor executa lucrări de modernizare a drumurilor sau de executare a lucrărilor aferente reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi construcţii edilitare sau alte tipuri de lucrări civile sau/şi industriale.

Utilajele vor fi folosite şi pentru a deservi persoanele fizice care solicită executare a lucrărilor de demolare a construcţiilor sau de pregătire a terenului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Achizitia unui Utilaj Multifunctional pentru Realizarea Lucrarilor de Constructii.doc