Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa

Proiect
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 16276
Mărime: 16.82MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu

Cuprins

1. TEMA PROIECTULUI 5

1.1 Obiectul proiectului 6

1.2 Date de bază 6

1.3 Nivelul de dezvoltare a proiectului 6

2. MEMORIU JUSTIFICÂTIV 7

2.1 Denumirea investiţiei 8

2.2 Situaţia existentă 8

2.3 Varianta aleasă 8

2.4 Obiecte componente 8

2.4.1 Captarea apei 8

2.4.2 Staţia de clorinare 8

2.4.3 Conducta de aducţiune 8

2.4.4 Rezervorul de înmagazinare 9

2.4.5 Staţia de hidrofor 9

2.4.6 Reţeaua de distribuţie a apei 9

3. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICĂ ŞI HIDRAULICĂ 10

3.1 Stabilirea numărului de consumatori 11

3.2 Determinarea necesarului de apă 11

3.3 Debitele necesarului de apă 15

3.4 Debitele cerinţei de apă 16

3.5 Calculul rezervei intangibile de incendiu 17

3.6 Debitele de dimensionare a schemei de alimentare cu apă 18

4. CAPTAREA APEI 20

4.1 Date de bază 21

4.2 Dimensionarea hidraulică a captărilor cu drenuri 26

5. ADUCŢIUNEA APEI 28

5.1 Dimensionarea hidraulică a apei 30

5.1.1 Determinarea diametrului tehnico-economic al aducţiunii 30

6. STAŢIA DE TRATARE A APEI 36

6.1 Deznisipătorul orizontal 37

6.2 Dezinfectarea apei 40

6.2.1 Generalităţi 40

6.2.2 Dimensionarea instalaţiei 41

7. ÎNMAGAZINAREA APEI 42

7.1 Generalităţi 43

7.1 Volumul rezervorului 43

8. STAŢIA DE HIDROFOR 48

9. REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A APEI 50

9.1 Dimensionarea reţelei de distribuţie. Introducere. Relaţii de calcul. 51

9.1.1 Ipoteze de dimensionare şi verificare 51

9.1.2 Determinarea debitelor aferente pe tronsoane 52

9.1.3 Determinarea debitelor consummate în noduri 52

9.1.4 Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane 53

9.1.5 Dimensionare hidraulică a reţelei de distribuţie 54

9.1.6 Verificarea calculelor 56

9.2 Dimensionarea reţelei de distribuţie în ipoteza I. 57

9.3 Dimensionarea reţelei de distribuţie în ipoteza a II-a. 90

10. CALCULUL STATIC ŞI DE REZISTENŢĂ 120

10.1 Tema proiectului. 121

10.2 Memoriu justificativ. 122

10.3 Etapele de proiectare. 123

11. ANTEMĂSURĂRI 144

12. DEVIZ 147

13. BORDEROU 156

14. BIBLIOGRAFIE 157

Extras din document

1. TEMA PROIECTULUI

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI

Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa,

judeţul Maramureş.

1.2. DATE DE BAZĂ

• Localitatea este reprezentată în palnul de situaţie anexat;

• Sursa pentru alimentare cu apă va fi asigurată printr-o captare subterană cu drenuri;

• Extinderea alimentării cu apă va cuprinde:

 Un dren cu lungimea de 50 m, care va asigura un debit de 33 l/s;

 De la captare apa este pompată şi transportată printr-o conductă de aducţiune din fontă, cu diametrul de 350 mm şi lungimea de 6440 m, pană la rezervor proiectate de 2 2500 m3;

 Distribuţia apei se va realiza printr-o reţea mixta (inelară şi ramificată), tronsoanele reţelei având diametre cuprinse între 100 mm şi 250 mm.

1.3. NIVELUL DE DEZVOLTARE AL PROIECTULUI

Pentru toate obiectele studiate vor fi date elemente referitoare la instalaţia tehnologică şi orientativ, pentru partea constructivă. Pentru o parte din construcţii, ce se va stabili pe parcurs, vor fi făcute şi calculi de dimensionare, de rezistenţă şi de beton, cu detaliile respective.

Desenele vor fi redactate la scări convenabil alese, pentru reprezentări acceptabile.

Se va face evaluarea lucrărilor de construcţii, întocmindu-se antemăsurători şi devize.

2. MEMORIU JUSTIFICÂTIV

2.1. DENUMIREA INVESTIŢIEI

Extinderea alimentării cu apă a localitaţii Borşa, judeţul Maramureş.

2.2. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Localitatea Borşa dispune în prezent de o sursă de apă subterană, care însă nu asigură alimentarea cu apă a cartierelor Repedea şi Rotundu; de asemenea, în localitate există 2 rezervoare de 300 m3 şi un rezervor de 500 m3.

2.3. VARIANTA ALEASĂ

În varianta aleasă, captarea apei se face din sursă subterană proprie, prîntr-un dren circular cu lungime de 50 m, sursa asigurând un debit de 33 l/s.

De la captare, apa este pompată şi transportată printr-o conductă de aducţiune din fontă, cu diametrul de 350 mm şi lungimea de 6440 m, până la rezervoarele de înmagazinare proiectate, două rezervoare de 2500 m3 şi un rezervor de 1500 m3 (2×2500 + 1500 m3);

De la rezervoare, apa este transportată şi injectată în reţeaua de distribuţie, printr-o conductă din fontă, cu diametrul de 250 mm, amplasată sub adâncimea de îngheţ.

2.4. OBIECTELE COMPONENTE

2.4.1. Captarea apei

Captarea cuprinde totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru devierea apei din sursa naturală şi strângerea acesteia într-un singur loc.

Captarea diferă, ca alcătuire, de la o sursă la alta (ape subterane, râuri, lacuri, etc.), dar nu poate lipsi din nici o schema de alimentare cu apă.

Captarea apei pentru alimentarea cu apă potabilă a celor doua cartiere ale localităţii Borşa-judetul Maramureş, respectiv cartierele Repedea şi Rotundu, se face din apele subterane ale izvorului Repedea, amplasat la cota 880,00 m, prîntr-un dren cu lungimea de 50 m, care asigura un debit de 33 l/s.

2.4.2. Staţia de tratare a apei

Din analizele apei captate a rezultat că apa trebuie supusă proceselor de deznisipare şi dezinfectare pentru a deveni potabilă. În acest scop s-a prevăzut un deznisipător orizontal longitudinal şi o staţie de clorinare, amplasată lângă captarea apei.

2.4.3. Conducta de aducţiune

Transportul apei de la captare până la construcţia de înmagazinare se face printr-o conductă de aducţiune. Această conductă a fost prevăzută din fontă, are diametrul de 350 mm, şi lungimea de 6440 m.

Preview document

Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 1
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 2
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 3
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 4
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 5
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 6
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 7
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 8
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 9
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 10
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 11
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 12
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 13
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 14
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 15
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 16
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 17
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 18
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 19
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 20
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 21
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 22
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 23
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 24
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 25
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 26
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 27
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 28
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 29
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 30
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 31
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 32
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 33
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 34
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 35
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 36
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 37
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 38
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 39
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 40
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 41
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 42
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 43
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 44
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 45
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 46
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 47
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 48
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 49
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 50
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 51
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 52
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 53
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 54
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 55
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 56
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 57
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 58
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 59
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 60
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 61
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 62
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 63
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 64
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 65
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 66
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 67
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 68
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 69
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 70
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 71
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 72
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 73
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 74
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 75
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 76
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 77
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 78
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 79
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 80
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 81
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 82
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 83
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 84
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 85
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 86
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 87
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 88
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 89
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 90
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 91
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 92
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 93
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 94
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 95
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 96
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 97
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 98
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 99
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 100
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 101
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 102
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 103
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 104
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 105
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 106
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 107
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 108
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 109
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 110
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 111
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 112
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 113
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 114
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 115
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 116
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 117
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 118
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 119
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 120
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 121
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 122
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 123
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 124
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 125
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 126
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 127
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 128
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 129
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 130
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 131
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 132
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 133
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 134
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 135
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 136
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 137
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 138
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 139
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 140
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 141
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 142
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 143
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 144
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 145
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 146
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 147
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 148
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 149
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 150
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 151
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 152
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 153
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 154
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 155
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 156
Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa - Pagina 157

Conținut arhivă zip

  • Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa.doc

Alții au mai descărcat și

Punct Control Trecere Frontiera P+1E

Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un sediu de vamǎ, având regimul de înălţime P+1E. Amplasamentul...

Proiect Canalizari - Retele de Apa si Canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare...

Rețele de Distribuție a Apei

1. Calculul reţelei de distribuţie a apei 1.1 Consideraţii generale Reţeaua de distribuţie este unul dintre elementele principale ale sistemului...

Proiect Instalatii Sanitare la Un Bloc de 10 Etaje

MEMORIU JUSTIFICATIV Proiectul cuprinde dimensionarea instalatiilor sanitare interioare pentru un bloc de locuinte având P+10 nivele cu 4...

Sarpanta din Lemn la o Cabana Turistica

ARGUMENT Constructiile sunt o ramura productiva a economiei nationale, constructiile au ca rezultat crearea conditiilor necesare pentru existenta...

Proiect Alimentare cu Apa

TEMA PROIECTULUI Sa se dimensioneze obiectul si instalatia sistemului de alimentare cu apa si canalizare cunoscand urmatoarele date de baza:...

Alimentare cu Apa

Obiectul proiectului Se va elabora proiectul pentru alimentarea cu apa a unei localitati si canalizarea acesteia. Date de baza • Localitatea...

Ai nevoie de altceva?