Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 157 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

1. TEMA PROIECTULUI 5
1.1 Obiectul proiectului 6
1.2 Date de bază 6
1.3 Nivelul de dezvoltare a proiectului 6
2. MEMORIU JUSTIFICÂTIV 7
2.1 Denumirea investiţiei 8
2.2 Situaţia existentă 8
2.3 Varianta aleasă 8
2.4 Obiecte componente 8
2.4.1 Captarea apei 8
2.4.2 Staţia de clorinare 8
2.4.3 Conducta de aducţiune 8
2.4.4 Rezervorul de înmagazinare 9
2.4.5 Staţia de hidrofor 9
2.4.6 Reţeaua de distribuţie a apei 9
3. DIMENSIONAREA TEHNOLOGICĂ ŞI HIDRAULICĂ 10
3.1 Stabilirea numărului de consumatori 11
3.2 Determinarea necesarului de apă 11
3.3 Debitele necesarului de apă 15
3.4 Debitele cerinţei de apă 16
3.5 Calculul rezervei intangibile de incendiu 17
3.6 Debitele de dimensionare a schemei de alimentare cu apă 18
4. CAPTAREA APEI 20
4.1 Date de bază 21
4.2 Dimensionarea hidraulică a captărilor cu drenuri 26
5. ADUCŢIUNEA APEI 28
5.1 Dimensionarea hidraulică a apei 30
5.1.1 Determinarea diametrului tehnico-economic al aducţiunii 30
6. STAŢIA DE TRATARE A APEI 36
6.1 Deznisipătorul orizontal 37
6.2 Dezinfectarea apei 40
6.2.1 Generalităţi 40
6.2.2 Dimensionarea instalaţiei 41
7. ÎNMAGAZINAREA APEI 42
7.1 Generalităţi 43
7.1 Volumul rezervorului 43
8. STAŢIA DE HIDROFOR 48
9. REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A APEI 50
9.1 Dimensionarea reţelei de distribuţie. Introducere. Relaţii de calcul. 51
9.1.1 Ipoteze de dimensionare şi verificare 51
9.1.2 Determinarea debitelor aferente pe tronsoane 52
9.1.3 Determinarea debitelor consummate în noduri 52
9.1.4 Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane 53
9.1.5 Dimensionare hidraulică a reţelei de distribuţie 54
9.1.6 Verificarea calculelor 56
9.2 Dimensionarea reţelei de distribuţie în ipoteza I. 57
9.3 Dimensionarea reţelei de distribuţie în ipoteza a II-a. 90
10. CALCULUL STATIC ŞI DE REZISTENŢĂ 120
10.1 Tema proiectului. 121
10.2 Memoriu justificativ. 122
10.3 Etapele de proiectare. 123
11. ANTEMĂSURĂRI 144
12. DEVIZ 147
13. BORDEROU 156
14. BIBLIOGRAFIE 157

Extras din document

1. TEMA PROIECTULUI

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI

Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa,

judeţul Maramureş.

1.2. DATE DE BAZĂ

• Localitatea este reprezentată în palnul de situaţie anexat;

• Sursa pentru alimentare cu apă va fi asigurată printr-o captare subterană cu drenuri;

• Extinderea alimentării cu apă va cuprinde:

 Un dren cu lungimea de 50 m, care va asigura un debit de 33 l/s;

 De la captare apa este pompată şi transportată printr-o conductă de aducţiune din fontă, cu diametrul de 350 mm şi lungimea de 6440 m, pană la rezervor proiectate de 2 2500 m3;

 Distribuţia apei se va realiza printr-o reţea mixta (inelară şi ramificată), tronsoanele reţelei având diametre cuprinse între 100 mm şi 250 mm.

1.3. NIVELUL DE DEZVOLTARE AL PROIECTULUI

Pentru toate obiectele studiate vor fi date elemente referitoare la instalaţia tehnologică şi orientativ, pentru partea constructivă. Pentru o parte din construcţii, ce se va stabili pe parcurs, vor fi făcute şi calculi de dimensionare, de rezistenţă şi de beton, cu detaliile respective.

Desenele vor fi redactate la scări convenabil alese, pentru reprezentări acceptabile.

Se va face evaluarea lucrărilor de construcţii, întocmindu-se antemăsurători şi devize.

2. MEMORIU JUSTIFICÂTIV

2.1. DENUMIREA INVESTIŢIEI

Extinderea alimentării cu apă a localitaţii Borşa, judeţul Maramureş.

2.2. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Localitatea Borşa dispune în prezent de o sursă de apă subterană, care însă nu asigură alimentarea cu apă a cartierelor Repedea şi Rotundu; de asemenea, în localitate există 2 rezervoare de 300 m3 şi un rezervor de 500 m3.

2.3. VARIANTA ALEASĂ

În varianta aleasă, captarea apei se face din sursă subterană proprie, prîntr-un dren circular cu lungime de 50 m, sursa asigurând un debit de 33 l/s.

De la captare, apa este pompată şi transportată printr-o conductă de aducţiune din fontă, cu diametrul de 350 mm şi lungimea de 6440 m, până la rezervoarele de înmagazinare proiectate, două rezervoare de 2500 m3 şi un rezervor de 1500 m3 (2×2500 + 1500 m3);

De la rezervoare, apa este transportată şi injectată în reţeaua de distribuţie, printr-o conductă din fontă, cu diametrul de 250 mm, amplasată sub adâncimea de îngheţ.

2.4. OBIECTELE COMPONENTE

2.4.1. Captarea apei

Captarea cuprinde totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor necesare pentru devierea apei din sursa naturală şi strângerea acesteia într-un singur loc.

Captarea diferă, ca alcătuire, de la o sursă la alta (ape subterane, râuri, lacuri, etc.), dar nu poate lipsi din nici o schema de alimentare cu apă.

Captarea apei pentru alimentarea cu apă potabilă a celor doua cartiere ale localităţii Borşa-judetul Maramureş, respectiv cartierele Repedea şi Rotundu, se face din apele subterane ale izvorului Repedea, amplasat la cota 880,00 m, prîntr-un dren cu lungimea de 50 m, care asigura un debit de 33 l/s.

2.4.2. Staţia de tratare a apei

Din analizele apei captate a rezultat că apa trebuie supusă proceselor de deznisipare şi dezinfectare pentru a deveni potabilă. În acest scop s-a prevăzut un deznisipător orizontal longitudinal şi o staţie de clorinare, amplasată lângă captarea apei.

2.4.3. Conducta de aducţiune

Transportul apei de la captare până la construcţia de înmagazinare se face printr-o conductă de aducţiune. Această conductă a fost prevăzută din fontă, are diametrul de 350 mm, şi lungimea de 6440 m.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa.doc