Amenajări și construcții hidrotehnice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7636
Mărime: 409.22KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. Generalităţi 3

1.1. Hidrologia 3

1.2. Circuitul apei în natură 5

1.3. Sistemul hidrologic 6

1.4. Reţeaua hidrografică 6

1.5. Bazinul hidrografic 6

II. Bazinele hidrografice din România 8

2.1. Bazinul hidrografic al râului Prut 8

2.2. Bazinul hidrografic al râului Siret 9

2.3. Bazinul hidrografic al râului Ialomiţa 9

2.4. Bazinul hidrografic al râului Argeş 10

2.5. Bazinul hidrografic al râului Vedea 10

2.6. Bazinul hidrografic al râului Olt 11

2.7. Bazinul hidrografic al râului Jiu 11

2.8. Bazinul hidrografic al râului Cerna 12

2.9. Bazinul hidrografic al râului Timiş 13

2.10. Bazinul hidrografic al râului Bega 13

2.11. Bazinul hidrografic al râului Mureş 13

2.12. Bazinul hidrografic al râului Crişul Alb 14

2.13. Bazinul hidrografic al râului Crişul Negru 14

2.14. Bazinul hidrografic al râului Crişul Repede 15

2.15. Bazinul hidrografic al râului Barcău 15

2.16. Bazinul hidrografic al râului Someş 15

2.17. Bazinul hidrografic al râului Tisa 16

III. Bazinul hidrografic al râului Tarcău 17

3.1. Topologia reţelei hidrografice 17

3.2. Suprafaţa bazinului hidrografic 20

3.3. Lungimile caracteristice ale unui bazin hidrografic 22

3.4. Densitatea bazinului hidrografic 24

3.5. Perimetrul bazinului hidrografic 24

3.6. Coeficientul de asimetrie 25

3.7. Gradul de abatere de la forma circulară 25

3.8. Gradul de alungire al bazinului hidrografic 25

Bibliografie 26

Extras din document

I. Generalităţi

1.1 Hidrologia

Apa reprezintă unul din elementele naturale indespensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfăşurarea proceselor naturale (fizico- chimice, biologice, climatice, în modelarea reliefului) şi a activităţilor social-economice, constituind un mijloc important de comunicaţie şi de apărare, o materie primă pentru industrie, o sursă apreciată pentru energie, pentru irigarea culturilor, alimentarea populaţiei. Prin diferitele ei forme de manifestare şi prin larga răspândire pe care o are, apa alcătuieşte unul dintre cele mai extinse învelişuri ale Terrei, cunoscut sub numele de hidrosferă. Aceasta se află în relaţii de interacţiune şi influenţă reciprocă cu celelalte sfere ale Pământului (atmosfera, litosfera şi biosfera). Pentru cei mai mulţi dintre noi, apa este un corp incolor, inodor şi insipid. Această definiţie, însuşită încă din copilărie, lasă o impresie de banalitate. Ca urmare a caracteristicilor sale, apa este o substanţă extraordinară. Dacă Terra este un organism, apa joacă rolul sângelui. Dacă poate exista viaţă fără aer, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre apă. În condiţiile societăţii actuale, apa joacă un rol de primă importanţă în economia şi bugetul oricărei ţări. Ca urmare a locului ocupat pentru societatea actuală, această substanţă trebuie foarte bine manageriată. Hidrologia, în cadrul ştiinţelor geografice, ocupă un rol foarte important, fiind considerată ştiinţă fundamentală. În acest context trebuie acordatî o atenţie deosebită fenomenelor hidrologice cu implicaţii majore asupra mediului înconjurător. Hidrologia (din greacă: Yδρoλoγια, Yδωρ+Λoγos, având semnificaţia "studiul apei") este disciplina geologică care se ocupă de studiul proprietăţilor generale ale apelor de la suprafaţa scoarţei terestre, ale mişcării şi distribuţiei apei pe pământ, legile generale care dirijează procesele din hidrosferă, atmosferă, litosferă şi biosferă, precum şi prognoza evoluţiei elementelor hidrologice, în vederea folosirii raţionale a acestora în economie.

Fig. 1 Ramurile hidrologiei

Pe scurt, are ca obiect circuitul apei şi resursele de apă. Datorită obiectului de cercetare foarte vast şi diversificat, hidrologia ca ştiinţă a fost divizată în două mari domenii: hidrologia uscatului sau hidrologia continentală şi hidrologia mărilor şi oceanelor. Această structurare a fost impusă de diferenţele importante dintre caracteristicile, procesele şi fenomenele specifice celor două două medii.

Hidrologia continetală cuprinde mai multe subramuri:

- potamologia (potamos = râu) se ocupă cu studiul apelor curgătoare de pe continente;

- limnologia (limnos = lac) studiază geneza, evoluţia şi proprietăţileunităţilor acvatice naturale şi artificiale;

- telmatologia are ca obiect de cercetare mlaştinile;

- glaciologia studiază răspândirea zăpezilor permanente şi a gheţarilor, geneza şi mişcarea lor, tipurile de gheţari.

- hidrogeologia se ocupă cu cercetarea apelor subterane, în scopul cunoaşterii modalităţilor de formare a straturilor acvifere, izvoarelor, a caracteristicilor lor, a circulaţiei apelor subterane, proprietăţilor hidrogeologice ale rocilor;

- hidrometria se ocupă cu organizarea posturilor şi staţiilor hidrometrice din reţeaua de râuri, lacuri, mlaştini ale unui teritoriu, cu metodele şi procedeele de măsurare şi prelucrare a elementelor hidrologice (niveluri, debite lichide şi solide, temperatura, chimismul apelor etc.);

- hidrologia urbană studiază caracteristicile proceselor hidrologice din spaţiile urbanizate;

- hidrologia rurală cercetează funcţionarea sistemelor hidrografice în relaţie cu modul de utilizare a terenurilor şi cu practicile asociate fiecărui tip de folosinţă;

- hidrometeorologia este un compartiment al meteorologiei care se ocupă cu studiul apei existente în spaţiul atmosferic.

Apa constituie obiectul de studiu şi al altor ştiinţe cu care hidrologia este în strânsă legătură. Dintre acestea menţionăm:

- hidrofizica şi hidrochimia, care se ocupă cu studiul proprietăţilor fizice, respectiv chimice ale apelor;

- hidraulica, ce studiază dinamica apleor;

- hidroenergetica, al cărei scop este cunoaşterea potenţialului energetic al apelor şi posibilitatea valorificării lor;

- hidrotehnica, ce studiază modalităţile şi tehnicile de realizare a lucrărilor de amenajare a unităţilor acvatice;

- hidrobiologia, ale cărei preocupări constau în studierea condiţiilor de viaţă vegetală şi animală din diferitele unităţi acvatice.

Preview document

Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 1
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 2
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 3
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 4
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 5
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 6
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 7
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 8
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 9
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 10
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 11
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 12
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 13
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 14
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 15
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 16
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 17
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 18
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 19
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 20
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 21
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 22
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 23
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 24
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 25
Amenajări și construcții hidrotehnice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Amenajari si Constructii Hidrotehnice.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea stației de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Județul Ialomița

BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor...

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Proiect de rezistență pentru o construcție cu destinația vilă

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Fundații

Fundatiile sunt elemente de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmit acestuia toate incarcarile ce...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Proiect construcții hidrotehnice

În amplasamentul “X”, aflat pe valea râului CASIMCEA, în amonte cu circa 10 km de localitatea CASIMCEA, în podisul Babadag, se va proiecta un baraj...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Reproiectarea Sistemului de Management

Cap. 1. Diagnosticarea potentialului de viabilitate economico-financiara si manageriala a S.C. Hidroconstructia S.A. A. Documentare preliminara...

Relația climă-hidroenergie pe Valea Lotrului

PARTEA a I-a CAPITOLUL 1 FACTORII GENETICI AI CLIMEI 1.1. FACTORII RADIOACTIVI 1.1.1. RADIAŢIA SOLARĂ DIRECTĂ Radiaţia solară directă...

Amenajări și construcții hidrotehnice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CICLUL HIDROLOGIC SI SCHEMELE DE AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE 1.1. DEFINIŢIA SI COMPONENTELE CICLULUI...

Selectarea și Utilizarea Microturbinelor la O Minihidrocentrala, Picohidrocentrala

PROBLEME ABORDATE • tipuri de microturbine hidraulice • multifunctionalitate • tipizarea schemelor de amenajare si a echipamentelor...

Evacuarea populației în caz de dezastre

Argument Evacuarea, ca măsură de protejare a vieţii şi bunurilor materiale a fost folosită, sub diferite forme, de la începuturile societăţii...

Proiect la amenajări și construcții hidrotehnice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CICLUL HIDROLOGIC SI SCHEMELE DE AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE 1.1. DEFINIŢIA SI COMPONENTELE CICLULUI...

Amenajări și Construcții Hidrotehnice

I.BAZINUL SI REŢEAUA HIDROGRAFICĂ ELEMENTE REFERITOARE ASUPRA BAZINULUI HIDROGRAFIC : TRASAREA CUMPENEI APELOR:-linia care separă scurgerile de...

Ai nevoie de altceva?