Automatizarea Lucrarilor de Elaborare a Documentelor Cadastrale in Primaria Raionului Cantimir, Comunei Haragis

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Automatizarea Lucrarilor de Elaborare a Documentelor Cadastrale in Primaria Raionului Cantimir, Comunei Haragis.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Introducere 2
1. Noţiuni generale şi automatizarea lucrărilor cadastrale 5
2. Calculul strat-teren şi informaţii generale despre solurile noastre 9
2.1. Vectorizarea hărţii raster la localitate 9
3.Formarea fisierelor pentru crearea bazei juridice cu crearea titlurilor 13
Concluzie 28

Extras din document

Introducere

Automatizarea complexa este calitatea principala acadastrului modern.Toate fazele tehnologice la efectuarea lucrarilor cadastrale,inclusiv,culegerea prelucrarea şi redactarea datelor in prezent sunt automatizate.

In lucrare sunt prezentate posebilitatile de automatizare a lucrarilor cadastrale:

- Culegerea şi prelucrarea G.P.S;

- Culegerea şi prelucrarea prin digitizare;

- Utilizarea bancilor de date cadastrale;

- Redactarea datelor si informatiilor cu ajutorul procesorului de texte Microsoft Word.

1. Noţiuni generale şi automatizarea lucrărilor cadastrale

Toate hărţile si planurile cadastrale sunt redate in forma grafica obişnuită, la diferite scări si realizate cu diferite precizii, în funcţie de metodele folosite. Tendinţa actuala este folosirea tuturor datelor sub forma digitala. Prin urmare exprimarea planului cadastral sub forma digitala este motivul automatizării lucrărilor cadastrale. Planul digital este un ansamblu de date numerice in care informaţiile geometrice si semantice ale terenului sunt codificate numeric. Acestea se constituie intr-o baza de date cadastrale relaţională, fiind manipulate pe baza a trei modele complementare: - modelul " raster ", care este o simpla reprezentare numerica, precum o imagine binara, obţinuta la scanarea hărţilor si planurilor grafice existente; - modelul "spaghetti", care corespunde hărţilor si planurilor rezultate in urma digitizării (vectorizării) acestora in format vectorial; - modelul " topologic ", care corespunde hărţilor si planurilor numerice in care, pe lângă datele terenului, reprezentate digital, se adaugă relaţiile topologice dintre obiectele care alcătuiesc terenul. Acest model incorporează pentru o harta sau un plan, sub forma vectoriala, trei seturi de date:

a) identificatori ai caracteristicilor terenului de reprezentat in harta sau planul vectorial, care corespund geometriei lui si care se împart in trei tipuri generice: obiecte punct, obiecte linie si obiecte suprafaţa;

b) atribute tematice ale caracteristicilor, care sunt organizate intr-o schema de clasificare ierarhica;

c) date spaţiale, care descriu structura geometrica a hărţilor sau planurilor vectoriale si care se prezintă sub trei aspecte: relaţiile topologice dintre obiecte, forma si mărimea obiectelor, poziţia lor, data de perechile de coordonate X,Y.

Obiectele terenului, reprezentate pe hărţile sau planurile digitale, definite de cele trei seturi de date, pot fi grupate după criterii logice, care se constituie in straturi de date, ca de exemplu: limitele parcelelor, clădirile, reţelele electrice, etc. Automatizarea complexa este calitatea principala a unui cadastru modern, aceasta însemnând obţinerea numai de date digitale in absolut toate fazele lucrărilor de cadastru.

In mod practic, datele cadastrale se pot culege si se pot prelucra in sistemul automat in patru moduri, separat sau combinat si anume: (1) date ale staţiilor totale, (2) date GPS, (3) date fotogrammetrice, (4) date digitizate si/sau date scanate si vectorizate. Trebuie menţionat ca datele fotogrammetrice aduse in format digital se refera numai la aparatele analogice si analitice, deoarece in prezent nu dispunem încă de aparate fotogrammetrice digitale.

Oricare ar fi metoda de culegere si prelucrare, datele trebuie sa fie aduse in banca de date cu aceleaşi caracteristici (format si atribute tematice). Banca de date cadastrale a unei unităţi administrativ - teritoriale se compune din doua tipuri de date: date digitale, care reprezintă forma şi dimensiunile parcelei şi date descriptive, sau atributele alocate parcelei. In final, aceste doua tipuri de date trebuie corelate relaţional pe baza unui atribut comun, care, in cazul cadastrului general, poate fi proprietarul, numarul cadastral al parcelei, adresa, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Automatizarea Lucrarilor de Elaborare a Documentelor Cadastrale in Primaria Raionului Cantimir, Comunei Haragis.doc

Alte informatii

Universitatea Agrară de Stat din Moldova Facultatea: Cadastru şi Organizarea Teritoriului Catedra: Cadastru şi Geodezie