Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc, mcd, jpg
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 11682
Mărime: 10.96MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carean Alexandru
Proiect de liicenta prezentat in cadrul facultatii Constructii de Masini in anul 2002

Cuprins

1. TEMA PROIECTULUI.4

2. LOCUL DE DOCUMENTARE. .6

2.1 Descrierea sumară a unităţii.6

2.2 Modul de rezolvare a problemei în unitate.7

3. PREZENTAREA DE PRINCIPIU A SOLUŢIEI PROPUSE.11

3.1 Prezentarea centrului de prelucrare DMC 63V.11

3.1.1 Aspecte generale.11

3.1.2 Performanţele in procesul de aşchiere a centrului de

prelucrare DMC 63V.11

3.2 Echipamentul CNC al centrului de prelucrare DMC 63V.15

3.2.1 Elementele de bază ale unui sistem CNC.15

3.2.2. Maşina-unealtă cu comandă numerică.15

3.2.3 Sistemul cartezian de coordonate.18

3.2.4. Sistemul polar de coordonate.20

3.2.5 Originea sistemului de coordonate cartezian.21

3.3 Scule utilizate la centrul de prelucrare DMC 63V.23

3.4 Realizarea tehnologiei de fabricaţie utilizând CAMWorks 99.26

3.4.1 Alegerea maşinii si parametrilor.27

3.4.2 Alegerea semifabricatului.29

3.4.3 Definirea entităţilor prelucrabile.30

3.4.4 Generaarea planului de operaţii.31

3.4.5 Generarea traiectorilor sculelor aşchietoare.33

3.4.6 Stimularea realizării piesei.36

3.4.7 Realizarea programului NC.37

4. MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL.39

4.1 Stabilirea adaosului de prelucrare.39

4.2 Alegerea sculelor.40

4.2.1 Pentru degroşare.40

4.2.2 Pentru semifinisare.40

4.2.3 Pentru finisare.40

4.3 Stabilirea parametrilor regimului de aşchiere.40

5. CACLCULUL ECONOMIC AL PIESEI MATRIŢĂ TIP 1.43

6 ASPECTE DE PROTECŢIA MUNCII.48

7. BIBLIOGRAFIE.50

ANEXE.52

Extras din document

Cap. 1: Tema proiectului

Cercetări privind posibilităţile de fabricaţie a matriţelor prin injecţie pe centrele de prelucrare cu comandă numerică

Lucrarea de faţă face o analiză de executie a pieselor de profil complex-de tip matriţe-pecentrele de prelucreare DMC 63 V, recent achizitionat de Catreda de TCM, cu utilizarea calculatorului atât la proiectarea pieselor cat şi a produselor tehnologice de execuţie a acestora prin prelucrari mecanice de aşchiere.

Problemele concrete prezentate în aceasta lucrare se referă la:

• Prezentarea şi descrierea posibilitaţilor de prelucrare pe care le au centrele de prelucrare DMC 63V, in vederea utilizarii acestora la capaticitate maximă.

• Studierea şi descrierea modului de programare a centrelului de prelucrare în vederea punerii în funcţiune a cestuia.

• Sistemul CAD/Cam pentru executarea prelucrărilor prin aşchiere.

• Proiectarea si executarea pe centrul de prelucrare DMC 63V a unei piese complexe de tip matriţă,conf. Fig.1,pentru a demonstara posibilitaţile de prelucrare aacestuia.

Lucrarea nu va trata problemele speciale ale ansamblului din care fac parte piesele

executate, ci numai acele legate de proiectarea şi executarea suprafeţelor caracteriyate de o complexitate marită.

Datorita complexitaţii marite a unor suprafeţe ale pieselor executate, proiectarea acestora, a procesului tehnologic de prelucrare şi execuţia efectivă ridică probleme care se pot rezolva favorabil prin utilizarea sistemelor CAD/CAM.

a. Placa 2

b. Placa 1

Fig. 1 Matriţă de injectat

Cap. 2: Locul de documentare

Documentarea s-a efectuat la:

UTC-N, Facultatea de construcţii de maşini, catedra T.C.M.

B-ul. Muncii nr. 103-105, loc. Cluj Napoca, cod 3400, jud. Cluj

Tel.: +(40)64 – 415001

Fax: +(40)64 – 415054

2.1 Descrierea sumară a unităţii

În 1920 la 1 februarie se înfiinţează „Şcoala Superioară Industrială” având sediul în clădirea de pe strada George Bariţiu (actualul sediu al facultăţilor de profil electric-electronic-calculatoare).

După 2 ani se transformă în „Şcoala de Subingineri Electromecanici”, la vremea aceea unica şcoală cu profil electromecanic din România.

În 1948 în locul ei apare „Institutul de Mecanică” care în 1964 se transformă în „Institutul Politehnic” care cuprindea trei facultăţi:

- Construcţii

- Mecanică

- Electrotehnică

În 1990 din nucleul iniţial se desprind noi facultăţi, astfel încât structura institutului cuprinde:

- Facultatea de Automatică şi Calculatoare

- Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

- Facultatea de Electrotehnică

- Facultatea de Construcţii de Maşini

- Facultatea de Mecanică

- Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

În 1992 institutul primeşte actuala denumire „Universitatea Tehnică Cluj Napoca”.

Doi ani mai târziu se înfiinţează „Colegiul Univesitar Tehnic, Economic şi de Administraţie”, iar după alţi 4 ani ia fiinţă Facultatea de Arhitectură şi Urbanism.

Preview document

Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 1
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 2
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 3
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 4
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 5
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 6
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 7
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 8
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 9
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 10
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 11
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 12
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 13
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 14
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 15
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 16
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 17
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 18
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 19
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 20
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 21
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 22
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 23
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 24
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 25
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 26
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 27
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 28
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 29
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 30
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 31
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 32
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 33
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 34
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 35
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 36
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 37
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 38
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 39
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 40
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 41
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 42
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 43
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 44
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 45
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 46
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 47
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 48
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 49
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 50
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 51
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 52
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 53
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 54
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 55
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 56
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 57
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 58
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 59
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 60
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 61
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 62
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 63
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 64
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 65
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 66
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 67
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 68
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 69
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 70
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 71
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 72
Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • DMC 63V.doc
  • h2.JPG
  • Plansa mare.doc
  • PLANSA MARE2.doc
  • STEFANESCU2.mcd

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Transport. Elevatorul cu Cupe

Cerinţe iniţiale ale proiectului: a) capacitatea de lucru: 4 kg/s; b) materialul transportat: cartofi ; c) lungimea (înălţimea de transport):...

Miniexcavator - Utilaj de Mica Mecanizare

Excavatoarele sunt mijloace de muncă specializate pentrut lucrările de pământ, ele execută săparea şi transportul la mică distanţă a pământului,...

Demolarea Folosind Foarfeci Hidraulice

Introducere Procedeul poate fi folosit pentru executarea lucrarilor de demolare a unor elemente structurale alea constructiilor: pereti, plansee,...

Fabricatia Asistata

Examen la disciplina Fabricatie asistata - sesiunea iarna 2010 - 1. Explicaţi semnificaţia parametrului marcat în figura alăturată. In raport cu...

Punerea în Lucrare a Betonului

Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de c-tii din beton conform cu forma ,...

Pret Unitar Beton

O fabrică de vopsele produce vopsea la un preț negociat la producător de 8+0,1n lei/kg. Preț în care materiile prime si serviciile externe (MPSE)...

Masini Hidraulice

Lucrarea 1 [ ] [ ] V [ ] t [s] Q [ ] H [m] 4.6 0.02 0.011 0 0 46.81 3.6 0.01 0.011 36.71 2.8 0 0.011 28.66 1.8 -0.01 0.011 18.57...

Calculul Incarcarii din Zapada la Elemente de Beton Armat

Permanente qn n qc daN/mp daN/mp tabla+astereala +capriori 30 1,1 33 vata minerala 10 1,3 13 pane, clesti, contrafise 10 1,1 11 Total 50...

Ai nevoie de altceva?