Cladire de Birouri P+1E

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 10854
Mărime: 461.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII

Cuprins

1. Capitolul 1 - memoriu tehnic justificativ pg. 1

2. Capitolul 2 - caiet de sarcini pg. 5

3. Capitolul 3 - evaluarea încărcărilor pg. 16

4. Capitolul 4 - Listing robot pg. 20

5. Capitolul 5 - calculul higrotermic pg. 38

6. Capitolul 6 - calculul fundaţiilor pg. 49

7. Capitolul 7 - calculul stâlpilor pg. 55

8. Capitolul 8 - calculul grinzilor pg. 60

9. Capitolul 9 - Calculul planseului pg. 64

10. Capitolul 10 - Calculul tehnologic pg. 72

11. Capitolul 11 - Organizarea si conducerea lucrărilor de construcţii pg. 85

12. Capitolul 12 - Norme tehnice de securitatea si protecţia muncii pg. 107

Extras din document

Capitolul I

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. Amplasament - caracteristici geofizice

Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de înălţime P+1E şi este amplasată în municipiul IAŞI.

Conform Normativ P100-1/2006 caracteristicile amplasamentului sunt următoarele:

- zonă seismică caracterizată prin ag=0,20g; Tc=0,7 sec (conform P100-1/2006);

- zona de acţiune a vântului: qref=0,70 kPa (conform NP 082-2004);

- zona de acţiune a zăpezii: S(o,k)=2,50 kN/m^ (conform CR 1-1-3/2005);

- zona climatică a amplasamentului este III cu Te = -18 °C pentru perioada de iarnă.

Conform studiului geotehnic, amplasamentul este stabil şi prezintă următoarea stratificaţie:

- umpluturi de pământ în grosimi de 1,70 - 1,90m, variabile - accidentări mai mari, consolidate;

- argilă grasă contractilă, neagră, cenuşie, plastic vârtoasă, în grosimi de 4,40 -4,50m;

- praf nisipos cu trecere în nisip, în grosimi de 4,50 - 4,60m;

- argilă marnoasă bazală prezentă la peste 10,50m.

Pentru dimensionarea fundaţiilor, portanta terenului de fundare a rezultat:

- pentru încărcări din gruparea de sarcini fundamentale: Primită =140 kPa

- pentru încărcări din gruparea de sarcini speciale:

Pcritic =200 kPa calculată pentru fundaţii de 1,00 m lăţime şi adâncimi de fundare de 2,00 m de la CTN.

Apa subterană sezonieră şi cu nivel variabil este situată la adâncimea de 5 m de la CTN şi prezintă agresivitate sulfatică foarte slabă asupra betonului.

2. Structura de rezistentă

Infrastructura

La alegerea sistemului de fundare s-au respectat prevederile Normativelor P10/1986, C29/85, P7/2000, NP 112-04.

Având în vedere caracteristicile terenului de fundare şi sistemele constructive a corpului de construcţie s-a adoptat următorul tip de fundaţii - fundaţii izolate tip bloc şi cuzinet cu înălţimea cuzinetului 60 cm, iar blocul are înălţimea de 120 cm, alcătuit din două trepte, cu înălţimea de 60 cm; betonul folosit: CI 8/22,5 în cuzinet şi în blocul de beton simplu;

Suprastructura

Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre de beton armat, cu stâlpi 40 x 50 cm, grinzi 30 x 60 cm şi planşee cu grosimea 14 cm; betonul folosit este CI6/20;

3. Normative folosite în dimensionarea si alcătuirea elementelor

structurale

- STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

- P 10-1986 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii.

-P100-1/2006 Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de

proiectare pentru clădiri;

- NE 012/1999 Cod de practică pentru elemente de beton armat

- STAS 10107/ 0-90 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat;

- NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;

-P85-1996 Cod de proiectare pentru construcţiile cu pereţi structurali de

beton armat.

4. Recomandări

Se impune necesitatea respectării normelor tehnice specifice execuţiei, de securitate a muncii şi protecţiei împotriva incendiilor.

Orice neconcordanţă dintre planşele diverselor specialităţi, dintre planşe şi teren, vor fi comunicate proiectantului de rezistenţă pentru verificare şi soluţionare.

Orice modificare faţă de proiect, fără avizul proiectantului, absolvă pe acesta de orice responsabilitate.

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCIN

1. Generalităţi

1. Indicaţiile cuprinse în acest caiet stabilesc condiţiile tehnice ce trebuie avute în vedere la execuţia structurilor din beton, în vederea asigurării rezistenţei, stabilităţii şi bunei funcţionări a construcţiei, precum şi a condiţiilor de calitate.

2. Constructorul are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la punerea în operă a betoanelor, execuţia lucrărilor de amnare, de zidărie, precum şi respectarea nomnelor de tehnica securităţii muncii.

3. Este necesar de a se lua toate măsurile în vederea executării unor lucrări corespunzătoare în conformitate cu prevederile proiectului şi a normelor în vigoare. Pentru realizarea cerinţelor de calitate este necesar ca pe timpul execuţiei să existe permanent o îndrumare şi un control din partea executantului şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

4. Pe parcursul execuţiei, constructorul poate adopta orice altă metodă de lucru verificată şi acceptată de proiectant, care asigură cel puţin aceleaşi condiţii tehnice şi de eficienţă economică.

5. După redarea în folosinţă, construcţia trebuie în continuare supravegheată cu atenţie. Supravegherea se referă la acele lucrări de întreţinere ce trebuiesc făcute la timp şi de bună calitate.

Preview document

Cladire de Birouri P+1E - Pagina 1
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 2
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 3
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 4
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 5
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 6
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 7
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 8
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 9
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 10
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 11
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 12
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 13
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 14
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 15
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 16
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 17
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 18
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 19
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 20
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 21
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 22
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 23
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 24
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 25
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 26
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 27
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 28
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 29
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 30
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 31
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 32
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 33
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 34
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 35
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 36
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 37
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 38
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 39
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 40
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 41
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 42
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 43
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 44
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 45
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 46
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 47
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 48
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 49
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 50
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 51
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 52
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 53
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 54
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 55
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 56
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 57
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 58
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 59
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 60
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 61
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 62
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 63
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 64
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 65
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 66
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 67
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 68
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 69
Cladire de Birouri P+1E - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • cap 3 5 6.doc
  • cap 7 8 9 10 11 12.doc
  • cap1+2.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Proiectarea unei Scoli Generale Parter + 1 Etaj din Orasul Braila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de...

Diafragme Constructii Civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Elaborarea unei Constructii Civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Fundatii si Elemente de Rezistenta ale Unei Cladiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Structuri din Beton Armat și Beton Precomprimat

MEMORIU TEHNIC Prezentul proiect s-a intocmit la cererea beneficiarului „ U.P.T. – Facultatea de Constructii”, care prin tema de proiectare, a...

Proiect Constructii Civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Ai nevoie de altceva?