Cladire de Birouri P+1E

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Cladire de Birouri P+1E.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 70 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

1. Capitolul 1 - memoriu tehnic justificativ pg. 1
2. Capitolul 2 - caiet de sarcini pg. 5
3. Capitolul 3 - evaluarea încărcărilor pg. 16
4. Capitolul 4 - Listing robot pg. 20
5. Capitolul 5 - calculul higrotermic pg. 38
6. Capitolul 6 - calculul fundaţiilor pg. 49
7. Capitolul 7 - calculul stâlpilor pg. 55
8. Capitolul 8 - calculul grinzilor pg. 60
9. Capitolul 9 - Calculul planseului pg. 64
10. Capitolul 10 - Calculul tehnologic pg. 72
11. Capitolul 11 - Organizarea si conducerea lucrărilor de construcţii pg. 85
12. Capitolul 12 - Norme tehnice de securitatea si protecţia muncii pg. 107

Extras din document

Capitolul I

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

1. Amplasament - caracteristici geofizice

Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de înălţime P+1E şi este amplasată în municipiul IAŞI.

Conform Normativ P100-1/2006 caracteristicile amplasamentului sunt următoarele:

- zonă seismică caracterizată prin ag=0,20g; Tc=0,7 sec (conform P100-1/2006);

- zona de acţiune a vântului: qref=0,70 kPa (conform NP 082-2004);

- zona de acţiune a zăpezii: S(o,k)=2,50 kN/m^ (conform CR 1-1-3/2005);

- zona climatică a amplasamentului este III cu Te = -18 °C pentru perioada de iarnă.

Conform studiului geotehnic, amplasamentul este stabil şi prezintă următoarea stratificaţie:

- umpluturi de pământ în grosimi de 1,70 - 1,90m, variabile - accidentări mai mari, consolidate;

- argilă grasă contractilă, neagră, cenuşie, plastic vârtoasă, în grosimi de 4,40 -4,50m;

- praf nisipos cu trecere în nisip, în grosimi de 4,50 - 4,60m;

- argilă marnoasă bazală prezentă la peste 10,50m.

Pentru dimensionarea fundaţiilor, portanta terenului de fundare a rezultat:

- pentru încărcări din gruparea de sarcini fundamentale: Primită =140 kPa

- pentru încărcări din gruparea de sarcini speciale:

Pcritic =200 kPa calculată pentru fundaţii de 1,00 m lăţime şi adâncimi de fundare de 2,00 m de la CTN.

Apa subterană sezonieră şi cu nivel variabil este situată la adâncimea de 5 m de la CTN şi prezintă agresivitate sulfatică foarte slabă asupra betonului.

2. Structura de rezistentă

Infrastructura

La alegerea sistemului de fundare s-au respectat prevederile Normativelor P10/1986, C29/85, P7/2000, NP 112-04.

Având în vedere caracteristicile terenului de fundare şi sistemele constructive a corpului de construcţie s-a adoptat următorul tip de fundaţii - fundaţii izolate tip bloc şi cuzinet cu înălţimea cuzinetului 60 cm, iar blocul are înălţimea de 120 cm, alcătuit din două trepte, cu înălţimea de 60 cm; betonul folosit: CI 8/22,5 în cuzinet şi în blocul de beton simplu;

Suprastructura

Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre de beton armat, cu stâlpi 40 x 50 cm, grinzi 30 x 60 cm şi planşee cu grosimea 14 cm; betonul folosit este CI6/20;

3. Normative folosite în dimensionarea si alcătuirea elementelor

structurale

- STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

- P 10-1986 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii.

-P100-1/2006 Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de

proiectare pentru clădiri;

- NE 012/1999 Cod de practică pentru elemente de beton armat

- STAS 10107/ 0-90 Construcţii civile, industriale şi agricole.

Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat;

- NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;

-P85-1996 Cod de proiectare pentru construcţiile cu pereţi structurali de

beton armat.

4. Recomandări

Se impune necesitatea respectării normelor tehnice specifice execuţiei, de securitate a muncii şi protecţiei împotriva incendiilor.

Orice neconcordanţă dintre planşele diverselor specialităţi, dintre planşe şi teren, vor fi comunicate proiectantului de rezistenţă pentru verificare şi soluţionare.

Orice modificare faţă de proiect, fără avizul proiectantului, absolvă pe acesta de orice responsabilitate.

CAPITOLUL 2

CAIET DE SARCIN

1. Generalităţi

1. Indicaţiile cuprinse în acest caiet stabilesc condiţiile tehnice ce trebuie avute în vedere la execuţia structurilor din beton, în vederea asigurării rezistenţei, stabilităţii şi bunei funcţionări a construcţiei, precum şi a condiţiilor de calitate.

2. Constructorul are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la punerea în operă a betoanelor, execuţia lucrărilor de amnare, de zidărie, precum şi respectarea nomnelor de tehnica securităţii muncii.

3. Este necesar de a se lua toate măsurile în vederea executării unor lucrări corespunzătoare în conformitate cu prevederile proiectului şi a normelor în vigoare. Pentru realizarea cerinţelor de calitate este necesar ca pe timpul execuţiei să existe permanent o îndrumare şi un control din partea executantului şi asistenţă tehnică din partea proiectantului.

4. Pe parcursul execuţiei, constructorul poate adopta orice altă metodă de lucru verificată şi acceptată de proiectant, care asigură cel puţin aceleaşi condiţii tehnice şi de eficienţă economică.

5. După redarea în folosinţă, construcţia trebuie în continuare supravegheată cu atenţie. Supravegherea se referă la acele lucrări de întreţinere ce trebuiesc făcute la timp şi de bună calitate.

Fisiere in arhiva (3):

  • cap 3 5 6.doc
  • cap 7 8 9 10 11 12.doc
  • cap1+2.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII Şl INSTALAŢII