Construcții

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: docx, dwg, bak
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 8141
Mărime: 2.30MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Roșu

Cuprins

A. Piese scrise

1.Foaie prezentare pag. 1

2.Borderou de piese pag. 2

3.Memoriu justificativ pag. 3

4.Tema proiectului pag. 4

5.Conformarea geometrică a fermei pag. 5

6.Evaluarea încărcărilor pag. 6

7.Dimensionarea șipcilor pag.12

8.Dimensionarea asterelei pag.23

9.Dimensionarea căpriorilor pag.32

10.Dimensionarea panelor pag.38

11.Determinarea încărcărilor reale permanente din fermă pag.52

12.Determinarea încărcărilor reale date de zăpadă pag.52

13.Determinarea încărcărilor reale date de vănt și presunea interioară din fermă pag.54

14.Determinarea încărcărilor reale date de vânt și sucțiunea interioară din fermă pag.54

15.Determinarea încărcărilor teoretice permanente din fermă pag.55

16.Determinarea încărcărilor teoretice date de zapada din fermă pag.57

17.Determinarea încărcărilor teoretice date de vânt și presiunea interioară din fermă pag.59

18.Determinarea încărcărilor teoretice date de vânt și sucțiunea interioară din fermă pag.62

19.Determinarea eforturilor din bare date de încercări permanente pag.65

20.Determinarea eforturilor în bare date de zapada din fermă pag.67

21.Determinarea eforturilor în bare date de încărcări din vânt si presiunea interioară a aerului pag.71

22.Determinarea eforturilor în bare date de încărcări din vânt și sucțiunea interioară pag.75

23.Ipoteze de calcul pag.80

24.Dimensionarea tiranților pag.81

25.Dimensionarea arbaletrierilor pag.83

26.Dimensionarea montanților pag.85

B.Piese scrise

1.Plan fundații sc. 1:50 pl nr. 1

2.Fundație tip pahar sc. 1:20 pl nr. 2

3.Plan grajd de vaci în stabulație liberă pl nr. 3

4.Secțiune transversală prin grajn de vaci in stabulație liberă pl nr. 4

5.Detalii de îmbinare la rezemarea fermei pe stâlp și coamă. Sc 1:10 pl nr.5

6.Detalii de îmbinare la arbaletrier cu montanți și tiranți cu montanți dc. 1:10 pl nr 6

Extras din document

Se cere să se proiecteze un adăpost pentru întreținerea vacilor de lapte în stabulație liberă organizat în clădiri cu deschidere de 10,50 m și lungime de 30,00 m.

Încărcările pentru calculul la stări limită pentru elementele și construcțiile de lemn, cu excepția sarpantei, se ia conform SR EN 1990:2004.

Elementele șarpantei (șipci, astereală, căpriori, pane, popi, contrafișe, clești și stalpi) se calculează grupate în următoarele ipoteze:

Ipoteza I: încărcare permanentă și încărcare din zăpadă.

Ipoteza a II - a: încărcare permanentă, încărcare din vânt (cu presiune)și jumatate din încărcarea cu zăpadă;

Ipoteza a III - a: încărcare permanentă și o forță concentrată de 1000 N.

La calculul șipcilor nu se ia în calcul a III - a ipoteză întrucât circulația pe acoperiș se asigură pe podini de repartiție sau numai pe căpriori.

În urma calculelor efectuate aleg șipci cu b=5,8 cm și h = 3,8 cm.

În urma calculelor efectuate aleg scândruri cu b=22 cm și h =2,4 cm.

Dupa calculele efectuate aleg căpriori cu b=15 cm și h =12 cm, pane cu d= 23 cm, tiranți cu ∅ = 20 mm, ∅ = 16 mm, ∅ = 12 mm.

Aleg arbaletrieri cu d = 20 cm și montanți cu d = 10 cm.

Dimensionarea acoperișului

Tema proiectului

Se cere să se proiecteze un adăpost pentru întreținerea vacilor de lapte în stabulație liberă organizat în clădiri cu deschidere de 10,50 m și lungime de 30,00 m

Organizarea interioară a adăpostului se face conform schițelor de folosințî tehnologică.

Structura de rezistență a clădirii este alcătuită din fundații prefabricate de beton armat tip pahar, stâlpi prefabricați de beton armat cu secțiunea 25 x 25 cm, fermă de lemn cu tiranți metalici.

Traveea clădirii este de 3,00 m, iar pereții sunt realizați din zidărie eficientă. Învelitoarea este realizată din țigle presate cu jgheab pe două rânduri de șipci și astereală. Diminesiunile unei țigle presate sunt 390 x 235 x 11 mm, iar distanța între șipci este de 34 cm. Distanța între capriori este de 100 cm.

Conform STAS 3303/2-88 pantele învelitorilor din țigle cu jgheab presate sunt:

35 cm/m - minimă

45-70 cm/m - uzuală

120cm/m - maximă

Panta învelitorii este de 64 cm/m.

Distanța dintre căpriori este de 100 cm 

Conformarea Geometrica

h = 5,25p = 5,25x 64/100 = 3,36

tg∝ = p = tg = 64/100 = 0,64 => ∝ = arctg 0,64 = 32,61°

L = √(〖3,36〗^2+〖5,25〗^2 ) = 6,23m

l1 = L/2 = 6,23/2 = 3,11 m

L2 = L1 - 0,25 = 3,11 - 0,25 = 2,86 m

I1 = AC = CE = BC’ = C’E = 3,11 m

2∝ = 65,22°

sin∝ = sin 32,61= 0,53

cos∝ = cos 32,61= 0,84

sin2∝ = sin 65,22= 0,90

cos2∝ = cos 65,22= 0,41

sin(90-∝) = sin 57,39 = 0,84

cos(90-∝) = cos 57,39 = 0,53

sin(90-2∝) = sin 24,78 = 0,41

cos(90-2∝) = cos 24,78 = 0,90

IAD = IBD’ = l1/cos∝ = 3,11/0,84 = 3,70 m

ICD = IC’D’ = IAD x sin∝ = 3,70 x 0,53 = 1,96 m

IDD’ = 10,50 - IAD - IBD’ = 10,50 - 2 x 3,70 = 3,08 m

IDE = ID’E = l1/cos∝ = 3,11/0,84 = 3,70 m

Evaluarea Încărcărilor

Țigle cu jgheab presate (inclusiv șipci și căpriori) 500 N/m2

Astereala cu 1 rând de carton bitumat ( inclusiv șipcile de pantă) 180 N/m2

Lemn de rășinoase 600 daN/m3

Încărcările date de zăpadă sunt stipulate in Codul de Proiectare CR1-1-3-2005ș

Valoarea caracteristică a incărcărilor din zăpadă pe acoperiș se determină cu formula:

Sk = μCe x ct x Sok

μ = coeficient de formă pentru incărcarea de zăpadă pe acoperiș

Ce = coeficient de expunere al amplasamentului

Ct = coeficient termic

Sok = valoarea caracteristică a incărcării pe sol

Pantă acoperiș:

Preview document

Construcții - Pagina 1
Construcții - Pagina 2
Construcții - Pagina 3
Construcții - Pagina 4
Construcții - Pagina 5
Construcții - Pagina 6
Construcții - Pagina 7
Construcții - Pagina 8
Construcții - Pagina 9
Construcții - Pagina 10
Construcții - Pagina 11
Construcții - Pagina 12
Construcții - Pagina 13
Construcții - Pagina 14
Construcții - Pagina 15
Construcții - Pagina 16
Construcții - Pagina 17
Construcții - Pagina 18
Construcții - Pagina 19
Construcții - Pagina 20
Construcții - Pagina 21
Construcții - Pagina 22
Construcții - Pagina 23
Construcții - Pagina 24
Construcții - Pagina 25
Construcții - Pagina 26
Construcții - Pagina 27
Construcții - Pagina 28
Construcții - Pagina 29
Construcții - Pagina 30
Construcții - Pagina 31
Construcții - Pagina 32
Construcții - Pagina 33
Construcții - Pagina 34
Construcții - Pagina 35
Construcții - Pagina 36
Construcții - Pagina 37
Construcții - Pagina 38
Construcții - Pagina 39
Construcții - Pagina 40
Construcții - Pagina 41
Construcții - Pagina 42
Construcții - Pagina 43
Construcții - Pagina 44
Construcții - Pagina 45
Construcții - Pagina 46
Construcții - Pagina 47
Construcții - Pagina 48
Construcții - Pagina 49
Construcții - Pagina 50
Construcții - Pagina 51
Construcții - Pagina 52
Construcții - Pagina 53
Construcții - Pagina 54
Construcții - Pagina 55
Construcții - Pagina 56
Construcții - Pagina 57
Construcții - Pagina 58
Construcții - Pagina 59
Construcții - Pagina 60
Construcții - Pagina 61
Construcții - Pagina 62
Construcții - Pagina 63
Construcții - Pagina 64
Construcții - Pagina 65
Construcții - Pagina 66
Construcții - Pagina 67
Construcții - Pagina 68
Construcții - Pagina 69
Construcții - Pagina 70
Construcții - Pagina 71
Construcții - Pagina 72
Construcții - Pagina 73
Construcții - Pagina 74
Construcții - Pagina 75
Construcții - Pagina 76
Construcții - Pagina 77
Construcții - Pagina 78
Construcții - Pagina 79
Construcții - Pagina 80
Construcții - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • proiect-constructii-Cristina-Conformare-geometrica-A4.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-6-A2.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-5-A3.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-4-A3.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-3-A3.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-2-A3.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-1-A3.dwg
  • proiect-constructii-Cristina.-plansa-1-A3.bak
  • proiect-constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Casa de Locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate,...

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Ai nevoie de altceva?