Documentatie Topo-Cadastrala privind Releveul unei Incinte Industriale SC Prodimpex SRL Alba Iulia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Documentatie Topo-Cadastrala privind Releveul unei Incinte Industriale SC Prodimpex SRL Alba Iulia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, dwg de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1. MEMORIU TEHNIC

DOCUMENTAŢIE TOPO-CADASTRALĂ PRIVIND RELEVEUL UNEI NCINTE INDUSTRIALE.

APLICAŢIE LA - S.C. « PRODIMPEX » S.R.L. ALBA IULIA

BENEFICIAR :

S.C. «PRODIMPEX» S.R.L., proprietarul imobilului cu sediul in str. Livezii fn. mun Alba Iulia, jud. Alba.

EXECUTANT :

st. Remus RASA

st. Mihaela PIROSCA

AMPLASAMENTUL IMOBILULUI.

Imobilul care face obiectul prezentei lucrari se afla situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, str. Livezii fn.

OBIECTIVUL LUCRARII.

Documentaţie topo-cadastrală privind releveul topografic al incintei industriale S.C. « Prodimpex » S.R.L, in vederea obtinerii autorizatiei de construire, conform Legii 453/2001.

OPERAŢIUNI TOPO-CADASTRALE.

Se identifica in zona sistemul topo-geodezic de referinta in care se lucreaza, fapt constatabil, atat prin identificarea in teren, cat si la Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Tot in teren sunt identificate punctele de triangulatie, care asamblate sub forma unei retele poate imbraca zona interesata.

Tot pe baza masuratorilor din teren vor fi determinate coordonatele punctelor radiate şi a punctelor de contur ale parcelei.

Datele rezultate vor fi raportate pe planul topografic al terenului, obtinand un hotar al suprafetei luate in studiu. Inchiderea conturului suprafetei se va face prin ridicari de detalii specifice cadastrului.

Cu ajutorul perechilor de coordonate (x,y), va fi calculata aria suprafetei pe categori de folosinţă., folosind diferite metode.

Pentru executarea ridicari topo necesare am stationat pe punctul 305, cu viza spre punctul 306 (puncte preluate de la O.J.C.G.C.), din punctul 305 am realizat o poligonatie sprijinită pe două capete formată din punctele 305-1000-1001-1002 şi 307.

Din punctele de poligonaţie s-au făcut observaţi către punctele de detaliu ale parcelei luată în studiu.

Lucrarea a fost realizata in sistemul de proiectie STEREOGRAFIC’ 70.

Prezenta documentatie cuprinde :

- memoriu tehnic ;

- ridicarea detaliilor planimetrice ;

- calculul coordonatelor :

- reprezentarea grafică a planului topografic ;

- calculul şi stabilirea mărimii suprafeţelor ;

- calculul procentului de ocupare al terenului(POT) şi coeficientul de utilizare al terenului CUT

- inventar de coordonate

- plan de situatie sc. 1 :500

- plan incadrare in zona

2. RIDICAREA DETALIILOR PLANIMETRICE

În funcţie de condiţiile din teren, aparatura şi instrumentul avut la dispoziţie, accesibilitatea la punctul de sprijin şi la punctele de detaliu, pot fi alese diferite metode de ridicări de detalii; prin “detalii” înţelegând formele de relief, accidente tectonice, sistematizări ale suprafeţei, construcţii de drumuri, poduri, civile, industriale, descompuse în elemente caracteristice, cum sunt schimbările de aliniament, hotare, garduri, schimbări de pantă, colţuri de clădiri etc., reduse la “punctul topografic” ca element caracteristic.

Poziţia în plan a punctului topografic se poate determina prin metode, cum sunt: metoda absciselor şi ordonatelor, metodele intersecţiilor liniare şi unghiulare, metoda polară

Fisiere in arhiva (2):

  • Documentatie Topo-Cadastrala privind Releveul unei Incinte Industriale SC Prodimpex SRL Alba Iulia
    • Documentatie Topo-Cadastrala privind Releveul unei Incinte Industriale SC Prodimpex SRL Alba Iulia.doc
    • plan.dwg