Elaborarea unei Constructii Civile

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19604
Mărime: 83.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostu Mihaela

Extras din document

1.1. Trasare topografica

Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor geometrice de legatura (distante,unghiuri, coordonate) stabilita prin proiectul de executie fata de:

- puncte ale retelelor geodezice sau topografice din zona;

- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;

- detalii invecinate cu caracter natural.

Baza de trasare: Retea de elemente geometrice folosita si la ridicarea topografica de la care se porneste trasarea obiectivului.

Ridicare topografica: Transpunerea in plan prin masuratori topografice a punctelor si elementelor caracteristice ale terenului.

Puncte de sprijin: Puncte din teren fata de care se realizeaza orientarea unei constructii.

Compensare: Metoda prin care se elimina erorile aparute in timpul efectuarii masuratorilor.

Aplicarea pe teren a proiectelor de constructii in vederea executiei necesita efectuarea de lucrari topografice de birou si in teren care se desfasoara in urmatoarea succesiune:

- proiectarea trasarii;

- pregatirea topografica a proiectului;

- predarea-primirea amplasamentului si a bornelor de reper;

- trasarea in teren a axelor constructiilor, a contururilor obiectivelor, a detaliilor in timpul executiei;

- efectuarea de masuratori la montarea elementelor de constructii;

- verificarea lucrarilor de trasare a constructiilor pe teren.

Proiectul de executie trebuie sa cuprinda obligatoriu documentatia topografica de baza folosita la intocmirea retelelor topografice cit si scheme de sprijin pentru trasare sau bazele de trasare,masuratorile pe teren ale bazei de trasare,bornarea si semnalizarea punctelor.

Schemele de trasare mai cuprind:

- elementele care trebuiesc trasate de catre executant;

- cum se executa trasarea;

- precizia trasarii;

- instrumentele si aparatele auxiliare folosite la trasare si masurarile speciale legate de verificarea lor;

- cind se incepe si cind se termina trasarea;

- controlul trasarii;

- receptia trasarii si predarea punctelor trasate;

- materializarea si semnalizarea punctelor;

-alte masuri.

In cazul in care proiectul de executie nu contine toate elementele geometrice necesare trasarii sau daca solutiile din proiect nu se pot aplica pe teren se ia legatura cu proiectantul pentru stabilirea solutiilor de proiectare.

Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a bornelor de reper la care participa si beneficiarul si proiectantul. Din partea santierului executant participa seful de santier sau reprezentantul acestuia impreuna cu topograful santierului.

Faza se incheie cu completarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper.

Trasarea efectiva pe teren a constructiilor se executa de topograful santierului si consta in transpunerea pe teren a elementelor geometrice din proiect.

Aplicarea pe teren a retelei de trasare se face prin metode care asigura precizia necesare folosind punctele retelei topografice existente. Punctele retelei de trasare se materializeaza pe teren prin marci si repere conform prevederilor STAS 9824/1-87.

Conservarea marcilor si reperelor de trasare revine beneficiarului si executantului pe timpul lucrarilor. Materializarea pe teren a punctelor si a axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare se face prin stilpi,picheti sau marcaje pe elemente ale constructiilor invecinate conform instructiunilor date de proiectant.

Lucrarile de trasare se verifica daca se incadreaza in tolerantele inscrise in proiect.

La verificare participa beneficiarul cu proiectantul si se incheie proces verbal de trasare.

Pentru lucrarile de trasare se utilizeaza urmatoerele aparate:

- un dublu decimetru pliant;

- o ruleta de 5 m lungime;

- o ruleta de 10 m lungime;

- o ruleta de 50 m lungime;

- o stadie(mira) topografica;

- teodolit (Zeiss Jena Theo 020B);

- nivela.

Lucrarile de trasare se fac cu instrumente si aparate topografice verificate si etalonate. Lucrarile de trasare se executa cu un tehnician topograf si cu unul sau doi muncitori. Pentru a asigura certitudinea executiei lucrarilor de trasare conform cerintelor din proiect sint necesare urmatoarele criterii:

- verificarea, rectificarea si etalonarea periodicã a instrumentelor si aparatelor topografice;

- respectarea cerintelor proiectului de executie;

- respectarea prevederilor prezentei instructiuni;

-se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.

Trasarea

Operatiile de trasare si de materializare a axelor constructiei reprezinta prima etapa a lucrarilor pregatitoare pentru executarea fundatiilor. Trasarea pe teren a lucrărilor se face după executarea curăţirii şi a nivelării terenului. Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamente proiectate şi marcarea fiecărei construcţii, conform proiectului de execuţie.

Toate lucrările de trasare se vor executa de către constructor prin topometrul şantierului, pe baza reperelor de trasare, conform planului de trasare întocmit de proiectant. Reperii de trasare se predau pe teren constructorului de cãtre reprezentanţa proiectantului în prezenţa clientului, pe baza unui proces verbal. Recepţia lucrărilor de trasare se face de către client, în prezenţa constructorului şi proiectantului.

Etapele de trasare pe teren sunt urmãtoarele:

- identificarea bornelor topo existente şi crearea unei reţele de sprijin în zonã

- trasarea axelor proiectate

- materializarea pe teren a axelor proiectate cu ajutorul ţăruşilor

- amplasarea de ţăruşi martori la punctele caracteristice

- întocmirea de schiţe topograflce, care să permită regăsirea rapidă a ţăruşilor.

Inainte de a se trece la operatia de trasare a axelor si a contururilor gropilor de fundatie se face receptia prin verificarea privind:

- retele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor si retelelor de trasare

- retetele topografice indicate in reteaua de sprijin din planul de amplasare

La baza acestor operatii se afla proiectul de executie al constructiei care trebuie sa asigure:

- planul de amplasament cu pozitionarea constructiilor existente si celor noi

- puncte de referinta din nivelmentul geodezic de precizie al tarii

- borne de reper ce vor servi ca puncte de referinta in cadrul operatiilor de trasare generala sau la obiecte;

- planul general de sapatura, cu indicarea sapaturilor a cotelor de nivel, a distantelor dintre sapator, a pantelor taluzelor

- planul general de fundatii cu indicarea tipurilor, pozitionare,cote de nivel,distante

Metoda de trasare folosita trebuie astfel aleasa incit sa corespunda gradului de precizie cerut constructiei respective.

Materializarea axelor principale ale constructiei se realizeaza prin:

- implantarea de borne utilizabile pe intreaga durata a executiei constructiei

- executarea de imprejmuiri special proiectate.

Preview document

Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 1
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 2
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 3
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 4
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 5
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 6
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 7
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 8
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 9
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 10
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 11
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 12
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 13
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 14
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 15
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 16
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 17
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 18
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 19
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 20
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 21
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 22
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 23
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 24
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 25
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 26
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 27
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 28
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 29
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 30
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 31
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 32
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 33
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 34
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 35
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 36
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 37
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 38
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 39
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 40
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 41
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 42
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 43
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 44
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 45
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 46
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 47
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 48
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 49
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 50
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 51
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 52
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 53
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 54
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 55
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 56
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 57
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 58
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 59
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 60
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 61
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 62
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 63
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 64
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 65
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 66
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 67
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 68
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 69
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 70
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 71
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 72
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 73
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 74
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 75
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 76
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 77
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 78
Elaborarea unei Constructii Civile - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea unei Constructii Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Diafragme Constructii Civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Licitare Ofertare Contractare Constructii

Se realizeaza proiectul unei cladiri S+P+1E cu destinatia “Cladire de locuit”, constructia fiind amplasata în Bucuresti. Structura va fi fundata...

Cladiri Civile

APPLICATION THEME The topic is to design an individual dwelling, which will be used as a residence for one family, having three levels:...

Proiect Constructii Civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Cladiri Civile

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie de tip vilã pentru una sau douã familii, având regimul de...

Civil Constructions - Individual Dwelling

The project consists in the design of an individual dwelling building with underground, ground and one floor (Ug.+G+1Fl.), placed in urban...

Ai nevoie de altceva?