Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6142
Mărime: 45.59KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomozei

Cuprins

Tema de proiect 5

A. Încadrarea proiectului 6

1. Date generale 6

1.1. Denumirea unitǎţii 6

1.2. Amplasament, suprafaţa ocupatǎ 6

1.3. Profilul de activitate 6

1.4. Forma de proprietate 6

1.5. Regimul de lucru 7

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului 7

2.1. Activitǎţi desfăşurate 7

2.1.1. Situaţia existenta 7

2.1.2. Activitǎţi desfăşurate pe timpul dezafectării 7

2.2. Dotări 7

2.3. Bilanţul de materiale 7

2.4. Utilitǎţi 8

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 8

3.1. Protecţia calităţii apelor 8

3.1.1. Surse de ape uzate (situaţia existenta, poluanţi) 9

3.1.2. Staţii şi instalaţii de epurare 9

3.1.3. Evacuarea apelor 9

4. Protecţia aerului 9

4.1. Surse şi poluanţii pentru aer 9

5. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 10

6. Protecţia solului si subsolului 10

6.1. Surse posibile de poluare a solului si subsolului 10

7. Protecţia împotriva radiaţiilor 10

8. Protecţia fondului forestier 10

9. Protecţia ecosistemelor, biodiversitǎţii şi ocrotirii naturii 10

10. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional 11

11. Gestionarea deşeurilor 11

12. Gestionarea substanţelor toxice şi periculoase 11

13. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 11

14. Protecţia aşezărilor umane 11

15. Protecţia împotriva incendiilor 11

II. Lista de control 12

2.1. Caracteristicile proiectului 12

2.2. Amplasarea proiectului 17

III. Identificarea posibilitǎţilor ca proiectul sǎ aibǎ efecte asupra mediului 19

1. Informaţii generale 19

1.1. Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurǎrii producţiei 19

1.2. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice 20

1.3. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afecteazǎ mediul, generaţi de activitate activitate 21

2. Procese tehnologice 22

2.1. Procese tehnologice de producţie 22

2.2. Activitǎţi de dezafectare 22

3. Deşeuri – generarea deşeurilor, managementul deşeurilor, eliminarea şi reciclarea deşeurilor 22

4. Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontier, asupra componenţilor mediului şi mǎsuri de reducere a acestora 22

4.1. Apa. Prognozarea. Mǎsuri de diminuare a impactului 23

4.2. Aerul. Prognozarea. Mǎsuri de diminuare a impactului 25

4.3. Solul. Prognozarea. Mǎsuri de diminuare a impactului 26

4.4. Geologia subsolului. Mǎsuri de diminuare a impactului 26

4.5. Biodiversitatea. Mǎsuri de diminuare a impactului 26

4.6. Peisajul. Mǎsuri de diminuare a impactului 27

4.7. Mediul social şi economic. Mǎsuri de diminuare a impactului 27

4.8. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural 27

5. Analiza alternativelor 27

6. Monitorizarea 27

7. Situaţii de risc 29

8. Descrierea dificultǎţilor 29

9. Rezumat fǎrǎ caracter tehnic 29

Extras din document

Temǎ de proiect

Sǎ se realizeze evaluarea de impact pentru o societate care are ca obiectiv de activitate fabricarea produselor lactate.

ETAPELE PROIECTULUI

A. Încadrarea proiectului

1.Date generale

1.1.Denumirea unitǎţii

SC LACT SA BACAU

1.2. Amplasament, suprafaţa ocupatǎ

SC LACT SA Bacău-ferma 1 Traian - este situată în comuna Traian, judeţul Bacău, la circa 12 km de municipiul Bacău, centrul administrativ judeţean. Suprafaţa de teren în proprietate exclusivă a societăţii este de 70.000 mp din care 50.000 mp ocupa grajdurile, 20.000 clădirile aferente.

1.3. Profilul de activitate

SC LACT SA BACAU are ca profil de activitate producerea şi prelucrarea laptelui, fabricarea produselor lactate.

1.4. Forma de proprietate

SC LACT SA BACAU este societate cu capital privat.

1.5. Regimul de lucru

Se lucrează în 2 schimburi, a câte 8 ore:primul schimb începe programul la 6oo şi terminǎ la 15oo, având pauzǎ o orǎ, de la 103o la 113o;al doilea schimb începe programul la ora 15oo şi termina la 00oo, având pauzǎ o orǎ de la 19oo la 20oo.

2. Date specifice activităţii din cadrul obiectivului

2.1. Activitǎţi desfăşurate

- colectarea şi procesarea laptelui;

- producerea de produse lactate.

2.1.1. Situaţia existentǎ

- colectarea şi procesarea laptelui, care se realizează într-o hala de 10000 mp;

- producerea de produse lactate, care se realizează într-o fabricǎ cu suprafaţa de 20000 mp.

2.1.2. Activitǎţi desfăşurate pe timpul dezafectării

- nu existǎ perioadǎ de dezafectare.

2.2. Dotări

- grajduri, hala de colectare si procesare a laptelui, fabrica de producerea a produselor lactate, birouri, parcari ect.;

- echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi prelucrarea laptelui;

2.3. Bilanţul de materiale

Principalele materii prime

- vaci de lapte:200 capete/an;

- furaje combinate, diferenţiate pe tipul şi vârsta vacilor, realizate conform reţetelor

specifice: 15 t/an;

- apa potabilǎ pentru adăpat: 10 t/an;

- medicamente, vitamine, vaccinuri: 200-400 buc.

Principalele materiale auxiliare

- apǎ pentru igienizări hale şi consum menajer: 6 t/an;

- soluţii pentru dezinfecţie: 100-200 l/an;

- var: 50 kg/an;

- soluţie de hidroxid de sodiu,4% : 30-40 l/an;

- materiale de întreţinere şi de construcţii: 100-200 kg/an;

- motorinǎ pentru centrala termicǎ, benzinǎ pentru mijloacele de transport: 3 t/an, 1 t/an.

Produse finite

- lapte de consum: 20 t/an;

- brânza de vaci, telemea, caşcaval: 10 t/an;

- smântâna, unt: 500 kg/an;

- produse lactate acide: iaurt, lapte bătut, sana: 400 kg/an.

2.4. Utilitǎţi

- apa curentǎ– puţ propriu, cu o capacitate de 1 t/zi;

- energie electricǎ- furnizate de SC EON SA Bacau pe baza de contrant;

- canalizare- canalizarea orasului Bacau;

- alimentare cu gaze naturale- Distrigaz Bacau pe baza de contract.

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

Poluarea apelor reziduale poate fi de origine mineralǎ, organicǎ sau microbiologicǎ. Dintre poluanţii minerali, cel mai mare efect îl au nisipul, particulele de pǎmânt, sǎrurile minerale şi baze dizolvate. Poluarea organicǎ este de naturǎ vegetalǎ sau animalǎ. Cea mai frecventǎ poluare de naturǎ organicǎ este cea vegetalǎ, datǎ de resturile de plante, fructe, legume, textile, hârtii, uleiuri vegetale, al cǎror elemente de bazǎ este carbonul. Poluarea organicǎ de origine animalǎ este datǎ de resturile de ţesuturi animale, acizi organici, etc., al cǎror principal indicativ poluant este azotul. Poluarea microbiologicǎ este produsǎ, în special, de microorganismele vii cum sunt drojdiile, mucegaiurile şi diferite bacterii având ca provenienţǎ dejecţiile organismelor vii.

3.1. Protecţia calităţii apelor

Apele reziduale rezultate din activitatea firmei trec înainte de a fi deversate in reţeaua de canalizare a oraşului printr-o preepurare.

Solidele grosiere (lemn, hârtie, resturi animale si vegetale) sunt îndepǎrtate cu ajutorul unor grǎtare metalice cu spaţii adecvate între ele.

3.1.1. Surse de ape uzate (situaţia existentǎ, poluanţi)

Fabrica de lapte şi moara de cereale evacuează trei categorii de ape uzate şi anume:

- ape uzate menajere – provenite de la spălarea echipamentelor de lucru, de la activităţile angajaţilor, de la grupurile sanitare;

- ape uzate tehnologice şi de răcire – provenite de la tehnologia de fabricaţie (spălarea de utilaje şi pardoseli de la sfârşitul unui ciclu de producţie).

3.1.2. Staţii şi instalaţii de epurare

- în industria alimentarǎ se practicǎ doar o preepurare a apelor reziduale care, apoi, sunt deversate în reţeaua de canalizare.

- îndepărtarea solidelor grosiere (lemn, hârtie, resturi animale şi vegetale) se realizează prin grătare metalice cu spaţii adecvate între bare.

Preview document

Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 1
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 2
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 3
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 4
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 5
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 6
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 7
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 8
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 9
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 10
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 11
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 12
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 13
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 14
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 15
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 16
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 17
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 18
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 19
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 20
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 21
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 22
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 23
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 24
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 25
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 26
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 27
Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea de Impact pentru o Societate care Are ca Obiectiv de Activitate Fabricarea Produselor Lactate.doc

Alții au mai descărcat și

Constructii din Beton Armat

Memoriu tehnic Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea proiectului de execuţie pentru un cadru antiseismic. Construcţia este amplasată în...

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Ecologizarea Parcului Tineretului

CAP. I. PREZENTAREA OBICTIVULUI I.1. INCADRAREA IN ZONA Parcul Tineretului, situat la o distanta foarte mica de centrul orasului, in zona...

Elaborarea unei Constructii Civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Proceduri de Atribuire a Contractelor de Achizitie

În contextul angajamentelor asumate de România fata de Uniunea Europeana în cadrul capitolului “Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor...

Proiect Pământuri pentru Terasamente Rutiere

Prin terasamente rutiere se inţeleg lucrarile de construcţii constând din săpături şi umpluturi de pământ/agregate naturale prin care se modifica...

Proiectarea de Executie a unei Cladiri Multietajate avand Destinatia de Birouri

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea proiectului de execuţie al unei cladiri multietajate având destinaţia de...

Tehnologia de Executie a unui Perete Despartitor din Placi de Rigips-carton

Tema care se cere la proiect este executarea peretilor despartitori usori din placi rigips-carton. Panourile rigips sunt formate dintr-un miez de...

Ai nevoie de altceva?