Impactul Exploatarii Decantoarelor si Filtrelor Rapide Deschise

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Impactul Exploatarii Decantoarelor si Filtrelor Rapide Deschise.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Cap. I DATE GENERALE 3
1.1. Obiect si domeniu de aplicare 3
1.1.1. Decantoare 3
1.1.2. Filtre rapide deschise 4
1.2. Prescriptii de proiectare 5
1.2.1. Decantoare 5
1.2.2. Filtre rapide deschise 11
1.3. Întretinere si reparatii 15
1.3.1. Decantoare 15
1.3.2. Filtre rapide deschise 16
1.4. Deranjamente în exploatare 17
1.4.1. Decantoare 17
1.4.2. Filtre rapide deschise 18
Cap. II IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 20
2.1. Formarea namolului 20
2.2. Caracteristicile namolului brut din decantoare 20
2.3. Procedee de prelucrare a namolului 21
Cap.III EVALUAREA IMPACTULUI 24
3.1. Indicatori si analize necesar a fi efectuate 24
3.2. Evaluarea impactului global în perioada de executie 25
3.3. Evaluarea impactului global în perioada de exploatare 25
Cap. IV METODE DE AMELIORARE 26
4.1. Valorificarea namolului 26
4.2. Recuperarea de metale 26
4.1.1. Materiale de constructii 26
4.1.2. Valorificarea agricola 27
CONCLUZII 29
BIBLIOGRAFIE: 31

Extras din document

Cap. I DATE GENERALE

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

1.1.1. Decantoare

Decantoarele sunt folosite în cadrul sistemelor de alimentare cu apa în scopul reducerii turbiditatii apei prin sedimentarea suspensiilor.

Decantoarele se clasifica astfel:

a) dupa modul în care se face sedimentarea:

- decantoare cu sedimentare naturala;

- decantoare cu sedimentare activata cu reactivi de coagulare.

b) dupa modul de functionare:

- decantoare cu functionare continua;

- decantoare cu functionare discontinua la care admisia apei de tratat se face în sarje, urmata de o decantare statica si evacuarea separata a apei decantate si a namolului retinut.

c) dupa sensul de curgere al apei prin decantor:

- decantoare orizontale;

- decantoare longitudinale;

- decantoare radiale;

- decantoare verticale.

d) dupa modul de îndepartare al depunerilor:

- decantoare cu curatire manuala;

- decantoare cu sistem de curatire mecanica;

- decantoare cu sistem de curatire hidraulica.

Alegerea solutiei de decantare si a tipului de decantor, a numarului si a marimii bazinelor de decantare, se face pe considerente tehnico-economice si studii tehnologice pe ansamblul schemei de tratare a apei, în functie de cantitatea si calitatea apei brute si de conditiile de calitate cerute pentru apa decantata.

În cazurile în care procentul de retinere a suspensiilor din apa într-un interval de timp de 2÷3 min este mai mare de 25÷30%, decantoarele trebuie precedate de instalatii de deznisipare conform STAS 3573-80.

Decantarea poate constitui treapta finala sau intermediara în fluxul tehnologic de tratarea a apei.

Concentratia în suspensii a apei decantate, de regula, este de:

- 30÷50 mg/dm3 înainte de filtre lente;

- 15÷30 mg/dm3 înainte de filtre rapide;

conform cerintelor beneficiarului apei furnizate, în cazul în care decantarea constituie treapta finala.

Ansamblul instalatiei de decantare se prevede, de regula, cu cel putin doua decantoare în functiune. El trebuie precedat de un dispozitiv care sa asigure distributia corespunzatoare a apei la decantoare.

Ansamblul trebuie astfel conceput încât sa existe posibilitatea scoaterii din functiune, separat, a fiecarui decantor.

Debitul de dimensionare a decantoarelor se stabileste conform STAS 1343/1…4-77 si STAS 1343/5-76 luând în considerare si consumul tehnologic al statiei de tratare.

În cazul în care este necesar sa se scoata din functiune un decantor, debitul de dimensionare se repartizeza pe decantoarele ramase în functiune; în acest caz, unde este posibil, cu acceptul beneficiarului, se poate admite diminuarea debitului pe perioada scoaterii din functiune.

Decantoarele sunt, de regula, constructii descoperite pentru care prin proiect trebuie luate masurile care sa asigure în perioadele de înghet functionarea neîntrerupta a evacuarii apei decantate, a depunerilor si a functionarii sistemului de curatire mecanica a depunerilor.

Decantoarele acoperite se prevad numai în cazurile justificate, ca de exemplu cand exista pericolul impurificarii apei datorita poluarii mediului înconjurator.

Îndepartarea namolului depus în pâlniile de colectare se face hidraulic sau prin pompare.

Evacuarea namolului în afara instalatiilor de decantare se face continuu. Pe baza unui calcul tehnico-economic se stabileste daca evacuarea se face direct sau prin intermediul unui bazin de colectare si compensare pe ansamblul instalatiilor de decantare.

Pentru evitarea accidentelor trebuie sa se prevada balustrade la toate locurile de acces si circulatie a personalului de exploatare si întretinere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Exploatarii Decantoarelor si Filtrelor Rapide Deschise.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMISOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA SECTIA I.S.B.E