Importanța Studiilor Pedologice

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25948
Mărime: 163.30KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

PAG. 2 Introducere

CAPITOLUL I

PAG. 4 Importanta studiilor pedologice si de bonitare cadastrala

CAPITOLUL II

PAG. 8 Resursele de soluri din tara noastra

PAG. 8 2.1 Fondul funciar al României

PAG. 14 2.2 Calitatea fondului funciar al României

PAG. 20 2.3 Distributia tipurilor de sol pe teritoriul României

PAG. 22 2.4 Resursele de terenuri dupa pretabilitatea la diferite folosinte

CAPITOLUL III

PAG. 25 Elaborarea studiilor pedologice si de bonitare cadastrala

PAG. 25 3.1 Generalitati

PAG. 26 3.2 Etapele studiului pedologic

PAG. 27 3.3 Cartarea solurilor

PAG. 33 3.4 Bonitarea terenurilor agricole

PAG. 33 3.4.1 Indicatori de bonitare pentru conditiile naturale

PAG. 34 3.4.2 Indicatori de caracterizare tehnologica

PAG. 35 3.4.3 Indicatori de potentare a capacitatii de productie a terenurilor agricole

PAG. 36 3.4.4 Calculul notelor de bonitare

PAG. 39 3.4.5 Valoarea economica a notelor de bonitare

CAPITOLUL IV

PAG. 43 Studiu de caz- Elaborarea studiului pedologic pentru evaluarea resurselor pe Teritoriul comunal Movileni

CAPITOLUL V

PAG. 93 Legislatie funciara

CAPITOLUL VI

PAG. 96 Concluzii si recomandari

Bibliografie

Extras din document

Pamântul este bunul economic cel mai de pret al oamenilor, iar agricultura este cea mai veche si mai mare întreprindere de productie.

Problemele actuale ale agriculturii sunt de ordin tehnic, social politic, economic, juridic. Ele deriva si din modul în care a fost gestionata aceasta ramura economica, de ploitica agrara promovata si de legislatia referitoare la acest domeniu.

Cel mai mare neajuns al agriculturii din România îl constituie farâmitarea excesiva a proprietatii funciare, în exploatatii mici, în medie de 2,2 ha. Aceasta este una din consecintele aplicarii legilor nr. 18/1991 si 169/1997, care nu au prevazut nimic pentru protejarea marilor investitii tehnice facute în agricultura înainte de 1989 (organizarea teritoriului, sisteme de irigatii, etc.) si nici sanctiuni pentru cei care le distrug.

Exploatatiile agricole mici, de subzistenta, limiteaza posibilitatea investitiilor în mijloace moderne de productie Este vorba, în primul rând, de mecanizarea lucrarilor agricole si refacerea sistemului de irigatie.

Un alt mare neajuns rezultat în urma aplicarii legii nr. 18/1991 îl constituie faptul ca 47% din terenul retrocedat apartine mostenitorilor cu domiciliul la orase, care au alte ocupatii decât agricultura.

Importanta economica a pamântului este evidentiata de urmatoarele aspecte:

pamântul este sursa cea mai sigura si cea mai importanta de venituri ale statului;

este o bogatie limitata, dar care dureaza o vesnicie si care asigura cerintele de hrana si de locuinta pentru populatie;

este principalul mijloc de productie si obiect al muncii în agricultura si silvicultura;

este baza de amplasare a constructiilor;

este sursa de materii prime pentru industria prelucratoare.

Pamântul prin natura sa a constituit în decursul veacurilor obiect al muncii si în acelasi timp mijloc de productie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil si indestructibil. Întrucât nu poate spori dupa dorinta, oamenii l-au transformat, de timpuriu, într-un bun propriu a carui valoare a crescut continuu.

Evaluarea pamântului în cadrul economiei de piata este o operatie importanta, întrucât valoarea lui are pondere în capitalul proprietatii agricole. Ea trebuie sa tina seama ca terenurile agricole au o multitudine de clasificari, destinatii, categorii. Ca urmare, valoarea pamântului este influentata de o serie de factori si cauze, care dau o tendinta de urcare sau scadere a acesteia.

Principalii factori care pot influenta mai mult sau mai putin valoarea pamâtului sunt:

calitatea terenului agricol;

posibilitatile cresterii valorii prin efectuarea unor lucrari de îmbunatatiri funciare (drenaje, irigatii, fertilizari);

avantajele oferite de apropierea de caile de comunicatie, sursele de comunicatie si centrele populate;

gustul si aspiratiile populatiei atrase sau nu de activitatile agricole;

forma sub care este exploatat pamântul (personal, în arenda, în parte);

marimea, organizarea-parcelarea, natura pamântului;

sistemul de cultura practicat (extensiv- intensiv);

mâna de lucru disponibila în localitate sau în zona;

Bonitarea terenurilor agricole reprezinta o actiune complexa de cercetare si de apreciere cantitativa a principalelor conditii care determina cresterea si rodirea plantelor, de stabilire a gradului de favorabilitate a acestor conditii pentru fiecare folosinta si cultura. Deoarece capacitatea de productie a terenurilor se modifica sub influenta factorilor naturali, dar mai ales a interventiei omului, bonitatea trebuie actualizata în permanenta.

Prin lucrarile de cartare pedologica si de bonitare cadastrala a solurilor se realizeaza baza de date grafice si descriptive necesara pentru inventarierea, clasificarea si evaluarea resurselor de sol dintr-un spatiu geografic, care poate sa fie reprezentat de o exploatatie agricola sau de un teritoriu administrativ-cadastral. Învelisul de soluri este studiat în raport cu factorii naturali si antropici ce îi determina însusirile si respectiv, fertilitatea naturala, cu diferite favorabilitati pentru cresterea si dezvoltarea fitocenozelor agrare sau naturale.

Prin realizarea lucrarilor de bonitare a terenurilor agricole se cer rezolvate urmatoarele probleme:

1. Precizarea capacitatii de productie a terenului pentru diferite plante de cultura, plantatii pomicole si viticole si pajisti naturale;

2. Precizarea celor mai rationale repartitii a culturilor pe teritoriu, respectiv fundamentarea lucrarilor de zonare si profilare a productiei agricole;

3. Stabilirea cauzelor care limiteaza capacitatea de productie si evidentierea lor în vederea diminuarii sau înlaturarii efectelor negative care limiteaza recoltele;

4. Fundamentarea masurilor economice pentru evidentierea si comensurarea rentei funciare diferentiale în vederea preluarii si redistribuirii acesteia, pentru asigurarea echitatii social-economice pentru toti lucratorii din agricultura.

CAPITOLUL I

IMPORTANTA STUDIILOR PEDOLOGICE SI DE BONITARE CADASTRALA

Între conditiile materiale, necesare vietii si activitatii oamenilor, un rol hotarâtor îl are pamântul - solul si subsolul - el constituind premisa si baza materiala a oricarui proces de productie.

Calitatea sa, de generator inepuizabil de resurse materiale pentru conditia umana, pamântul si-o afirma în toata deplinatatea prin folosinta agricola unde primordialitatea sa este cu adevarat unica si de neînlocuit .

Daca pentru alte ramuri ale economiei nationale, cu exceptia industriei extractive, pamântul joaca un rol secundar, servind doar ca suport si spatiu pentru desfasurarea activitatii, pentru agricultura pamântul ocupa un loc hotarâtor în dezvoltarea economica de ansamblu a tarii noastre .

În prezent pamântul reprezinta, unica sursa naturala de producere a alimentelor, fara de care nu se poate concepe existenta vietii. Este cunoscut faptul ca dezvoltarea oricarei activitati economico-sociale reclama suprafete de teren tot mai mari, concomitent cresc si cerintele agroalimentare ale populatiei, care nu se pot asigura decât prin intermediul pamântului .

Ca mijloc de productie si obiect al muncii omenesti, pamântul, respectiv totalitatea conditiilor si factorilor de mediu care se manifesta pe suprafata terestra, este definit printr-o larga gama de însusiri fizice si caracteristici economico-sociale.

Pamântul este o creatie a naturii si doar în mica masura el reprezinta un produs al muncii omenesti. Întrucât pamântul la origine este un dar al naturii si nu un rezultat al muncii omenesti, el nu are valoare ci numai întrebuintare, putând sa serveasca la obtinerea de bunuri materiale. Obtinerea acestor bunuri se realizeaza numai în procesul muncii, numai în procesul investirii în productie a unor anumite cantitati de munca vie si materializata. Din acest moment pamântul înceteaza de a mai fi un simplu dar al naturii, devenind tot mai mult un produs al muncii omenesti.

În procesul de productie pamântul  nu se consuma  daca este folosit rational, ci dimpotriva calitatea lui poate creste. Aceasta particularitate conduce la necesitatea gasirii si practicarii, în fiecare zona, a acelor sisteme de agricultura care sa asigure sporirea continua a potentialului productiv al pamântului.

Preview document

Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 1
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 2
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 3
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 4
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 5
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 6
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 7
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 8
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 9
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 10
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 11
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 12
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 13
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 14
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 15
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 16
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 17
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 18
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 19
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 20
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 21
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 22
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 23
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 24
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 25
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 26
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 27
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 28
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 29
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 30
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 31
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 32
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 33
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 34
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 35
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 36
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 37
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 38
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 39
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 40
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 41
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 42
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 43
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 44
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 45
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 46
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 47
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 48
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 49
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 50
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 51
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 52
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 53
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 54
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 55
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 56
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 57
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 58
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 59
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 60
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 61
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 62
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 63
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 64
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 65
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 66
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 67
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 68
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 69
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 70
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 71
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 72
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 73
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 74
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 75
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 76
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 77
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 78
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 79
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 80
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 81
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 82
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 83
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 84
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 85
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 86
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 87
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 88
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 89
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 90
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 91
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 92
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 93
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 94
Importanța Studiilor Pedologice - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Importanta Studiilor Pedologice.doc

Alții au mai descărcat și

Ecologizarea Parcului Tineretului

CAP. I. PREZENTAREA OBICTIVULUI I.1. INCADRAREA IN ZONA Parcul Tineretului, situat la o distanta foarte mica de centrul orasului, in zona...

Amenajarea unui Cartier Rezidential in Iasi

I. Introducere A. Cadru legislativ Amenajarea teritoriului Art. 7. - Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la...

Web Design

I. NOTIUNI DE BAZA I.1. Ce este o pagina web? O pagină web este o resursă aflată în spaţiul web (WWW), de obicei în format HTML/XHTML (extensia...

Rezistenta Termica a unei Cladiri

1. Introducere 1 2. Date initiale 2 3. Calculul termic al peretelui exterior 4 3.1. Rezistenta termica specifica globala 4 3.2. Cîmpul de...

Cartarea și Bonitarea Terenurilor

Capitolul I Introducere Obiectul proiectului consta in evidentierea si realizarea functiei economice a cadastrului pentru comuna Varadia. Scopul...

Elemente de Arhitectura si Sistematizare

Piese scrise a) Tema proiectului – Locuinta si anexe aferente b) Memoriu tehnic justificativ: I. Capitolul I – Date Generale Caracteristicile...

Bonitarea Cadastrală

Expresia "bonitare" deriva de la expresia din limba latina "bonitas", care inseamna preturi sau evaluare, iar prin bonitarea terenurilor sau a...

Legislatie in Constructii

1. Aspecte privind obligatiile si raspunderile factorilor implicati in proiectarea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor din...

Ai nevoie de altceva?