Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 21240
Mărime: 4.52MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ţane
Universitatea Transilvania din Braşov FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM

Cuprins

1. Introducere 4

2. Studiul soluţiilor existente 7

2.1. Pompa de căldură ca maşină termică. 7

2.2. Aspecte particulare ale instalării pompelor de căldură. 11

2.3. Sursele de căldură abordabile 15

2.3.1. Sursele abordabile de căldură-deşeu. 16

2.3.2. Sursele naturale de căldură abordabile. 17

2.4. Sisteme locale de încălzire a clădirilor şi / sau preparare a apei calde de consum cu pompe de căldură. 21

2.5. Pompe de căldură pentru încălzirea locuinţelor sau a altor incinte. 34

2.5.1. Pompe de căldură aer - aer. 34

2.5.2. Pompe de căldură aer-apă şi apă-aer. 35

2.5.3. Pompe de căldură apă-apă. 35

2.6. Pompe de căldură utilizate în industrie. 39

3. Alegerea soluţiei proiectate şi justificarea acesteia 40

4. Calculul şi proiectarea parametrilor instalaţiei 42

4.1. Consumul de apă rece 42

4.2. Calculul necesarului de căldură pentru încălzirea apei calde menajere 43

4.3. Calculul necesarului de căldură pentru încălzirea în pardoseală 44

4.4. Dimensionarea şi alegerea pompei de căldură 45

5. Funcţionarea, exploatarea şi alte elemente privind instalaţia proiectată 47

6. Elemente de calcul tehnico-economic al încălzirii cu pompe de căldură 50

6.1. Indicatori energetici. 51

6.2. Poziţia instalaţiilor de pompe de căldură în raport cu alte instalaţii pentru producerea căldurii. 55

6.3. Indicatori economici. 62

6.3.1. Elemente de influenţă ce trebuie considerate în calculul oportunităţii utilizării unui sistem cu pompă de căldură. 62

6.3.2. Criteriul cheltuielilor totale actualizate. 66

6.3.3. Criteriul duratei de recuperare. 70

7. Concluzii 72

8. Bibliografie 75

Extras din document

1. Introducere

Sub denumirea de „energie termică la temperatură joasă” identificăm orice cantitate de căldură conţinută într-un agent termic a cărui temperatură este inferioară valorii de 373,15 K (100°C), indiferent de procesul termic în care aceasta este implicată.

Din punctul de vedere al potenţialului energetic absolut, energia termică la temperatură joasă pote fi clasată drept „cea mai degenerată formă de energie” şi această clasare necesită unele precizări şi comentarii.

În general căldura este clasată drept o formă „degenerată” de energie deoarece, pe de o parte, toate procesele din natură se însoţesc cu transformarea, în proporţii şi cu ritmuri diferite, a unor alte forme de energie (mecanică, electrică, chimică, nucleară etc.) în căldură şi, pe de altă parte, potenţialul energetic absolut al unei cantităţi de energie, invocat mai sus, este apreciat formal prin posibilitatea transformării ei în alte forme de energie şi prin nivelul randamentului acestei transformări. Sub acest ultim aspect, căldura prezintă handicapul unei limitări naturale universale, postulată de principiul al doilea al termodinamicii care, în termeni adecvaţi prezentului comentariu, arată că în orice cantitate de căldură există o fracţiune imposibil de transformat în altă formă de energie. Existenţa acestei fracţiuni stă la baza clasării drept energie „degenerată” a căldurii, iar proporţia ei poate servi la aprecierea formală a „nivelului de degenerare”. Această apreciere poate fi tratată conceptual sau legat de aspectele practice ale transformării căldurii în alte forme de energie.

Este evidentă existenţa unui necesar, important cantitativ, de energie termică la temperaturi joase şi, implicit, faptul că acest necesar poate activa o "piaţă a căldurii" de dimensiuni impresionante. Ideea conturată, a unei pieţe care să vehiculeze cantităţi realmente imense de energie, chiar livrată sub forma "cea mai degenerată", conduce în mod firesc la o întrebare: de unde-

Dacă la această întrebare încercăm să dăm un răspuns obişnuit şi banal, dar comod, vom arăta imediat către sursele "clasice" - combustibilii vegetali (lemn şi alte materii vegetale uscate) şi cei fosili (cărbuni, şisturi, petrol, gaze naturale, uraniu). În fond, un astfel de răspuns corespunde practicilor actuale ale omenirii în plan energetic.

Comentariul de mai sus nu răspunde la întrebarea pusă ci ne arată numai că, dacă încercăm un răspuns pe baza practicilor curente actuale ale omenirii, acesta este nesatisfăcător. Aşadar, de unde am putea să acoperim necesarul potenţial de energie termică la temperaturi joase pentru nevoile societăţii- Răspunsul este dezarmant de simplu: din mediul înconjurător, dar credibilitatea lui necesită unele precizări.

Pământul este o planetă caldă, care conţine un miez fierbinte în care temperaturile ating mii de grade. Aşadar, interiorul planetei noastre este un rezervor imens de căldură şi o parte din aceasta este transmisă, prin conducţie, către învelişul superficial care constituie suportul habitatului omenesc. La suprafaţa Pământului această căldură este, în general, difuză şi numai în unele cazuri izolate ea se evidenţiază în mod pregnant, de exemplu, prin existenţa zăcămintelor de apă termală. Pe de altă parte, Soarele trimite permanent pe Pământ cantităţi de căldură care, chiar dacă au fost estimate şi pot fi exprimate prin cifre, sunt greu de imaginat. O parte importantă din această căldură se reîntoarce în spaţiul cosmic prin procese de radiaţie. În ansamblu, aceste două surse majore de căldură fac din mediul înconjurător compus din straturile superficiale ale scoarţei terestre şi învelişul atmosferic dens al Pământului un mediu global termostatat, în sensul conţinerii unei cantităţi cvasiconstante şi imense de căldură. Prin urmare, omenirea trăieşte într-un "ocean" de căldură, cantităţile de căldură din acesta putând fi considerate nu numai imense ci şi inepuizabile. Sursele concrete de căldură din mediu ce pot fi avute în vedere pentru traducerea în practică a acestui răspuns sunt analizate într-un capitol următor.

Acestă afirmaţie conduce imediat la problema modului în care putem extrage căldura din mediul înconjurător - principial mai rece - şi să o debităm în mediul mai cald pe care îl vizăm. Această problemă se pune pentru că, în mod natural, căldura trece întotdeauna de la corpul mai cald către corpul mai rece (o altă formulare a principiului al doilea al termodinamicii). Aşadar, răspunsul la întrebarea pusă la început - găsit "în sânul naturii" - naşte imediat o altă întrebare, de data acasta "ţintită" către ingineri: cum facem?

Răspunsul la această întrebare nu mai trebuie căutat; el există şi, într-o formulare mai mult decât concisă, sună aşa: folosim pompe de căldură. Ce este pompa de căldură- O "găselniţă" inginerească, maşină termică, veche de peste un secol şi foarte răspândită în ziua de astăzi. Unei detalieri a acestei afirmaţii îi este dedicată o parte din capitolul următor.

Preview document

Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 1
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 2
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 3
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 4
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 5
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 6
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 7
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 8
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 9
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 10
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 11
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 12
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 13
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 14
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 15
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 16
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 17
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 18
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 19
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 20
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 21
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 22
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 23
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 24
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 25
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 26
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 27
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 28
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 29
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 30
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 31
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 32
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 33
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 34
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 35
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 36
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 37
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 38
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 39
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 40
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 41
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 42
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 43
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 44
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 45
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 46
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 47
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 48
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 49
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 50
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 51
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 52
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 53
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 54
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 55
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 56
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 57
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 58
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 59
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 60
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 61
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 62
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 63
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 64
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 65
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 66
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 67
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 68
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 69
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 70
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 71
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 72
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 73
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 74
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 75
Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Instalatie Termica cu Pompa de Caldura pentru Pensiune Montana cu Opt Camere.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Realizarea unui Camin Studentesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare...

Proiectarea unui Plansou din Beton Armat peste Parterul unei Constructii

Sa se proiecteze planseul din beton armat peste parterul unei constructii, alcatuita din doua corpuri conform schitei de mai jos. Dimensiunile...

Proiect de Diploma - Calculul Incarcarii Date de Zapada

CALCULUL INCARCARII DATE DE ZAPADA – conform CR 1-1-3-2005 Încarcarea din zăpadă pe acoperiş ia în considerare depunerea de zăpadă în funcţie de...

Instalatii de Ventilare si Climatizare - Cladire de Birouri

Memoriu tehnic In prezentul proiect am conceput instalatia de ventilare si climatizare pentru o cladire de birouri cu regim de inaltime...

Ai nevoie de altceva?