Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 30145
Mărime: 5.81MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

1.1 Date de bază 5

1.2 Importanța realizării confortului termic 9

1.3 Factorii principali ai confortului termic din încăperi 10

1.4 Corelarea parametrilor confortului termic 13

CAPITOLUL II

2.1 Instalații de încălzire 15

2.2 Clasificarea instalațiilor de încălzire 15

2.3 Instalații de încălzire centrală. 16

2.3.1 Instalații de încălzire centrală cu aburi 17

2.3.2 Instalații de încălzire centrală cu apă caldă 17

2.3.3 Instalații de încălzire cu aer 18

2.4 Instalații de încălzire locală 18

2.5 Sisteme de încălzire în pardoseală 19

2.6 Centrale termice 20

CAPITOLUL III

3.1 Date generale ale pensiunii 22

3.2 Rețelele de distribuție 24

3.3 Instalații cu circulație naturală. Instalații cu circulație prin pompe 26

3.3.1 Instalații cu circulație naturală 26

3.3.2 Instalații cu circulație prin pompe 29

3.4 Asigurarea funcționării instalațiilor 33

3.4.1 Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire cu apă caldă, prevăzute cu vas de expansiune deschis 35

3.4.2 Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire cu apă caldă, prevăzute cu vas de expansiune închis 39

3.5 Pompe de circulație 41

3.6 Centrale termice cu tiraj natural, tiraj forțat și tiraj forțat în condensație 43

3.6.1 Centrale termice cu tiraj natural 43

3.6.2 Centrale termice cu tiraj forțat 43

3.6.3 Centrale termice cu tiraj forțat în condensație 44

3.7 Scheme de preparare a apei calde la consum, la centralele cu tiraj natural, respectiv forțat 44

CAPITOLUL IV

4.1 Centrale termice în condensare 46

4.2 Principiul de funcționare al centralelor termice în condensare 48

CAPITOLUL V

5.1 Centrale termice pe gaz. Principiu de funcționare 49

CAPITOLUL VI

6.1 Studiu comparativ al soluțiilor existente 53

6.2 Alegerea soluției constctive și justificarea ei 61

CAPITOLUL VII

7.1 Calculul și proiectarea propriu-zisă 62

7.1.1 Calculul de materiale 62

7.1.2 Calculul de forță de muncă 62

CAPITOLUL VII

8.1 Organizarea, exploatarea, controlul și întreținerea instalațiilor de teroficare 63

8.2 Organizarea exploatării, controlului și întreținerii instalațiilor de încălzire centrală 65

8.3 Dotarea cu scule și utilaje necesare activității de exploatare și întreținere 67

8.4 Principalele defecțiuni ale instalațiilor de încălzire centrală 68

8.4.1 Defecte la cazane 69

8.4.2 Defectele utilajelor 71

8.4.3 Defectele corpurilor de încălzire 73

8.4.4 Defectele armăturilor 73

8.4.5 Defectele aparatelor de măsură 74

8.4.6 Defectele rețelelor de conducte 74

8.4.7 Defecte în funcționarea sistemelor de încălzire 75

CAPITOLUL IX

9.1 Recepția instalațiilor de încălzire centrală 77

9.1.1 Recepția lucrărilor noi 77

9.1.2 Recepția instalațiilor după executarea reparațiilor 78

9.2 Punerea în funcțiune și reglarea instalațiilor de încălzire centrală 79

9.2.1 Punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire centrală 79

9.2.2 Reglarea instalațiilor de încălzire centrală cu apă caldă 80

CAPITOLUL X

10.1 Date generale referitoare la protecția muncii 81

10.1.1 Instructaj introductiv general 81

10.1.2 Instructaj la locul de muncă 81

10.1.3 Instructaj periodic 82

10.2 Norme, normative, măsuri P.S.I. și protecția muncii ce trebuie respectate în proiectara și execuția instalațiilor termice 82

10.3 Măsuri de protecția muncii ce trebuie respectate la executarea instalațiilor de încălzire 84

Capitolul X

11.1 Calculul economic 87

11.2 Concluzii 88

Bibliogrfie 89

Extras din document

Capitolul I

1.1. Date de bază

Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în mijlocul încăperii și care servea și pentru prepararea mâncării. Utilizarea acestui sistem avea marele inconvenient că era însoțită de o mare degajare de fum. Pentru evitarea frumului și sporirea confortului, românii au inventat mangalul, pe care îl ardeau în ligheane metalice: acest procedeu de încălzire a dăinuit mult timp, astfel încât în anul 1790, la Londra, Parlamentul englez era încă încălzit de mangal incandescent ars în vase deschise. O ameliorare a acestui sistem s-a obținut în secolul al X-lea, prin amplasarea focului aproape de unul din pereți, prin încălzirea lui și executara unui horn. În acest mod a apărut căminul, care se mai poate întâlni și în prezent în țările cu climă termperată, deși are un randament foarte mic. El era la încput executat din piatră, pentru că ulterior să fie din cărămidă și lut.

Un pas înainte, în secolul al XIV-ea, a sobei, care trebuie considerată ca o perfecționare a căminului. La început, soba s-a executat din piatră, cărămizi șu lut, pentru ca apoi să se execute din plăci ceramice. Sistemul acesta de încălzire, îmbunătățit continuu prin experiența câștigată în cursul secolelor, a ajuns până în zilele noastre, când își găsește încă o ultilizare. Aici este de menționat apariția în secolul al XVII-lea a sobei metalice, industrializată sub forma sobelor de fontă.

Ca o variantă a sistemului de încălzire locală, merită să fie menționate sobele cu rezistențe electrice, la care transformarea energiei chimice în energie termică a fost înlocuită prin transformarea energiei electrice în energie termică. Soluția constructivă a acestor sobe se caracterizează printr-o diminuare a masei de înmagazinare a căldurii, care treptat a mers până la suprimarea ei completă, totul reducându-se la o rezistență electrică și la un reflector. În felul acesta, au apărut radianții electrici. Evident, ultilizarea lor implică un consum ridicat de energie electrică. Paralel cu radianții electrici au apărut și s-au dezvoltat radianții cu gaze naturale, la care procesul arderii gazelor se produce catalitic, datorită unei plăci ceramice poroase, adusă la starea de incandescență. Atât radianții electrici, cât și cei cu gaze reprezintă un sistem de încălzire locală foarte indicat pentru spații deschise ca: peroane de gări, stații de tramvai etc, unde se presupune că nu se stă decât câteva minute. Utilizarea lor la încălzirea spațiilor închise nu se extinde din cauza dificultăților întâmpinate la realizarea condițiilor minime de confort.

Sistemul de încălzire centrală (încălzirea mai multor încăperi făcând focul într-un singur loc) a fost imaginat și realizat de către romani, acum aproape două mii de ani, iar inventatorul lui este considerat de istorici ca fiind Cornleius Sergius Orato. Focul se făcea cu lemne într-o vatră (furnus), amplasată în exterior, lângă clădire. Gazele arse rezultate, fierbinți, erau conduse printr-un canal, închis sub pardoseala din lespezi de piatră a încăperilor, care urmau să fie încălzite și apoi, prin canale executate în pereți, erau eliminate în atmosferă. În acest mod, pardoselile și pereții încăperilor erau încălzite la o temperatură care asigura confortul ocupanților. O pardoseală astfel executată, cu goluri mari pe dedesupt, pentru conducerea gazelor fierbinți, în scopul încălzirii, era denumit hypocaustrum. Acest sistem de încălzire a fost identificat și la noi în țară, în ruinele cetății Callatis.

Fără o bază științifică înaintată, romanii executau în acest fel, instalații denumite în epoca contemporană, încălziri prin radiație.

Dacă după stingerea focului, se lăsa să treacă aer prin hypocaustrum, unde aceasta se încălzea, și apoi era condus în încăpere și recirculat, se realiza și o încălzire cu aer cald.

Tot ca un sistem empiric de încălzire centrală, trebuie menționată încălzirea cu aer cald, apărută în Europa prin secolul al XII-lea și care consta din încălzirea prin ardere de lemne a unor pietre așezate în straturi, peste care, după stingerea focului, se lăsa să treacă un curent de aer, care, luând căldura înmagazinată în pietre, se ridica în mod natural în sus și, prin canale în pereți, ajungea în încăperi.

Odată cu inventarea mașinii cu abur de către James Watt, se poate spune că s-au creat și condițiile termice pentru apariția încălzirii centrale moderne, deoarece, curând după aceasta, în anul 1770, s-a executat prima încălzire cu abur.

Ulterior, s-a trecut la înlocuirea aburului cu apă caldă, circulația făcându-se prin termosifon, iar în anul 1831, Perkins a executat prima instalație de încălzire cu apă supraîncălzită (în sistem închis).

În România, printre primele clădiri dotate cu încălzire centrală se numără: Teatrul Național din București (1858), castelul Peleș și Ateneul Român (1888).

Perfecționările care s-au obținut cu timpul la aceste sisteme moderne de încălzire centrală, indiferent de agentul termic utilizat (abur de joasă presiune, abur de medie presiune, apă caldă, apă supraîncălzită) privesc mai mult suprafețele emitente de căldură montate în încăperi. La început, se întrebuințau serpentine din țevi, așezate după inspirația constructorului. După aceea, prin micșorarea cantității de țeavă și mărirea suprafeței de încălzire, s-a trecut la utilizarea țevilor cu aripioare. Motivele economice au determinat întrebuințarea agenților termici la temperaturi din ce în ce mai ridicate, în scopul de a se monta suprafețe de încălzire cât mai mici.

Între timp, progresele făcute în domeniul igienic au stabilit că suprafețele de încălzire cu o temperatură de peste 60-70°C produc prăjirea, carbonizarea prafului de natură organică, usucă aerul și mucoasa nazală, favorizează îmbolnăvirea căilor respiratorii și indispun printr-o radiație prea puternică.

Acestea au fost motivele pentru care încălzirea cu abur, care produce încălzirea radiatoarelor și a țevilor cu aripioare, la peste 100°C, a trebuit să cedeze terenul încălzirii cu apă caldă, care a dobândit cea mai largă întrebuințare.

Totodată, țevile cu aripioare au fost aproape total înlocuite de radiatoare sau registre din țevi.

Corpurile de încălzire au primit o amplasare diferită, fiind mutate de pe un perete pe altul a camerelor, în scopul de a lăsa locul liber pentru așezarea mobilei. În acest mod, au ajuns sub ferestre, loc considerat ca fără o altă întrebuințare posibilă. Numai după ce s-a observat dispariția curențiolor reci de aer din cameră și s-a constatat uniformitatea temperaturii interioare, ca rezultat al aceste așezări, s-a remarcat, că se căzse tocmai peste soluția cea mai bună în această problemă.

La încălzirea prin sobe se stabilește, în cameră, o mișscare continuă a aerului, dinspre pereții exteriori ,ao rei spre sobă, care de regulă este amplasată pe peretele interior situat cat mai aproape de mijlocul clădirii, din cauza horunurilor care trebuie să fie aproape de coama casei. Această mișscare, în zona ferestrelor, este percepută ca un curent supărător de aer rece. El provine și din infiltrațiile aerului atmosferic pe la îmbunările ferestrelor, fenomen care nu se poate evita, dacă se ține seama, că datorită eliminării continue pe horn a aerului de combustie, camerele se găsesc în depresiune față de exterior. Deosebit de aceasta, toată porțiunea din cameră dinspre ferestre este sensibil mai rece decât restul, diferența de temperatură fiind de 5-6°C, pereții exteriori sunt foarte reci, în timp ce, în vecinătatea sobei, căldura radiată poate fi atât de mare, încât să devină insuportabilă. Temperatura pardoselii ajunge cu 8°C mai mică decât temperatura camerei, fapt care produce întotdeauna seznația de frig la picioare.

Bibliografie

Cimpoia, Al., I. Ivanov, „Instalații de încălzire centrală și de ventilare”, Editura Didactică și pedagogică, București, 1980; [1]

Ionescu, I., „Rețele de instalații de încălzire centrală”, Editura Didactică și pedagogică, București, 1976; [2]

Mihai Ilina, Constantin Luță, „Instalații de încălzire, sanitare și de gaze”, Editura Tehnică, București, 1974; [3]

Săvulescu, D. „Instalații de încălzire și ventilare”, Editura Tehnică, București, 1980; [4]

Tamara Chioveanu, Petculescu, P., „Cartea instalatorului de încălziri centrale”, Editura Tehnică, București, 1989; [5]

Thierheimer, W., Țane, N., „Instalații și echipamente pentru hoteluri și restaurante”, Editura Universității Transilvania, Brașov 2011; [6]

www.mixtehnostar.ro; [7]

www.colorserv.ro; [8]

www.scribt.com; [9]

http://blog.captaingo.ro/tag/pensiuni; [10]

www.centrale-termice-pe-gaz.ro; [11]

www.wikipedia.ro [12]

www.centrale-termice.ro [13]

www.condensare.eu [14]

Preview document

Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 1
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 2
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 3
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 4
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 5
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 6
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 7
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 8
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 9
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 10
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 11
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 12
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 13
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 14
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 15
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 16
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 17
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 18
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 19
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 20
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 21
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 22
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 23
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 24
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 25
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 26
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 27
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 28
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 29
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 30
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 31
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 32
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 33
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 34
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 35
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 36
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 37
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 38
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 39
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 40
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 41
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 42
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 43
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 44
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 45
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 46
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 47
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 48
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 49
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 50
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 51
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 52
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 53
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 54
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 55
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 56
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 57
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 58
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 59
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 60
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 61
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 62
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 63
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 64
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 65
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 66
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 67
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 68
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 69
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 70
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 71
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 72
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 73
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 74
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 75
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 76
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 77
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 78
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 79
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 80
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 81
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 82
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 83
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 84
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 85
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 86
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 87
Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz.doc

Alții au mai descărcat și

Instalatii Frigorifice

Tema de Proiectare A: Instalatie cu compresie mecanica Puterea frigorifica ¦0=250 kW. Agent intermediar -natura: Clorura de Magneziu MgCl2...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Instalatii Termice Tip A

Locuinta individuala P+E Clinceni Beneficiar: Faza: DE Instalatii termice I. MEMORIU TEHNIC 1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE...

Retele Termice

TEMA DE PROIECTARE 1. Obiectivul lucrarii Se vor proiecta cateva elemente ale unui sistem de alimentare cu caldura,care utilizeaza ca si agent...

Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa

Capitolul 1 Obiectiv Analiza hidraulică a unei rețele de distribuție a apei amplasată în comuna Smârdan, județul Tulcea, în vederea modernizării...

Instalații de Încălzire Centrală pentru o Cladire de Locuințe

A1. Amplasamentul clădirii Localitatea: GALAȚI, zonă climatică III, zonă eoliană I, altitudinea 200m. A2. Descrierea clădirii: -caracteristicile...

Proiect Instalații Sanitare

Sa se realizeze proiectul de instalatie tehnico-sanitara pentru o vila cu regim de inaltime S+P+1. Cladirea este amplasata in localitatea VASLUI....

Instalatiii de Incalzire

1.Introducere Incalzirea incaperii poate fi efectuata de catre corpurile de incalzire, prin convectie sau prin radiatie in dependenta de modul de...

Ai nevoie de altceva?