Instalatii Termice Tip A

Proiect
8.5/10 (7 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc, xls, dwg
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5747
Mărime: 114.39KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. MEMORIU TEHNIC

1. Descrierea solutiilor tehnice de realizare a lucrarilor

2. Breviar de calcul

3. Instructiuni de exploatare si întretinere

4. Masuri de protectia si igiena muncii

5. Masuri de paza si stingerea incendiilor

6. Organizarea de santier

7. Dispozitii finale

II. CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUTIE

II.1. Caiet de sarcini pentru procurare microcentrala murala  încalzire si preparare apa calda menajera

II.2. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de instalatii de încalzire

III. ANTEMASURATOARE

Extras din document

Locuinta individuala P+E

Clinceni

Beneficiar:

Faza: DE

Instalatii termice

I. MEMORIU TEHNIC

1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE A LUCRARILOR

Se va prevedea o instalatie de încalzire cu apa calda pentru asigurarea, numai în anotimpul friguros, al temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97 si sistemul de preparare apa calda de consum menajer tot timpul anului.

Instalatia de încalzire este compusa din radiatoare din otel echipate cu dezaeratoare si dopuri de golire.

Asigurarea parametrilor presiune si temperatura a apei necesare functionarii instalatiilor enumerate mai sus se vor realiza cu ajutorul unei microcentrale murale  încalzire si preparare apa calda menajera, preparare instantanee de ACM, cu functionare cu gaz metan. Sarcina termica 24kW.

Microcentrala va fi amplasata în bucatarie.

Gazele arse provenite din functionarea microcentralei care asigura obtinerea apei calde vor fi evacuate direct în atmosfera prin intermediul racordului gaze arse prevazut special în acest scop.

Conductele de distributie si alimentare radiatoare vor fi din cupru îmbinate prin fitinguri din alama si se vor monta in sapa care va fi turnata ulterior pe pardoseala. Sistemul de distributie ales este cel cu Distribuitor-Colector, avand unul la parter si unul la etaj.

2. BREVIAR DE CALCUL

Necesarul de caldura pentru încalzire s-a calculat conform SR 1907 în vigoare pentru urmatoarele ipoteze :

- localitate Clinceni

- zona de temperaturi exterioare II te = -150 C

- zona eoliana II v = 8,55 m / s

Rezistenta termica specifica R0 [m2 k / w] si coeficientul de masivitate termica m au fost calculati conform Normativ C 107/3  97 pentru fiecare structura prevazuta de arhitect.

- perete exterior R = 1.38 m2K/W; m = 1,1

- acoperis R = 2.34 m2K/W; m = 1,2

- placa pe sol R = 1.38 m2K/W; m = 1,2

- tâmplarie exterioara R = 0.5 m2K/W; m = 1,20

A rezultat o sarcina totala pentru microcentrala murala pentru încalzire de 15 kw.Calculul necesarului de caldura este prezentat în paginile urmatoare:

3. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI ÎNTRETINERE

Pentru mentinerea instalatiilor în permanenta stare de functionare, în conditiile unei exploatari în deplina securitate se vor respecta prevederile:

Normativul pentru exploatarea instalatiilor de încalzire centrala indicativ I13/1-02;

Precizarile facute de firmele producatoare/furnizoare a echipamentelor si materialelor, precizari consemnate în cartile tehnice livrate beneficiarului împreuna cu furnitura.

Suplimentar se vor avea în vedere si urmatoarele:

- instalatia se va mentine permanent plina cu apa si sub presiune pentru evitarea corodarii;

- periodic se vor manevra robinetele de izolare pentru a împiedica blocarea lor,

- se va verifica etanseitatea instalatiei eliminându-se pe loc orice pierdere de fluid;

- pentru perioada postgarantie se recomanda proprietarului încheierea de contracte de service pentru întretinerea echipamentelor; contractele se vor încheia numai cu firme autorizate pentru executarea acestor lucrari;

Prezentele instructiuni nu sunt limitative ele trebuind completate de beneficiar functie de conditiile existente, modul de organizare si functionare al investitiei.

4. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

S-au avut in vedere asigurarea conditiilor normale de munca si evitarea accidentelor (îmbolnavirilor).

Stabilirea masurilor de protectie a muncii pentru perioada executarii lucrarilor reprezinta responsabilitatea executantului si se vor respecta prevederile din:

- Regulamentul de protectie si igiena a muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

- Norme generale de protectia muncii  editia 2002;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire (ord. NMPS nr.118/96);

- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);

- Normativul pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice NP- I7/02;

- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare-indicativ I9-1994.

La executia lucrarilor se vor urmari de catre investitor si executant, respectarea cu strictete a prevederilor cuprinse în normativele mentionate, care vizeaza activitatea pe santier.

In afara de masurile indicate în legislatia în vigoare, este necesar a se respecta si urmatoarele:

- personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii, privind acordul primului ajutor în caz de accidente;

- se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificari ale cunostintelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din santier, precum si pentru toate persoanele care vin pe santier în interes de serviciu sau personal;

- pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare, în timpul lucrului sau circulatiei pe santier (casti de protectie, manusi, etc);

- operatiunile de încarcare si descarcare manuala, se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si vor fi controlate înainte de începerea lucrarilor.

Preview document

Instalatii Termice Tip A - Pagina 1
Instalatii Termice Tip A - Pagina 2
Instalatii Termice Tip A - Pagina 3
Instalatii Termice Tip A - Pagina 4
Instalatii Termice Tip A - Pagina 5
Instalatii Termice Tip A - Pagina 6
Instalatii Termice Tip A - Pagina 7
Instalatii Termice Tip A - Pagina 8
Instalatii Termice Tip A - Pagina 9
Instalatii Termice Tip A - Pagina 10
Instalatii Termice Tip A - Pagina 11
Instalatii Termice Tip A - Pagina 12
Instalatii Termice Tip A - Pagina 13
Instalatii Termice Tip A - Pagina 14
Instalatii Termice Tip A - Pagina 15
Instalatii Termice Tip A - Pagina 16
Instalatii Termice Tip A - Pagina 17
Instalatii Termice Tip A - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Instalatii Termice Tip A.doc
  • Instalatii Termice Tip A.dwg
  • Antemasuratoare Termice Tip A.xls
  • Lista Radiatoare in Camere Tip A.xls
  • Tabel Pierderi Caldura Trilitica Tip A.xls

Alții au mai descărcat și

Instalatii de Ventilare

Stabilirea parametrilor climatici de calcul vara si iarna Calculul debitului de aer pentru ventilarea sau climatizarea unei incinte ca si trasarea...

Instalații de Încălzire

Tema Proiectului de Instalatii de Încalzire Partea I : Instalatii interioare Sa se rezolve la nivel de proiect de executie instalatia de...

Proiect Instalații Sanitare

Proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Stabilirea debitului de calcul Generalitati...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Instalatii - Generalitati

Instalaţiile interioare din clădiri reprezintă un ansamblu de conducte şi accesorii care preiau apa din conducta publică şi o transportă până la...

Amestecuri pentru Constructii

1.Procesul tehnologic de preparare a amestecurilor de mortar si de beton. 1.1. Amestecuri de beton [24]. Betoane pe baza de ciment. Denumirea...

Instalatii de Incalzire

Tema proiectului Sa se proiecteze instalatia de incalzire de apa calda pentru o vila P + 2 situata in localitatea Petrosani cu temperatura de -18...

Alimentarea cu Apă și Canalizarea

1.Introducere Instalaţiile tehnico-sanitare şi amenajarea clădirilor contemporane reprezintă un complex de instalaţii inginereşti de alimentare cu...

Ai nevoie de altceva?