Model Memoriu Tehnic Sanitare

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2466
Mărime: 24.45KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihnea Sandu

Cuprins

1 OBIECTUL PROIECTULUI

2 BAZELE PROIECTĂRII

3 DESCRIEREA INSTALAŢIILOR

3.1 DESCRIEREA CLĂDIRII

3.2 INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

4 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR APĂ - CANAL

4.1 ALIMENTAREA CU APĂ PENTRU CONSUM CURENT

4.2 EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI METEORICE

5 ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE ŞI ACCESORII

6 INSTALAŢII INTERIOARE DE APĂ RECE / CALDĂ

6.1 INSTALAŢII INTERIOARE APĂ RECE ŞI APĂ CALDĂ

6.2 GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU CONSUM MENAJER

7 INSTALAŢII INTERIOARE DE CANALIZARE

7.1 CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI PLUVIALE

8 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI

9 MĂSURI IGIENICO - SANITARE

10 MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR)

11 DIVERSE

Extras din document

MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII SANITARE

1 OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente obiectivului

............................................................................ Clădirea are 1 subsol tehnic, parter si 4 etaje.

2 BAZELE PROIECTĂRII

La baza lucrării au stat

- proiectul de arhitectură şi schiţa de amplasare în planul general;

- avizele obţinute

- temele de proiectare;

- Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii;

- normativul I9/94 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;

- normativ P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor;

- normativul NP 086/05 privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

- prescripţii privind protecţia muncii, regulamentul privind protecţia şi igiena în construcţii;

- standarde de stat privind proiectarea instalaţiilor sanitare: STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la construcţii civile şi industriale"; STAT-1795 "Canalizări interioare".

3 DESCRIEREA INSTALAŢIILOR

3.1 Descrierea clădirii

- Regim de înălţime ST+P+4Et

- Suprafaţa totala 2054 m2

- Cota pardoselii ultimului nivel folosibil 11,60 m

- Gradul de rezistenţă la foc II

- Risc de incendiu mic

- Categoria de importanţă C normală

- Destinaţia Locuinte

Spatiul de la subsol are destinatie tehnica. La parter şi etajele 1-4 sunt apartamente – locuinte destinate inchirierii. In total imobilul cuprinde 24 de apartamente repartizate astfel: 10 garsoniere, 9 apartamente de 2 camere si 5 apartamente de 3 camere.

Numărul de obiecte sanitare este în conformitate cu normele româneşti în vigoare.

Apa caldă se va prepara centralizat utilizand 2 boilere indirecte amplasate in gospodaria de apa de la subsol. Agentul primar pentru aceste boilere se prepara in centrala termica amplasata la perter, centrala ce face obiectul proiectului de instalatii termice.

3.2 Instalaţii sanitare interioare

3.2.1 Instalaţii pentru consumul curent de apă

Acestea constau în:

- Instalaţii sanitare de alimentare cu apă potabilă rece, cu preluarea apei printr-un branşament PEHD63 ridicarea presiunii in staţia de hidrofor si prepararea apei calde de consum menajer.

- Instalaţii sanitare de apă rece şi caldă de distribuţie şi legături la obiectele sanitare de la grupuri sanitare.

- Conductele de distribuţie principală vor fi amplasate la plafonul fiecarui nivel şi vor fi prevăzute cu izolaţie corespunzătoare. Traseele de apa calda se izoleaza impotriva pierderilor de caldura iar traseele de apa rece se izoleaza impotriva condensului.

- Evaluarea consumurilor (apa rece / apa calda) se face individul in dreptul fiecarui aparatament fiind special prevazute nise vizitabile din spatiile comune.

- Trecerile conductelor prin pereţi şi planşee vor fi etanşe.

3.2.2 Instalaţii pentru canalizare

Acestea constau în:

- Instalaţie de canalizare a apelor uzate menajere cu deversare la canalizarea orasenesca exterioară.

- Instalaţie de canalizare a apelor meteorice cu receptoare de terasă şi coloane, cu colectarea lor în sistem separativ si evacuare de asemenea la reteaua oraseneasca.

- Apele accidentale si cele provenite de la golirea diverselor echipamente de la nivelul subsolului se evacueaza prin intermediul a 3 pompe submersibile amplasate conform planurilor in 3 recipiente de pardoseala de dimensiuni, 0,8x0,8x0,8m. Conductele de refulare de la aceste pompe submersibile se leaga la colectorul de la plafonul subsolului.

4 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR APĂ - CANAL

4.1 Alimentarea cu apă pentru consum curent

Cerinţa de apă (potabilă în scopuri menajere)

Qzi mediu = 19 m3/zi

Qzi maxim = 24,7 m3/zi

Qmaxim orar = 2,06 m3/h

Debit instalat (de calcul la conducta de bransament) = 1,8 l/s

Apa necesară se va asigura prin branşament individual la reţelele de apă existente în zonă conform aviz regia autonoma de apa.

4.2 Evacuarea apelor uzate menajere şi meteorice

Apele uzate menajere ale clădirii şi apele pluviale de pe clădire sunt colectate în colectoarele de la plafonul subsolului în sistem separativ şi vor fi dirijate la colectorul principal orăşenesc.

4.2.1 Ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere sunt:

Quz zi med = 15,2 m3/zi

Quz zi max = 16,76 m3/zi

Quz orar max = 1,65 m3/h

Debit de calcul = 4,57 l/s

4.2.2 Ape meteorice

Debitul de calcul al ploii este în funcţie de suprafaţa pe care cade, este:

Tipul învelitorii Suprafaţa Coeficient φ Debit de calcul

- terasă necirculabilă (cota +15,01m) 390 mp 0,90 (Stas 1795) 7,02 l/s

Apele meteorice vor fi colectate prin instalaţie interioară de canalizare pluvială cu 2 coloane de diametru 125. Coloanele pentru evacuarea apelor pluviale se executa din polietilena pentru canalizare, imbinata prin polifuziune.

Apele meteorice vor fi evacuate în reţeaua stradală.

Preview document

Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 1
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 2
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 3
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 4
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 5
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 6
Model Memoriu Tehnic Sanitare - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Model Memoriu Tehnic Sanitare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Instalații Termice Interioare

MEMORIU TEHNIC Instalaţii termice interioare Prezentul memoriu se referă la instalaţiile termice interioare aferente obiectivului denumit...

Instalatii Termice Tip A

Locuinta individuala P+E Clinceni Beneficiar: Faza: DE Instalatii termice I. MEMORIU TEHNIC 1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE...

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Proiect Instalatii Sanitare

A. TEMA PROIECTULUI Se va întocmi proiectul instalatiilor sanitare pentru o cladire de locuit cu P+5 nivele amplasata într-un ansamblu de cladiri...

Instalatii de Incalzire

Tema proiectului Sa se proiecteze instalatia de incalzire de apa calda pentru o vila P + 2 situata in localitatea Petrosani cu temperatura de -18...

Planul Urbanistic General al Municipiul București

. BAZA DE STABILIRE A PRIORITATILOR INTERCORELATE. 2. PRIORITATI INTERCORELATE PE DOMENII URBANISTICE SPECIFICE. 1 BAZA DE STABILIRE A...

Proiect Instalații Sanitare

Sa se realizeze proiectul de instalatie tehnico-sanitara pentru o vila cu regim de inaltime S+P+1. Cladirea este amplasata in localitatea VASLUI....

Te-ar putea interesa și

Obtinerea Placintelor Poale-n Brau

MEMORIU EXPLICATIV În aceasta lucrare am descris „Tehnologia de obţinere a plăcintei „poale-n brâu”. Lucrarea de proiect este structurată în trei...

Obținerea Japonezelor

MEMORIU EXPLICATIV Lucrarea de proiect intitulată „Tehnologia de obţinere a japonezelor” este structurată pe trei capitole după cum urmează: I....

Ai nevoie de altceva?