Modernizare

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Modernizare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 125 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: VASILE BOBOC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Memoriu tehnico - justificativ 4
Amplasamentul 4
Situaţia existentă 4
Soluţia tehnica 5
Instrucţiuni proprii de securitate şi sanatate în munca 8
Evaluarea impactului asupra mediului 10
Elemente introductive 10
Protecţia faţă de zgomotul din circulaţia vehiculelor 14
Intervenţii in propagarea zgomotului 16
Posibilităţi de reciclare a deşeurilor în construcţii 19
Elemente de proiectare 22
Determinarea caracteristicilor geometrice ale traseului 22
Elemente geometrice ale curbelor 23
Calculul aliniamentelor 28
Lungimea totala a traseului 29
Kilometrarea generala a traseului 30
Structuri rutiere caracteristice 40
Dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide : 40
Etape componente 57
Calculul declivitatilor 73
Racordarea declivitatilor 76
Calculul racordarilor verticale 77
Amenajarea in plan si spatiu a curbei 13 86
Trasarea arcului de clotoida si cerc ramas 88
Trasarea arcului de cerc ramas 90
Calculul hidraulic al dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor din precipitatii 91
Determinarea debitelor de ape meteorice 91
Debite preluate de sistemul de colectare şi evacuare 93
Calculul podetului 104
Verificarea la rasturnare in rostul elevatie-fundatie 104
Verificarea la rasturnare 105
Verificarea capacitatii portante 105
Caiet de sarcini 107
Antemasuratoare 112
Calculul zilelor necesare efectuarii lucrarilor 114
Tabelul de precedenta al activitatilor 116
Bibliografie 123

Extras din document

MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV

Amplasamentul

România, judeţul Suceava, comuna Volovăţ, drumul judeţean DJ 209K, km 2+600 – km 5+773,55

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează la:

• V cu localitatea Marginea,

• E cu localitatea Badeut

• S cu localitatea Arbore

• N cu localitatea Radauti

Tema de proiectare, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la realizarea proiectului tehnic

Prin tema de proiectare se propune realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, care să elimine neajunsurile unui drum pietruit: zgomot, praf, vibraţii.

Lucrările care fac obiectul prezentei documentaţii cuprind operaţiunile necesare de executat în scopul asigurării unor condiţii normale de confort şi de siguranţă a circulaţiei impuse de normele şi normativele tehnice în vigoare.

Prin executarea lucrărilor propuse pe acest drum se va realiza:

• îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi siguranţă a circulaţiei în zonă, inclusiv asigurarea unor intervenţii rapide a echipajelor de salvare, pompieri şi poliţie;

• valorificarea superioară a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la atât la locuinţele din zonă, cât şi la proprietăţile agricole, forestiere.

• reducerea cheltuielilor de transport şi a uzurii autovehiculelor.

• creşterea standardului de viaţă a locuitorilor celor două comune prin ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare şi de mediu prin eliminarea vibraţiilor produse de maşinile grele, care în prezent se deplasează cu viteze mici şi pe o infrastructură rutieră necorespunzătoare.

• crearea unei infrastructuri necesare dezvoltării diferitelor activităţi economice.

Situaţia existentă

Tronsonul de drum judeţean studiat este situate pe teren de utilitate publică, având o lungime de 3173,55ml. Suprafaţa de teren care va fi ocupată permanent prin realizarea lucrării este de 21096 mp, reprezentând platforma drumului. În prezent drumul este pietruit.

Geografic, zona luată în considerare este situată în zona malului drept al pârâului Suceviţa, şi în partea de est a Depresiunii Horodnic (subunitate a depresiunii Rădăuţi), încadrată în Podişul Sucevei, component al marii unităţi geomorfologice a Podişului Moldovei. Accesul la amplasament se realizează din drumul judeţean DJ 178. Principalele date climatice sunt:

• temperatura medie anuală este de 6.0°C, media lunară oscilând între -6,7°C (luna ianuarie) şi 19,3°C (luna iulie), lunile reci fiind ianuarie şi februarie când media lunară are valori negative, iar cele mai calde sunt lunile iunie, iulie, august cu temperaturi medii lunare în jur de 20°C;

• temperatura solului are o evoluţie asemănătoare cu cea a aerului, având însă, valori ceva mai mari;

• precipitaţiile medii multianuale sunt de 623,70 mm;

Hidrologic, zona se încadrează în bazinul hidrografic al râului Suceava, prin afluentul său pârâul Suceviţa şi mai multe pâraie şi braţe părăsite (permanente sau intermitente)

Nivelul hidrostatic a fost măsurat în fântânile existente, stabilindu-se următoarele adâncimi faţă de C.T.N., acesta fiind în funcţie de morfologia terenului şi situat la adâncimea de 2,8 – 4,5 m. Variaţia sezonieră a apelor este apreciată la ± 0,4 m, NH neprezentând o influenţă negativă asupra infrastructurilor.

Pământul de fundaţie este reprezentat de o argila (P5).

Având în vedere caracteristicile geomecanice şi granulometrice ale rocii de fundare, rezultă că terenul de fundare prezintă o portanţă medie – ridicată şi oferă condiţii geotehnice de stabilitate bune.

Seismic, amplasamentul drumurilor se află în zona seismică de calcul (conform hărţii de macrozonare seismică a teritoriului ţării Normativ PD 100 - 2006), fiind încadrată în zonă cu seismicitate de calcul 4, cu acceleratia ag = 0,16, perioada de control (colt) Tc=0.7sec.

Conform actelor normative GT 035/2002 şi NP 074/2002 zona amplasamentului se încadrează în categoria geotehnică 1, având risc geotehnic redus.

Recepţia săpăturii şi a componenţei straturilor rutiere va fi efectuată de către personal de specialitate.

Scurgerea apelor în lungul drumului nu se realizează în condiţii optime. Pe traseul drumului există şanţuri din pământ însă care nu întotdeauna conduc apele către văi sau podeţele existente, producând zone mici de băltire a apelor pe platforma drumului.

Sistemul rutier existent este reprezentat dintr-un strat de balast cu grosimea medie de 25 cm.

Un număr de 18 drumuri laterale debuşează în lungul drumului judeţean studiat.

Soluţia tehnica

Executia lucrarilor de modernizare este impusa in starea impietruirii existente care prezinta denivelari si burdusiri, avand o capacitate portanta redusa, necorespunzatoare vehicolelor de trafic actuale si mai ales celor de perspectiva, anul 1990 fiind anul ultimei consolidari a acestui drum.

Conform prevederilor anexei 2 ia HGR 261 /1994 categoria de importanţă a construcţiei este "C" (construcţii de importanţă normală a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură).

Conform prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul nr. 45/1998 al ministrului transporturilor privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor, drumul studiat este de clasă tehnică IV, în zonă de munte şi cu viteza de proiectare de 40 km/h. Partea carosabilă a tronsonul de drum studiat este formată din două benzi de circulaţie de 3,25 m şi 2 benzi de încadrare cu lăţimea de 0,25 m.

Proiectul respectă prevederile Legii 82/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1998, privind regimul juridic al drumurilor şi STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale drumurilor, permiţând astfel realizarea unui traseu fluent.

Lungimea drumului ce face obiectul prezentei documentaţii este de 3173,55 ml.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modernizare.doc

Alte informatii

Modernizare DJ 209 K Km 2 + 600 - 5 + 773,55