Modernizare

Proiect
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 21801
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VASILE BOBOC
Modernizare DJ 209 K Km 2 + 600 - 5 + 773,55

Cuprins

Memoriu tehnico - justificativ 4

Amplasamentul 4

Situaţia existentă 4

Soluţia tehnica 5

Instrucţiuni proprii de securitate şi sanatate în munca 8

Evaluarea impactului asupra mediului 10

Elemente introductive 10

Protecţia faţă de zgomotul din circulaţia vehiculelor 14

Intervenţii in propagarea zgomotului 16

Posibilităţi de reciclare a deşeurilor în construcţii 19

Elemente de proiectare 22

Determinarea caracteristicilor geometrice ale traseului 22

Elemente geometrice ale curbelor 23

Calculul aliniamentelor 28

Lungimea totala a traseului 29

Kilometrarea generala a traseului 30

Structuri rutiere caracteristice 40

Dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide : 40

Etape componente 57

Calculul declivitatilor 73

Racordarea declivitatilor 76

Calculul racordarilor verticale 77

Amenajarea in plan si spatiu a curbei 13 86

Trasarea arcului de clotoida si cerc ramas 88

Trasarea arcului de cerc ramas 90

Calculul hidraulic al dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor din precipitatii 91

Determinarea debitelor de ape meteorice 91

Debite preluate de sistemul de colectare şi evacuare 93

Calculul podetului 104

Verificarea la rasturnare in rostul elevatie-fundatie 104

Verificarea la rasturnare 105

Verificarea capacitatii portante 105

Caiet de sarcini 107

Antemasuratoare 112

Calculul zilelor necesare efectuarii lucrarilor 114

Tabelul de precedenta al activitatilor 116

Bibliografie 123

Extras din document

MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV

Amplasamentul

România, judeţul Suceava, comuna Volovăţ, drumul judeţean DJ 209K, km 2+600 – km 5+773,55

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează la:

• V cu localitatea Marginea,

• E cu localitatea Badeut

• S cu localitatea Arbore

• N cu localitatea Radauti

Tema de proiectare, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la realizarea proiectului tehnic

Prin tema de proiectare se propune realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, care să elimine neajunsurile unui drum pietruit: zgomot, praf, vibraţii.

Lucrările care fac obiectul prezentei documentaţii cuprind operaţiunile necesare de executat în scopul asigurării unor condiţii normale de confort şi de siguranţă a circulaţiei impuse de normele şi normativele tehnice în vigoare.

Prin executarea lucrărilor propuse pe acest drum se va realiza:

• îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi siguranţă a circulaţiei în zonă, inclusiv asigurarea unor intervenţii rapide a echipajelor de salvare, pompieri şi poliţie;

• valorificarea superioară a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la atât la locuinţele din zonă, cât şi la proprietăţile agricole, forestiere.

• reducerea cheltuielilor de transport şi a uzurii autovehiculelor.

• creşterea standardului de viaţă a locuitorilor celor două comune prin ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare şi de mediu prin eliminarea vibraţiilor produse de maşinile grele, care în prezent se deplasează cu viteze mici şi pe o infrastructură rutieră necorespunzătoare.

• crearea unei infrastructuri necesare dezvoltării diferitelor activităţi economice.

Situaţia existentă

Tronsonul de drum judeţean studiat este situate pe teren de utilitate publică, având o lungime de 3173,55ml. Suprafaţa de teren care va fi ocupată permanent prin realizarea lucrării este de 21096 mp, reprezentând platforma drumului. În prezent drumul este pietruit.

Geografic, zona luată în considerare este situată în zona malului drept al pârâului Suceviţa, şi în partea de est a Depresiunii Horodnic (subunitate a depresiunii Rădăuţi), încadrată în Podişul Sucevei, component al marii unităţi geomorfologice a Podişului Moldovei. Accesul la amplasament se realizează din drumul judeţean DJ 178. Principalele date climatice sunt:

• temperatura medie anuală este de 6.0°C, media lunară oscilând între -6,7°C (luna ianuarie) şi 19,3°C (luna iulie), lunile reci fiind ianuarie şi februarie când media lunară are valori negative, iar cele mai calde sunt lunile iunie, iulie, august cu temperaturi medii lunare în jur de 20°C;

• temperatura solului are o evoluţie asemănătoare cu cea a aerului, având însă, valori ceva mai mari;

• precipitaţiile medii multianuale sunt de 623,70 mm;

Hidrologic, zona se încadrează în bazinul hidrografic al râului Suceava, prin afluentul său pârâul Suceviţa şi mai multe pâraie şi braţe părăsite (permanente sau intermitente)

Nivelul hidrostatic a fost măsurat în fântânile existente, stabilindu-se următoarele adâncimi faţă de C.T.N., acesta fiind în funcţie de morfologia terenului şi situat la adâncimea de 2,8 – 4,5 m. Variaţia sezonieră a apelor este apreciată la ± 0,4 m, NH neprezentând o influenţă negativă asupra infrastructurilor.

Pământul de fundaţie este reprezentat de o argila (P5).

Având în vedere caracteristicile geomecanice şi granulometrice ale rocii de fundare, rezultă că terenul de fundare prezintă o portanţă medie – ridicată şi oferă condiţii geotehnice de stabilitate bune.

Seismic, amplasamentul drumurilor se află în zona seismică de calcul (conform hărţii de macrozonare seismică a teritoriului ţării Normativ PD 100 - 2006), fiind încadrată în zonă cu seismicitate de calcul 4, cu acceleratia ag = 0,16, perioada de control (colt) Tc=0.7sec.

Conform actelor normative GT 035/2002 şi NP 074/2002 zona amplasamentului se încadrează în categoria geotehnică 1, având risc geotehnic redus.

Recepţia săpăturii şi a componenţei straturilor rutiere va fi efectuată de către personal de specialitate.

Scurgerea apelor în lungul drumului nu se realizează în condiţii optime. Pe traseul drumului există şanţuri din pământ însă care nu întotdeauna conduc apele către văi sau podeţele existente, producând zone mici de băltire a apelor pe platforma drumului.

Sistemul rutier existent este reprezentat dintr-un strat de balast cu grosimea medie de 25 cm.

Un număr de 18 drumuri laterale debuşează în lungul drumului judeţean studiat.

Soluţia tehnica

Executia lucrarilor de modernizare este impusa in starea impietruirii existente care prezinta denivelari si burdusiri, avand o capacitate portanta redusa, necorespunzatoare vehicolelor de trafic actuale si mai ales celor de perspectiva, anul 1990 fiind anul ultimei consolidari a acestui drum.

Conform prevederilor anexei 2 ia HGR 261 /1994 categoria de importanţă a construcţiei este "C" (construcţii de importanţă normală a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură).

Conform prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul nr. 45/1998 al ministrului transporturilor privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor, drumul studiat este de clasă tehnică IV, în zonă de munte şi cu viteza de proiectare de 40 km/h. Partea carosabilă a tronsonul de drum studiat este formată din două benzi de circulaţie de 3,25 m şi 2 benzi de încadrare cu lăţimea de 0,25 m.

Proiectul respectă prevederile Legii 82/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1998, privind regimul juridic al drumurilor şi STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale drumurilor, permiţând astfel realizarea unui traseu fluent.

Lungimea drumului ce face obiectul prezentei documentaţii este de 3173,55 ml.

Preview document

Modernizare - Pagina 1
Modernizare - Pagina 2
Modernizare - Pagina 3
Modernizare - Pagina 4
Modernizare - Pagina 5
Modernizare - Pagina 6
Modernizare - Pagina 7
Modernizare - Pagina 8
Modernizare - Pagina 9
Modernizare - Pagina 10
Modernizare - Pagina 11
Modernizare - Pagina 12
Modernizare - Pagina 13
Modernizare - Pagina 14
Modernizare - Pagina 15
Modernizare - Pagina 16
Modernizare - Pagina 17
Modernizare - Pagina 18
Modernizare - Pagina 19
Modernizare - Pagina 20
Modernizare - Pagina 21
Modernizare - Pagina 22
Modernizare - Pagina 23
Modernizare - Pagina 24
Modernizare - Pagina 25
Modernizare - Pagina 26
Modernizare - Pagina 27
Modernizare - Pagina 28
Modernizare - Pagina 29
Modernizare - Pagina 30
Modernizare - Pagina 31
Modernizare - Pagina 32
Modernizare - Pagina 33
Modernizare - Pagina 34
Modernizare - Pagina 35
Modernizare - Pagina 36
Modernizare - Pagina 37
Modernizare - Pagina 38
Modernizare - Pagina 39
Modernizare - Pagina 40
Modernizare - Pagina 41
Modernizare - Pagina 42
Modernizare - Pagina 43
Modernizare - Pagina 44
Modernizare - Pagina 45
Modernizare - Pagina 46
Modernizare - Pagina 47
Modernizare - Pagina 48
Modernizare - Pagina 49
Modernizare - Pagina 50
Modernizare - Pagina 51
Modernizare - Pagina 52
Modernizare - Pagina 53
Modernizare - Pagina 54
Modernizare - Pagina 55
Modernizare - Pagina 56
Modernizare - Pagina 57
Modernizare - Pagina 58
Modernizare - Pagina 59
Modernizare - Pagina 60
Modernizare - Pagina 61
Modernizare - Pagina 62
Modernizare - Pagina 63
Modernizare - Pagina 64
Modernizare - Pagina 65
Modernizare - Pagina 66
Modernizare - Pagina 67
Modernizare - Pagina 68
Modernizare - Pagina 69
Modernizare - Pagina 70
Modernizare - Pagina 71
Modernizare - Pagina 72
Modernizare - Pagina 73
Modernizare - Pagina 74
Modernizare - Pagina 75
Modernizare - Pagina 76
Modernizare - Pagina 77
Modernizare - Pagina 78
Modernizare - Pagina 79
Modernizare - Pagina 80
Modernizare - Pagina 81
Modernizare - Pagina 82
Modernizare - Pagina 83
Modernizare - Pagina 84
Modernizare - Pagina 85
Modernizare - Pagina 86
Modernizare - Pagina 87
Modernizare - Pagina 88
Modernizare - Pagina 89
Modernizare - Pagina 90
Modernizare - Pagina 91
Modernizare - Pagina 92
Modernizare - Pagina 93
Modernizare - Pagina 94
Modernizare - Pagina 95
Modernizare - Pagina 96
Modernizare - Pagina 97
Modernizare - Pagina 98
Modernizare - Pagina 99
Modernizare - Pagina 100
Modernizare - Pagina 101
Modernizare - Pagina 102
Modernizare - Pagina 103
Modernizare - Pagina 104
Modernizare - Pagina 105
Modernizare - Pagina 106
Modernizare - Pagina 107
Modernizare - Pagina 108
Modernizare - Pagina 109
Modernizare - Pagina 110
Modernizare - Pagina 111
Modernizare - Pagina 112
Modernizare - Pagina 113
Modernizare - Pagina 114
Modernizare - Pagina 115
Modernizare - Pagina 116
Modernizare - Pagina 117
Modernizare - Pagina 118
Modernizare - Pagina 119
Modernizare - Pagina 120
Modernizare - Pagina 121
Modernizare - Pagina 122
Modernizare - Pagina 123
Modernizare - Pagina 124
Modernizare - Pagina 125
Modernizare - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Modernizare.doc

Alții au mai descărcat și

Cai de Comunicatii

SC ALPHA SRL Constanta doreste proiectarea unor drumuri de acces tehnologice cu latimea partii carosabile de 7m si cate un acostament stanga...

Poduri din Beton

Tema proiectului Se cere sa se calculeze suprastructura dalata a unui pod de sosea cunoscand urmatorii parametric: 1. Podul va asigura circulatia...

Poduri din Beton Armat

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze un pod de şosea pe un drum ce trece peste o autostradă. Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei...

Fundatii

TEMA PROIECT Pentru amenajarea unei dane comerciale este necesara proiectarea urmatoarelor lucrari: 1. verificarea stabilitatii taluzului...

Lucrari de Aparare si Consolidare la Drumuri

1. Consideratii generate In timpul exploatarii terasamentele drumurilor sunt supuse actiunii distructive a unor factori naturali ca: ploile,...

Sa se Intocmeasca Proiectul Tehnic pentru un Tronson de Drum Clasa Tehnica IV, intre Punctele A si B ,pe un Plan cu Curbe de Nivel

1. TEMA DE PROIECTARE Sa se intocmeasca proiectul tehnic pentru un tronson de drum clasa tehnica IV, intre punctele A si B ,pe un plan cu curbe de...

Proiect Poduri Forestiere

TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze un pod de beton armat prefabricat pe drumul forestier magistral “Paltinul” la intersecția cu pârâul Paltinul...

Analiză cost - beneficiu

1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință 1.1.Denumirea proiectului: Construcții de...

Ai nevoie de altceva?