Organizarea Lucrarilor de Constructii-montaj a Retelelor de Apa

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Lucrarilor de Constructii-montaj a Retelelor de Apa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, dwg de 29 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sergiu Sîtnic

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Dateiniţiale.3
1.Sarcina la proiectul de an.4
2.Introducere 4
3.Calculul volumului de lucru şi necesarului de timp de muncă 7
4.Alegerea schemelor tehnologice de mecanizare la executarea săpăturilor. 11
5.Alegerea mijloacelor de ridicat. 13
6.Planificarea calendaristică 21
7.Planul calendaristic al necesarului de resurse 22
8.Graficul forţelor de muncă 22
9.Proiectarea planului general de organizare a şantierului 25
10.Dimensionarea necesarului de apă şi energie electrică 26
11.Indicii tehnico-economici 28
Bibliografie 29

Extras din document

Date iniţiale

1. Tipul reţelei de apa – subterană;

2. Diametrul şi lungimea conductelor:

Fig.1 Schema divizării reţelei în tronsoane

3. Grosimea stratului vegetal – 0,3 m;

4. Tipul stratului de bază – argilă categoria I;

5. Numărul căminelor de vizitare – 4;

6. Adîncimea minimă de pozare – 1m.

1. Sarcina la proiectul de an

De elaborat elementele proiectului de executare a lucrărilor (PEL) în următoare componenţa:

1. Gaficul de executarea lucrărilor în forma de modelul reţea. Calculul de efectuat prin metoda în sectoare.

2. Planul calendaristic optimizat tip ciclogramă sau diagrama liniară.

3. Graficele de resurse în componenţa:

a) graficul mişcării muncitorilor;

b) graficul aducerii şi consumului materialelor de constructie de bază;

c) graficul necesarului de maşini şi mecanisme.

4. Calculele privind dimensionarea obiectelor de construcţii din organizarea de şantier.

5. Planul general de organizare de şantier la perioda de construcţie.

6. Indicii tehnico-economici de proiect dat.

2. Introducere

Proiectul de execuţie a lucrărilor (PEL) se elaborează pe baza proiectului de organizarea construcţiilor (POC) de către organizaţia de construcţie-montaj sau de către organizaţiile care efectuează proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor.

PEL este baza pentru programarea operativă a conrolului, redarea existenţei producţiei de construcţie. Cheltuielile pentru elaborarea PEL sunt acoperite din costul cheltuielilor indirecte cu excepţia obiectelor din mijloacele fianciare pentru lucrările de cercetare. PEL este întocmit de către inginerul şef al organizaţiei antreprenorului general, iar conpartimentul de montare şi specializare sunt întocmite de inginerul şef al organizaţiei al subanterpriză.

Pentru elaborarea PEL sunt necesare următoarele :

1. Sarcina la proiectul de an;

2. Documentaţia proiectului tehnic a obiectului;

3. Condiţiile furnizorii a materialelor, articolelor, pieselor, prefabricatelor, utilajelor;

4. Condiţiile folosirii maşinilor de construcţie şi a transportului;

5. Condiţiile de asigurare cu cadre muncitoreşti;

6. Condiţiile de asigurare cu apă.

- Planul calendaristic de execuţie a lucrărilor de obiect sau graficul reţea complex;

- Planul general de construcţie a obiectului;

- Graficul aprovizionării cu materiale, detalii, piese, prefabricate şi utilaj;

- Graficul mişcării cadrelor de muncitori pe obiect şi graficul muncitorilor, maşinelor de construcţie;

- Schema tehnologică de execuţie a unor tipuri de lucrări aparte;

- Soluţia de executare a lucrărilor geodezice;

- Soluţiile protecţiei muncii;

- Soluţii despre amplasarea reţelelor temporare de alimentare cu apă, energie electrică,căldură şi iluminatul şantierelor;

- Lista inventarului tehnologic şi echipamentul de montaj;

- Memoriu explicativ cu următorul conţinut:

a) argumentarea soluţiilor de producere a lucrărilor de construcţie-montaj inclusiv cele care se îndeplinesc în perioada de iarnă;

b) necesitatea de resurse energetice şi soluţii penru asigurarea lor;

c) calculul necesităţilor edificiilor şi instalaţiilor temporare, descrierea condiţiilor de reparaţie a lor în plan;

d) măsurile pentru păstrarea limitelor materiale;

e) măsurile pentru protecţia clădirilor existente şi a mediului ambiant;

f) indicii tehnico-economici de bază.

Reţelele de alimentare cu apă sunt executate din ţevi de oţel, care sunt izolate contra coroziunii în condiţii de uzină. Pe şantier se vor izola numai rosturile de sudură. Ca instalaţie de compensare a delatărilor se vor folosi compensatoare de tip „U” şi cu presetupă.

Fisiere in arhiva (2):

  • Organizarea Lucrarilor de Constructii-montaj a Retelelor de Apa.doc
  • Organizarea Lucrarilor de Constructii-montaj a Retelelor de Apa.dwg

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul facultatii de arhitectura si urbanism a Universitatii Tehnice din Moldova.