Planul Urbanistic General al Municipiul Bucuresti

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Planul Urbanistic General al Municipiul Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Constructii, Alte Domenii

Extras din document

. BAZA DE STABILIRE A PRIORITATILOR INTERCORELATE.

2. PRIORITATI INTERCORELATE PE DOMENII URBANISTICE SPECIFICE.

1 BAZA DE STABILIRE A PRIORITATILOR INTERCORELATE.

OBIECTIV STRATEGIC I - Accentuarea identitatii Municipiului Bucuresti în concordanta cu aspiratia sa de a deveni o metropola europeana.

OBIECTIVE URBANISTICE.

Rezervarea unor localizari atractive si imediat accesibile pentru sediile unor diferite organisme internationale si regionale - europene, sedii centrale si filiale ale unor mari societati bancare si de asigurari precum si sedii centrale si filiale ale unor mari companii multinationale, prin: dezvoltarea zonei centrale, consolidarea selectiva a centrului de afaceri traditional si conturarea nucleelor centrale de afaceri din perimetrul zonei “Bucuresti 2000”, dezvoltarea unui sistem de poli urbani principali pentru servicii si comert, situati la intersectia arterelor radiale de penetratie cu inelele principale de circulatie, în proximitatea principalelor gari si în centrul de greutate al marilor ansambluri, la care se adauga si noi poli pentru recreare în vecinatatea lacurilor;

PRIORITATI LA SCARA TERITORIALA

1. Punerea în valoare a situarii Capitalei în relatie cu marile culoare transcontinentale (culoarul Dunarii si culoarele de transporturi rutiere si feroviare nr. 4 si nr. 9) dintre care, în prima etapa, se vor finaliza drumul expres Adunatii Copaceni - Giurgiu, Autostrada de Rocada Bucuresti Sud si autostrada Bucuresti - prin:

- racordarea configuratiei actuale a Capitalei la noile linii de forta create de culoarele transeuropene, sustinerea oportunitatilor oferite de acestea înca din prima etapa pentru dezvoltarea partii de sud a Bucurestilor si crearea unor poli exteriori de dezvoltare (un pol principal de servicii specializate în apropierea aeroportului Otopeni, doua platforme strategice de nivel regional – european la sud si la est de Municipiu pentru functiile de transfer, distributie, productie, comert si servicii în relatie cu marile noduri de transport rutier (autostrazi), feroviar (cai ferate de mare viteza) si naval (viitoarele porturi de pe Arges si Dâmbovita) la care se adauga la sud si un viitor nou aeroport international pentru marfuri si calatori; la acestea se adauga polii exteriori de transfer situati în relatie cu întrarile în Bucuresti ale noilor autostrazi, cu linia de centura si cu tronsonul sudic al autostrazii de rocada;

- asigurarea conexiunilor intermodale între transportul public la mare distanta si cel local, inclusiv prin linia ferata de centura si luarea în considerare a posibilitatii unui transport public între Bucuresti si aeroporturi;

- asigurarea parcajelor de stocaj la terminalele si la punctele de transfer intermodal ale transportului public;

- rezervarea posibilitatii dublarii în viitor a profilului arterei de centura pentru traficul greu si înscrierea acesteia în categoria drumurilor nationale;

- reorganizarea acceselor cailor ferate, multiplicarea, specializarea directionala si interconectarea garilor interioare;

- rezervarea terenului pentru un nou aeroport la sud de Bucuresti spre Adunatii - Copaceni;

- continuarea lucrarilor la canalele si porturile de pe Arges si Dâmbovita ca suport al introducerii eficiente a Bucurestilor în reteaua capitalelor Dunarene si ca baza a dezvoltarii platformelor strategice sud si est.

2. Adoptarea noilor forme de integrare a învatamântului superior cu cercetarea si dezvoltarea, prin: crearea unor parcuri stiintifice dintre care cel din zona Vacaresti va fi specializat în informatica; extinderea spatiilor pentru învatamântul superior, postuniversitar si formativ.

3. Extinderea spatiilor pentru învatamântul superior, postuniversitar si formativ, prin: rezervarea în polii urbani a terenurilor necesare pentru unitati ale învatamântului superior si postuniversitar de tipurile “urban” sau de formare continua; crearea unor “campusuri” si a facilitatilor pentru studentii, profesorii si cercetatorii din tara si din strainatate; reabilitarea ca parc de activitati a Centrului de Fizica Atomica Magurele.

4. Extinderea spatiilor pentru activitati cu caracter international din domeniul schimburilor culturale, prin crearea "axei culturale", având o deosebita încarcatura semnificativa, în lungul B-dului Kiseleff, Caii Victoriei si prelungirii acesteia pâna la Parcul Libertatii (conform concursului ” Bucuresti 2000”), cu localizari preferentiale pentru diferite organisme internationale, centre de reprezentare si fundatii culturale diverse sau specializate pentru relatiile interculturale Occident – Orient; crearea unui centru international ecumenic si totodata centru al retelei nationale de arhive de carte veche bisericeasca, pentru cercetare, editare si informatizare, restaurare, studii avansate, reuniuni si expozitii în arealul Manastirii Vacaresti (propusa pentru reconstituire si având vaste spatii subterane care se preteaza la securizare si climatizare pentru laboratoare, depozite de tranzit, arhive, expozitii periodice).

5. Realizarea Centrului national pentru cultura scrisa, prin: terminarea Bibliotecii Nationale si încadrarea acesteia cu functiuni si amenajari complementare; amenajarea în jurul Bibliotecii Nationale a unui scuar public si a unor facilitati pentru cultura si recreere de tip cultural (mediateca, expozitii, anticariat); prevederea spatiilor pentru afirmarea pe planul manifestarilor internationale cu caracter politic, economic, cultural si sportiv.

6. Multiplicarea si diversificarea tipurilor de oferte pentru spatii muzeale, expozitionale, reuniuni internationale si nationale si competitii sportive, prin: crearea unor spatii muzeale pentru domenii specializate în zone de prima reprezentativitate (Calea Victoriei, Parcul Libertatii, Vacaresti), în constructii industriale cu valoare de patrimoniu, (Filaret - gara, Panduri - Vechea Vama), precum si în zone atractive pentru copii si tineri (zona “Bucuresti 2000”, Parcul Tineretului, parcurile si polii de loisir din proximitatea lacurilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul Urbanistic General al Municipiul Bucuresti.doc