Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 9 fișiere: doc, ppt, mpp
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 16335
Mărime: 2.27MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Petru Moga

Cuprins

I. PARTEA SCRISĂ

* TEMA PROIECTULUI

* MEMORIU TEHNIC

* BIBLIOGRAFIE

1. ELEMENTE GENERALE DE PROIECTARE

2. ALCĂTUIREA ŞI CALCULUL GRINZILOR CĂII

2.1. Alcătuirea şi calculul lonjeronilor

2.2. Alcătuirea şi calculul contravântuirii lonjeronilor

2.3. Alcătuirea şi calculul antretoazelor

2.4. Calculul prinderii lonjeronului de antretoază

3. ALCĂTUIREA ŞI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE

4. CONTRAVÂNTUIREA ORIZONTALĂ PRINCIPALĂ

4.1. Calculul şi alcătuirea panourilor curente

4.2. Dispozitivul pentru preluarea frânării

5. APARATE DE REAZEM

5.1. Calculul aparatelor de reazem

6. PROBLEMĂ SPECIALĂ: Consideraţii privind stabilitatea generală a grinzilor principale

7. CALCULUL ECONOMIC ŞI DE ORGANIZARE

7.1. Memoriu tehnologic

7.2. Necesarul de materiale

7.3. Antemăsurătoarea

7.4. Analiza de preţ pentru un articol

7.5. Lista fluxurilor tehnologice

7.6. Lista de activităţi. Calculul duratelor activităţilor

7.7. Planul calendaristic

7.8. Graful reţea

II. PARTEA DESENATĂ

1. DISPOZIŢIE GENERALĂ

2. CONTRAVÂNTUIREA LONJERONULUI

3. ANTRETOAZA

4. GRINDA PRINCIPALĂ

5. CONTRAVÂNTUIREA LONGITUDINALĂ

6. PLANUL DE ORGANIZARE ŞI MONTARE TEHNOLOGICĂ

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze suprastructura unui pod metalic de cale ferată simplă, în aliniament, cunoscând urmatoarele date:

- deschiderea: L = 30 m;

- linia de cale ferată este electrificată;

- viteza maximă de circulaţie v = 120 km/h;

- convoiul de calcul T 8,5;

- se va utiliza oţel OL 37;

- structura se va realiza în variantă sudată iar îmbinările de montaj se vor efectua cu şuruburi obişnuite sau cu SIRP;

- varianta constructivă: cale jos pe lonjeroni şi antretoaze;

- grinzile principale se vor realiza în varianta de grinzi metalice cu inimă plină;

În figura de mai jos, sunt preluate schema geometrică şi secţiunea transversală de principiu a tablierului metalic, după ce au fost parcurse etapele de dimensionare şi de verificare a principalelor elemente constitutive ale suprastructurii podului.

MEMORIU TEHNIC

Cap.1. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiţie Pod metalic de cale ferată

Suprastructura pod

2. Ordonatorul principal de credite

3. Elaborator Dardai Radu-Florin

4. Persoana juridică achizitoare

5. Faza de proiectare Proiect tehnic

6. Amplasament

Cap.2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

(DESCRIEREA SOLUŢIEI)

Suprastructura

Prin tema proiectului s-a cerut să se proiecteze suprastructura unui pod metalic de cale ferată simplă, în aliniament, având deschiderea L = 30 m.

Tablierul se va realiza în variantă sudată, iar îmbinările de montaj se vor realiza cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate (SIRP).

Grupările de acţiuni au fost determinate conform STAS 1911-98 iar evaluarea acţiunilor şi solicitările lonjeronului au fost determinate conform STAS 1489-78.

Podul metalic a fost proiectat pentru solicitările unui convoi T 8,5 precum şi pentru solicitările provenite din acţiunea vântului şi a forţei de şerpuire. Pentru dimensionarea elementelor se va utiliza metoda rezistenţelor admisibile. Varianta constructivă este de pod cu cale jos. Grinzile principale se vor realiza în varianta grinzi metalice cu inimă plină.

Lonjeronii se execută ca grinzi continue, cu inimă plină având secţiunea dublu T rezemate pe antretoaze. Deschiderea lonjeronilor este de 5,00 m. Se adoptă distanţa între axele lonjeronilor 1,8 m şi se consideră pe lungimea unui panou a lonjeronilor trei panouri de contravântuire, deci lungimea panoului de contravântuire este a = l/3 =1,670 m.

Lonjeronii sunt alcătiuţi din platbenzi OL 37 – 3K îmbinate prin sudura.

Pentru calculul lonjeronilor s-au considerat două grupări de acţiuni :

- Gruparea I : - acţiuni permanente

- acţiuni din convoiul tip

- Gruparea II : se adaugă

- acţiuni provenite din forţa de şerpuire

- acţiuni provenite din presiunea vântului

S-au obţinut următoarele secţiuni ale lonjeronilor :

- secţiunea pentru câmp marginal: inima 550 x 12, tălpi 240 x 20;

- secţiunea pentru câmp intermediar şi reazeme: inima 550 x 12, tălpi 200 x 20.

La calculul lonjeronilor s-a efectuat verificarea acestora la rezistenţă, s-au verificat eforturile unitare nomale şi tangenţiale maxime, eforturile unitare locale şi echivalente, deasemenea s-a efectuat verificarea săgetii, a stabilităţii generale, a stabilităţii locale a inimii lonjeronului.

Calculul contravântuirii dintre lonjeroni s-a făcut la acţiunea directă a forţei de şerpuire şi a presiunii vântului pe convoi, cale şi lonjeroni.

La dimensionarea diagonalelor s-a ales un profil cornier L100x100x10 prins cu nituri de diametrul F23 mm, iar pentru dimensionarea montanţilor s-a ales un profil cornier L80x80x10.

Antretoazele s-au calculat ca şi grinzi simplu rezemate având deschiderea egală cu distanţa dintre axele principale, B = 5,50 m.

Greutatea permanentă este alcătuită din greutatea proprie a antretoazei uniform distribuită pe deschidere estimată la 200 daN/m.

Greutatea căii (800 daN/m) şi a lonjeronilor ( daN/m) se transmite antretoazei sub forma a două forţe concentrate în punctele de prindere a lonjeronului de antretoază.

În gruparea a II-a intervin suplimentar acţiunile indirecte ale vântului şi şerpuirii.

Antretoazele sunt confecţionate din oţel OL37 – 3K.

Secţiunea antretoazei este : inima 1000 x 20, tălpi 300 x 25;

Pentru antretoaze s-au făcut o serie de verificări : de rezistenţă, verificarea la oboseală, verificare săgeţii, verificarea stabilităţii generale, verificarea stabilităţii locale a inimii.

Prinderea lonjeronilor de antretoaze s-a făcut cu SIRP M22 prin intermediul unor corniere de prindere L100x100x10, dar s-a analizat şi varianta de prindere cu nituri deoarece prinderea cu SIRP presupune prelucrarea pieselor care vin în contact. Se adoptă sistemul de prindere cu talpa superioară a lonjeronului la nivelul tălpii superioare a antretoazei.

Calculul eforturilor la grinda principală cu inimă plină s-a efectuat prin încărcarea indirectă a grinzilor căii, antretoaza ca element al grinzilor căii preia încărcările lonjeronilor şi le transmite grinzilor principale.

Preview document

Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 1
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 2
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 3
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 4
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 5
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 6
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 7
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 8
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 9
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 10
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 11
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 12
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 13
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 14
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 15
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 16
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 17
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 18
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 19
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 20
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 21
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 22
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 23
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 24
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 25
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 26
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 27
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 28
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 29
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 30
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 31
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 32
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 33
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 34
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 35
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 36
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 37
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 38
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 39
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 40
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 41
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 42
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 43
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 44
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 45
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 46
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 47
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 48
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 49
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 50
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 51
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 52
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 53
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 54
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 55
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 56
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 57
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 58
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 59
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 60
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 61
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 62
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 63
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 64
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 65
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 66
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 67
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 68
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 69
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 70
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 71
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 72
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 73
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 74
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 75
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 76
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 77
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 78
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 79
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 80
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 81
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 82
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 83
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 84
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 85
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 86
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 87
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 88
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 89
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 90
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 91
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 92
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 93
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 94
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 95
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 96
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 97
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 98
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 99
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 100
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 101
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 102
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 103
Pod metalic de cale ferată pe grinzi cu inimă plină cale jos - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • proiect dip.ppt
  • 1.Coperta proiect.doc
  • 2.Proiect de diploma partea 1 cu border.doc
  • 3.Proiect de diploma partea 2 cu border.doc
  • 4.Proiect de diploma partea 3 cu border.doc
  • 5.Proiect de diploma partea 4 cu border.doc
  • 6.Proiect de diploma partea 5 cu border.doc
  • 7.Proiect de diploma - plan calendaristic.mpp
  • 8.Proiect de diploma - necesr resurse (Tasks).doc

Alții au mai descărcat și

Poduri din Beton Armat

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze un pod de şosea pe un drum ce trece peste o autostradă. Infrastructura podului este alcătuită din 2 culei...

Poduri din Beton Armat

ALCATUIREA SI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE Grinzile precomprimate cu armaturi postintinse la care cablurile sunt dispuse dupa trasare curbilinii,...

Intretinerea Podurilor - Lucrari de Reabilitare

LUCRARI DE RABILITARE Lucrarile de reparatii au drept scop readucerea podului la starea tehnica avuta in vedere prin proiect. Se vor aplica...

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Industriale

C-TII PT. HALE IND. PE STALPI CU CONSOLE TIP PERON – au avantajul unei bune iluminari directe si posibilitatea de ventilare corespunzatoare. Struct...

Formarea Bunurilor Imobile

Formarea bunurilor imobile un complex de lucrari executate pentru aparitia de noi bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în urma...

Constructii Civile cu Structura Metalica

1. DESCRIEREA STRUCTURII ANALIZATE S-a analizat o structura (fig. 1) cu regim de inaltime P + 9E care are destinatia de magazin universal, cu...

Tractor cu Echipament de Buldozer și Excavator

OBIECTUL PROIECTULUI Obiectul acestui proiect il constituie excavatorul E60, avand capacitatea cupei de 0,7 m3 si o putere a motorului de 60 Kw....

Ai nevoie de altceva?