Practică technologică

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9764
Mărime: 37.46MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badan Veronica

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul I -ELEMENTELE FUNDAMENTALE ÎN EVALUARE 3

1.1 Noțiuni de bază în domeniul evaluării 3

1.2 Cadru juridic al activității de evaluare 4

1.3 Modul de efectuare a măsurătorilor 6

1.4 Tehnologiile informaționale - avantaj în procesul de estimare a valorii 9

Capitolul II -COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR UNUI BUN IMOBIL 14

2.1 Inspectarea bunului imobil 14

2.1.1 Caracteristicile bunului imobil 15

2.1.2 Întocmirea planului schematic al bunului imobil 16

2.1.3 Efectuarea măsurătorilor bunului imobil 16

2.1.4 Fotografierea bunului imobil 16

2.2 Întocmirea planului cadastral și planului geometric 18

2.2.1 Analiza datelor măsurate 18

2.2.2 Elaborarea planului cadastral al bunului imobil 18

2.2.3 Elaborarea planului geometric al bunului imobil 19

2.3 Calculul suprafețelor și a volumelor 19

2.4 Legături funcționale 20

2.4.1 Analiza factorilor de influență și importanța acestora asupra valorii bunului imobil 20

2.4.2 Stabilirea legăturilor funcționale în baza site-ului geoportal.md 21

2.4.3 Efectuarea măsurătorilor până la legăturile funcționale 23

Capitolul III -COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR BUNURILOR IMOBILE 25

3.1 Bun imobil - teren agricol 25

3.1.1 Inspectarea bunului imobil 25

3.1.2 Fotografierea bunului imobil 26

3.1.3 Întocmirea planului cadastral și calcularea suprafețelor 27

3.2 Inspectarea și analiza datelor pentru un apartament. 28

3.2.1. Studierea blocului unde este amplasat bunul imobil 28

3.2.2. Caracterizarea și analiza bunului imobil 28

3.2.3 Calculul suprafețelor și a volumelor 30

3.2.4. Efectuarea măsurătorilor până la legăturile funcționale 31

3.3 Inspectarea și analiza datelor pentru o casă de locuit. 32

3.3.1 Studirea documentației bunului imobil 32

3.3.2. Caracterizarea și analiza bunului imobil 32

3.3.3 Calculul suprafețelor și a volumelor 34

3.3.4 Stabilirea legăturilor funcționale 35

3.3.5 Elaborarea planul cadastral și planul geometric 35

3.4 Colectarea și analiza datelor a bunului imobil comercial 36

3.4.1 Inspecarea și caracterizarea bunului imobil 36

3.4.2 Elaborarea planului geometric și calcularea suprafețelor 38

3.4.3 Stabilirea legăturilor funcționale 38

Concluzie 39

Bibliografie 40

Extras din document

INTRODUCERE

Evaluarea bunurilor imobiliare este o nouă direcție în știința și practica economică, apărută la noi relativ recent, pe la mijlocul anilor 1990. Ativitatea de evaluare în aparență este un lucru simplu, care poate fi efectuat rapid, cu ușurință de către orice evaluator sau economist. În practică, acest lucru este departe de realitate. Cunoașterea obiectului evaluării este o precondiție absolut necesară evaluării acestuia. Evaluarea bunurilor presupune cunoștințe vaste în diverse domenii atât economice, juridice cât și de cadastru.

Importanța cadastrului constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile necesare în toate ramurile economiei naționale. Când bunurile imobile sunt utilizate activ în funcție de catalizator a relațiilor de piață între diferiți agenți economici, cadastrului îi revine sarcina, unui instrument deosebit de important pentru economia de piață, pentru că furnizează documntele care dau siguranță tranzacțiilor care au loc pe piața bunurilor imobile. Importanța lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru întocmirea sistemelor informaționale ale teritoriului, capabilă să furnizeze rapid toate datele reale tuturor organismelor de gestionare și planificare a bunurilor imobile din diverse sectoare ale economiei naționale.

Scopul fundamental a practicii este aprofundarea și întărirea cunoștințelor teoretice, adaptarea la metodele și tehnologiile efectuării lucrărilor topografice, acumularea deprinderilor de a lucra cu instrumentele geodezice. Problemele rezolvate în bunul imobil, permit viitorului inginer să-și închipuie ciclul proiectării și tehnologia construcției obiectelor inginerești. Numărul zilelor practice, aspectul lucrărilor, conținutul lor, se reglemntează conform programului practicii de studiu.

Acest dosar este structurat în 3 capitole:

În primul capitol se reflectă elementele fumdamentale în domeniul de evaluare, ce cuprinde noțiuni de bază în domeniul evaluării, modul e efectuare/ măsurare și colectarea datelor despre bunul imobil.

În capitolul doi se va colecta și analiza datele despre bunul imobil, se va întocmi un plan cadastral și geometric, se vor calcula suprafețele și se va analiza legăturile funcționale și importanța acestora asupra bunului imobil.

Iar in capitolul trei la fel se va colecta și analiza date anume despre o casă de locuit, un apartament, un obiect comercial și un teren agricol. La fel la aceste bunuri imobile se vor alipi fotografiile bunului, datele despre proprietar, planele cadastrale și se va analiza amplasarea și legăturile funcționale.

Evaluarea bunurilor imobiliare apare drept o activitate de necesitate permanent, având în vedere situațiile uzuale cu care se confruntă agenții economici în activitatea lor.

Capitolul I -ELEMENTELE FUNDAMENTALE ÎN EVALUARE

1.1 Noțiuni de bază în domeniul evaluării

Cadastru - sistem informațional de stat ce conține înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor și despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile și cadastre specializate (Legea cadastrului bunurilor în Republica Moldova 1543- XIII din 25 februarie1998);

Cadastru al bunurilor imobile - cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncțional de înregistrare de stat a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;

Hotar - linie imaginară sau fizică ce indică punctele extreme ale terenului, delimitîndu-l de alte terenuri. Poate fi marcat în natură cu obiecte materiale;

Planul cadastral - o reprezentare grafică (schiță, desen) care arată hotarele, numerele cadastrale și alte date despre teren și, după caz, construcțiile capitale amplasate pe teren.

Planul geometric - un document tehnic care se întocmește la cererea proprietarului în baza măsurărilor la fața locului și indică punctele de cotitură ale hotarelor față de anumite obiecte capitale din apropiere, indică numărul cadastral al terenului și arată exact cum și unde se află construcțiile de pe teren. Planul geometric se întocmește conform modelului aprobat de Agenția Relații Funciare −nr. 5 la Ordinul nr. 140 din 06.08.2012 despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice.

Activitate de evaluare - activitate desfășurată de întreprinderile de evaluare, care constă în estimarea valorii de piață sau a altei valori a obiectului evaluării;

Evaluare - proces de determinare a valorii obiectului evaluării la o dată concretă, ținîndu-se cont de factorii fizici, economici, sociali și de altă natură, care influențează asupra valorii. Prin evaluare, în sensul definiției din OG 24/2011, se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională. Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată și concretizat în raportul de evaluare.

Evaluator - persoană fizică cu o reputație bună, cu studii superioare corespunzătoare, titular al certificatului de calificare al evaluatorului, care posedă o experiență de muncă suficientă în domeniul evaluării, un înalt nivel profesional și competența necesară pentru desfășurarea activității de evaluare;

Întreprindere de evaluare - persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova, în modul stabilit, în calitate de întreprindere, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare;

Încăpere izolată - partea interioară a unei construcții, separată de alte părți adiacente ale acestei construcții prin pereți sau prin despărțituri fără goluri pentru uși, avînd ieșire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă.

Bibliografie

1. Constituția- Legea Supremă a Republicii Moldova

2. Legea cu privire la activitatea de evaluare

3. Codul Funciar

4. Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile

5. Legea Cadastrului bunurilor imobiliare

6. Legea cu privire la proprietatea privată

7. Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale

8. . Evaluarea bunurilor imobiliare: teorie și practică de Olga Buzu și Angela Matcov.

9. Cadastru.md

10. http://www.geoportal.md

11. https://proimobil.md/ro

12. https://ru.scribd.com/document/228812392/Referat-Cadastru-Funciar-si-Cadastrul-Bunurilor-Imobile

13. https://www.google.com/maps/

14. http://www.proconsulting.md/ru/servicii-de-evaluare/14-other/248-bunuri-imobile-comerciale

15. https://www.fest.md/ro/harta#lon=28.83414&lat=47.02604&zoom=12

16. https://map.md/ru/46.993257/28.834297/15.75/0.00/0.00?q=STR.%20mELESTI%20&viewType=sateliteStyle

17. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312892

18. basconslux.md

19. https://new.flatfy.md/complexul-locativ-strmelestiu-chisinau

20. https://okeyimobil.md/complex/melestiu-basconslux/

Preview document

Practică technologică - Pagina 1
Practică technologică - Pagina 2
Practică technologică - Pagina 3
Practică technologică - Pagina 4
Practică technologică - Pagina 5
Practică technologică - Pagina 6
Practică technologică - Pagina 7
Practică technologică - Pagina 8
Practică technologică - Pagina 9
Practică technologică - Pagina 10
Practică technologică - Pagina 11
Practică technologică - Pagina 12
Practică technologică - Pagina 13
Practică technologică - Pagina 14
Practică technologică - Pagina 15
Practică technologică - Pagina 16
Practică technologică - Pagina 17
Practică technologică - Pagina 18
Practică technologică - Pagina 19
Practică technologică - Pagina 20
Practică technologică - Pagina 21
Practică technologică - Pagina 22
Practică technologică - Pagina 23
Practică technologică - Pagina 24
Practică technologică - Pagina 25
Practică technologică - Pagina 26
Practică technologică - Pagina 27
Practică technologică - Pagina 28
Practică technologică - Pagina 29
Practică technologică - Pagina 30
Practică technologică - Pagina 31
Practică technologică - Pagina 32
Practică technologică - Pagina 33
Practică technologică - Pagina 34
Practică technologică - Pagina 35
Practică technologică - Pagina 36
Practică technologică - Pagina 37
Practică technologică - Pagina 38
Practică technologică - Pagina 39
Practică technologică - Pagina 40
Practică technologică - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Practica technologica.docx

Ai nevoie de altceva?