Procese Tehnologice

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Procese Tehnologice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cemurtan Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

1.Domeniul de aplicare

Fişa tehnologică este elaborată pentru realizarea infrastructurii clădirii, complexul de lucrări incluzînd:

- Defrişarea stratului vegetal;

- Săparea gropii de fundaţie;

- Realizarea fundaţiei şi pereţilor infrastructurii din beton armat monolit;

- Montarea planşeelor prefabricate;

- Realizarea centurii antiseismice din beton armat monolit;

- Hidroizolarea suprafeţelor exterioare a pereţilor exteriori ai infrastructurii;

- Executarea umpluturii fundaţiilor.

Date iniţiale:

Decizii spaţiale şi constructive.

Dimensiunile clădirii în axe (m): 24.1 – 19.6

Cota tălpii fundaţiei (m): – 2,92

Grosimea pereţilor exteriori, (m): 0,400

Grosimea pereţilor interiori, (m): 0,400

Lăţimea tălpii fundaţiei, (m): 1,00

Înălţimea tălpii fundaţiei, (m): 0,4

Înălţimea etajului (m): 3.000

Armarea tălpii: plase, diametrul 10AIII (pas 200x200), carcase, diametrul 14AIII(pas 200)

Armarea stîlpilor antiseismici: carcase, diametrul 12AIII, dianetrul 6AI (pas 200).

Armarea centurii antiseismice: carcase, diametrul 12AIII, dianetrul 6AI (pas 200).

Armarea planşeelor monoliţi: carcase, diametrul 14AIII, (pas 150 * 150).

Materialul fundaţiei şi pereţilor: beton B15

Planşee : plăci prefabricate cu goluri din beton armat.

Hidroizolaţie: 2 straturi de mastic bituminos fierbinte,

Condiţii hidrogeologice ale amplasamentului

Tipul solului: nisip umed cu pietriş

Grosimea stratului de sol vegetal, (m): 0,2

Cota suprafeţei libere,(m): – 0,695

Cota apelor friatice , (m): –15

Condiţii meteorologice

Temperatura mediului ambiant (t.m.a), grade C: 15–30

Condiţii de organizare a lucrărilor:

- Lucrările se execută în 2 schimburi.

- Distanţa de transportare a pămîntului excavat, (km): 3,0

- Distanţa de transportare a amestecului de beton, (km): 5,0

Fişa tehnologică prevede executarea lucrărilor cu următoarele mecanisme:

1. Defrişarea stratului vegetal – buldozer DZ-128 (T130)

2. Săparea gropii de fundaţie – excavator cu cupă inversă EO–3322A

3. Transportarea amestecului de beton – autobasculantă MAZ – 503A.

4. Transportarea cofrajului, a planşeelor prefabricate şi a armăturii: autobasculantă KAMAZ 54102

5. Transportarea instrumentului, utilajului, schelelor etc: autobasculantă ZIL-130

6. Betonarea stâlpilor antiseismici, centurii antiseismice şi a planşeelor, montarea planşeelor prefabricate: macara MKT – 40.

2.Tehnolgia şi organizarea lucrărilor:

2.1 Lucrari de terasament

2.1.1 Faza I. Defrişarea stratului vegetal si săparea gropii de fundaţie.

Defrişarea stratului vegetal se efectuază cu buldozerul DZ-28(T130). Grosimea stratului defrişat trebuie sa fie de 200 mm. Solul defrişat se depoziteaza in aria şantierului în afara zonei de executare a lucrărilor.

Groapa de fundaţie se sapă cu excavatorul EO-3322A cu cupă inversă (volumul cupei – 0,4 m3) prin abataj frontal lărgit cu traiectoria deplasării excavatorului in forma de zigzag. Solul destinat umpluturii se depozitează intre axele A-B , restul solului se excavează cu descărcare în autobasculantă şi se transportă la depozitul din afara santierului.

Tranşeele pentru amplasarea tălpii fundaţiei se sapă manual, solul săpat fiind imprăştiat în interiorul amplasamentului. Concomitent cu săparea se compacteaza talpa fundaţiei cu maiul elecromecanic IA-4502 şi se verifică cotele tălpii fundaţiei cu ajutorul nivelei.

2.1.2 Faza II. Executarea umpluturii timpanului.

Umplutura se execută după uscarea suficientă a hidroizolaţiei suprafeţelor pereţilor exteriori ai infrastructurii.

Solul de umplutură trebuie sa aibă umiditate optimă pentru acest proces tehnologic si nu trebuie să conţină pietre ascuţite. Umplutura se execută în straturi orizontale cu grosimea de 400 mm, fiecare strat compactîndu-se cu compactorul electromecanic IA-4502. La executarea compactării organul de lucru al maiului trebuie să-şi suprapună urmele cu o jumatate din diametru plăcii.

Pamîntul destinat umpluturii se deplaseaza din depozit cu buldozerul DZ-28.

2.2 Realizarea tălpii fundaţiei

2.2.1 Armarea tălpii de fundaţie

Piesele de armare a tălpii de fundaţie şi carcasele stîlpilor monoliţi se instaleaza in conformitate cu proiectul. Cu scopul respectării stratului de protecţie a tălpii fundaşiei plasele, se instalează pe garnituri din beton cu grosimea de 20 mm, amplasate pe toată suprafaţa tălpii. Plasele de armătura se racordeaza intre ele prin legaturi cu sîrmă, armăturile in locurile de racordare suprapunîndu-se cel puţin 300 mm. Menţinerea carcaselor in poziţie verticala se efectuează cu ajutorul contrafişelor.

2.2.2 Betonarea tălpii de fundaţie

Înainte de betonarea tălpii se recepţionează armarea şi se intocmeşte un proces verbal de recepţie a lucrărilor ascunse. Betonarea tălpii fundaţiei se efectuează după schema “macara – benă – construcţie” , macaraua deplasîndu-se la cota - 0.695, pe perimetrul gropii de fundaţie. Distanta de la baza taluzului gropii de fundatie pina la suportul macaralei nu trebuie sa fie mai mic de 2 m (din cauza posibilitatii prabusirii malului).

Compactarea betonului se efectuează cu previbratorul IV – 47 cu interferenţa razelor de acţiune a previbratorului. Previbratorul se va deplasa de la o staţie la alta numai după apariţia laptelui de ciment pe suprafaţa liberă a amestecului compactat. In timpul betonării se verifică lucrabilitatea betonului (TC = 4..6 cm) si cota superioară a tălpii fundaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procese Tehnologice.doc