Producerea Placilor din Aschii de Lemn

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 22765
Mărime: 3.60MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Naval Daniela
proiect la obiectul "Tehnologia materialelor termoizolante" despre PAL

Cuprins

Cuprins

Introducere

Produse din lemn folosite în construcţii 1

Panouri din aşchii de lemn (PAL) 1

Clasificarea placilor din aschii de lemn 3

Istoricul dezvoltării fabricaţiei plăcilor din aşchii şi a plăcilor din fibre de lemn 4

Tendinţe mondiale ale producţiei de plăci pe bază de lemn 5

Producţia şi consumul de plăci pe bază de lemn 5

Perspectivele pieţei plăcilor pe bază de lemn: utilizări actuale şi potenţiale 5

Tendinţe pe plan mondial în domeniul fabricaţiei plăcilor pe bază de lemn 6

Tehnologii noi de fabricare a plăcilor aglomerate din lemn

7

Materia primă utilizată la fabricarea plă¬cilor agglomerate

8

Lemnul ca materie primă 8

Specii de lemn şi sortimente utilizate ca materie primă la fabricarea plăcilor 9

Calculul consumului de materie primă de la fabricarea plăcilor 10

Descărcarea, manipularea şi depozitarea materiei prime 11

Descărcarea materiei prime din mijloacele de transport 11

Manipularea şi depozitarea materiei prime 12

Pregătirea sortimentelor de lemn pentru focare sau/si debitare în aşchii

Cojirea sortimentelor de lemn de dimensiuni mari 16

Umezirea, spălarea, tratarea termică şi dez¬gheţarea sortimentelor de lemn. 17

Secţionarea şi despicarea sortimentelor de lemn

17

Tehnologia fabricării plăcilor din aşchii de lemn

Utilaje şi tehnologii de debitare a aşchiilor pentru PAL. Caracteristicile aşchiilor 21

Maşini de tocat lemn 22

Maşini de debitat aşchii

Maşini de debitat aşchii din sortimente de lemn 25

Maşini de debitat aşchii din tocătură de lemn 29

Maşini de măruntit aşchii 31

Însilozarea aşchiilor 33

Uscarea aşchiilor

Particularitătile uscării aşchiilor 35

Instalaţii de uscare a aşchiilor 35

Sortarea aşchiilor 39

Tehnologii şi instalaţii de aplicare a adezi¬vului pe aşchii

Bazele teoretice ale procesului de încleiere 42

Instalaţii de aplicare a adezivului pe aşchii 44

Dozarea aşchiilor 45

Formarea covorului de aşchii

Caracteristicile covorului de aşchii 46

Maşini de format covorul de aşchii 47

Linii de formare-presare a covorului de aşchii

50

Presarea la cald a covorului de aşchii, perpen¬dicular pe feţe

Parametrii procesului de presare 51

Utilaje pentru presarea covorului de aşchii 53

Condiţionarea, tăierea la format şlefuirea, sortarea şi livrarea plăcilor din aşchii de lemn

56

Marcarea, transportarea si depozitarea

59

Protecţia muncii şi mediului

60

Bibliografie

63

Extras din document

Introducere

Produse din lemn folosite în construcţii

Funcţie de modul cum păstrează sau nu structura lemnului din care provin produsele de lemn utilizate ca materiale de construcţii, se împart în două categorii:

- Produse care păstrează structura materialului lemnos din care provin (produse brute din lemn rotund, lemn rotund pentru piloţi, traverse de cale ferată, cherestea, lemn încleiat, furnir, etc.);

- Produse care, datorită unor operaţii tehnologice (aşchiere, defibrare, impregnare, presare, încleiere, etc.), nu mai păstrează structura materialului lemnos sau o păstrează în proporţie redusă ( PAL, PFL) şi care pot fi considerate produse moderne din lemn sau produse din lemn reconstituit.

Produsele care nu păstrează structura lemnului

Produsele care nu păstrează structura lemnului au apărut din necesitatea de a înlătura inconvenientele lemnului legate de dimensiunile naturale şi de anizotropie şi complectează produsele din lemn compozit care păstrează structura lemnului( lemn încleiat, placaje, lemn stratificat).

Panourile din lemn compozit sau din lemn reconstituit prezintă, în raport cu lemnul masiv, o serie de avantaje şi anume:

- nivelul de dispersie a caracteristicilor mult redus;

- anizotropie redusă;

- stabilitate a dimensiunilor în plan ;

- o varietate mai mare a dimensiunilor.

Panourile pe bază de lemn au o gamă largă de aplicare în numeroase industrii dar peste 50% se folosesc în construcţii pentru planşee, acoperişuri, şarpante, cofraje, etc.

Panouri din particule din lemn

Pentru a înlătura inconvenientele lemnului legate de dimensiuni şi anizotropie în timp au fost căutate noi soluţii de utilizare a lemnului. O primă cale de rezolvare în acest sens o constituie placajele şi lemnul stratificat care au la bază furnirele şi adezivi de legătură. O a doua rezolvare o constituie elementele tip realizate din particule din lemn (fibre, lamele, aşchi, etc.) aglomerate cu aditivi, asigurând astfel punerea în valoare a tuturor rezervelor forestiere, inclusiv a deşeurilor şi a elementelor mici de lemn (fig.4) elemente în care particulele reprezintă aproximativ 85% din volumul panoului şi au la bază în principal lemnul de răşinoase.

Panouri din aşchii de lemn (PAL)

Plăcile din aşchii de lemn sunt produse semifabricate care se obţin prin prepararea la cald a particulelor mici, fine sau a lamelelor de lemn amestecate cu un liant.

Normele Europene CEN disting panourile propriu-zise din particule de lemn şi panourile din lamele de lemn ( OSB – Oriented Strand Board).

La panourile propriu-zise alcătuite din particule de lemn, sunt folosite elemente de lemn (aşchii) care pot fi fine, normale (lungime maximă 20 mm) şi mari (lungime minimum 32 mm). În masa panoului pot exista un singur tip de particule sau tipuri diferite; structura plăcilor poate fi omogenă sau stratificată cu trei sau cinci straturi. În cazul folosirii tipurilor diferite la suprafaţă se folosesc particule foarte fine, sub acestea se folosesc particule fine (max. 30 mm) iar particulele mari formează zona centrală; orientarea particulelor fiind aleatorie.

Ca şi liant se folosesc răşini sintetice conţinutul fiind de aprox. 11% din masa totală, pentru straturile exterioare şi 5% pentru zona centrală. Presarea se realizează perpendicular pe feţe sau paralel cu feţele (extrudare).

În produs pot fi introduse diferite substanţe pentru îmbunătăţirea unor caracteristici iar suprafaţa exterioară poate fi prelucrată (şlefuită) sau acoperită cu alte substanţe (caşerată, furniruită, armată, melaminată, emailată etc.). Pe plan mondial se produc panouri cu grosimi de 6 mm…40mm, densităţi de 450 kg/m3 ….700 kg/m3 şi dimensiuni de până la 5m lungime şi până la 2,5m lăţime; elementele sunt debitate la dimensiuni de 2,4m x 1,2m pentru pereţi şi 2,4m x 0,6m pentru planşee.

În România, în funcţie de densitate, plăcile din PAL (STAS 6769-87) sunt clasificate în:

- uşoare, cu densitatea sub 400 kg/m3;

- semigrele, cu densitatea de 400 kg/m3…800 kg/m3;

- grele, cu densitatea peste 800 kg/m3.

Plăcile din aşchii de lemn se pot folosi în interior sau exterior pentru mobilier, înnobilare sau pentru construcţii.

Plăcile din interior antiseptizate şi ignifugate PAL-AI (STAS 10146-80), se fabrică în 3 clase de calitate (A, B, C) având grosimea de 8; 10; 12; 16; 18; 22 mm şi dimensiuni de 3660x1830 mm şi 1830 x 1830 mm.

Principalele caracteristici fizico-mecanice ale plăcilor de interior sunt date în tabelul 1

Tabelul 1

Caracteristicile fizico-mecanice ale plăcilor de interior

Caracteristica PAL cu feţe normale PAL cu feţe fine

Cal.A,B Cal. C Cal. B Cal. B Cal.C

Densitatea ( kg/m3 ) 550 –800 680-850

Umiditate la livrare (% ) 8±2 8±2

Umflarea în grosime după

2h imersie în apă (% ) max 14 max 16

Rezistenţa la încovoiere statică ( N/mm2 ) pentru :

- plăci de 8-12 mm

- plăci de 16-18 mm

- plăci de 22 mm

20.0

18.0

16.0

18.0

16.0

14.0

20.5

18.5

16.5

20.5

18.5

16.5

19.0

17.0

15.0

Plăcile de exterior PAL – CON ( STAS 10371-86), încleiate cu răşini fenolice, au grosimi de 8; 12; 16; 18; 22; 25 mm şi dimensiuni de 2500x1220 mm şi 3000x1220 mm. Plăcile de exterior se produc în două tipuri:

- I.100, cu încleiere rezistentă la fierbere în apă;

- I.100, cu încleiere rezistentă la fiertul în apă, la atacul ciupercilor şi al insectelor.

Preview document

Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 1
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 2
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 3
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 4
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 5
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 6
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 7
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 8
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 9
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 10
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 11
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 12
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 13
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 14
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 15
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 16
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 17
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 18
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 19
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 20
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 21
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 22
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 23
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 24
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 25
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 26
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 27
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 28
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 29
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 30
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 31
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 32
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 33
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 34
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 35
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 36
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 37
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 38
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 39
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 40
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 41
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 42
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 43
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 44
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 45
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 46
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 47
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 48
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 49
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 50
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 51
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 52
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 53
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 54
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 55
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 56
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 57
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 58
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 59
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 60
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 61
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 62
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 63
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 64
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 65
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 66
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 67
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 68
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 69
Producerea Placilor din Aschii de Lemn - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • bibliografie.doc
  • CUPRINS.doc
  • intre 2 si 3.doc
  • Producerea Placilor din Aschii de Lemn.doc
  • tabele k anexa.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea Fluxului Tehnologic pentru o Fabrica ce Poate Executa Mobilier din Pal Melaminat

INTRODUCERE Una din ramurile industriale care cunoaşte o strălucita inflorire in tara noastră este sectorul prelucrării superioare a lemnului. In...

Fierastrau Circular pentru Debitat Bușteni

Pe baza analizei masinilor unelte similare si a datelor culese din literatura de specialitate mentionata in bibliografie,se va proiecta un...

Proiect de casa pe structura de lemn cu 2 nivele

CAPITOL I 1.1 Descrierea tehnica a produsului Casa din lemn cu 2 nivele Tip: Locuinta Destinatia: Locuinta permanenta Amplasament: Strada...

Lemn incleiat

Introducere Lemnul este cel mai vechi material de construcție, practic, nu se schimbă forma în timpul utilizării prelungite. Timp de secole de...

Proprietatile Lemnului

Lemn este numele unui material natural care provine din plantele lemnoase, arbori, arbuști, copacii, etc, fiind compus în majoritate din celuloză...

Fabricatia Asistata

Examen la disciplina Fabricatie asistata - sesiunea iarna 2010 - 1. Explicaţi semnificaţia parametrului marcat în figura alăturată. In raport cu...

Punerea în Lucrare a Betonului

Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de c-tii din beton conform cu forma ,...

Ai nevoie de altceva?