Producerea Placilor din Aschii de Lemn

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Producerea Placilor din Aschii de Lemn.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 70 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Naval Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Cuprins
Introducere
Produse din lemn folosite în construcţii 1
Panouri din aşchii de lemn (PAL) 1
Clasificarea placilor din aschii de lemn 3
Istoricul dezvoltării fabricaţiei plăcilor din aşchii şi a plăcilor din fibre de lemn 4
Tendinţe mondiale ale producţiei de plăci pe bază de lemn 5
Producţia şi consumul de plăci pe bază de lemn 5
Perspectivele pieţei plăcilor pe bază de lemn: utilizări actuale şi potenţiale 5
Tendinţe pe plan mondial în domeniul fabricaţiei plăcilor pe bază de lemn 6
Tehnologii noi de fabricare a plăcilor aglomerate din lemn
7
Materia primă utilizată la fabricarea plă¬cilor agglomerate
8
Lemnul ca materie primă 8
Specii de lemn şi sortimente utilizate ca materie primă la fabricarea plăcilor 9
Calculul consumului de materie primă de la fabricarea plăcilor 10
Descărcarea, manipularea şi depozitarea materiei prime 11
Descărcarea materiei prime din mijloacele de transport 11
Manipularea şi depozitarea materiei prime 12
Pregătirea sortimentelor de lemn pentru focare sau/si debitare în aşchii
Cojirea sortimentelor de lemn de dimensiuni mari 16
Umezirea, spălarea, tratarea termică şi dez¬gheţarea sortimentelor de lemn. 17
Secţionarea şi despicarea sortimentelor de lemn
17
Tehnologia fabricării plăcilor din aşchii de lemn
Utilaje şi tehnologii de debitare a aşchiilor pentru PAL. Caracteristicile aşchiilor 21
Maşini de tocat lemn 22
Maşini de debitat aşchii
Maşini de debitat aşchii din sortimente de lemn 25
Maşini de debitat aşchii din tocătură de lemn 29
Maşini de măruntit aşchii 31
Însilozarea aşchiilor 33
Uscarea aşchiilor
Particularitătile uscării aşchiilor 35
Instalaţii de uscare a aşchiilor 35
Sortarea aşchiilor 39
Tehnologii şi instalaţii de aplicare a adezi¬vului pe aşchii
Bazele teoretice ale procesului de încleiere 42
Instalaţii de aplicare a adezivului pe aşchii 44
Dozarea aşchiilor 45
Formarea covorului de aşchii
Caracteristicile covorului de aşchii 46
Maşini de format covorul de aşchii 47
Linii de formare-presare a covorului de aşchii
50
Presarea la cald a covorului de aşchii, perpen¬dicular pe feţe
Parametrii procesului de presare 51
Utilaje pentru presarea covorului de aşchii 53
Condiţionarea, tăierea la format şlefuirea, sortarea şi livrarea plăcilor din aşchii de lemn
56
Marcarea, transportarea si depozitarea
59
Protecţia muncii şi mediului
60
Bibliografie
63

Extras din document

Introducere

Produse din lemn folosite în construcţii

Funcţie de modul cum păstrează sau nu structura lemnului din care provin produsele de lemn utilizate ca materiale de construcţii, se împart în două categorii:

- Produse care păstrează structura materialului lemnos din care provin (produse brute din lemn rotund, lemn rotund pentru piloţi, traverse de cale ferată, cherestea, lemn încleiat, furnir, etc.);

- Produse care, datorită unor operaţii tehnologice (aşchiere, defibrare, impregnare, presare, încleiere, etc.), nu mai păstrează structura materialului lemnos sau o păstrează în proporţie redusă ( PAL, PFL) şi care pot fi considerate produse moderne din lemn sau produse din lemn reconstituit.

Produsele care nu păstrează structura lemnului

Produsele care nu păstrează structura lemnului au apărut din necesitatea de a înlătura inconvenientele lemnului legate de dimensiunile naturale şi de anizotropie şi complectează produsele din lemn compozit care păstrează structura lemnului( lemn încleiat, placaje, lemn stratificat).

Panourile din lemn compozit sau din lemn reconstituit prezintă, în raport cu lemnul masiv, o serie de avantaje şi anume:

- nivelul de dispersie a caracteristicilor mult redus;

- anizotropie redusă;

- stabilitate a dimensiunilor în plan ;

- o varietate mai mare a dimensiunilor.

Panourile pe bază de lemn au o gamă largă de aplicare în numeroase industrii dar peste 50% se folosesc în construcţii pentru planşee, acoperişuri, şarpante, cofraje, etc.

Panouri din particule din lemn

Pentru a înlătura inconvenientele lemnului legate de dimensiuni şi anizotropie în timp au fost căutate noi soluţii de utilizare a lemnului. O primă cale de rezolvare în acest sens o constituie placajele şi lemnul stratificat care au la bază furnirele şi adezivi de legătură. O a doua rezolvare o constituie elementele tip realizate din particule din lemn (fibre, lamele, aşchi, etc.) aglomerate cu aditivi, asigurând astfel punerea în valoare a tuturor rezervelor forestiere, inclusiv a deşeurilor şi a elementelor mici de lemn (fig.4) elemente în care particulele reprezintă aproximativ 85% din volumul panoului şi au la bază în principal lemnul de răşinoase.

Panouri din aşchii de lemn (PAL)

Plăcile din aşchii de lemn sunt produse semifabricate care se obţin prin prepararea la cald a particulelor mici, fine sau a lamelelor de lemn amestecate cu un liant.

Normele Europene CEN disting panourile propriu-zise din particule de lemn şi panourile din lamele de lemn ( OSB – Oriented Strand Board).

La panourile propriu-zise alcătuite din particule de lemn, sunt folosite elemente de lemn (aşchii) care pot fi fine, normale (lungime maximă 20 mm) şi mari (lungime minimum 32 mm). În masa panoului pot exista un singur tip de particule sau tipuri diferite; structura plăcilor poate fi omogenă sau stratificată cu trei sau cinci straturi. În cazul folosirii tipurilor diferite la suprafaţă se folosesc particule foarte fine, sub acestea se folosesc particule fine (max. 30 mm) iar particulele mari formează zona centrală; orientarea particulelor fiind aleatorie.

Ca şi liant se folosesc răşini sintetice conţinutul fiind de aprox. 11% din masa totală, pentru straturile exterioare şi 5% pentru zona centrală. Presarea se realizează perpendicular pe feţe sau paralel cu feţele (extrudare).

În produs pot fi introduse diferite substanţe pentru îmbunătăţirea unor caracteristici iar suprafaţa exterioară poate fi prelucrată (şlefuită) sau acoperită cu alte substanţe (caşerată, furniruită, armată, melaminată, emailată etc.). Pe plan mondial se produc panouri cu grosimi de 6 mm…40mm, densităţi de 450 kg/m3 ….700 kg/m3 şi dimensiuni de până la 5m lungime şi până la 2,5m lăţime; elementele sunt debitate la dimensiuni de 2,4m x 1,2m pentru pereţi şi 2,4m x 0,6m pentru planşee.

În România, în funcţie de densitate, plăcile din PAL (STAS 6769-87) sunt clasificate în:

- uşoare, cu densitatea sub 400 kg/m3;

- semigrele, cu densitatea de 400 kg/m3…800 kg/m3;

- grele, cu densitatea peste 800 kg/m3.

Plăcile din aşchii de lemn se pot folosi în interior sau exterior pentru mobilier, înnobilare sau pentru construcţii.

Plăcile din interior antiseptizate şi ignifugate PAL-AI (STAS 10146-80), se fabrică în 3 clase de calitate (A, B, C) având grosimea de 8; 10; 12; 16; 18; 22 mm şi dimensiuni de 3660x1830 mm şi 1830 x 1830 mm.

Principalele caracteristici fizico-mecanice ale plăcilor de interior sunt date în tabelul 1

Tabelul 1

Caracteristicile fizico-mecanice ale plăcilor de interior

Caracteristica PAL cu feţe normale PAL cu feţe fine

Cal.A,B Cal. C Cal. B Cal. B Cal.C

Densitatea ( kg/m3 ) 550 –800 680-850

Umiditate la livrare (% ) 8±2 8±2

Umflarea în grosime după

2h imersie în apă (% ) max 14 max 16

Rezistenţa la încovoiere statică ( N/mm2 ) pentru :

- plăci de 8-12 mm

- plăci de 16-18 mm

- plăci de 22 mm

20.0

18.0

16.0

18.0

16.0

14.0

20.5

18.5

16.5

20.5

18.5

16.5

19.0

17.0

15.0

Plăcile de exterior PAL – CON ( STAS 10371-86), încleiate cu răşini fenolice, au grosimi de 8; 12; 16; 18; 22; 25 mm şi dimensiuni de 2500x1220 mm şi 3000x1220 mm. Plăcile de exterior se produc în două tipuri:

- I.100, cu încleiere rezistentă la fierbere în apă;

- I.100, cu încleiere rezistentă la fiertul în apă, la atacul ciupercilor şi al insectelor.

Fisiere in arhiva (5):

  • bibliografie.doc
  • CUPRINS.doc
  • intre 2 si 3.doc
  • Producerea Placilor din Aschii de Lemn.doc
  • tabele k anexa.doc

Alte informatii

proiect la obiectul "Tehnologia materialelor termoizolante" despre PAL