Proiect Canalizari - Retele de Apa si Canalizare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Canalizari - Retele de Apa si Canalizare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 49 fisiere doc, xls, mcd, dwg, bak, log de 48 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ladislau Karda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

I. PIESE SCRISE
1) FOAIE DE CAPAT
2) TEMA PROIECTULUI
3) MEMORIU JUSTIFICATIV
4) BREVIAR DE CALCUL
5) LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI
6) CAIET DE SARCINI
7) PROGRAM DE CONTROL AL CALIATILOR LUCRARILOR
II. PIESE DESENATE
1) GRAFICUL PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI UNUI PUT FORAT
2) FRONTUL DE CAPTARE
3) PLAN DE SITUATIE CU CURBE DE NIVEL
4) PLAN RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA
5) PLAN RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE
6) PROFIL LONGITUDINAL COLECTOR PRINCIPAL RETEA CANALIZARE

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE

Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică

pentru localitatea XYZ.

Se cunosc:

- planul de situaţie al localităţii cu curbele de nivel

- populaţia actuală n = 7800 + 100*n ; n – numărul de ordine din grupă

- sporul natural de populaţie p = 0,003

- localitatea are construcţii P, P + 1, P + 2 cu două zone de densitate şi

respectiv de dotări tehnico-sanitare

- sursa de apă subterană prin foraje cu nivel liber care să satisfacă cerinţa de apă;grosimea stratului de apă (15 + 0,1 n) m şi se află la cota (30 + 0,1 n) m faţă de nivelul terenului; coeficientul de infiltraţie este k = 0,00025 m/s

- gradul de dotare al clădirilor cu instalaţii de alimentare cu apă rece şi apă

caldă este:

zona centrală gradul IV 40% - actual şi perspectivă

zona periferică gradul III 60% - actual şi perspectivă

- atât la existent cât şi la perspectivă se vor considera 2 agenţi economici cu suprafaţa < 150 ha a căror cerinţă de apă este (12 + 0,1 n) l/s

- reţeaua de alimentare cu apă va fi reţea de joasă presiune

- reţeaua de canalizare se realizează în sistem unitar

- adâncimea maximă a racordurilor de canalizare e în zona centrală de 2,5 m de la nivelul terenului

- coeficientul mediu de scurgere pentru apele meteorice este Ø = 0,32

Se cere:

-plan de situatie la scara 1:5000

- necesarul şi cerinţa de apă pentru centrul populat

- debite de calcul

- dimensionarea frontului de captare şi a conductei de aducţiune

- stabilirea schemei tehnologice a staţiei de tratare şi dimensionarea hidraulică a rezervorului de înmagazinare

- dimensionarea hidraulică a reţelei de distribuţie inelară şi verificarea la incendii

- alcătuirea reţelei de canalizare

- dimensionarea din punct de vedere hidraulic şi constructiv a colectorului principal

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

ALIMENTARI CU APA

Inainte de a incepe executia, se vor comfrunta planurile de instalatii cu apa cu planurile celorlalte tipuri de instalatii in vederea desemnarii tarseelor conume si rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face si consultarea tehnica si daca este cazul se vor preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor prescrise din piesele desenate.Fixarea si montarea conductelor se va face ingropat in pat de nisip cu acoperire de pamant.Distantele punctelor se vor determina in functie de materialul conductei, diametru si modul de protejare (izolate,neizolate).

Conductele din otel zincate se vor imbina prin fitinguri zincate. Imbinarea prin filet poate sa fie fixa ( mufa sau alte fitinguri) sau demontabila ( cu olandez sau mufa stanga dreapta), Nu se admit imbinari prin sudura. Imbinarea armaturilor prevazute in documentatie la conductele din metal se va face prin intermediul flanselor

Executaea instalatiilor in conducte din P.V.C. se va face in conformitate cu prescriptiile si tehnologiile indicate in normativ.

Conductele montate in apa sau in medii agresive se vor izola contra coroziunii cu 3 straturi de bitum si doua randuri de hartire tip sulfat (conducte zincate) si citomare in interior si izolatie inatrita cu protectie exterioara din banda de P.V.C.( conducte nezincate).

Probele la care vor fii supuse instalatiile vor fii :

- proba de etanseitate la presiune

- proba de functionare

La conductele functionand sub presiune , verificarea se face hidraulic pe portiuni minime de 100m la care vor fii montate toate armaturile. Umplerea tronsoanelor de proba cu apa se va face astfel incat sa se asigure umplerea completa, respectiv evacuarea aerului din conducta.Presiunea de incercare va fii 2*P regim: pentru tronsoanele in care presiunea de regim este mai mare de 5 kgf/cm .

Incercarea se va considera reusita dupa trecerea intervalului de o ora de la realizarea presiunii de incercare aratata mai sus, scaderea de presiune nu poate sa fie mai mare de 10% din presiunea de incercare si sa nu apara scurgeri vizibile de apa.

Dupa terminarea completa a retelei si a aductiunii inainte de dezinfectarea acesteia se efectueaza o incercare hidraulica generala pe intreaga lungime a acesteia, in conditiile de functionare la parametrii proiectati. Dupa proba de presiune se va spala conducta cu apa a carei viteza de spalare va fi minim 1,5 m/s.Dezinfectarea se va face cu apa care va contine 20-25 mg CL activ.

Instalatiile se vor calati dupa cum urmeaza : la un metru liniar conductele, la bucata armaturile, izolatii si sprijiniri (metru patrat),terasamente, etc (metru cub).

In cadrul lucrarilor pregatitoare se intalnesc urmatoarele etape:

- intocmirea graficului de executie ; procurarea , depozitarea , pregatirea materialelor ; organizarea locului de munca ; pregatirea sculelor , utilajelor si formarea echipelor de lucru.

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

CANALIZARE

Se confrunta planul coordonatelor retelelor din documentatie cu situatia instalatiilor existente in zona lucrarilor de canalizare proiectate.Pentru executarea racordurilor si retelelor de canaliazare se vor utiliza in general in general materialele mentionate:

- tuburi de beton simplu (circulare cu mufa, ovoidale) sau tevi PVC pentru canalizari exterioare tip Hobas

- piesa pentru guri de scurgere, cot simplu cu diametru minimal de 200mm

- capace si rame de fonta pentru caminele de vizitare

- mortare pentru etansare tuburi

- nisip nespalat de rau pentru realizarea patului la la tuburi de beton

- carton bitumat numai in cazul retelelor de drena

Executarea sapaturilor se va face mecanizat, semimecanizat si manual.Umplerea santurilor se va face in straturi de 20 cm compactate cu maiul de mana.

Executare canalizarii va incepe neamparat din aval spre amonte de la punctul de descarcare, astfel incat sa se asigure scurgerea apelor din sapatura si darea in folosinta a portiuniilor executate.In cazul tuburilor cu mufa in dreptul punctelor de imbinare se va adanci sapatura realizandu-se o groapa.Tuburile vor fi asezate inj zonele de lucru, de-a lungul santului, astfel incat sa se rezeme pe generatoar, nu se admite rezemarea tuburilor pe mufa sau pe capatul drept.

Lansarea in trasee a tuburilor a tuburilor se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita orice ciocnire a acestora. Lansarea se va face manual sau mecanizat dupa executarea patului de nisip de 10 cm grosime pe care se vor aseza tuburile de beton.

Tuburile de beton cu mufa se vor imbina umed cu franghie gudronata pe 1/3 -1/2 din adancimea mufei, restul umplandu-se cu mortar de ciment. Inainte de executarea imbinarii se va curata capatul mufei si inerioarul tevii pentru eventuale impuritati.

Capatul tubului se va potrivii cu atentie in dreptul mufei dupa care se va impinge longitudinal tubul in cel anterior, cu ajutorul unei parghii sau manual. Îmbinarea tuburilor din beton simplu circulare se va face în sistem umed cu mortar de ciment şi cu guler de beton. Îmbinarea se va realiza prin aplicarea pe toată periferia capului tubului a unui strat de mortar de ciment cu nisip fin, după care se va monta al doilea tub, împingându-l puternic către tubul precedent, montat astfel ca mortarul să fie refulat lateral. Surplusul de mortar se va curăţa la interior, iar la exterior se va executa un guler de beton cu nisip grosier, pietriş mărunt.

Verificarea şi probarea se va face în două etape şi anume:

- verificarea pe parcurs, în timpul punerii în operă a materialelor pentru urmărirea şi controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor ce rămân ascunse sau îngropate;

- verificarea finală pentru controlarea parametrilor de funcţionare a canalelor, în vederea punerii în funcţiune.

Lucrările de canalizare se vor plăti conform precizărilor şi anume:

- ml - conducte de canalizare

- mp - sprijinirile

- mc - săpături, umpluturi

- buc - cămine cu capace, guri de scurgere.

Fisiere in arhiva (49):

 • aac 1
  • TAB 10. bun.xls
  • TAB 12 bun.xls
  • TAB 12.xls
  • TAB 13.xls
  • TAB 4.xls
  • TAB 5 Bun.xls
  • TAB 6 Bun.xls
  • TAB 7.Bun.xls
  • TAB 8 Bun.xls
  • TAB 9 bun.xls
  • TAB.11.xls
  • TAB1.xls
  • TAB2.xls
  • TAB3.xls
 • ALIMENTARI CU APA.doc
 • Canalizare.bak
 • Canalizare.dwg
 • Diadrama de foraj.dwg
 • foraje.dwg
 • Inel.1 Varianta II..bak
 • Inel.1 Varianta II._recover.bak
 • Inele de alimentare cu apa.bak
 • Inele de alimentare cu apa.dwg
 • Plot.bak
 • plot.log
 • Plot Alimentare.bak
 • Plot Alimentare.dwg
 • Plot Alimentare.2000.bak
 • Plot Alimentare.2000.dwg
 • Plot Canalizare.bak
 • Plot Canalizare.dwg
 • Plot Canalizare 2000.bak
 • Plot Canalizare 2000.dwg
 • proiect aac.doc
 • Proiect9.mcd
 • TAB 10. bun.xls
 • TAB 12.xls
 • TAB 12 bun.xls
 • TAB 13.xls
 • TAB 4.xls
 • TAB 5 Bun.xls
 • TAB 6 Bun.xls
 • TAB 7.Bun.xls
 • TAB 8 Bun.xls
 • TAB 9 bun.xls
 • TAB.11.xls
 • TAB1.xls
 • TAB3.xls
 • Tronsoane.dwg

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ POLITEHNICA” TIMISOARA FACULTATEA DE CONSTRUCTII