Proiect de Rezistenta pentru o Constructie cu Destinatia Vila

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Rezistenta pentru o Constructie cu Destinatia Vila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 56 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de înãlţime S+P+1E.

Se poate adopta clãdirea al cãrei proiect de arhitecturã s-a întocmit în semestrul anterior, sau o clãdire similarã, eventual chiar cu altã destinaţie.

Datele privind alcãtuirea funcţionalã, condiţiile de amplasare, dotarea cu echipamente şi celelalte condiţii specifice se vor considera cele precizate în cadrul temei proiectului anterior; se admit unele modificãri bine justificate.

Structura de rezistenţã a clãdirii se considerã alcãtuitã din:

- pereţi portanţi din zidãrie de cãrãmidã plinã sau eficientã din argilã arsã, sau din blocuri mici cu goluri, din betoane cu agregate diferite;

- planşee din beton armat, executate monolit sau din elemente pre-fabricate (fâşii, panouri mari, semipanouri, grinzi şi corpuri de umpluturã etc);

- fundaţii continui rigide, din beton simplu sau din beton ciclopian.

Acoperişul clãdirii se va proiecta în varianta clasicã, cu pantã mare (cu pod), având structura de rezistenţã de tip şarpantã din lemn pe scaune şi învelitoare din materiale obişnuite sau moderne (ţiglã, tablã, plãci).

Celelalte elemente (de închidere, de separare, de finisaj şi protecţie, de izolare, decorative şi altele), se vor adopta conform proiectului precedent.

In cadrul acestui proiect se vor studia urmãtoarele probleme de bazã:

- comportarea elementelor de rezistenţã la acţiunea încãrcãrilor din cursul exploatãrii şi dimensionarea sau verificarea capacitãţii lor rezistenţã;

- alcãtuirea elementelor structurale şi asigurarea conlucrării dintre ele;

Proiectul va cuprinde urmãtoarele piese:

A. PIESE SCRISE:

1. Borderoul (lista) pieselor conţinute în proiect;

2. Tema proiectului (piesã similarã celei de faţã);

3. Memoriu tehnic justificativ: obiectivele proiectului, principalele soluţii adoptate pentru elemente, îmbinãri etc., unele rezultatele obţinute;

4. Note de calcul cuprinzând: calculul elementelor şarpantei; calculul pereţilor portanţi; calculul fundaţiilor; calculul planşeului din beton armat.

B. PIESE DESENATE:

1. Plan învelitoare, scara 1:100; 1:50;

2. Plan şarpantă, scara 1:100; 1:50;

3. Secţiune verticală prin acoperiş, scara 1:50;

4. Detalii acoperiş, scara 1:5; 1:10;

5. Plan fundaţii, scara 1:50, cu detalii - scara 1:10;

6. Plan cofraj şi armare planşeu, scara 1:5; 1:10.

ETAPELE PROIECTULUI:

1. Temã, bibliografie, indicaţii generale 1 şedinţã

2. Analiza alcătuirii şarpantelor din lemn pe scaune 1s

3. Plan acoperiş şi plan şarpantă 1s

4. Secţiune verticală prin acoperiş 1s

5. Calculul elementelor şarpantei 2s

6. Detalii şarpantă 1s

7. Calculul pereţilor portanţi 2s

8. Calculul fundaţiilor 1s

9. Plan fundaţii cu detalii 1s

10. Plan cofraj şi armare planşeu din beton armat 1s

11. Definitivarea proiectului 1s

12. Predarea proiectului 1s

Fisiere in arhiva (9):

  • 0. Etapa 0 - Tema proiectului.doc
  • 1. Etapa I - Alc. sarpantei din lemn.doc
  • 2. Etapa II - Pl. inv. si pl. sarpanta.doc
  • 3. Etapa III - Sectiuine verticala acoperis.DOC
  • 4. Etapa IV - Calculul sarpantei.doc
  • 5. Etapa V - Detalii sarp. - text si figuri.doc
  • 6. Etapa VI - Calculul pereti portant.doc
  • 7. Etapa VII- Calculul fundatiilor.doc
  • 8. Etapa VIII- Calculul planseului b.a.doc

Alte informatii

proiect de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã