Proiect Ferma de Ovine

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Ferma de Ovine.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc, pdf de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze următorul complex agro-zootehnic respectând următoarele cerinţe:

1. Complexul va cuprinde cel puţin 4 pavilioane (zone).

2. Zona de producţie care dă şi specificul complexului se va proiecta pentru minim 50 de capete.

3. Structura complexului poate fi realizată :

- din beton armat şi zidărie cu luminatoare montate în acoperiş sau ferestre;

- structură metalică pe fundaţii de beton armat iar anvelopa de închidere din panouri tristrat cu luminatoare sau ferestre;

În cadrul proiectului se vor prezenta următoarele documente:

Piese scrise.

Piese desenate.

1. Planul de zonificare al complexului cu toate detaliile necesare.

2. În cazul fermelor zootehnice se va calcula capacitatea fermei şi se vor prezenta secţiunea transversală şi longitudinală.

3. În cazul fermelor vegetale vor exista cel puţin 2 zone de producţie diferite pentru care se vor întocmi secţiunea transversală şi longitudinală.

4. În cazul depozitelor pentru producţie vegetală se va prezenta un ansamblu de cel puţin 2 depozite sau 1 depozit compartimentat pentru diferite tipuri de vegetale.

5. În toate cazurile se vor prezenta (explicita) fluxurile tehnologice, procesele tehnologice, procesele de producţie.

6. Se va prezenta memoriul tehnic care va include pe lângă datele de prezentare din teren va cuprinde, inclusiv, direcţia de curgere a apelor şi direcţia vânturilor dominante, va cuprinde descrierea situaţiei existente şi a situaţiei proiectate.

7. Pentru pavilioanele de producţie se va face calculul termotehnic pentru evitarea pierderilor de căldură pentru o încăpere sau pentru întreaga hala.

MEMORIUL TEHNIC

CAPITOLUL 1

DATE GENERALE:

- Denumirea proiectului: FERMA DE OVINE

- Localitatea: CEAMURLIA DE SUS

- Adresa: satul CEAMURLIA DE SUS, jud. TULCEA

- S.C. "OVINA RON" S.R.L.

- Proiectant: student PAPAZU TĂNASE

- Regim de înălţime: PARTER

- Forma de deţinere a terenului: C.V.C. Nr. 1450/01.10.2008

- Suprafaţă teren m²: St = 2500 m²

- Suprafaţa construită existentă: Sc = -

- Suprafaţa construită propusă m²: Sc = 850 m²

- Suprafaţa desfăşurată totală m² : Sd = 850 m²

- Clasificarea construcţiei cf HG 566/1996: "D" - construcţie de importanţă redusă.

- Clasa de importanţă a construcţiei: IV - de importanţă redusă

- P.O.T. existent = 0.00 %

- P.O.T. proiectat = 0.521 %

- C.U.T. existent = 0.0

- C.U.T. proiectat = 0.521

- Valoarea de investiţie =500.000,00 RON

CAPITOLUL 2

2.1. AMPLASAMENT

Terenul pe care se va amplasa complexul este situat în extravilanul satului Ceamurlia de Sus şi are următoarele vecinătăţi:

Sud - parcela A420/8

Nord - Drum comunal

Est - pădure

Vest - Drum comunal

2.2. TOPOGRAFIE

Conform planurilor cadastrale terenul nu prezintă denivelări. Există o lizieră de pădure aflată în vecinătatea proprietăţii, pe o suprafaţă de cca 2800 m².

2.3. SEISMICITATE

În conformitate cu normativul P 100-1/2006, obiectivul se va realiza pentru zona seismică "E" cu coeficient de seismicitate Ks = 0.16, perioada de colţ Tc = 0.7 sec. cu prevederile antiseismice specifice pentru structuri metalice şi structuri mixte.

Fisiere in arhiva (5):

  • plan zona de productie.pdf
  • plan zonificare.pdf
  • Proiect Ferma de Ovine.doc
  • sect long.pdf
  • sect transv.pdf

Alte informatii

proiectul este pt materia Ctii Agricole, din cadrul Facultatii de Constructii