Proiect Pamanturi pentru Terasamente Rutiere

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Pamanturi pentru Terasamente Rutiere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

Prin terasamente rutiere se inţeleg lucrarile de construcţii constând din săpături şi umpluturi de pământ/agregate naturale prin care se modifica suprafaţa terenului natural, pentru a permite executarea suprastructurii drumului, cu respectarea elementelor geometrice proiectate.

Terenul pe care se execută terasamentele este considerat teren de fundare, iar pământul şi agregatele naturale folosite sunt denumite materiale pentru terasamente. In continuare, atât pentru pământuri, cât şi pentru agregatele naturale se va folosi denumirea generica de pământuri.

Calitatea unui terasament este definita de stabilitatea si rezistenţa in timp, sub acţiunea factorilor climatici şi a traficului rutier.

1.1. CARACTERISTICILE PĂMÂNTURILOR FOLOSITE ÎN TERASAMENTELE RUTIERE

La elaborarea proiectelor şi la execuţia terasamentelor, rolul studiilor geotehnice este esenţial, pentru a permite limitarea mişcării terasamentelor şi adoptarea, după caz, a soluţiilor de ameliorare a caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor.

Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor folosite la realizarea terasamentelor determină forma profilului transversal, sistemul de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţa/adâncime, precum şi alegerea utilajelor şi a metodelor de execuţie.

Pentru cunoaşterea comportării pământurilor din terasamentele rutiere trebuie parcurse 3 etape si anume:

1. Identificarea geotehnică, care permite corelarea comportării previzibile a pământului studiat cu comportarea, general cunoscută, a unei categorii de pământuri. Această etapă se bazează pe clasificarea pământurilor în funcţie de anumite criterii.

2. Studiul caracteristicilor de stare, pentru fiecare categorie de pământuri, parametrii de comportare sunt specifici şi este necesarǎ raportarea la valori de referinţă, în ceea ce priveşte modul de comportare în raport cu apa.

3. Evaluarea capacităţii portante, prin încercări convenţionale.

1.2.1. Clasificarea pământurilor din punct de vedere geotehnic

Din punct de vedere geotehnic deosebim:

a. roci compacte, care pentru a putea fi utilizate necesită o prealabilă dislocare; pot fi:

• stâncoase;

• semistâncoase.

b. roci dezagregate:

• pamanturi necoezive (pietroase/nisipoase);

• pamanturi coezive.

1.2.1.1. Clasificarea pământurilor în funcţie de granulozitate

Granulozitatea reprezintă repartiţia procentuală a particulelor de pământ, după mărimea lor. Fracţiunile granulometrice ale pământurilor sunt grupe de fragmente solide având dimensiunile cuprinse în intervale determinate. Denumirea fracţiunilor şi limitele intervalelor sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tabel 1.1. Fracţiunile granulometrice

Denumirea fracţiunilor Dimensiuni limită ale particulelor

în mm.

argilă < 0,005

praf 0,005 ... 0,05

nisip 0,05 ..... 2,00

pietriş 2,00 ....20,00

balast 0,05 ....20,00

bolovăniş 20,00...200

blocuri > 200

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Pamanturi pentru Terasamente Rutiere.doc

Alte informatii

PROIECT-PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE RUTIERE