Proiectarea de Executie a unei Cladiri Multietajate avand Destinatia de Birouri

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea de Executie a unei Cladiri Multietajate avand Destinatia de Birouri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, xls, dwg de 27 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Constructii

Extras din document

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea proiectului de execuţie al unei cladiri multietajate având destinaţia de birouri

Cladirea se execută în localitatea FOCSANI fiind încadrată din punct de vedere al intensităţii zăpezii în zona B,iar din punct de vedere al intensităţii vântului tot în zona B.

Principalele caracteristici ale structurii sunt:

-Deschiderea -6m (nr deschideri 3)

-Traveea-7 m (nr travei 7)

-Înălţime nivel-4,50 m (nr niveluri 3)

-Material-OL37

Din punct de vedere seismic amplasamentul cladirii se incadrează în zona A, caracterizată de coeficientul seismic Ks=0,32 si perioada de colţ Tc=1,0 s. Clasa de importanţă a cladiri este III(coeficientul α=1).

Din punct de vedere al structurii de rezistenţă cladirea are o structura in cadre multietajate realizata din elemente verticale rigide.Pentru calculul static al structurii s-a folosit programul de calcul Saap 2000 , realizându-se un calcul spaţial in domeniul de comportare elastic al elementelor. Conform Normativului de proiectare antiseismica a structurilor P100-92 s-a adoptat un coeficient de reducere al actiunii seismice ψ=0,17, acesta conditie impunând mai departe utilizarea secţiunilor de clasa 1 sau 2. Avand in vedere ca stuctura se realizează din profile laminate europene aceasta conditite este indeplinită.

Încarcarile introduse în calculul structurii s-au calculat conform STAS 10101/1-78, STAS 10101/0A-77, STAS 10101/21-92, STAS 10101/20-90, P100-92 corespunzătoare încărcărilor permamnente, utile, zăpadă, vânt, seism. Dimensionara elementelor principale ale structuriii de rezistenţă şi a îmbinărilor s-a făcut in domeniul elastic , folosindu-se metoda stărilor limită.

În urma calculului la starea limită a capacităţii portante si la starea limită a exploatării normale au rezultat dimensiunile necesare ale elementelor :

- Grinzile principale ale cadrelor transversale se realizează din profile europene IPE450

- Grinzile secundare dispuse perpendicular pe cadrele transversale se realizează din profile europene IPE300

- Stâlpii se realizeză dintr-o sectiune compusă din 2xHEB450

- Celelalte elemente cum sunt rigidizările, plăcile de prindere ale grinzilor de stâlpi, eclisele utilizate pentru îmbinarile de continuitate ale stâlpilor, traversele de la baza stâlpilor se realizează din tablă din OL37.

- Îmbinarile dintre elemente se realizează în mare parte cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate folosindu-se diametre de şuruburi cuprinse între M18 si M22.

- Îmbinarile sudate se realizează ca îmbinari de colţ pentru prinderea ecliselor şi traverselor de stalpi şi cu sudură pe contur pentru prinderea stalpilor şi grinzilor de plăcile de bază.

Prinderea la bază a stâlpilor se realizează cu şuruburi de inalta rezistenta pretensionate ancorate in blocul de beton din fundaţie cu sistemul de ancorare minimă. Pentru calculul şuruburilor de ancoraj s-a respectat prevederea in P100-92 prin care eforturile din seism nu s-au mai redus cu coeficientul ψ.

Intocmit:

-BREVIAR DE CALCUL-

1. Calculul încărcărilor

1.1. Încărcarea din acoperiş terasă necirculabilă cu panta de 3%

- finisaj gips carton

- instalatii

- tabla cutata

- placa beton armat

- beton de panta

- bariera de vapori

- termoizolatie

- suport rigid pentru hidroizolatie

- hidroizolatie

- Încarcarea normata pe terasa are valoarea

1.2. Încărcarea din planseu curent

- finisaj gips carton

- instalatii

- tabla cutata

- placa beton armat

- pardosea

- Încarcarea normata pe planseul curent

1.3. Încărcarea din zapada

1.4. Încărcarea din vant

1.4.1. Vant transversal

1.4.2. Vant longitudinal

1.5. Încărcari utile

Fisiere in arhiva (4):

  • Proiectarea de Executie a unei Cladiri Multietajate avand Destinatia de Birouri
    • Combinatii.xls
    • Desene.dwg
    • Extras_materiale.xls
    • PROIECT_METAL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA « POLITEHNICA » TIMIŞOARA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SI ARHITECTURĂ DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII METALICE ŞI MECANICA STRUCTURILOR