Proiectul de Campanie pentru Constructia unui Sector de Drum Nou

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectul de Campanie pentru Constructia unui Sector de Drum Nou.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Arinton, Badescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

1. TEMA PROIECTULUI 3
2. MEMORIUL TEHNIC JUSTIFICATIV 4
3. PROIECTAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ÎN PLAN 5
3.1. CALCULUL RAZELOR CARACTERISTICE 5
3.2. STUDIEREA TRASEULUI PRIN METODA AXEI ZERO 6
3.3. STABILIREA TRASEULUI ŞI CALCULAREA ELEMENTELOR CURBELOR 7
3.4. PICHETAREA TRASEULUI 9
3.5. AMENAJAREA CURBELOR: 10
3.5.1. SUPRALĂRGIREA: 10
3.5.2. SUPRAÎNĂLŢAREA: 10
3.5.3. VIZIBILITATEA: 10
4. PROIECTAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ÎN PLAN VERTICAL 11
5. PROIECTAREA DISPOZITIVELOR DE COLECTARE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 11
5.1. CALCULUL HIDRAULIC AL ŞANŢURILOR 11
6. CALCULUL ŞI MIŞCAREA TERASAMENTELOR 12
6.1. CALCULUL SUPRAFEŢEI AMPRIZEI ŞI AL LUNGIMII TALUZURILOR, PENTRU TREI PROFILE, PRIN METODA ANALITICĂ 12
6.2. CALCULUL VOLUMELOR DE TERASAMENTE PRIN METODA DISTANŢEI APLICATE 13
6.3. MIŞCAREA TERASAMENTELOR ŞI CALCULUL DISTANŢEI MEDII DE TRANSPORT: 13
7. DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER 14

Extras din document

1. TEMA PROIECTULUI

Se cere să se întocmească proiectul de execuţie pentru un drum nou între punctele A şi B.

Se cunosc următoarele date:

- Clasa tehnică a drumului: V

- Coeficientul de confort: K=20

- Categoria (destinaţia) drumului: drum de D.

- Durata de exploatare a drumului: > 1 an

- Viteza de proiectare: 50 km/h

- Intensitatea traficului, vehicule A13/24 ore: 180

- Numărul benzilor de circulaţie: 2

- Lăţimea părţii carosabile: 6,00m

- Lăţimea acostamentelor: 1m

- Declivitatea maximă: 7%

- Declivitatea excepţională: 8%

- Raza curbelor de racordare în plan orizontal:

- Minimă: 60 m

- Curentă: 90 m

- Recomandabilă: 150 m

- Raze minime în plan vertical:

- Concavă: 1000 m

- Convexă: 1000 m

- Distanţa de vizibilitate: 50 m

- Pasul de proiectare minim: 55 m

- Tipul bombamentului: acoperiş

- Forma şi adâncimea şanţurilor: trapezoidale, h=30 cm

- Înclinarea taluzurilor de rambleu: 1:1,5

- Înclinarea taluzurilor de debleu: 1:1,5

- Zona climatică: II

- Regim hidrologic local: favorabil

- Panta transversală a căii: pa=2,5%

- Panta transversală supraînălţată: ps=5,5%

- Profilul geologic al terenului:

- Strat vegetal (SV): 0,20 cm

- Argilă prăfoasă nisipoasă (APN): 1,10 m

- Argilă nisipoasă;

- Structura sistemului rutier:

- Macadam ordinar: 10 cm

- Balast : 35 cm

- Argilă prăfoasă nisipoasă.

2. MEMORIUL TEHNIC JUSTIFICATIV

Amenajarea traseului în plan:

Amenajarea traseului în plan presupune:

• Calculul razelor caracteristice

• Calculul elementelor curbelor de racordare în arc de cerc

• Calculul lungimii traseului

• Pichetarea traseului

• Calculul distanţei şi a măsurii de vizibilitate

În funcţie de razele caracteristice calculate, se aleg razele curbelor de racordare astfel încât acestea să nu fie mai mici decât raza minimă admisă. După stabilirea razelor, se calculează elementele curbelor (ANEXA nr. 2) şi în funcţie de rezultatele obţinute, lungimea traseului.

Distanţa dintre picheţi trebuie să fie de maxim 50m, stabilind totodată picheţi în punctele importante ale drumului (intrarea/ieşirea din curbă, mijlocul curbei). Apoi se întocmeşte foaia de pichetaj.

În funcţie de tipul drumului se stabileşte (se calculează) distanţa de vizibilitate, trasându-se unde este cazul curba de vizibilitate (ANEXA nr 3).

De asemenea, se stabilesc supralărgirile şi convertirile sau supraînălţările acolo unde este necesar.

Profilul transversal tip:

Profilul transversal tip s-a întocmit la scara 1:50 (ANEXA nr. 4)) pentru un profil mixt, punându-se în evidenţă elementele componente ale drumului în funcţie de datele din temă.

Amenajarea traseului în profil longitudinal:

Se desenează profilul longitudinal al drumului (ANEXA nr. 5),se stabileşte linia roşie a drumului, se stabilesc punctele de racordare în plan vertical şi se calculează elementele curbelor de racordare în plan vertical.

Profile transversale:

Se stabilesc apoi punctele pentru întocmirea profilelor transversale (ANEXA nr. 6). În proiectul de faţă s-au întocmit profile transversale pentru 15 picheţi, astfel: A, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, M1, Te1, Ti2, M2, Te2, P11, B.

Proiectarea dispozitivelor de evacuare şi colectare a apelor:

Aceste dispozitive sunt şanţurile şi podeţele. Şanţurile se amenajează acolo unde drumul este în debleu, iar podeţele când drumul se află la aprox. 1,5-2m deasupra terenului (în rambleu).

Stabilirea terasamentelor:

Întâi s-a calculat analitic ampriza drumului în trei profile ( P8, P5, P7). Apoi s-a întocmit tabelul cu calculul volumelor de terasamente, folosindu-se metoda distanţei aplicate, după care s-a întocmit epura Lalanné (ANEXA nr. 7).

Sistemul rutier:

Structura sistemului rutier a fost dată prin tema de proiect. Pe baza datelor avute se verifică dacă această structură corespunde traficului pentru care este destinat drumul, tipului de autovehicule, precum şi destinaţiei drumului. Dacă se constată că nu, atunci se modifică structura sistemului rutier.

3. PROIECTAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ÎN PLAN

3.1. CALCULUL RAZELOR CARACTERISTICE

Folosind datele din tema proiectului, se calculează cele trei raze caracteristice - raza recomandabilă, raza curentă şi raza minimă. După calcularea lor, rezultatele obţinute se compară cu valorile din STAS 863-85, alegându-se cea mai mică valoare.

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele obţinute:

Tabelul 1: Raze caracteristice

RAZĂ CALCULATĂ STAS

863-85 RAZĂ LUATĂ ÎN CALCUL

Rază recomandabilă 755 400

Rază curentă 258 270

Rază minimă 117,30 95

Calculul razelor s-a făcut după următoarele formule:

m

m

m

unde: este viteza de proiectare;

este coeficientul de confort

este acceleraţia gravitaţională

este panta tarnsversală a bombamentului căii de curbă

este panta transversală a supraînălţării

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectul de Campanie pentru Constructia unui Sector de Drum Nou.doc

Alte informatii

proiect realizat in cadrul fac din rm valcea de constructii