Punct Control Trecere Frontiera P+1E

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Punct Control Trecere Frontiera P+1E.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 38 fisiere doc, ppt, dwg, axs, axe, axd de 99 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Pricop

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

PIESE SCRISE
1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
2. STUDIUL GEOTEHNIC
3. ELEMENTE DE FIZICA CONSTRUCŢIILOR (CALCULUL TERMIC; VERIFICAREA LA CONDENS)
4. CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTA
5. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR
6. CALCULUL STATIC AL STRUCTURII
7. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR COMPONENTE
8. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR
9. CALCULUL TEHNOLOGIC (PROCESUL TEHNOLOGIC DE PREPARARE A BETONULUI)
10. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
PIESE DESENATE
1. FAŢADĂ PRINCIPALĂ
2. PLAN PARTER
3. PLAN ETAJ
4. SECŢIUNE VERTICALĂ SCARĂ
5. PLAN FUNDAŢII
6. DETALII FUNDATII IZOLATE
7. ARMARE PLANŞEU CURENT
8. ARMARE STÂLPI
9. ARMARE GRINZI
10. PLANŞEU COTA 4.15

Extras din document

Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un sediu de vamǎ, având regimul de înălţime P+1E.

Amplasamentul obiectivului se afla in localitatea Siret.

Funcţionalul clǎdirii s-a adoptat corespunzãtor destinaţiei şi cerinţelor beneficiarului, fiind cel pus la punct în cadrul proiectului de arhitecturã. Corespunzãtor schemei funcţionale s-a stabilit structura de rezistenţã, şi reţeaua tãlpilor de fundaţii.

Zona de calcul pentru localitatea Siret conform normativului P100-1-2006(cod de proiectare seismica) este zona E unde iar perioada de control a sectrului de raspuns este .

Adâncimea de fundare este dictatǎ în primul rând de acoperirea adâncimii de îngheţ, şi apoi de atingerea stratului bun de fundare care este stratul de nisip prafos.

Obiectivul cuprinde douǎ categorii de spatii funcţionale:

Spaţii pentru relaţii cu publicul;

Spaţii pentru personalul salariat care cuprinde birouri si dormitoare.

Ca finisaje interioare s-au folosit:

Pardoseli din plǎci de granit;

Pardoseli calde din mochetǎ;

Pardoseli din gresie ceramicǎ;

Placaje din faianţǎ coloratǎ;

Tavan fals decorativ din rigips;

Tâmplǎrie interioarǎ (uşi)din aluminiu.

Finisajele exterioare constau din tencuieli speciale in praf de piatrǎ. Tâmplǎria exterioarǎ

se va realiza din profile din aluminiu cu geam termopan şi folie antieftacţie.

Solutii constructive

Pentru structura de rezistenţǎ s-a adoptat soluţia pe cadre din beton armat, grinzi şi planşee prefabricate.

Regimul de înălţime parter h 4,20m şi etaj cu h 3,55m .

Stâlpii au secţiunea de 40  40şi s-au considerat încastraţi la cota – 1.65 în fundaţii .

În structură se va utiliza beton BC250 (C16/20) si otel beton PC52 si OB 37 .

Structura a fost calculatǎ la acţiunea încǎrcǎrilor gravitaţionale (permanente, cvasipermanente, utile), încarcǎri din zǎpadǎ şi sarcini orizontale provenite din seism. S-a folosit pentru calcul un program automat numit “AXIS”.

Ca sistem de fundare s-a optat pentru fundaţii izolate rigide si fundaţii continue sub zidurile de sprijin.

Calculul şi dimensionarea elementelor se face la starea limitǎ de rezistenţǎ. La armarea elementelor structurale (stǎlpi, grinzi, planşee)se respectǎ prevederile de armare recomandate de STAS 10107/0-90 , normativul P100-92 şi P100-1-2006

Închiderile exterioare se vor realiza din zidǎrie de BCA de 40 cm grosime şi se vor lega la fiecare 4 rânduri prin ancorare de stâlpi cu legǎturi cu L=400mm.

Compartimentǎrile interioare se vor realiza din plǎci de rigips.

în cadrul proiectului s-au efectuat o serie de calcule de rezistenţã pentru principalele elementele portante ale clãdirii, dupã cum urmeazã:

Elementele de rezistenţã ale şarpantei care s-au verificat prin calcul sunt: astereala, cǎprior, panele şi popii. Celelalte elemente s-au adoptat constructiv.

Calculul planşeului din beton armat s-a efectuat având în vedere placa cu dimensiunile maxime din cadrul clãdirii, în ipoteza stadiului elastic de comportare a plãcii.

Fundaţiile pereţilor portanţi s-au dimensionat la sarcinile provenite din: greutatea pereţilor de deasupra, încãrcãrile transmise de planşee şi greutatea proprie.

S-a efectuat calculul lãţimii tãlpilor, din condiţia de a se evita depãşirea presiunii normate a terenului.

Calculul planşeului din beton armat s-a efectuat având în vedere placa cu dimensiunile maxime din cadrul clãdirii, în ipoteza stadiului elastic de comportare a plãcii.

Natura şi volumul lucrǎrilor de prospectare a terenului

Amplasamentul studiat este încadrat intr-o zonǎ avǎnd stabilitatea generalǎ asiguratǎ, fiind aproape orizontalǎ.

Pentru investigare s-a realizat prin sǎpare manualǎ un şanţ notat pe adǎncimea de 2,50m (masuratǎ de la faţa superioarǎ a cheului), şi un foraj manual ( ) cu diametrul Ø=2” pânǎ la adâncimea de -3,0m, faţǎ de cota terenului natural, dupǎ care forajul a fost oprit datoritǎ stratului de pietriş în care a pǎtruns freza.

Pe grosimea foratǎ s-au prelevat probe tulburate, iar din şanţ s-au recoltat probe netulburate pentru evidenţierea, prin analize şi determinǎri de laborator, a naturii pǎmântului şi caracteristicilor fizico-mecanice ale acesteia.

Stratificaţia terenului

Din analiza şi interpretarea analizelor de ladorator rezultǎ urmǎtoarea stratificaţie existenta pe amplasament:

Umpluturǎ de pǎmânt negru, în suprafaţǎ, cu mult pietriş, având grosimea de 0,50m;

Nisip prafos, cu plasticitate redusǎ, plastic vǎrtos spre tare, foarte umed, neuniform, de îndesare medie, cu compresibilitate mare, in grosime de 2,50m;

Un strat sedimentar grosier, constituit din bolovǎnis (Ø≻10mm), cu pietriş mare legat în praf argilos cafeniu umed.

Din cauza dificultaţilor avansǎrii, forajul a fost oprit în acest strat, neputǎndu-se face aprecieri asupra grosimii acestuia.

Apa subterana nu a fost întâlnitǎ pe grosimea foratǎ.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare

Din analiza documentaţiei prezentate rezultǎ ca terenul de fundare pe care vor rezema fundaţiile are urmǎtoarele caracteristici:

compoziţia granulometricǎ:

- argilǎ A=10÷12%

- praf P=33÷36%

- nisip N=52÷57%

umiditatea, caracteristici de plasticitate şi consistenţǎ:

- umiditatea naturalǎ W=24,80÷26,28%

- limita inferioarǎ de plasticitate =21,84÷26,50%

- limita superioarǎ de plasticitate =34,75÷40,70%

- indicele de plasticitate =8,30÷18,86%

- indicele de consistenţǎ =0,79÷1,20%

greutǎţi volumice, porozitǎţi, grad de umiditate

coeficient de neuniformitate:

- greutatea volumicǎ a pǎmântului =18,77

- greutatea volumicǎ a pǎmântului în stare

uscatǎ =15,04

- porozitatea n=43,8%

- indicele porilor e=0,78

- gradul de umiditate =0,85

- coeficient de neuniformitate =18÷30

Fisiere in arhiva (38):

 • axis viti
  • cadru longitudinal.axd
  • scoala.axd
  • scoala.axe
  • scoala.axs
 • planse
  • arhitectura
   • arhitectura.dwg
  • rezistenta
   • ARMARE STALPI.dwg
   • cofraj si armare GP56-1.dwg
   • detalii fundatii izolate A2.dwg
   • mircea_plan fundatii.dwg
   • plan sarpanta.dwg
   • planseu cota 4.15.dwg
   • SEMIPANOU 36-1 A2.dwg
 • 1.doc
 • 10.doc
 • 11.doc
 • 12.doc
 • 13.doc
 • 15.doc
 • 16.doc
 • 17.doc
 • 18.doc
 • 19.doc
 • 2.doc
 • 20.doc
 • 21.doc
 • 3.doc
 • 4.doc
 • 5.doc
 • 6.doc
 • 7.doc
 • 8.doc
 • 9.doc
 • coperta--q.ppt
 • curba c-t.dwg
 • DISTRIB GRANULOMETRICA.dwg
 • lipsa acum apa.dwg
 • rep graf condens.dwg
 • tabel_G.doc