Punct Control Trecere Frontiera P+1E

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 38 fișiere: doc, ppt, dwg, axs, axe, axd
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 7856
Mărime: 11.77MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Pricop

Cuprins

PIESE SCRISE

1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

2. STUDIUL GEOTEHNIC

3. ELEMENTE DE FIZICA CONSTRUCŢIILOR (CALCULUL TERMIC; VERIFICAREA LA CONDENS)

4. CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTA

5. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR

6. CALCULUL STATIC AL STRUCTURII

7. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR COMPONENTE

8. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR

9. CALCULUL TEHNOLOGIC (PROCESUL TEHNOLOGIC DE PREPARARE A BETONULUI)

10. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

PIESE DESENATE

1. FAŢADĂ PRINCIPALĂ

2. PLAN PARTER

3. PLAN ETAJ

4. SECŢIUNE VERTICALĂ SCARĂ

5. PLAN FUNDAŢII

6. DETALII FUNDATII IZOLATE

7. ARMARE PLANŞEU CURENT

8. ARMARE STÂLPI

9. ARMARE GRINZI

10. PLANŞEU COTA 4.15

Extras din document

Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un sediu de vamǎ, având regimul de înălţime P+1E.

Amplasamentul obiectivului se afla in localitatea Siret.

Funcţionalul clǎdirii s-a adoptat corespunzãtor destinaţiei şi cerinţelor beneficiarului, fiind cel pus la punct în cadrul proiectului de arhitecturã. Corespunzãtor schemei funcţionale s-a stabilit structura de rezistenţã, şi reţeaua tãlpilor de fundaţii.

Zona de calcul pentru localitatea Siret conform normativului P100-1-2006(cod de proiectare seismica) este zona E unde iar perioada de control a sectrului de raspuns este .

Adâncimea de fundare este dictatǎ în primul rând de acoperirea adâncimii de îngheţ, şi apoi de atingerea stratului bun de fundare care este stratul de nisip prafos.

Obiectivul cuprinde douǎ categorii de spatii funcţionale:

Spaţii pentru relaţii cu publicul;

Spaţii pentru personalul salariat care cuprinde birouri si dormitoare.

Ca finisaje interioare s-au folosit:

Pardoseli din plǎci de granit;

Pardoseli calde din mochetǎ;

Pardoseli din gresie ceramicǎ;

Placaje din faianţǎ coloratǎ;

Tavan fals decorativ din rigips;

Tâmplǎrie interioarǎ (uşi)din aluminiu.

Finisajele exterioare constau din tencuieli speciale in praf de piatrǎ. Tâmplǎria exterioarǎ

se va realiza din profile din aluminiu cu geam termopan şi folie antieftacţie.

Solutii constructive

Pentru structura de rezistenţǎ s-a adoptat soluţia pe cadre din beton armat, grinzi şi planşee prefabricate.

Regimul de înălţime parter h 4,20m şi etaj cu h 3,55m .

Stâlpii au secţiunea de 40  40şi s-au considerat încastraţi la cota – 1.65 în fundaţii .

În structură se va utiliza beton BC250 (C16/20) si otel beton PC52 si OB 37 .

Structura a fost calculatǎ la acţiunea încǎrcǎrilor gravitaţionale (permanente, cvasipermanente, utile), încarcǎri din zǎpadǎ şi sarcini orizontale provenite din seism. S-a folosit pentru calcul un program automat numit “AXIS”.

Ca sistem de fundare s-a optat pentru fundaţii izolate rigide si fundaţii continue sub zidurile de sprijin.

Calculul şi dimensionarea elementelor se face la starea limitǎ de rezistenţǎ. La armarea elementelor structurale (stǎlpi, grinzi, planşee)se respectǎ prevederile de armare recomandate de STAS 10107/0-90 , normativul P100-92 şi P100-1-2006

Închiderile exterioare se vor realiza din zidǎrie de BCA de 40 cm grosime şi se vor lega la fiecare 4 rânduri prin ancorare de stâlpi cu legǎturi cu L=400mm.

Compartimentǎrile interioare se vor realiza din plǎci de rigips.

în cadrul proiectului s-au efectuat o serie de calcule de rezistenţã pentru principalele elementele portante ale clãdirii, dupã cum urmeazã:

Elementele de rezistenţã ale şarpantei care s-au verificat prin calcul sunt: astereala, cǎprior, panele şi popii. Celelalte elemente s-au adoptat constructiv.

Calculul planşeului din beton armat s-a efectuat având în vedere placa cu dimensiunile maxime din cadrul clãdirii, în ipoteza stadiului elastic de comportare a plãcii.

Fundaţiile pereţilor portanţi s-au dimensionat la sarcinile provenite din: greutatea pereţilor de deasupra, încãrcãrile transmise de planşee şi greutatea proprie.

S-a efectuat calculul lãţimii tãlpilor, din condiţia de a se evita depãşirea presiunii normate a terenului.

Calculul planşeului din beton armat s-a efectuat având în vedere placa cu dimensiunile maxime din cadrul clãdirii, în ipoteza stadiului elastic de comportare a plãcii.

Natura şi volumul lucrǎrilor de prospectare a terenului

Amplasamentul studiat este încadrat intr-o zonǎ avǎnd stabilitatea generalǎ asiguratǎ, fiind aproape orizontalǎ.

Pentru investigare s-a realizat prin sǎpare manualǎ un şanţ notat pe adǎncimea de 2,50m (masuratǎ de la faţa superioarǎ a cheului), şi un foraj manual ( ) cu diametrul Ø=2” pânǎ la adâncimea de -3,0m, faţǎ de cota terenului natural, dupǎ care forajul a fost oprit datoritǎ stratului de pietriş în care a pǎtruns freza.

Pe grosimea foratǎ s-au prelevat probe tulburate, iar din şanţ s-au recoltat probe netulburate pentru evidenţierea, prin analize şi determinǎri de laborator, a naturii pǎmântului şi caracteristicilor fizico-mecanice ale acesteia.

Stratificaţia terenului

Din analiza şi interpretarea analizelor de ladorator rezultǎ urmǎtoarea stratificaţie existenta pe amplasament:

Umpluturǎ de pǎmânt negru, în suprafaţǎ, cu mult pietriş, având grosimea de 0,50m;

Nisip prafos, cu plasticitate redusǎ, plastic vǎrtos spre tare, foarte umed, neuniform, de îndesare medie, cu compresibilitate mare, in grosime de 2,50m;

Un strat sedimentar grosier, constituit din bolovǎnis (Ø≻10mm), cu pietriş mare legat în praf argilos cafeniu umed.

Din cauza dificultaţilor avansǎrii, forajul a fost oprit în acest strat, neputǎndu-se face aprecieri asupra grosimii acestuia.

Apa subterana nu a fost întâlnitǎ pe grosimea foratǎ.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare

Din analiza documentaţiei prezentate rezultǎ ca terenul de fundare pe care vor rezema fundaţiile are urmǎtoarele caracteristici:

compoziţia granulometricǎ:

- argilǎ A=10÷12%

- praf P=33÷36%

- nisip N=52÷57%

umiditatea, caracteristici de plasticitate şi consistenţǎ:

- umiditatea naturalǎ W=24,80÷26,28%

- limita inferioarǎ de plasticitate =21,84÷26,50%

- limita superioarǎ de plasticitate =34,75÷40,70%

- indicele de plasticitate =8,30÷18,86%

- indicele de consistenţǎ =0,79÷1,20%

greutǎţi volumice, porozitǎţi, grad de umiditate

coeficient de neuniformitate:

- greutatea volumicǎ a pǎmântului =18,77

- greutatea volumicǎ a pǎmântului în stare

uscatǎ =15,04

- porozitatea n=43,8%

- indicele porilor e=0,78

- gradul de umiditate =0,85

- coeficient de neuniformitate =18÷30

Preview document

Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 1
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 2
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 3
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 4
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 5
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 6
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 7
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 8
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 9
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 10
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 11
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 12
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 13
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 14
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 15
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 16
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 17
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 18
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 19
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 20
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 21
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 22
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 23
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 24
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 25
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 26
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 27
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 28
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 29
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 30
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 31
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 32
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 33
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 34
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 35
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 36
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 37
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 38
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 39
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 40
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 41
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 42
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 43
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 44
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 45
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 46
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 47
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 48
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 49
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 50
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 51
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 52
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 53
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 54
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 55
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 56
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 57
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 58
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 59
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 60
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 61
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 62
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 63
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 64
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 65
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 66
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 67
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 68
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 69
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 70
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 71
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 72
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 73
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 74
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 75
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 76
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 77
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 78
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 79
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 80
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 81
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 82
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 83
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 84
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 85
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 86
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 87
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 88
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 89
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 90
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 91
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 92
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 93
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 94
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 95
Punct Control Trecere Frontiera P+1E - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • axis viti
  • cadru longitudinal.axd
  • scoala.axd
  • scoala.axe
  • scoala.axs
 • planse
  • arhitectura
   • arhitectura.dwg
  • rezistenta
   • ARMARE STALPI.dwg
   • cofraj si armare GP56-1.dwg
   • detalii fundatii izolate A2.dwg
   • mircea_plan fundatii.dwg
   • plan sarpanta.dwg
   • planseu cota 4.15.dwg
   • SEMIPANOU 36-1 A2.dwg
 • 1.doc
 • 10.doc
 • 11.doc
 • 12.doc
 • 13.doc
 • 15.doc
 • 16.doc
 • 17.doc
 • 18.doc
 • 19.doc
 • 2.doc
 • 20.doc
 • 21.doc
 • 3.doc
 • 4.doc
 • 5.doc
 • 6.doc
 • 7.doc
 • 8.doc
 • 9.doc
 • coperta--q.ppt
 • curba c-t.dwg
 • DISTRIB GRANULOMETRICA.dwg
 • lipsa acum apa.dwg
 • rep graf condens.dwg
 • tabel_G.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Casa de Locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate,...

Cai de Comunicatii

SC ALPHA SRL Constanta doreste proiectarea unor drumuri de acces tehnologice cu latimea partii carosabile de 7m si cate un acostament stanga...

Casa de Lemn cu Doua Nivele

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Necesitatile de materie prima La fabricarea produselor din material lemos , apare necesitatea de materie prima...

Diafragme Constructii Civile

I. FUNDAŢIE ZID EXTERIOR • Evaluare încărcări : 1. Încărcări din acoperiş : * învelitoare din ţiglă de beton profilate Alpina 850 daN/m / cos...

Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Fundatii si Elemente de Rezistenta ale Unei Cladiri

B. PIESE DESENATE PLANŞE DE ARHITECTURĂ A1 PLAN DEMISOL A2 PLAN PARTER A3 PLAN ETAJ A4 PLAN MANSARDĂ A5 FAŢADE ALE CLĂDIRII A6 PLAN...

Proiect Instalații Sanitare

Proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Stabilirea debitului de calcul Generalitati...

Ai nevoie de altceva?