Raport de Evaluare

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Filip Cosmin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1 GENERALITATI
1.1 Prezentarea evaluatorului
1.2 Prezentarea client
1.3 Scopul evaluarii
1.4 Ipoteze si conditii limitative
Capitolul 2 PREZENTAREA PROPRIETATII
2.1 Aspecte juridice
2.2 Identificarea proprietatii
2.3 Date amplasament
2.4 Descrierea constructiei
Capitolul 3 ANALIZA PIETEI IMOBILIARE
Capitolul 4 CEA MAI BUNA UTILIZARE
Capitolul 5 METODE DE EVALUARE PENTRU PROPRIETATE
5.1 Abordarea prin cost
5.2 Abordarea prin comparatia vanzarilor
5.3 Abordarea prin capitalizarea venitului
Capitolul 6 METODE DE EVALUARE PENTRU TEREN
Capitolul 7 RECONCILIEREA REZULTATELOR
Capitolul 8 DECLARATIA DE CONFORMITATE

Extras din document

Capitolul 1 GENERALITATI

1. Prezentarea evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr. 432692, membru al A.N.E.V.A.R.

Datele de identificare ale evaluatorului:

- adresă: B-dul Mamaia, nr. 284, bl. A12, sc. C, ap. 12, Constanta

- telefon: 0724/459823.

2. Prezentarea clientului

Beneficiarul prezentului raport de evaluare este domnul Giurgiu Tudor, persoană fizică, cu domiciliul în Constanţa, strada I. C. Bratianu, nr. 20, posesor al BI seria KT nr. 239183, eliberat in data de 15.07.1995 de catre Politia Mun. Constanta, CNP 1530208136739.

3. Scopul evaluarii

Scopul evaluării este estimarea valorii de piaţă a proprietaţii imobiliare amplasată în orasul Basarabi, jud. Constanta, pentru a fi data spre vanzare.

Definitia valorii:

Conform prevederilor Standardelor Internationale de Evaluare precum si Standardelor A.N.E.V.A.R. valoarea de piata se defineste astfel: “Valoarea de piata este suma estimata pentru care proprietatea va fi schimbata, la data evaluarii, intre un comparator decis si un vanzator hotarat intr-o tranzactie cu prêt determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corepunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri.”

Data evaluarii:

Data evaluarii este 15.XI.2007 aceasta fiind data intocmirii prezentului raport si data la care valoarea estimata este valabila.Inspectia imobilului a fost efectuata in data de 10.XI.2007.

Forma de exprimare a valorii:

Valoarea estimata este exprimata in LEI (RON) si in echivalentul EURO la cursul 1€ = 3,4973 RON.

Clauze de nepublicare:

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta nu pot fi publicate nici incluse într-un document destinat publicării fără acordul în scris şi prealabil al evaluatorului.

4. Ipoteze si condiţii limitative

Acest raport de evaluare a fost elaborat pe baza urmatoarelor ipoteze si a altor ipoteze care apar in cursul raportului:

A. Ipoteze

1. Nu se asuma nici o responsabilitate privind situatia juridica sau a consideratiilor privind titlul de proprietate.Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta,daca nu se specifica altfel.

2. Proprietatea este evaluata ca libera de orice sarcini, daca nu se specifica altfel.

3. Se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii.

4. Informatiile furnizate se presupune a fi autentice, dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor.

5. Toate documentele tehnice se presupun a fi corecte.Planurile si materialul grafic din acest raport sunt numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine referitoare la proprietate.

6. Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.

7. Se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si republicane privind mediul inconjurator , in afara de cazurile cand neconcordantele sunt expuse , deschise si luate in considerare in raport.

8. Se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice , in afara cazului cand neconformitatea a fost identificata, descrisa si luata in considerare in raport.

9. Se presupune ca toate autorizatiile , certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative,locale sau nationale, sau de catre organizatii sau institutii private , au fost sau pot fi obtinute sau reinoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorii din cadrul raportului.

10. Se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu granitele descrise si nu exista alte servituti , altele decat cele descrise in raport.

11. In afara cazurilor descries in proiect, nu a fost observata de evaluator existenta unor materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.Evaluatorul nu are cunostinta de existenta unor asemenea materiale pe sau in proprietate.Totusi, evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste substante.Nu se asuma nicio responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice expertiza tehnica necesara pentru descoperirea lor.Clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniu,daca este nevoie.

B.Conditii generale limitative

1. Orice estimare a valorii din acest raport se aplica proprietatii considerate in intregime si orice divizare in elemente sau drepturi partiale,va anula aceasta evaluare in afara cazurilor cand divizarea a fost evidentiata in raport.

2. Constructiile se considera ca au fost executate si sunt conforme cu planurile de constructie la care s-a facut referire in raport.

3. Evaluator presupune ca cititorul sau utilizatorul acestui raport are la dispozitie copii ale planurilor constructiilor si ale contractelor ce au ca subiect proprietatea.

4. Previziunile sau estimarile de exploatare continue in raport sau bazate pe conditiile actuale ale pietei, pe factorii anticipate ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabila in continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba in functie de conditiile viitoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare.doc

Alte informatii

Este un raport de evaluare al unei cladiri prin 3 metode