Raport de Evaluare

Proiect
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4742
Mărime: 57.33KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip Cosmin
Este un raport de evaluare al unei cladiri prin 3 metode

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1 GENERALITATI

1.1 Prezentarea evaluatorului

1.2 Prezentarea client

1.3 Scopul evaluarii

1.4 Ipoteze si conditii limitative

Capitolul 2 PREZENTAREA PROPRIETATII

2.1 Aspecte juridice

2.2 Identificarea proprietatii

2.3 Date amplasament

2.4 Descrierea constructiei

Capitolul 3 ANALIZA PIETEI IMOBILIARE

Capitolul 4 CEA MAI BUNA UTILIZARE

Capitolul 5 METODE DE EVALUARE PENTRU PROPRIETATE

5.1 Abordarea prin cost

5.2 Abordarea prin comparatia vanzarilor

5.3 Abordarea prin capitalizarea venitului

Capitolul 6 METODE DE EVALUARE PENTRU TEREN

Capitolul 7 RECONCILIEREA REZULTATELOR

Capitolul 8 DECLARATIA DE CONFORMITATE

Extras din document

Capitolul 1 GENERALITATI

1. Prezentarea evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr. 432692, membru al A.N.E.V.A.R.

Datele de identificare ale evaluatorului:

- adresă: B-dul Mamaia, nr. 284, bl. A12, sc. C, ap. 12, Constanta

- telefon: 0724/459823.

2. Prezentarea clientului

Beneficiarul prezentului raport de evaluare este domnul Giurgiu Tudor, persoană fizică, cu domiciliul în Constanţa, strada I. C. Bratianu, nr. 20, posesor al BI seria KT nr. 239183, eliberat in data de 15.07.1995 de catre Politia Mun. Constanta, CNP 1530208136739.

3. Scopul evaluarii

Scopul evaluării este estimarea valorii de piaţă a proprietaţii imobiliare amplasată în orasul Basarabi, jud. Constanta, pentru a fi data spre vanzare.

Definitia valorii:

Conform prevederilor Standardelor Internationale de Evaluare precum si Standardelor A.N.E.V.A.R. valoarea de piata se defineste astfel: “Valoarea de piata este suma estimata pentru care proprietatea va fi schimbata, la data evaluarii, intre un comparator decis si un vanzator hotarat intr-o tranzactie cu prêt determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corepunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri.”

Data evaluarii:

Data evaluarii este 15.XI.2007 aceasta fiind data intocmirii prezentului raport si data la care valoarea estimata este valabila.Inspectia imobilului a fost efectuata in data de 10.XI.2007.

Forma de exprimare a valorii:

Valoarea estimata este exprimata in LEI (RON) si in echivalentul EURO la cursul 1€ = 3,4973 RON.

Clauze de nepublicare:

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta nu pot fi publicate nici incluse într-un document destinat publicării fără acordul în scris şi prealabil al evaluatorului.

4. Ipoteze si condiţii limitative

Acest raport de evaluare a fost elaborat pe baza urmatoarelor ipoteze si a altor ipoteze care apar in cursul raportului:

A. Ipoteze

1. Nu se asuma nici o responsabilitate privind situatia juridica sau a consideratiilor privind titlul de proprietate.Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta,daca nu se specifica altfel.

2. Proprietatea este evaluata ca libera de orice sarcini, daca nu se specifica altfel.

3. Se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii.

4. Informatiile furnizate se presupune a fi autentice, dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor.

5. Toate documentele tehnice se presupun a fi corecte.Planurile si materialul grafic din acest raport sunt numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine referitoare la proprietate.

6. Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.

7. Se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si republicane privind mediul inconjurator , in afara de cazurile cand neconcordantele sunt expuse , deschise si luate in considerare in raport.

8. Se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice , in afara cazului cand neconformitatea a fost identificata, descrisa si luata in considerare in raport.

9. Se presupune ca toate autorizatiile , certificatele de functionare si alte documente solicitate de autoritatile legale sau administrative,locale sau nationale, sau de catre organizatii sau institutii private , au fost sau pot fi obtinute sau reinoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorii din cadrul raportului.

10. Se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu granitele descrise si nu exista alte servituti , altele decat cele descrise in raport.

11. In afara cazurilor descries in proiect, nu a fost observata de evaluator existenta unor materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.Evaluatorul nu are cunostinta de existenta unor asemenea materiale pe sau in proprietate.Totusi, evaluatorul nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste substante.Nu se asuma nicio responsabilitate pentru asemenea cazuri sau pentru orice expertiza tehnica necesara pentru descoperirea lor.Clientul este solicitat sa angajeze un expert in acest domeniu,daca este nevoie.

B.Conditii generale limitative

1. Orice estimare a valorii din acest raport se aplica proprietatii considerate in intregime si orice divizare in elemente sau drepturi partiale,va anula aceasta evaluare in afara cazurilor cand divizarea a fost evidentiata in raport.

2. Constructiile se considera ca au fost executate si sunt conforme cu planurile de constructie la care s-a facut referire in raport.

3. Evaluator presupune ca cititorul sau utilizatorul acestui raport are la dispozitie copii ale planurilor constructiilor si ale contractelor ce au ca subiect proprietatea.

4. Previziunile sau estimarile de exploatare continue in raport sau bazate pe conditiile actuale ale pietei, pe factorii anticipate ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabila in continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba in functie de conditiile viitoare.

Preview document

Raport de Evaluare - Pagina 1
Raport de Evaluare - Pagina 2
Raport de Evaluare - Pagina 3
Raport de Evaluare - Pagina 4
Raport de Evaluare - Pagina 5
Raport de Evaluare - Pagina 6
Raport de Evaluare - Pagina 7
Raport de Evaluare - Pagina 8
Raport de Evaluare - Pagina 9
Raport de Evaluare - Pagina 10
Raport de Evaluare - Pagina 11
Raport de Evaluare - Pagina 12
Raport de Evaluare - Pagina 13
Raport de Evaluare - Pagina 14
Raport de Evaluare - Pagina 15
Raport de Evaluare - Pagina 16
Raport de Evaluare - Pagina 17
Raport de Evaluare - Pagina 18
Raport de Evaluare - Pagina 19
Raport de Evaluare - Pagina 20
Raport de Evaluare - Pagina 21
Raport de Evaluare - Pagina 22
Raport de Evaluare - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare.doc

Alții au mai descărcat și

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Proiect de Rezistenta pentru o Constructie cu Destinatia Vila

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie cu destinaţia vilã pentru una sau douã familii, având regim de...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Instalatii Termice Tip A

Locuinta individuala P+E Clinceni Beneficiar: Faza: DE Instalatii termice I. MEMORIU TEHNIC 1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE...

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Proiect Constructii Civile

TEMA Să se realizeze proiectul unei clădiri P+1E cu destinatia “Clădire de locuit cu pod”, constructia fiind amplasată în Constanta. Structura va...

Proiect Instalații Sanitare

Sa se realizeze proiectul de instalatie tehnico-sanitara pentru o vila cu regim de inaltime S+P+1. Cladirea este amplasata in localitatea VASLUI....

Instalatii Sanitare

Tema proiectului Se cere realizarea proiectului de instalatii sanitare interioare pentru o locuinta de tip vila de lux cu 7 persoane ....

Ai nevoie de altceva?