Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6822
Mărime: 173.56KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sencovici Cristina

Cuprins

Argument pag.3

Avantajele caselor de vacanta pe structura de lemn pag.8

Plansee pag.13

Bariera anti-vapori pag.15

Lemnul ca material de constructie pag.17

Elemente de constructie din lemn pag.19

Masuri de protectie a constructiilor din lemn pag.20

Finisaje pag.21

Anexe si poze pag.22

Bibliografie pag.23

Extras din document

ARGUMENT

Marea majoritate a firmelor care construiesc case din lemn lucrează pe bază de proiect de arhitectură propus de client.

Proiectul de arhitectură trebuie să fie semnat şi ştampilat de un arhitect membru al Ordinului Arhitecţilor din România. Proiectele de rezistenţă şi de instalaţii trebuie să fie verificate şi ştampilate de proiectanţi atestaţi de MTPL.

În vederea realizării proiectului dorit trebuie să ţineţi cont de mai multe aspecte, pe care trebuie să le stabiliţi împreună cu arhitectul dvs.:

- poziţionarea optimă a casei pe teren (orientarea ei preferabil către sud şi în funcţie de vecinătăţi);

- stabilirea formei şi a volumului casei, integrarea în arhitectura zonei;

- abordarea unitară a problemelor de iluminare, încălzire şi ventilaţie;

- definirea şi dimensionarea spaţiilor, a spaţiilor de acces, a intrărilor, fixarea zonelor de activitate şi a celor de repaos;

- prevederea unui spaţiu acoperit la intrarea în casă;

- proiectarea înălţimii camerelor la minimum 2,5 m şi corelarea cu suprafaţa lor;

- stabilirea sensului de deschidere a uşilor şi ferestrelor (de obicei spre interior);

- dimensionarea raportului treaptă-contratreaptă la scări (optim 16-19 cm / 27-30cm) ;

- stablirea înălţimii ferestrelor de la pardoseală şi corelarea cu înălţimea caloriferelor folosite (uzual 90 cm);

- proiectarea unui loc de depozitare la fiecare nivel;

- înainte de turnarea şapei se vor alege finisajele pentru pardoseli ;

- amplasarea optimă a bucătăriei în planul casei, astfel încât racordarea hotei la exterior să nu deranjeze prin mirosuri spaţiile de deasupra;

- deschiderea hotei de la exterior va fi prevazută cu sită şi protejată la intrarea apei dinspre exterior;

- poziţionarea panoului electric într-o zonă uşor accesibilă dar protejată;

- poziţionarea întrerupătoarelor electrice;

- poziţionarea şi alegerea numărului de prize din fiecare spaţiu ( ideal - minim câte o priză pe fiecare perete);

- alegerea locului maşinii de spălat, ( priză electrică adecvată, poziţionată la o înălţime adecvată, racorduri pentru apă şi canalizare);

- corelarea amplasării în bucătărie a prizelor cu înalţimea mobilierului;

3.

- corelarea poziţionarii finisajelor cu poziţionarea traseelor electrice, obiectelor sanitare şi termice (de exemplu: aşezarea faianţei şi gresiei în baie);

- corelarea dimensiunilor instalaţiilor sanitare şi termice cu spaţiile alocate;

- intersectarea traseelor instalaţiilor sanitare cu elementele de structură (grinzi, stâlpi, centuri, etc);

- termoizolarea corespunzătoare nevoilor clădirii;

- prevederea aerisirii instalţiilor sanitare afară, prin ţevi deschise dar etanşate prin acoperiş;

- prevederea aerisirii podului casei prin folosirea unor deschideri (ţigle speciale);

- prevenirea condensului;

- ignifugarea elementelor din lemn de la şarpantă, căpriori, etc. cu soluţii de ignifugare gata preparate;

- prevederea unui robinet de apă la exteriorul clădirii pentru udat grădina;

- proiectarea pantei de scurgere adecvată a acoperişului pentru scurgerea apei pluviale şi din dezgheţ (în funcţie de zonă şi de materialul folosit pentru acoperiş);

- colectarea apei printr-un sistem de jgheaburi şi evacuarea ei spre o zonă prevazută anume;

- calcularea numărului burlanelor astfel încât să poată prelua cantitatea de apă de pe tot acoperişul casei;

- prevederea unei borduri în jurul casei cu o lăţime minimă de 60 cm şi o pantă către exterior care să permită îndepărtarea apei meteorice - optim este ca bordura să fie mai lată decât dimensiunea cu care acoperişul depăşeşte zidurile casei;

- prevederea unui sistem de colectare a apei meteorice la nivelul solului care să preia apa de pe acoperiş precum şi cea căzută pe panta de scurgere de lângă bordura casei şi să o transporte către canalizare (sau o altă zonă special prevazută);

- folosirea corectă a termoizolaţiilor (polistiren expandat sau extrudat, vată minerală / sticlă) creşte confortul termic şi duce la eliminarea condensului şi a mucegaiului

- protejarea casei de infiltraţii de la ploaie sau de la pământul ud, prin folosirea hidroizolaţiilor (pentru acoperiş/terase, subsol, soclu);

- izolarea îmbinării între bordură şi soclul casei cu bitum, turnat la cald;

- prevederea casei la exterior cu un soclu care să aibă o înalţime minimă de 30 cm şi o hidroizolaţie corespunzătoare (de ex. din polistiren expandat sau extrudat), pentru a proteja casa de igrasie;

- hidroizolarea teraselor şi prevederea pantei de scurgere a apei către punctele de colectare (sifoane, jgheaburi);

- prevederea unui spaţiu pentru depozitarea resturilor menajere;

- dimensionarea garajului în funcţie de dimensiunile maşinii;

- amenajarea terenului.

4.

Dacă aveţi în apropiere stâlpi de electricitate pentru iluminat stradal, pe timpul nopţii vă poate deranja dacă unul din dormitoare vine chiar în conul de lumină. Pe de altă parte cheltuielile de branşare ar fi mai mici, dacă stâlpul face parte din reţeaua electrică de joasă tensiune.

Aveţi grijă cum amplasaţi casa, accesul la garaj să nu vină chiar în dreptui stâlpului!

Există şi cazul când terenul dvs. ar putea fi amplasat între doi stâlpi mai îndepărtaţi unul de altui, caz cu totul nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de branşament şi a lipsei totale de lumină pe timpul nopţii.

Din avizele provizorii obţinute pentru teren puteţi afla şi la ce distanţă de casa dvs. sunt utilităţile precum şi nivelul lor faţă de sol.

Distanţa minimă faţă de vecin este de 0.9 m dacă nu aveţi ferestre în acea zonă şi 1.9 m dacă există ferestre.

Condiţiile de amplasare a construcţiilor faţă de reţelele edilitare subterane se stabilesc în conformitate cu SR 8591 - Reţele edilitare subterane. Astfel, dacă pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitaţilor, puteţi sa va construiţi casa dacă respectaţi următoarele distanţe:

- 3,0 m faţă de conductele de alimentare cu apă potabilă;

- 1,5 m faţă de conductele de gaz de presiune joasă, intermediară sau medie, pentru o casă fara subsol;

- 0,6 m faţă de cablurile electrice îngropate;

- 2,0 m faţă de canalele colectoare;

- 0,6 m faţă de cablurile telefonice îngropate.

Preview document

Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 1
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 2
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 3
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 4
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 5
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 6
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 7
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 8
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 9
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 10
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 11
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 12
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 13
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 14
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 15
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 16
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 17
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 18
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 19
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 20
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 21
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 22
Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Realizarea unei Case de Vacanta cu Finisaje Moderne.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea Fluxului Tehnologic pentru o Fabrica ce Poate Executa Mobilier din Pal Melaminat

INTRODUCERE Una din ramurile industriale care cunoaşte o strălucita inflorire in tara noastră este sectorul prelucrării superioare a lemnului. In...

Casa de Lemn cu Doua Nivele

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Necesitatile de materie prima La fabricarea produselor din material lemos , apare necesitatea de materie prima...

Proiect Casa de Locuit

Se va proiecta o casa de locuit în orasul Fetesti, judetul Ialomita, compusa din demisol, parter si mansarda locuibila si anexa un garaj. La...

Întocmirea unei documentații tehnice pentru realizarea unei construcții cu respectarea conținutului cadru pentru întocmirea D.T.A.C și P. Th.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR In conditiile initiale cladirea are destinatia hotel si restaurant Prin extindere este necesara o consolidare a...

Proiectarea unei Case

CONTRACT : 341/2002 DENUMIRE PROIECT : CLADIRE DE LOCUIT P+1 BENEFICIAR : FAZA : AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - IANUARIE 2003 - I . PIESE SCRISE...

Metode Alternative de Epurare a Apelor Uzate Orasenesti

1. De ce este importanta epurarea apelor uzate ? Fara apa viata nu este posibila pe Pamant, iar fara apa curata nu este posibila nici viata...

Construcții din Lemn

Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut intocmirea documentatiei tehnice pentru o structura din lemn de tip cadre,...

Web Design

I. NOTIUNI DE BAZA I.1. Ce este o pagina web? O pagină web este o resursă aflată în spaţiul web (WWW), de obicei în format HTML/XHTML (extensia...

Ai nevoie de altceva?