Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 6816
Mărime: 78.82KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Feraru
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Natalia
Proiectul dat a fost prezentat in cadrul facultatii de arhitectura si urbanism a Universitatii Tehnice din Moldova.

Cuprins

 1. 1.CONSIDERAtII GENERALE P.1
 2. 2. DATE INIŢIALE P.1
 3. 3. INSTALAŢII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ RECE P.1
 4. 3.1. Proiectarea sistemului interior de alimentare cu apă rece p.4
 5. 3.2. Calculul hidraulic al instalatiilor interioare de alimentare cu apă rece p.4
 6. 3.3. Calculul apometrului p.4
 7. 3.3. Calculul presiunii necesare în clădire p.4
 8. 4. INSTALAŢII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ P.7
 9. 4.1. Clasificarea sistemelor de preparare a apei calde de consum p.7
 10. 4.2. Calculul hidraulic al instalatiilor interioare de preparare si distributie a apei calde si de consum(tur) p.7
 11. 4.3. Calculul apometrului p.8
 12. 5. INSTALAŢII INTERIOARE DE CANALIZARE P.8
 13. 5.1. Alcătuirea si functionarea instalatiilor de canalizare a apelor uzate menajere p.9
 14. 5.2. Materiale si echipamente specifice instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere p.9
 15. 5.3. Sifoane pentru obiecte sanitare p.10
 16. 5.4. Ventilarea instalatiilor interioare de canalizare p.10
 17. 5.5. Calculul hidraulic al instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere p.10
 18. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

1. Consideraţii generale.

Instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer (băut, gătit, spălat etc. ) au rolul de a asigura debitul şi presiunea de utilizare necesare a tuturor punctelor de consum ale apei (robinete sau baterii amestecătoare de apă rece, apă caldă de consum, montate la obiectele sanitare) din clădirile de locuit, social-culturale sau din grupurile sanitare ale clădirilor industriale.

Instalaţiile interioare de alimentare de apă sunt constituite din ansamblul de conducte, armături, aparate şi utilaje destinate să asigure transportul şi distribuţia apei de la conducta exterioară pînă la cel mai depărtat punct din clădire. Instalaţiile interioare de alimentare cu apă cuprind instalaţiile de distribuţie a apei reci şi calde şi de consum din interiorul clădirilor şi instalaţiile de alimentare cu apă pentru combaterea şi prevenirea incendiilor. La alcătuirea instalaţiilor interioare de distribuţie a apei se va ţine cont de caracteristicile consumatorului, destinaţia şi caracteristicile constructive ale clădirii, regimul de consum al apei etc.

În afara criteriilor arătate mai sus, la alcătuirea instalaţiilor interioare de distribuţie a apei se va ţine cont şi de criteriile tehnico-economice, care să permită obţinerea unor costuri totale anuale minime de investiţii şi exploatare.

2. Date iniţiale la proiectare.

1) Numărul de nivele - 5

2) Înălţimea etajului – 2. 8 m.

3) Cota absolută a pardoselii parterului –35. 6 m.

4) Presiunea disponibilă în conducta publică –23 m.

5) Cota absolută a rigolei căminului reţelei de canalizare – 32 m.

6) Cota absolută a terenului în regiunea aşezării clădirii – 35 m.

7) Adâncimea de îngheţ – 0,8 m.

8) Cota absolută a axei conductei publice de alimentare cu apă – 33. 1 m.

9) Înălţimea subsolului – 2. 5 m.

10)Distanţele planului general:

a) de la clădire până la linia roşie – 4 m.

b) de la ultima clădire până la conducta de canalizare – 13 m.

11) Necesarul specific de apă pe cap de locuitor – 150 l/d.

12) Pregătirea apei fierbinţi – centralizată.

3. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece.

Criteriile de clasificare şi alcătuire ale instalaţiilor de distribuţie a apei în clădire.

Instalaţiile interioare de alimentare cu apă sunt constituite din ansamblul de conducte, armături, aparate şi utilaje destinate să asigure transportul şi distribuirea apei de la punctul de racord al branşamentului la conducta publică pînă la ultimul punct de consum din clădire.

Instalaţiile interioare de distribuţie a apei pot fi:

a) După parametrii de presiune a apei din conducta publică în punctul de racord:

- racordate direct la conducta publică;

- racordate la conducta publică prin intermediul instalaţiilor de ridicare a presiunii apei;

b) După scopul întrebuinţării apei:

- pentru consum menajer;

- pentru consum industrial;

- pentru combaterea incendiilor;

c) După numărul de reţele de distribuţie a apei:

- cu o singură reţea pentru satisfacerea tuturor necesităţilor de consum ale apei;

- cu reţele comune pentru anumite consumuri;

- cu reţele separate pentru fiecare fel de consum;

d) După forma în plan a reţelei de distribuţie:

- ramificate;

- inelare;

- mixte;

e) După poziţia de montaj a conductelor principale de distribuţie în clădire:

- cu distribuţie inferioară cu conducte montate în subsol(dacă există), în canale tehnice (vizitabile, semivizitabile sau nevizitabile), practicate sub pardoseala parterului;

- cu distribuţie superioară cu conductele montate sub planşee, pe grinzi, stâlpi;

- cu distribuţie mixtă;

f) După regimul de presiune a apei:

- cu o zonă de presiune a apei (60mcol. H2O-considerată maxima admisibilă);

- cu o zonă sau mai multe zone de presiune;

g) După temperatura apei de distribuţie:

- distribuţia apei reci

- distribuţia apei calde de consum;

Alcătuirea şi funcţionarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece pentru consum menajer.

Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece şi respectiv, apă caldă pentru consum menajer, cuprind: fitingurile, armăturile montate pe reţelele de conducte, obiectele sanitare şi accesoriile acestora; armăturile obiectelor sanitare.

Racordarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă la reţeaua publică se face prin intermediul unor conducte de legătură numite branşament. În anumite cazuri se prevăd mai mult de două branşamente fiind dimensionate astfel încît din cele „n” branşamente prevăzute, n-1 să asigure debitul de apă necesar consumatorilor.

Reţeaua de conducte de distribuţie ramificată.

Acest tip de reţele se adoptă în clădirile unde se permite întreruperea alimentării cu apă a unor anumite tronsoane pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. Forma ramificată prezintă avantaje a unui consum mai redus de material, datorită trasării unor reţele mai scurte, cât şi diametre mai mici. Prezintă însă dezavantajul scoaterii din funcţiune a consumatorilor situaţi în aval de punctul de racord.

Preview document

Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 1
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 2
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 3
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 4
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 5
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 6
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 7
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 8
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 9
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 10
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 11
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 12
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 13
Retele de Alimentare cu Apă și Canalizare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Cuprins foie titlu.doc
 • Retele de Alimentare cu Apa si Canalizare.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri,...

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Proiect Instalații Sanitare

Proiectarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Stabilirea debitului de calcul Generalitati...

Proiect instalații sanitare la un bloc de 10 etaje

MEMORIU JUSTIFICATIV Proiectul cuprinde dimensionarea instalatiilor sanitare interioare pentru un bloc de locuinte având P+10 nivele cu 4...

Instalații interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

CAPİTOLUL I. ARGUMENTUL PROIECTULUI. Administratorii şi utilizatorii construcţiilor, uzinelor, înteprinderilor mari şi mici au obligaţia să...

Rețele de Distribuție a Apei

1. Calculul reţelei de distribuţie a apei 1.1 Consideraţii generale Reţeaua de distribuţie este unul dintre elementele principale ale sistemului...

Proiect instalații sanitare

A. TEMA PROIECTULUI Se va întocmi proiectul instalatiilor sanitare pentru o cladire de locuit cu P+5 nivele amplasata într-un ansamblu de cladiri...

Instalație Termică cu Pompă de Căldură pentru Pensiune Montană cu Opt Camere

1. Introducere Sub denumirea de „energie termică la temperatură joasă” identificăm orice cantitate de căldură conţinută într-un agent termic a...

Te-ar putea interesa și

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Proiect canalizări - rețele de apă și canalizare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze sistemul de alimentare cu apă şi canalizare publică pentru localitatea XYZ. Se cunosc: - planul de...

Analiza cost-beneficiu în protecția mediului din cadrul firmei Lafarge

INTRODUCERE Am început acest proiect bazându-mă pe recomandările lui Benjamin Franklin cu privire la modalitatea în care se poate o decizie sau un...

SA se Proiecteze o Linie de Spălare și Sortare Densiometrică a Deșeurilor din Materiale Plastice

Capitolul I Aspecte teoretice 1.1 Definiţia deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferite stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Proiectare platformă de precolectare deșeuri plastice

1 . MEMORIU TEHNIC Proiectul de tehnologii de tratare şi valorificare a deşeurilor are ca temă de proiectare o platforma de precolectare a...

Poluarea apelor de suprafață - depoluare Râului Bahlui

Argument Numim planeta noastra PAMÂNTUL, si tot asa numim si suprafetele de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile...

Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cap.1 Tema lucrarii Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. Se dau...

Analiză din punct de vedere al resurselor turistice a județului Brașov

Judetul Brasov cu o populatie de peste 596 000 de locuitori, este situat in partea central-estica a Romaniei, la poalele varfului Tampa (967m)....

Ai nevoie de altceva?