Tehnici de Modelare Fizică

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2686
Mărime: 72.69KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. OBIECTUL TEMEI

Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare.

Se va modela un schimbător de căldură cu circulaţia agenţilor termici, primar şi secundar în contracurent.

Agentul termic primar are temperatura la intrarea în schimbătorul de căldură de 120°C, iar agentul termic secundar este apa rece cu temperatura la intrarea în schimbătorul de căldură de 10°C.

Se vor determina coeficientul global de transfer termic si temperaturile agentilor termici primar şi secundar la ieşirea din schimbătorul de căldură, considerand un model al schimbătorului de căldură real.

2.CONŢINUTUL TEMEI

2.1 Prezentarea fenomenului

CONVECŢIA FORŢATĂ ÎN SPAŢII ÎNCHISE(CONDUCTE CIRCULARE)

Convecţia căldurii se manifestă în medii cu mişcări aparente şi în procese cu schimbare de fază. Este caracteristică fluidelor pure, precum şi componenţilor mono, bi sau polifazici şi se manifestă la suprafaţa de separaţie a fazelor.Transferul de căldură prin convecţie respectă principiile termodinamicii şi implica transferul de substanţă în cadrul fluidului.

Convecţia forţată este caracterizată de viteze mari de mişcare a fluidului generate de diferenţe mari de presiune.

Legea de bază a convecţiei căldurii este legea lui Newton:

- reprezintă densitatea fluxului termic pe care suprafaţa unui corp solid cu temperatura Ts o transfera unui fluid cu temperatura medie T∞

Convecţia căldurii este studiata numai în regim staţionar şi are drept scop determinarea coeficientului de convecţie α şi în final a densităţii fluxului termic convectiv. Această problemă se rezolvă prin similitudine fizică pornind de la legile de bază ale convecţiei căldurii. În foarte multe cazuri se lucrează cu valori medii ale mărimilor termofizice ale fluidului.

Valorile medii se definesc drept medii în timp, în spaţiu sau pe suprafaţă. Astfel temperatura medie în domeniul u (timp, volum, suprafaţă, masă) este:

Tm= ,

Aceata relaţie permite definirea oricarei mărimi fizice ce depinde de ea în acelasi mod:

φm=

Ecuaţiile generale ale convecţiei căldurii

Ecuaţia Fourier-Kichhoff:

Ecuaţia continuităţii:

Ecuaţia Navier-Stokes:

υ – coefficient cinematic de vâscozitate, υ= , [m2/s];

μ – coeficient dinamic de vâscozitate;

p – presiune;

- viteză;

- acceleraţia gravitaţională;

ρ – densitatea;

ΔT – diferenţa de temperatură;

Β – coefficient de variaţie izobară a volumului.

Conditia de unicitate tip Fourier:

Aceste ecuaţii împreună cu condiţia de unicitate tip Fourier reprezintă modelul matematic al convecţiei căldurii.

2.2 Stabilirea criteriilor de similitudine

Considerente teoretice

Teoremele analizei dimensionale

1.Prima teoremă a analizei dimensionale

A reduce o relaţie fizică (între mărimi fizice) la o relaţie matematică înseamnă a o folosi ca o relaţie între numere abstracte. Condiţia în care o relaţie fizică se reduce la o relaţie între numere este precizată de prima teoremă a analizei dimensionale, numită şi teorema omogenităţii: o relaţie fizică poate fi reductibilă la o relaţie între numere, dacă ea este omogenă din punct de vedere dimensional în raport cu un sistem coerent de unităţi de măsură.

Reamintind structura sistemelor coerente, condiţia exprimată de teorema omogenităţii înseamnă, de fapt, că într-o relaţie toţi termenii trebuie să aibă aceeaşi formulă dimensională într-un anumit sistem dimensional. În acest mod, termenii relaţiei se exprimă cu aceeaşi unitate de măsură cu care, formal, se poate simplifica, relaţia devenind abstractă. După efectuarea calculului matematic, rezultatul este din nou corelat, în majoritatea cazurilor, cu semnificaţia sa fizică reală, reatribuind mărimilor fizice unităţile de măsură.

Preview document

Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 1
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 2
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 3
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 4
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 5
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 6
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 7
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 8
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 9
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 10
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 11
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 12
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 13
Tehnici de Modelare Fizică - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Modelare Fizica.doc

Alții au mai descărcat și

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Formarea Bunurilor Imobile

Formarea bunurilor imobile un complex de lucrari executate pentru aparitia de noi bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în urma...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Materiale de construcții

Rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a construcţiilor depind de calitatea materialelor puse în operă,...

Mașini hidraulice

Reguli de bună convieţuire. Laboratorul este obligatoriu Partea 1- a aplicaţii cu nota la fiecare şedinţă. Partea 2- a măsurători cu prezenţă şi...

Te-ar putea interesa și

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Reactorul de piroliză al etanului și propanului

Să se dimensioneze un reactor de piroliză a unui amestec de etan şi propan. Se cunosc: -producţia de etan şi propan: 10400 [t/an]; -raportul...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Să se dimensioneze tehnologic un reactor de fabricare a PVC prin procedeul de polimerizare în suspensie

Tema de Proiect Sa se dimensioneze tehnologic un reactor de fabricare a PVC prin procedeul de polimerizare in suspensie. Date initiale...

Proiectarea liniei tehnologice de confecționare

1 Identificarea structurata a comenzii 1.1 Productia planificata/linie/schimb Ppl= Q/Nz = =500 produse/linie/schimb 1.2 Distributia - productiei...

Să se proiecteze un reactor pentru obținerea stirenului prin dehidrogenarea etil-benzenului

1. Tema proiectului Să se proiecteze un reactor pentru obtinerea stirenului (St) prin dehidrogenarea etil-benzenului. (EB) Date de proiectare •...

Proiectarea unei Linii Tehnologice Monovalente

Proiectarea unei linii tehnologice monovalente Tema: Proiectarea liniei tehnologice de confectionare, pentru o comanda de Q= 7200 produse,...

Ai nevoie de altceva?