Tehnologia edificării construcțiilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 5997
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Caiet de sarcini 2

Fișa tehnologică pentru realizarea suprastructurii clădirii P+4E cu schemă constructivă cu schelet 3

1.Domeniul de aplicare 4

2.Tehnologia și organizarea lucrărilor 4

3.Cerințe către calitate și recepția lucrărilor 8

4.Calculul manoperei lucrărilor 10

5.Graficul executării lucrărilor 17

6.Resurse tehnico-materiale 21

7. Tehnica securității 25

Bibliografie: 27

Anexe 29

Extras din document

Caiet de sarcini

Varianta - 7

Date inițiale:

Structura de rezistență - prefabricate seria IIS - 20;

Dimensiunile clădirii în axe, mm - 60000 x 33850;

Numărul de deschideri - 5;

Numărul de nivele - 5;

Înălțimea parterului, mm - 6350;

Înălțimea etajului tip, mm - 5325;

Dimensiunea deschiderilor marginale, mm - 7250;

Dimensiunea deschiderilor intermediare, mm- 6900;

Pasul stâlpilor, mm - 6000;

Adâncimea de încastrare stâlpului, mm - 900;

Locul de îmbinare a stâlpului de la cota pardoselii, mm - 1200;

Densitatea prefabricatelor, kg/m3 - 2500.

Secțiunea 1-1

Planul Clădirii:

Sarcină: De elaborat fișa tehnologică pentru realizarea suprastructurii clădirii.

A transmis: lector univ., N. Lucașenco

A primit: st. gr. CIC-1602, M. Crețu

Fișa tehnologică pentru realizarea suprastructurii clădirii P+4E cu schemă constructivă cu schelet

1. Domeniul de aplicare

Fișa tehnologică este elaborată pentru montarea suprastructurii unei clădiri multietajate cu schemă constructivă cu schelet din prefabricate din beton armat, complexul de lucrări incluzând:

- montarea stâlpilor în paharul defundație;

- montarea stâlpilor pe stâlpi;

- montarea riglelor;

- montarea chesoanelor cu nervuri;

- executarea îmbinărilor ”stâlp-pahar de fundație”, ”stâlp-stâlp”, ”riglă-stâlp” și monolitizarea rosturilor dintre chesoane.

Decizii speciale

Numărul de travee - 5

Numărul denivele - 5

Lungimea clădirii în axe - 60 m

Pasul stâlpilor - 6 m

Lungimea deschiderilor marginale - 7,25 m

Lungimea deschiderilor intermediare - 6,9m

Înălțimea parterului - 6,350 m

Înălțimea etajului tip - 5,325 m

Condiții meteorologice: temperatura mediului ambiant - 15÷25˚C

Condiții de organizarea alucrărilor:

Lucrările se execută în 3 schimburi.

Distanța de transportare a prefabricatelor și a amestecului de beton este de 5 km.

2. Tehnologia și organizarea lucrărilor

2.1 Transportarea și depozitarea materialelor

Prefabricatele sunt furnizate de uzina de prefabricare a elementelor de beton armat și transportate la șantier cu unități de transport specializat. Așezarea corectă a elementelor în unitățile de transport, ceea ce va asigura rezistența și stabilitatea prefabricatelor în timpul deplasării, este obligațiunea furnizorului.

Depozitul de șantier trebuie să fie organizat cu respectarea următoarelor cerințe:

- terenul pe care se depozitează trebuie să fie nedeformabil și să aibă o pantă suficientă pentru scurgerea apelor pluviale (i=0,02);

- prefabricatele se depozitează în stive pe tipuri în funcție de eșalonarea execuției; separarea elementelor din stivă efectuându-se cu rigle din lemn cu grosimea de 3÷4 cm;

- înălțimea stivelor de chesoane nu va depăși 2 m, iar ale stivelor de rigle și stâlpi - 1÷1,2 m;

- în cadrul depozitului trebuie să existe toate dispozitivele de manipulare și ridicare necesare.

2.2 Organizarea procesului de montare

Suprastructura clădirii se divizează în patru nivele de montare, primul, al treilea și al patrulea nivel de montare constând dintr-un etaj, iar al doilea nivel de montare din 2 etaje. Montarea se efectueăză cu două macarale КБ-401, amplasate din părți opuse ale clădirii. Desfășurarea lucrărilor de montare pe sectoarele adiacente decurg cu decalare în timp de 3-4 zile.

Succesiunea executării proceselor pe sectoarele deservite de fiecare macara este următoarea:

- montarea stâlpilor nivelului I de montare în fundațiile pahar și concomitent cu stâlpii - montarea contravântuirilor metalice.

- monolitizarea îmbinărilor ”stâlp-fundație pahar”;

- montarea riglelor și chesoanelor;

- montarea stâlpilor nivelului II de montare pe stâlpii nivelului I de montare și concomitent - a contravântuirilor metalice la etajul 1;

- sudarea prin topire cu arc electric sub strat de flux a capetelor de oțel-beton din îmbinările „stâlp-riglă” și monolitizarea îmbinărilor „stâlp-riglă” și a rosturilor dintre chesoane la nivelul I de montare (se execută concomitent cu montarea elementelor la nivelul II de montare);

- montarea riglelor și chesoanelor la etajul 1;

- montarea riglelor, contravîntuirilor și a chesoanelor la etajul 2;

- executarea îmbinărilor dintre elemente la nivelul II de montare: sudarea sub strat de flux a capetelor de oțel-beton din îmbinările „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și monolitizarea îmbinărilor „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și a rosturilor dintre chesoane.

- montarea stâlpilor nivelului III de montare pe stâlpii nivelului II de montare și concomitent - a contravântuirilor metalice la etajul 3;

- montarea riglelor și chesoanelor la etajul 3;

- executarea îmbinărilor dintre elemente la nivelul III de montare: sudarea sub strat de flux a capetelor de oțel-beton din îmbinările „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și monolitizarea îmbinărilor „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și a rosturilor dintre chesoane.

- montarea stâlpilor nivelului IV de montare pe stâlpii nivelului III de montare și concomitent a contravântuirilor metalice la etajul 4;

- montarea riglelor și chesoanelor la etajul 4;

- executarea îmbinărilor dintre elemente la nivelul IV de montare: sudarea sub strat de flux a capetelor de oțel-beton din îmbinările „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și monolitizarea îmbinărilor „stâlp-stâlp” și „stâlp-riglă” și a rosturilor dintre chesoane.

Bibliografie

1. ЕниР Е4 “Moнтaж cбopныx и ycтpoйcтвo мoнoлитныx жeлeзoбeтoнныx кoнcтpyкци” Выпycк1 Здaния и пpмышлeныe coopyжeния.Mocквa 1987

2. ЕниР Е5 “Moнтaж мeтaлличecкиx кoнcтpyкций” Выпycк1 Здaния и пpмышлeныe coopyжeния.Mocквa 1987

3. ЕНиР Е22 „Свapoчныe paбoты” Выпycк1 Здaния и пpмышлeныe coopyжeния.Mocквa 1987

4. Днипpoвcкий “Рacxoд мaтepиaлoв нa oбшecтpoитeльныe paбoты” Киeв 1985

5. Ghid de proiectare „TEHNOLOGIA EDIFICĂRII CONSTRUCȚIILOR” Cucu Oleg, Chișinău U.T.M. 2006

6. „Legea Republicii Moldova privind calitatea in constrcții: Nr.721-XIII din 2.02.1996.”

7. NCM A.08.02:2014 „Securitatea și sănătatea mincii în construcții”

Preview document

Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 1
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 2
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 3
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 4
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 5
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 6
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 7
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 8
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 9
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 10
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 11
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 12
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 13
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 14
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 15
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 16
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 17
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 18
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 19
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 20
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 21
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 22
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 23
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 24
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 25
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 26
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 27
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 28
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 29
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 30
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 31
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 32
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 33
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 34
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 35
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 36
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 37
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 38
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 39
Tehnologia edificării construcțiilor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia edificarii constructiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Cladire Administrativa

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Realizarea unui Bloc de Locuinte

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Casa de Locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate,...

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea...

Sediu Societate Comerciala Parter plus 3 Etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul Structurii de Rezistenta a Unei Cladiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Ai nevoie de altceva?