Tehnologie canalizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 4002
Mărime: 62.35KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Întroducere

Un element esențial al existenței și dezvoltării unei naționalități este reprezentat de totalitatea serviciilor publice, inclusiv a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Produsul final al lucrărilor în construcție i-l constituie diferite edificii și construcții de menire socială culturală, clădiri de locuit, precum și diferite instalații și construcții pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare așa că: stații de pompare, stații de epurare, stații de tratare, prize de apă, rețele inginerești de apă și canalizare.

La construirea și montarea instalațiilor de apă și canalizare se îndeplinesc lucrări de construcție-montaj, precum și lucrări speciale care constau din diferite procedee tehnologice.

Proces tehnologic în construcție se numește totalitatea unor operațiuni de lucru legate nemijlocit între ele. Pentru îndeplinirea proceselor tehnologice este necesar de a avea:

- muncitori ce îndeplinesc lucrările;

- materilalele necesare;

- unități de transport, mecanizme, instrumente.

Toate procesele tehnologice în construcție se caracterizează prin ordinea îndeplinirii operațiunilor de lucru și produsul final.

Operațiuni de lucru - o parte a procesului tehnologic de lucru. Particularitatea operațiunii de lucru constă în folosirea permanentă a acelorlanți materiale, instrumente și mecanisme.

La schimbarea unor elemente din cele enumerate mai sus se schimbă operațiunea de lucru.

Pentru îndeplinirea proceselor tehnologice în construcție o mare parte din lucrări sunt îndeplinite mecanizat. În ultimul timp pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție montaj a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare tot mai des se folosesc elemente prefabricate pe cale industială, instrumente și mecanisme pentru micșorarea lucrărilor manuale, ceea ce duce la mărirea productivității muncii.

Datele inițiale necesare pentru proectare

Datele necesare pentru proiectare sunt luate din planul general al orașului în baza colectorului secundar, tronsoanele 2-7 cu tubul din PVC cu diametrul 200mm sunt reprezentate în tabelul mai jos.

De determinat volumul lucrărilor pentru executarea rețelelor de canalizare cu diametrul de 200mm din tuburi de PVC în terenuri nisipo-lutos cu determinarea necesarului de mașini mecanizme brațe de muncă, cu efectuarea graficului calindaristic a procesului tehnologic de montare.

Nr. pichet

Lungimea tronsonului, m

Diametru tubului

mm Cote, m

Nr. De cămine

Material tubului

Tipul solului

teren

radier

1 2 3 4 5 6 7 8

2

450

420

480

660

300

60

200

200

200

200

200

200 240.0 238.8

9

9

10

13

6

2

PVC NISIPO - LUTOS

3 237.5 236.1

4 234.5 232.8

5 234.0 230.34

6 229.3 227.04

7 227.1 225.54

I. Determinarea formei și dimensiunilor și gropilor.

Dimensiunile și forma tranșeelor pentru pozarea rețelelor de apă și canalizare se determină în funcție de materialul tubului, diametrul exterior, metoda de pozare și adîncimea săpăturii. Tranșeele sub rețelele de apă și canalizare pot avea secțiunea transversală de formă dreptunghiulară sau trapezoidală ( pereții cu taluz ). Alcoerea formei tranșeului depinde de tipul solului și adîncimea de pozare.

Pozarea conductelor în tranșee cu pereți taluzați

Adîncimea maximă de executare a tranșeelor și gropilor cu pereți verticali în soluri uscate, amplasate mai sus de nivelul apelor freatice fără sptiginirea malurilor se admite pînă la :

- terenuri afînate și nisipoase 1,0 m;

- sol nisipo - lutos 1,25 m;

- argilă nisipoasă și argilă 1,5 m;

- argilă compactă 2,0 m.

Pentru cazurile, cînd adîncimea săpăturii depășeste valoarea dată pentru solul respectiv, atunci săpătura fie ca se va înfăptui cu pereți taluzați, fie că la pereți verticali se vor prevedea construcții de sprijinare a malurilor. Mărimea taluzuluitranșeelor se adoptă conform tab. 3.1

Preview document

Tehnologie canalizare - Pagina 1
Tehnologie canalizare - Pagina 2
Tehnologie canalizare - Pagina 3
Tehnologie canalizare - Pagina 4
Tehnologie canalizare - Pagina 5
Tehnologie canalizare - Pagina 6
Tehnologie canalizare - Pagina 7
Tehnologie canalizare - Pagina 8
Tehnologie canalizare - Pagina 9
Tehnologie canalizare - Pagina 10
Tehnologie canalizare - Pagina 11
Tehnologie canalizare - Pagina 12
Tehnologie canalizare - Pagina 13
Tehnologie canalizare - Pagina 14
Tehnologie canalizare - Pagina 15
Tehnologie canalizare - Pagina 16
Tehnologie canalizare - Pagina 17
Tehnologie canalizare - Pagina 18
Tehnologie canalizare - Pagina 19
Tehnologie canalizare - Pagina 20
Tehnologie canalizare - Pagina 21
Tehnologie canalizare - Pagina 22
Tehnologie canalizare - Pagina 23
Tehnologie canalizare - Pagina 24
Tehnologie canalizare - Pagina 25
Tehnologie canalizare - Pagina 26
Tehnologie canalizare - Pagina 27
Tehnologie canalizare - Pagina 28
Tehnologie canalizare - Pagina 29
Tehnologie canalizare - Pagina 30
Tehnologie canalizare - Pagina 31
Tehnologie canalizare - Pagina 32
Tehnologie canalizare - Pagina 33
Tehnologie canalizare - Pagina 34
Tehnologie canalizare - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Tehnologie canalizare.doc

Alții au mai descărcat și

Solutii de Stabilizare a Taluzurilor Naturale si Artificiale

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezentul proiect are ca scop determinarea conditiilor geomorfologice ,geologice si geotehnice din perimetrul terenului pe...

Fabricatia Asistata

Examen la disciplina Fabricatie asistata - sesiunea iarna 2010 - 1. Explicaţi semnificaţia parametrului marcat în figura alăturată. In raport cu...

Punerea în Lucrare a Betonului

Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de c-tii din beton conform cu forma ,...

Pret Unitar Beton

O fabrică de vopsele produce vopsea la un preț negociat la producător de 8+0,1n lei/kg. Preț în care materiile prime si serviciile externe (MPSE)...

Masini Hidraulice

Lucrarea 1 [ ] [ ] V [ ] t [s] Q [ ] H [m] 4.6 0.02 0.011 0 0 46.81 3.6 0.01 0.011 36.71 2.8 0 0.011 28.66 1.8 -0.01 0.011 18.57...

Formarea Bunurilor Imobile

Formarea bunurilor imobile un complex de lucrari executate pentru aparitia de noi bunuri imobile, ca obiecte de drept independente, în urma...

AutoCad 2002

Bara de meniuri. Bara de meniuri derulante se afla sub bara de titlu, care va ofera accesul la meniurile derulante. Pentru a afisa un astfel din...

Calculul Incarcarii din Zapada la Elemente de Beton Armat

Permanente qn n qc daN/mp daN/mp tabla+astereala +capriori 30 1,1 33 vata minerala 10 1,3 13 pane, clesti, contrafise 10 1,1 11 Total 50...

Ai nevoie de altceva?