Toate proiectele din domeniul Contabilitate

 • Modalitati de rationalizare a sistemului motivational in cadrul companiilor nationale

  Introducere Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul organizațiilor. Numeroși cercetători și specialiști au fost preocupați de identificarea, nevoilor și factorilor motivaționali ai individului, încercând să răspundă la întrebarea: Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite funcții în cadrul companiilor și, odată ajunși, să-și desfășoare activitatea într-un fel sau altul? Actualitatea investigației la...

 • Tratamente contabile privind imobilizarile corporale conform IAS 16 si reglementarilor nationale

  Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă generarea de beneficii economice viitoare pentru entitate. Activele unei entități se împart în două categorii: - active imobilizate; - active circulante. Activele imobilizate se caracterizează prin faptul că nu se consumă la prima lor utilizare, participă la mai multe cicluri de exploatare și își transmit în mod treptat...

 • Dosar Practica CIG - SC Debut SRL

  1. Prezentarea organizației 1.1 Scurt istoric Societatea comercială analizată, DEBUT S.R.L din Iași a fost înființată în baza Legii nr 31/1990 privind înființarea societăților comerciale. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 iunie 2010. Conform articolul 1 din legea nr 31/1990, în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui...

 • Expertiza contabila privind lichidarea unei societati

  EXPERTIZĂ CONTABILĂ PRIVIND LICHIDAREA UNEI SOCIETĂȚI Societatea Alfa se lichidează voluntar potrivit hotărârii adunării generale a asociaților, fără numirea unui lichidator. Pentru realizarea lichidării societății a fost numit administratorul societății și cu această ocazie se efectuează: - Inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății care urmează să se lichideze, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată,...

 • SIFC Aprovizionare

  Am creat o baza de date cu privire la modul in care se realizează gestiunea materiilor prime cu ajutorul SGBD Access pentru o pizzerie. Pe baza analizei intreprinse privind gestiunea materiilor prime s-au desprins urmatoarele: - pentru a prepara pizza trebuie sa existe anumite materii prime; - materiile prime care trebuie cumparate sunt materii prime aprovizionate; - materiile prime sunt luate de la anumiti furnizori; - atunci cand se realizeaza aprovizionarea cu materii prime sunt emise...

 • Caiet de practica SC Kenion Construct SRL

  Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION CONSTRUCT SRL - Codul Unic de Înregistrare : 15583441 - Numărul de înmatriculare : J11/453/2003 - Adresa : Str. Eftimie Murgu, Nr.76, Loc. Oravita, Caras Severin - Cod CAEN: 4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate. Cu vanzarea preponderenta de produse nealimentare - Persoana de contact : GHENADI DUMITRU - Date de contact : -...

 • Analiza SWOT a sistemelor contabile europene

  Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configurație a relațiilor economice internaționale aflate într-un proces de globalizare generală sub impulsul circulației internaționale a capitalului. Globalizarea nu modifică numai elementele de separație între state, ci și modul în care politicile economice sunt adoptate și implementate. Ea se fundamentează pe convenții care depind de tradițiile naționale, însă se poate...

 • Standardul international de contabilitate 41

  OBIECTIV Obiectivul prezentul standard este de a prescrie tratamentul contabil și informațiile care trebuie furnizate cu privire la activitatea agricolă. DOMENIU DE APLICARE 1. Prezentul standard trebuie aplicat la contabilizarea următoarelor elemente, în cazul în care ele se referă la o activitate agricolă: (a) active biologice; (b) produsele agricole în momentul recoltării; și (c) subvențiile guvernamentale tratate la punctele 34-35. 2. Prezentul standard nu se aplică: (a)...

 • Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC Cont-Consult SRL

  ARGUMENT Aceasta lucrare are o mare importanta in activitatea oricarei intreprinderi. Societatea comerciala este constituita din diferite procese transformatoare, care genereaza consumuri si in acelesi timp produc rezultate. Realizarea obiectului de activitate a fiecarei intreprinderi presupune utilizarea factorilor de productie, respectiv a resurselor materiale si a resurselor umane. O parte din aceste resurse se consuma, o alta se depreciaza treptat, iar alte resurse trebuie remunerate....

 • Regresia liniara simpla

  Motivația alegerii temei Prin acest referat, intenționez să analizez relația dintre Produsul Intern Brut la nivelul României având în vedere rata șomajului. Scopul alegerii acestei teme este de a scoate în evidență legătura inversă dintre rata șomajului și PIB (cu cât valoarea PIB-ului crește, cu atât rata șomajului scade). Pentru a determina relația dintre PIB și rata șomajului, am utilizat modelul de regresie liniară simplă. Definirea modelului econometric - Regresia liniară simplă...

 • Elaborarea unui tablou de bord pentru SC UPET SA

  1. Importanța /necesitatea tabloului de bord într-o organizație Contabilitatea de gestiune furnizează informații economico-financiare pe diferite etape ale circuitului economic și informațional. De cele mai multe ori, aceste informații sunt furnizate, însă, cu întarziere și limitate la date contabile și financiare. Managerii au nevoie de un complex de indicatori care să redea cât mai clar modul cum este dirijată o activitate sau un centru de responsabilitate, inclusiv tendința de modificare...

 • Analiza economico-financiara a societatii SDS Group SRL

  1. Prezentarea firmei - Prezentarea obiectului de activitate Firma SDS Group a fost înființată în 1995 și are ca obiect principal de activitate importul și distribuția de echipamente profesionale de bucătărie, patiserie/cofetărie, panificație, spălătorie și curățătorie chimică, curățat pardoseli, frig medical, etc. Aceste produse se adresează unei game extrem de largi de utilizatori, cum ar fi: hoteluri, restaurante, fast-food-uri, baruri, patiserii, cofetarii, pizzerii, spălătorii publice,...

 • Notiuni generale privind serviciile publice

  1.Noțiuni introductive privind serviciile publice Din punct de vedere etimologic, cuvântul administrație provine din limba latină și este format din prepoziția ad = la, către și minister = servitor, supus mai mic. De aici cuvântul legat administer ne apare atât înmtr-o semnificație directă: ajutor al cuiva, slujitor, executant, cât și într-o semnificație figurativă de unealtă, instrument. Plecându-se de la sensul etimologic, s-a ajuns la o primă semnificație a noțiunii de administrație =...

 • Documentarea-cercetarea contabila pentru activitatile de achizitii publice

  REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum de materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferiți furnizori sau prestatori. Cum instituțiile publice gestionează banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achiziția publică. Partea legislativă referitoare la achizițiile publice face referire la stabilirea principiilor,...

 • Sistemul contabil francez

  1. Scurt istoric al sistemului contabil francez Începutul procesului de formare si evolutie a legii de baza a contabilitatii in Franta a fost in anul 1673. După cum se știe, originile contabilități moderne pot fi considerate a fi reprezentate de tratatul lui Luca Pacioli. Totuși, cele mai vechi lucrări de contabilitate în partidă dublă care se cunosc au aparținut unor genovezi din sec. al XII-lea. Lucrarea călugărului Pacioli, prima de teorie contabilă, era un început. Introducerea...

Pagina 1 din 193