Proiectele din domeniul Contabilitate

Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA

Introducere Antibiotice SA, cu sediul în Iași, Strada Valea Lupului nr. 1, cod de înregistrare fiscală RO 1973096, este o companie farmaceutică cu 67 ani de istorie în spate. Înființată în anul 1955, a fost prima fabrică producătoare de Penicilină din România, dar și din Sud-Estul Europei. Antibiotice SA este... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici și opțiuni contabile privind performanțele companiilor

Performanța unei întreprinderi economice poate fi definită în mai multe feluri, în funcție de perspectivele și criteriile de evaluare ale fiecărui autor. Astfel, Michael Porter, cunoscut pentru teoria sa despre avantajul competitiv al națiunilor și al întreprinderilor definește performanța ca fiind: „capacitatea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Bugetul asigurărilor sociale de stat

1. Apariția sistemului de securitate socială în România Denumirea de „asigurări sociale” a fost generalizată deoarece acestea au fost instituite ca un procedeu financiar de constituire a unor fonduri bănești, prin plăți sau contribuții din care se acordă nu despăgubiri specifice asigurărilor de bunuri și persoane,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Produsele pieței financiare

Produsele pieței de capital Capitalul unei societăți comerciale poate deveni insuficient pentru a face față unor nevoi neprevăzute, sau pentru dezvoltarea societății. Căile de obținere a capitalul suplimentar sunt următoarele: a) majorarea capitalului social printr-o emisiune de acțiuni; b) contractarea unui... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Monografie contabilă

1. Intocmire Bilant initial ACTIV -RON- PASIV -RON 212 - Construcții 5.800 1012 - Capital social subscris vărsat 15.000 205 - Licențe 1.100 1060 - Rezerve legale 200 214 - Aparatură birotică 900 121 - Profit și pierdere 5.000 2131 - Echipamente tehnologice 2.500 401 - Furnizori 100 2133 - Mijloace de... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Reorganizarea societății Material Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop Cadrul legal: Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată și completată prin OUG nr.... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea impozitului pe veniturile salariale

ARGUMENT Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului si a banilor. De la apariția lor, impozitele au fost concepute si aplicate diferit, in funcție de dezvoltarea economico-socială si de cheltuielile publice acceptate in fiecare stat. Informații... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Covid 19 and the economic impact on UK

Introduction The outbreak of COVID-19 is not only a health pandemic but also the beginning of an economic crisis as being considered the biggest threat to the global economy since the financial crisis of 2008. (Hutt, 2020). In UK, the first government advice on social distancing was published on 12 March 2020 and... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA

CAPITOLUL I. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE PE BAZA BILANȚULUI FINANCIAR Prezentarea generală a societății Activitatea societății a început în anul 1990 prin preluarea întregului activ și pasiv al Întreprinderii de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.) Ploiești, fiind prima companie constituită în industria... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica monetară - partea politicii financiare

INTRODUCERE Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda reprezintă unul din mijloacele importante de păstrare a avuției și că cererea de monedă depinde parțial de producția monetară, rolul dobânzii în influențarea acesteia fiind... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici contabile de recunoaștere, evaluare și prezentare în situațiile financiare a provizioanelor

Prezentarea entitatii Rent a perfect car for you se rezuma la faptul ca imobilizarile corporale ale societatii sunt contabilizate cu ajutorul contului 2133 Mijloace de transport, indeplinind conditiile standardului international IFRS IAS 16 “Imobilizari corporale”. Tot odata am considerat ca este neaparat necesar sa... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Evaluarea și diagnosticul entității

INTRODUCERE Evaluarea este definită ca operațiunea de a aprecia, a stabili valoarea, prețul numărul, a calcula a socoti, etc. Cu alte cuvinte, programarea este procedura de stabilire de către experți a valorii prin aplicarea metodelor consacrate prin situațiile concrete întâlnite în practică determinată și... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Bilanțul contabil în cadrul societății Elvila SA București

CAPITOLUL 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE - PREZENTAREA SI INTERPRETAREA BILANTULUI Bilantul apare ca un tablou al situatiei patrimoniului ce indeplineste urmatoarele functii: 1. Este mijloc de conducere si analiza; 2. Este mijloc de informare pt cei toti interesati in ceea ce priveste... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea unei societăți cu activitate de asigurări - Euroins

CAPITOLUL 1: Definitia misiunii de evaluare 1.1: Prezentarea intreprinderi evaluate Despre EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. Sunt prezenți pe piața financiar bancară încă din anul 1994, functionand pana in 2007 sub numele de ASITRANS. In anul respectiv a fost achizitionata de catre Grupul EUROHOLD , iar... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea si diagnosticul entității

INTRODUCERE Evaluarea este definită ca operațiunea de a aprecia, a stabili valoarea, prețul, numărul, a calcula, a socoti etc. În altă ordine de idei, evaluarea este procedura de stabilire de către experții valorii prin aplicarea metodelor consacrate prin situații concrete întâlnite în practică, determinate și... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conduita etică în activitatea experților contabili și a contabililor autorizați

CAPITOLUL I. NOȚIUNI DESPRE ETICĂ Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de etică poate fi definită ca: „știință care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul lor în viața socială; dar și totalitatea normelor de conduită... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizația și mediul său

Rezumat Organizațiile economice reprezintă verigile de bază ale unei economii naționale, ca de altfel și ale intregii economii mondiale. Serviciile informaționale operează în contextul a două medii, și anume, intern și extern. Ele afectează modul în care serviciile informaționale sunt conduse în scopul furnizării... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sentința civilă

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, Societatea HILCO S.R.L. Gherla, în contradictoriu cu pârâții: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ și DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJNAPOCA, în numele și pentru Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj s-a solicitat: -... citește mai departe

38 pagini 6 puncte Extras

Practică de specialitate

Scurt istoric al unității studiate Firma Marcel Market SRL a fost înființată în anul 2005 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi, având număr de înregistrare J22/1855/2005 și cod unic de înregistrare 15874211. De la înființare până în present, societatea este deținută de 2 asociați, respective Ianuș... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Metode contabile de întocmire și prezentare a Situației fluxurilor de trezorerie dupa litera IAS 7

INTRODUCERE Situațiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc, prin care informația contabilă este pusă la dispoziția factorilor decizionali. Adoptarea standardelor internaționale de contabilitate reprezintă un nou sistem de evaluare a performanței - un nou sistem de proceduri - care... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul evaluării stocurilor asupra situației și poziției financiare a entității

Rezumat: IAS-urile sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile. În prezent, ele sunt emise de International Accounting Standards Board (IASB).... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea reorganizării societăților prin divizare - Studiu de caz - divizarea societății Pro Dimension SA

Introducere Societățile cu personalitate juridică din țara noastră, reglementate de Legea societăților 31/1990 se constituie prin voința și ca urmarea a aportului asociaților care conlucrează pentru a obține și ași repartiza între ei profitul rezultat din actele de comerț desfășurate. Din punct de vedere juridic,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

De la politici și opțiuni contabile la contabilitatea creativă

INTRODUCERE În literatura de specialitate, politicile de manipulare a informațiilor privind rezultatul, sunt apreciate drept tehnici de „contabilitate creativă”. Practicile de contabilitate creativă nu vor dispărea decât o dată cu dispariția cauzelor care le-au generat, astfel că dorința normalizatorilor... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Scandalurile financiare și etica profesiei contabile

INTRODUCERE Prezentul aparține unei mode a contabilității creative, imaginative sau de intenție, mai degrabă pentru a-i sublinia aspectele neliniștitoare, chiar scandalose, decât pentru a încerca să înțelegem sensul profund al acestor calificative, în spiritul faimosului cadru conceptual, mai ușor de evocat decât... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview