Toate proiectele din domeniul Contabilitate

 • Introducere in contabilitate

  1. Obiectul și metoda contabilității Apărută ca mecanism de cunoaștere și gestiune în plan teoretic și practic a averii unui negustor precum și a tuturor afacerilor acestuia, în ordinea în care au avut loc, contabilitatea s-a impus și a evoluat ca sistem de evidență a resurselor economice ale societății. 1.1. Definiția contabilității Prima definiție dată contabilității aparține italianului Luca Paciolo care analizează contabilitatea ca o disciplină științifică cuprinzând un ansamblu de...

 • Doctrina si deontologie contabila

  1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul contabilității, a specialiștilor care le efectuează, precum și organismele lor profesionale. Majoritatea organizațiilor profesionale dispun de un cod etic elaborat în timp. Un cod de conduită etică profesională se elaborează în vedere încurajării unui comportament profesionist ideal, realist și aplicabil. Cu toate că prevederile codurilor etice diferă în...

 • Contabilitate aprofundata

  Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume este una destul de strictă, având în vedere impactul asupra deciziilor pe care urmează să le ia utilizatorii. Structura și dimensiunile documentelor contabile de sinteză diferă mai mult sau mai puțin, în funcție de încadrarea entităților raportoare: firmă cotată/necotată, contabilitate individuală/consolidată, firme reglementate de organisme...

 • Analiza financiara Kaufland

  1.Prezentare S.C. Kaufland Romania S.C.S. 1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE, STATUTUL JURIDIC ȘI COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚII S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITA este o societate în comandita simplă, persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/12.12.2003, CUI RO 15991149. S.C. Kaufland Romania S.C.S. este reprezentată prin KAUFLAND ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, București, strada...

 • Proiectarea sistemului de contabilitate la firma X

  1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Activitatea practică s-a desfășurat la firma Quanta Resurse Umane Srl, cu domiciliul în București, Blvd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Hermes Business Campus, Clădirea C, Parter, CIF 14766106, J40/6236/2002, firmă care are ca obiect de activitate consultanță pentru afaceri și managment-cod CAEN 7820. Una dintre firmele căreia societatea asigură consultanță este și SC Quanta Construct SRL a cărei analiză o vom face în continuare. Societatea comercială SC Quanta...

 • Cooperative de credit

  Introducere Acest proiect abordează situația cooperativelor de credit în România. Acestea au apărut în anul 1851 și s-au dezvoltat tot mai mult până în prezent. În anul 1990 se înființează rețeaua cooperatistă CREDITCOOP care cunoaște, de asemenea, o dezvoltare constantă având în prezent peste 1,2 milioane de clienți și peste 650 milioane de membrii asociați. O asemenea rețea se constituie în baza a cel puțin 30 de entități fondatoare. Băncile cooperatiste funționează pe principiul...

 • Contabilitate manageriala

  Tema 1 - Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP. Creștere acosturilor de achiziție Aplicație: În cursul unei perioade de gestiune o entitate economică înregistrează următoarele operațiuni orivind stocul de materii prime: 01.03. - Sold inițial 70 buc la 1.000 lei/buc; 08.03. - Dare înconsum 30 buc; 13.03. - Achiziție 30 buc la 1.400 lei/buc; 15.03. - Dare înconsum 40 buc; 17.03. - Achiziție 60 buc la 1.700 lei/buc; 20.03. -...

 • Evaluarea patrimoniului in contabilitate

  1. Notiunea, necesitatea si principiile evaluarii In conditiile existentei productiei de marfuri, marimea valorilor economice se exprima si se evidentiaza prin intermediul etalonului monetar iar operatia de masurare poarta denumirea de evaluare. Evaluarea consta in cuantificarea si exprimarea in bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscarea acestor elemente ; Componentele evaluarii: obiectul evaluarii si etalonul monetar Obiectul evaluarii il constituie...

 • Emisiile industriale

  INTRODUCERE Performanța de mediu a industriei europene s-a îmbunătățit în ultimele decenii. S-au produs schimbări din numeroase motive: reglementări de mediu mai stricte, îmbunătățiri ale eficienței energetice, o tendință generală a industriei europene de a renunța la anumite tipuri de industrii prelucrătoare cum ar fi cea grea și mai poluantă și participarea companiilor la sisteme voluntare orientate spre reducerea impactului lor asupra mediului. În ciuda acestor îmbunătățiri, industria...

 • Bugetul de venituri si cheltuieli al regiilor autonome si societatilor cu capital de stat

  I. Introducere În economia românească, bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde totalitatea secțiunilor de previziune financiară,evidențiând veniturile, cheltuielile rezultatul net al exercițiului și repartizarea lui, fondurile proprii și împrumutate, încasările și plățile în lei și în valută, principali indicatori economici și financiari. Bugeul de venituri și cheltuieli a unităților patrimoniale reflectă modul de formare , administrarea și utilizare a mijloacelor financiare și asigură...

 • Turism Felix SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii „Turism Felix’’ „Turism Felix” este o cunoscută societate pe acțiuni în cadrul turismului din România. Aceasta are drept țintă menținerea unui loc fruntaș in clasamentul celor mai apreciate stațiuni. A fost recompensată cu numeroase premii ocupând primul loc in clasamentul național pe domeniul de activitate grație performanțelor companiei, dar si un premiu de excelență datorită aprecierilor venite din partea clienților ce s-au declarat...

 • Beneficiile angajatilor

  Introducere Din punct de vedere contabil, la nivel internațional norma care dezbate problemele legate de beneficiile angajaților este Standardul Internațional de Contabilitate, IAS 19. În țara noastră, societățile cotate la bursă sunt obligate să recunoască beneficiile angajaților conform IAS 19, iar celelalte tipuri de societăți pot alege să înregistreze beneficiile, fie conform Standardului, fie conform OMFP 1802/2014. Standardul nu face distincție între beneficiile acordate în formă...

 • Caracterizarea trezoreriei - clasa 5

  1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A TREZORERIEI Contabilitatea trezoreriei urmărește dinamica titlurilor de plasament, disponibilităților în conturi la bancă respectiv caserie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie. Caracterizând noțiunea de trezorerie, în sens larg semnifică, ansamblul mijloacelor de care o entitate dispune pentru a face față plăților. Aceste plăți sunt reprezentate de: valorile mobiliare de plasament, efectele comerciale scontate, creditele pe termen...

 • Cultura afacerii

  I. Preliminări Programa cursului „Сultura afacerii” elaborată conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației al Republicii Moldova, Profilul: „Economie”, specialitatea 1810 „Contabilitate”, calificarea „Contabil”, cu frecvența la zi, în baza studiilor gimnaziale. Сultura afacerii este un domeniu care urmărește să clarifice problemele de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenților economici dintr-o societate modernă, în acelaș timp reprezintă ințelegerea...

 • Analiza performantelor si elaborarea tabloului de bord la SC U.P.S Dragomiresti SA

  I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. U.P.S DRAGOMIREȘTI . S.A. I.1. Obiectul de activitate al societății Uzina de Produse Speciale Dragomiresti. S.A. este o fabrică de armament din România, fondată în 1981 și funcționează ca filial la Compana Națională ROMARM. Fabrica se află în comuna Dragomirești, județul Dâmbovița, având un cod unic dde identificare 3180070 și înregistrată la Registrul Comerțului de pe lânga Tribunalul Dâmbovița J15/344/2001. Firma este specializată în producția muniției de...

Pagina 1 din 191