Toate proiectele din domeniul Contabilitate

 • Bazele contabilitatii

  Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea mai multe înțelesuri, în funcție de situațiile concrete în care este invocat precum și de poziția celor care vorbesc despre el. Astfel, dicționarul, ca și unii autori de lucrări de specialitate identifică trei semnificații ale cuvântului contabilitate: sistem de informații, compartiment specializat în cadrul unei entități, știință. Din punct de...

 • Sistemul contabil din Marea Britanie si profesia contabila

  Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în acest scop “trebuie să se asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie,...

 • Economie europeana - Ungaria

  I.Repere geografice generale. 1.1.Poziția geografică Ungaria este un stat situat în Centrul Europei, în Câmpia Panonică și la poalele sudice ale Carpaților Occidentali Interiori, la o distanță egală de Oceanul Atlantic și Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobîgy, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Ungaria se învecinează cu Serbia la sud,...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderii Banca Transilvania

  CAPITOLUL 1 Prezentarea societății Banca Transilvania (BT) este una dintre cele mai mari trei bănci din România. Banca a fost înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. În 2014, Banca Transilvania a împlinit 20 de ani din momentul în care a devenit operațională, odată cu deschiderea sucursalei din Cluj. Activitatea sa este organizată pe patru linii principale de business, și anume: corporate, IMM, retail și...

 • Lucrul individual - contabilitatea financiara

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piața internă a RM. Date generale despre entitate: - codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503 - adresa juridică - mun. Chișinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120). La sfîrșitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2024 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2024, S.R.L. „Astra” a efectuat operațiuni economice...

 • Aspecte contabile si de raportare financiara privind gestiunea trezoreriei entitatilor economice

  Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În contextul dezvoltării economiei de piață și al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informația economică trebuie să se dezvolte corespunzător ca arie, conținut și operativitate, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situația patrimonială a întreprinderilor și rezultatele activității economico...

 • Clasificarea costurilor productiei

  Cap.1 Costurile Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de productie efectuate de o firma, într-o anumita perioada de timp, în vederea realizarii produselor finite, a lucrarilor sau prestarii serviciilor, potrivit obiectului de activitate al firmei. Analiza costurilor presupune, în primul rând, determinarea costului global, a costului unitar si a costului marginal. Stabilirea corecta a costurilor productiei este legata de studiul cheltuielilor de productie si necesita înregistrarea...

 • SC Rompetrol Rafinare SA

  1. Prezentarea generala a SC ROMPETROL RAFINARE SA 1.1 Cadrul de organizare si desfasurare a activitatii A.Obiect de activitate Principalul obiect de activitate al companiei este reprezentat de FABRICAREA PRODUSELOR OBTINUTE DIN PRELUCRAREA TITEIULUI (COD CAEN 1920). Principalul obiect de activitate se completeaza cu alte obiecte de activitate secundare precum: -extractia gazelor naturale(cod CAEN 0620) -extractia petrolului brut(cod CAEN 0610) -fabricarea gazelor industriale(cod CAEN...

 • Prezentarea situatiei modificarii capitalurilor proprii si notelor explicative la situatiile financiare

  Capitaluri proprii 1.Definiție Capitalurile proprii pot fi definite astfel: - ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau - dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor; sau - interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor. CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII sau CAPITALURI...

 • Societatile in nume colectiv

  Introducere Societatea de persoane se clădește pe personalitatea fiecărui asociat , iar calitatea de asociat este concepută și modelată în funcție de o anumită persoană la care se raportează și de care se leagă inseparabil . În legătură cu aceste constatări am procedat la elaborarea lucării intritulată ”Societățile în nume colectiv” Lucrare este structurată pe două capitol și anume: Capitolul I - Societățile comercile în nume colectiv unde am încercat să atingem aspectele cele mai relevante...

 • Practica

  CAP. I PREZENTAREA ENTITĂȚII SC CONSTRUCȚII SRL 1.1.Înființare, denumire, capital Societatea comercială SC CONSTRUCȚII SRL s-a înființat la data de 17.02.2020 de către asociații Varvaroi Vasile Lucian și Varvaroi Ioana, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, Jud Covasna, Bld. Gen. Grigore Balan, nr. 73, sc C, ap. 6. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/109/17.02.2020, cu cod unic de înregistrare RO 12345678969 fiind plătitoare de TVA. Societatea comercială cu...

 • Prezentarea Standardului International de Audit 530 - Esantionarea in Audit

  INTRODUCERE Domeniul de aplicare al prezentului ISA 1. Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) se aplică atunci când auditorul a decis să utilizeze eșantionarea în audit pentru efectuarea procedurilor de audit. Acesta tratează utilizarea de către auditor a eșantionării statistice și nestatistice în proiectarea și selectarea eșantionului de audit, efectuarea de teste ale controalelor și teste de detaliu și evaluarea rezultatelor eșantionului. 2. Prezentul ISA completează ISA 5001...

 • Sisteme contabile comparate intre Germania si Japonia

  1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la un ansamblu de tari, la un ansamblu de intreprinderi sau de cate un ansamblu de specialisti ai profesiei contabile. Normalizarea contabila internationala presupune existenta de autoritati capabile sa elaboreze reguli sau norme, sa le faca obligatorii si sa sanctioneze nerespectarea lor. Astfel s-a ajus la adoptarea armonizarii contabile, proces...

 • Contabilitatea institutiilor publice Clasa 5 - conturi la trezoreria statului si banci comerciale

  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est oferind o educație universitară și post-universitară atractivă și de calitate.USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 100 de programe de studii la licență, masterat, doctorat și nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio- umane tehnice, economice, științe ale naturii. Diversitatea instituțională reprezintă un atribut solid care oferă capacitatea de a răspunde unor...

 • Modalitati de rationalizare a sistemului motivational in cadrul companiilor nationale

  Introducere Actualitatea temei este justificată de faptul că sistemul motivațional prezintă o importanță deosebită pentru managementul organizațiilor. Numeroși cercetători și specialiști au fost preocupați de identificarea, nevoilor și factorilor motivaționali ai individului, încercând să răspundă la întrebarea: Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite funcții în cadrul companiilor și, odată ajunși, să-și desfășoare activitatea într-un fel sau altul? Actualitatea investigației la...

Pagina 1 din 194