Toate proiectele din domeniul Contabilitate

 • Analiza privind starea si evolutia cheltuielilor publice locale ale primariei Falticeni in parioada 2015-2017

  1.Prezentare Fălticeniul a jucat un rol administrativ în regiune fiind, până după cel de-al doilea Război Mondial, reședința județului Baia. Orașul a fost industrializat masiv cu precădere după 1960. Economia locală a intrat însă în declin după Revoluția din 1989. Cauzele sunt multiple, de la modul centralizat în care fusese concepută economia în comunism, pană la adaptarea dificilă, proces care continuă și în prezent - la regulile economiei de piață. Conform recensământului efectuat în...

 • Contabiltate manageriala aprofundata

  Introducere Societățile Alfa și Beta au ca obiect de activitate fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții- cod CAEN 1623. Cele două societăți nu sunt plătitoare de TVA. Aplicatia 1- Calculul costului de productie si intocmirea contului de profit si pierderi dupa functia cheltuielilor 1.1 SOCIETATEA ALFA Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune sunt două ramuri ale contabiliții, obiectivul pinncipal fiind furnizarea informațiilor contabile...

 • Politici contabile privind recunoasterea si evaluarea capitalurilor proprii

  1. CAPITAL Capitalul și rezervele :capitalurile proprii: reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datorilor. Capitalurile proprii cuprind: - aporturile de capital - primele de capital - rezervele - rezultatul reportat - rezultatul exercițiului financiar. Capitalul este reprezentat de capitalul social al entității. Capitalul social subscris și vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei...

 • Tratamentul contabil al stocurilor

  1.INTRODUCERE Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor și serviciilor din cadrul unității patrimoniale, destinate pentru a fi consumate la prima utilizare, a fi vândute după prelucrarea lor în procesul de producție sau a fi vândute în starea în care s-au cumpărat. Viteza de rotație a activelor circulante exprimă în mod sintetic eficiența cu care sunt folosite stocurile în activitatea întreprinderii. Accelerarea vitezei de rotație are implicații pozitive supra principalilor indicatori...

 • Raport practica contabilitatea la o societate multinationale

  CAPITOLUL I PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ORGANIZATIEI MC-Bauchemie a fost înființată în urmă cu peste 50 de ani, mai exact în 1961 de către Heinrich W. Muller, în Essen, parte a regiunii Ruhr având la început doar 25 angajați. În 1970 a avut loc extinderea în afara granițelor Gemaniei, înființăndu-se o fabrică și în Franța. Când fii fondatorului companiei Dr. Ing. Claus-Michael MULLER și Dr. jur. Bertram Rudiner Muller s-au alăturat consiliului de conducere, MC-Bauchemie a accelerat ritmul...

 • Finante Publice

  I. Abordarea teoretica În zilele noastre, economia modernă este bazată mai mult pe tendința creșterii cât mai rapide a necesarului de resurse comparativ cu posibilitățile de procurare a acestora. La baza desfășurării încasărilor și plăților efectuate de către o instituție publică stă bugetul de venituri și cheltuieli. Bugetul, în accepțiunea Legii finanțelor publice reprezintă „documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai...

 • Proiectarea sistemului informational de salarizare

  1.Proiectarea logică a sistemului informațional 1.1. Proiectarea logica a bazei de date 1.1.1. Constituirea diagramei entitate-relatie pentru sistemul de salarizare Fig.1. Forma fnala a schemei bazei de date 1.1.2 Descrierea restrictiilor de comportament Tabelul 1. Restricții de comportament pentru tabelul Contract de munca Idcontract Numărul contractului trebuie să fie >1000. Data_angajarii Data angajării trebuie să fie mai mare decât data curentă. Salariul_brut Valoarea acestor...

 • Evolutia principalilor indicatori economico-financiari la SC Purcari Wineries Public Company Limited

  INTRODUCERE PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE S.C. PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED Purcari Wineries Public Company Limited alături de filialele sale, se clasifică pe unul dintre primele locuri în topul producătorilor de vin și brandy din Europa Centrală și de Est. Societatea gestionează aproximativ 1000 de hectare de podgorii și 4 vinării din România și Republica Moldova: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar. Grupul Purcari este cel mai mare exportator de vinuri din...

 • Rompetrol

  Introducere Grupul Rompetrol este o companie multinationala, cu activitati in 12 tari si activitate constanta in regiunea Marii Negre si Marii Mediterane. Rompetrol este marca principala a KMG International si unul dintre cele mai cunoscute si populare branduri de origine româneasca la nivel international. Brandul Rompetrol este asociat cu istoria sa indelungata de peste 40 de ani, fiind initial compania care reprezenta industria romaneasca de petrol si gaze la nivel international,...

 • Tratamentul contabil al provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente potrivit IPSAS 19

  INTRODUCERE Contabilitatea s-a perfectionat de-a lungul vremii astfel incat sa corespunda cerintelor informationale ale momentului. Acest domeniu se caracterizeaza ca fiind unul deschis si receptiv la schimbarile din mediile politic, economic, social si cultural. In contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiara a prins contur. In acest sens, rolul central revine standardelor internaionale de raportare financiara. In procesul de globalizare a...

 • Bazele contabilitatii

  Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea mai multe înțelesuri, în funcție de situațiile concrete în care este invocat precum și de poziția celor care vorbesc despre el. Astfel, dicționarul, ca și unii autori de lucrări de specialitate identifică trei semnificații ale cuvântului contabilitate: sistem de informații, compartiment specializat în cadrul unei entități, știință. Din punct de...

 • Sistemul contabil din Marea Britanie si profesia contabila

  Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în acest scop “trebuie să se asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie,...

 • Economie europeana - Ungaria

  I.Repere geografice generale. 1.1.Poziția geografică Ungaria este un stat situat în Centrul Europei, în Câmpia Panonică și la poalele sudice ale Carpaților Occidentali Interiori, la o distanță egală de Oceanul Atlantic și Munții Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Câmpiei Panonice, din care face parte Parcul Național Hortobîgy, înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Ungaria se învecinează cu Serbia la sud,...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderii Banca Transilvania

  CAPITOLUL 1 Prezentarea societății Banca Transilvania (BT) este una dintre cele mai mari trei bănci din România. Banca a fost înființată în anul 1993, la Cluj-Napoca, de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. În 2014, Banca Transilvania a împlinit 20 de ani din momentul în care a devenit operațională, odată cu deschiderea sucursalei din Cluj. Activitatea sa este organizată pe patru linii principale de business, și anume: corporate, IMM, retail și...

 • Lucrul individual - contabilitatea financiara

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piața internă a RM. Date generale despre entitate: - codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503 - adresa juridică - mun. Chișinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120). La sfîrșitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la 01.01.2024 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2024, S.R.L. „Astra” a efectuat operațiuni economice...

Pagina 1 din 195