Accounting Standards Board - Consilul de Standarde de Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Accounting Standards Board - Consilul de Standarde de Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 22 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan V.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP 1. CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL BRITANIC 2
CAP. 2 STANDARDELE DE CONTABILITATE DIN MAREA BRITANIE 4
CAP.3 SPETA PRIVIND PROVIZIOANELE - FRS 12 „PROVISIONS,CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS 9
3.1 Aspecte generale privind FRS 12 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” 9
3.2 Exemple privind recunoasterea si evaluarea provizioanelor conform FRS 12“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” 12
Concluzii 20
BIBILOGRAFIE

Extras din document

CAP 1. CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL BRITANIC

Primul cadru conceptual britanic a fost definit o data cu crearea ASB, principalul organism de normalizare contabila, în anul 1990 sub numele de Statement of Principles (Enunt de principii).ASB (Accounting Standards Board sau Consilul de Standarde de Contabilitate) are ca scop emiterea de standarde pentru întocmirea situatiilor financiare anuale cunsocute sub denumirea de FRS (Financial Reporting Standards sau Standarde de Raportare Financiara) si proiecte de norme pentru situatiile financiare cunoscute sub denumirea de FRED(Financial Reporting Exposure Drafts).ASB s-a creat în acest scop în anul 1985 pe baza documentului Companies Act(Legea Companiilor).ASB a preluat sarcina de a emite standarde în anul 1990 de la ASC (Accounting Standards Comitee sau Comitetul de Standarde de Contabilitate).De îndata ce si-a început activitatea, ASB a preluat standardele emise de ASC, aceastea sunt cunoscute sub denumirea de SSAPs (Statements of Standard Accounting Practice).

ASB publica în luna decembrie, anul 1999 asa numitul Statement of Principles for Financial Reporting, cu un rol important în procesul de normalizare,o varianta modificata, care cuprinde un capitol în plus fata de cadrul creat în 1990.Cadrul contabil conceptual britanic este structurat în prezent în opt capitole dupa cum urmeaza :

Capitolul 1: Obiectivul situatiilor financiare (The objective of financial statements)

Capitolul 2 : Entitatea raportoare ( The reporting Entity)

Capitolul 3: Caracteristicile calitative ale informatiei (The qualitative characteristics of financial information)

Capitolul 4: Elementele situatiilor financiare (The elements of financial statements)

Capitolul5:Recunoasterea în situatiile financiare (Recognition in financial statements)

Capitolul6: Masurarea sau evaluarea în situatiile financiare (Measurement in financial statements)

Capitolul7:Prezentarea informatiilor financiare(Presentation of financial information)

Capitolul 8 : Contabilitatea intereselor în alte întreprinderi (Accounting for interests in other entities)

Conform cu prezentul cadru conceptual britanic mai multe elemente esentiale ale situatiilor financiare sunt definite dupa cum urmeaza:

Activele sunt avantaje economice viitoare probabile detinute sau controlate de o întreprindere ca rezultat al unor tranzactii sau evenimente anterioare.

Datoriile reprezinta diminuari probabile de avantaje economice viitoare, rezultate din obligatia pe care o are întreprinderea de a transfera active sau de a presta servicii la alte entitati, ca urmare a tranzactiilor sau evenimentelor anterioare.

Capitalurile proprii sunt definite conform cadrului conceptual britanic ca fiind interesul rezidual în activele întreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor.

Veniturile reprezinta cresteri sau dimninuari de datorii rezultate din activitati principale ale întreprinderii.

Cheltuielile sunt consumuri de active sau cresteri de datorii rezultate din activitati principale ale întreprinderii.

Câstigurile sunt vazute aici ca fiind cresteri de active sau diminuari de datorii rezultate din activitati auxiliare sau schimbari economice.

Totodata, pierderile sunt acele consumuri de active sau cresteri de datorii care rezulta din activitati auxiliare sau schimbari economice.

Rezultatul global reprezinta variatia capitalurilor proprii ale întreprinderii de-a lungul unui exercitiu, provenind din operatii, evenimente si circumstante, altele decât raporturile cu actionarii.Rezultatul global cuprinde alaturi de rezultatul determinat pe baza costurilor istorice si plusvalorile economice nerealizate si alte schimbari ale valorii reale a întreprinderii, precum si diferentele rezultate în urma procesului de reevaluare.

În opinia pofesorului Niculae Feleaga în cartea sa „Politici si optiuni contabile” acesta sustine despre cadrul contabil conceptual britanic „ acest cadru reprezinta produsul cel mai fin în materie de conceptualizare a contabilitatii la nivel mondial, el fiind totodata, beneficiarul reflectiilor anterioare ale organismelor american ( FASB) si international de normalizare (IASB), dar si al organismului britanic de normalizare (ASB) de perfectionare a ansamblului referentialului sau; cadrul britanic reprezinta principiile pe care ASB le sustine pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare cu scop general.”

Fisiere in arhiva (2):

  • Accounting Standards Board - Consilul de Standarde de Contabilitate
    • ASBreferat.doc
    • BIBLIOGRAFIE.doc